Фінансовий інжиніринг

336.76(075.8)

В27  Величкін, В.О.

Фінансовий інжиніринг [Текст] : навч. посіб. / В.О. Величкін, М.В. Тимошенко. – Дніпро : Ун-т митної справи та фінансів, 2019. – 124 с.

 

У навчальному посібнику «Фінансовий інжиніринг» розкрито зміст таких основних інструментів фінансового інжинірингу, як форварди, ф‘ючерси, опціони, свопи, їх гібридні та синтетичні комбінації, а також інструментів із фіксованим доходом та інструментів власного капіталу. Значну увагу приділено стратегіям і технологіям фінансового інжинірингу: управлінню вартістю бізнесу, корпоративним стратегіям з використанням інструментів власного капіталу, ризик-менеджменту з його процесами управління активами та пасивами, хеджуванням та сек‘юритизацією, електронним рейтингом і програмною торгівлею.

Призначено для студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, викладачів, наукових і практичних працівників.