Формування екологічного мислення молодших школярів

373.3.015.31:502/504(075.8)

О-53  Олексенко, Т.Д.

Формування екологічного мислення молодших школярів [Текст] : навч.-метод. посіб. / Т.Д. Олексенко, В.Д. Мелаш, В.В. Молодиченко. – Мелітополь : Lux, 2019. – 267 с. – (Екологічна освіта для сталого розвитку).

Навчально-методичний посібник призначено для підготовки майбутніх педагогів до формування екологічного мислення учнів в умовах сучасної початкової школи. В посібнику розглянуті теоретичні та практичні аспекти підготовки педагога в сучасних реаліях: інтегрований та краєзнавчий підходи, особливості використання сучасних педагогічних технологій, використання музейного простору для формування еколого-орієнтованих цінностей особистості для сталого розвитку суспільства.

Посібник призначений педагогам закладів загальної середньої освіти, а також студентам та викладачам закладів вищої освіти.