Філософія культури

130.2(075.8)

Ш12  Шабанова, Ю.О.

Філософія культури [Текст] : [підручник] / Ю.О. Шабанова. – Дніпро : Ліра, 2019. – 240 с.

 

Підручник із філософії культури містить базові теми з метатеоретичного осмислення феномена культури. У виданні подано історико-філософський огляд культурфілософських учень, основні погляди філософів, культурологів, етносоціологів на базові закономірності становлення та розвиток культури, її традиційні та нетрадиційні форми, аристократичні та демократичні прояви в соціокультурному просторі, особливості міжкультурних комунікацій та шляхи сучасного діалогу культур. Викладення матеріалу супроводжується численними виносками щодо пояснення специфічної термінології та використаних першоджерел. До кожної теми подано список літератури та контрольні запитання.

Для студентів філософських, культурологічних і мистецтвознавчих спеціальностей, а також для усіх, хто бажає розширити своє уявлення про фундаментальні основи культурного буття.