Державна бібліотека України для юнацтва
Віртуальна виставка книг

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки

Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Медіа-ресурси
Раритети
Періодичні видання

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

 

 

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Нетикет

(Безпека та етика у віртуальному світі)

З цими книгами можна ознайомитись у
Відділі універсальних читальних залів

Етика електронного спілкування//в кн.: Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій.-К.,2008-с.149

Этикет сотовой связи//В кн.:Зусин В.Я. Этика и этикет делового общения.-Мариуполь,2006.-с.152-153

Етикет спілкування по телефону//В кн.: Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування: навчальний посібник.- Суми.,2002.- с.153-161

Разговоры по телефону// В кн.: Литвин А.Н. Деловой этикет.- Ростов-на-Дону,2003.-с.218-221

Этикет работы в компьютерных сетях и в дисплейном классе// В кн.: Энциклопедия этикета/ Сост. О И Максименко.- М., 2004.- с. 371-372

Телефонування// В кн.: Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування.-К., 2008.- с. 206-210

Службові бесіди, телефонні розмови, листи// В кн.: Шеломенцев В.М. Етикет і сучасна культура спілкування.- К., 2003.- с. 351-372

Этикет и Интернет// В кн.: Все об этикете/ Сост. И. Н. Кузнецов.- Мн., 2004.- с. 577-579

Спілкування по телефону. Компютерний етикет. В кн.: Бугайова Є.В. Етикет на кожний день.- Дніпропетровськ, 2007.- с. 114-117

Особливості телефонного спілкування // В кн.: Палеха Ю.І. Ділова етика: Навч.-метод. посіб.- К., 2004- с. 82-85

Галушко В.П. Діловий протокол та ведення переговорів/ Навчальний посібник/ В.П. Галушко.- 1-е видання,- Вінниця: Нова книга, 2002-226с.

Культура віртуального спілкування: метод.-бібліогр. Матеріали/ уклад.: Є.Кулик, О. Бартош; ред.: В. Кучерява, С. Чачко; консультант Т. Якушко- ДЗ „Держ. б-ка України для юнацтва”.- К., 2010.- 65с.

Етикет телефонного спілкування// В кн.: Діловий етикет. Етика ділового спілкування.- К., 2003.- с. 219-229

Засоби мовленнєвого етикету та їх національна специфіка// В кн.: Культура українського мовлення : практикум : навч. посіб./ В.-О.Т. Захарків, Л.Г. Кудрик, О.А. Мартиняк, Н.М. Пастушенко. - Львів : ЛОІППО, 2010. - 284с.

Інтерактивне спілкування// В кн..: Основи Інтернету: [навч. посіб.]/ О.М.Левченко, І.О.Завадський, Н.С.Прокопенко ; за заг. ред. А.М. Гуржія. - 2-е вид., допов. та доопрац. - К. : BHV, 2009. - 288с.

Останнє поновлення:
23.03.2016 19:37

????? ??????????????????????? ????????

Copyright © 2002-2016. Державна бібліотека України для юнацтва

  Цена 4uth.gov.ua Яндекс цитирования Яндекс.Метрика