Державна бібліотека України для юнацтва
Віртуальна виставка книг

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки

Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Медіа-ресурси
Раритети
Періодичні видання

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

 

 

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>


З цими книгами можна ознайомитись у
Відділі універсальних читальних залів

Здоров’я – вічна мрія людства

Прогрес людства визначається його духовним, інтелектуальним і фізичним потенціалом. Одним із критеріїв будь-якого потенціалу людини є її здоров’я. Здоров’я – найвища соціальна цінність, основна умова виконання людиною своїх біологічних і соціальних функцій, фундамент самореалізації особистості.

Життєво важливо для кожної людини не тільки знати як бути здоровим, але й уміти зберігати своє здоров’я на довгі роки.

„Життя й здоров’я, найдорожче, що є у людини, тому підхід до них повинен бути найсерйознішим і ретельно вивченим.”

Г.П.Малахов

 

51.204.0я2
В-15

Білик Е.В.
Валеологія:Довідник школяра.-Донецьк: ТОВ ВКФ”БАО”,2005.-512с.


Книга знайомить читачів з основами теорії та практики культури здоров’я, аналізує деякі особливості біоенергетичної системи людини, вплив на її організм навколишнього середовища, геопатогенних зон Землі та інших чинників, а також містить в собі комплекс виховних, освітніх і профілактичних заходів, що повинні забезпечити зміцнення здоров’я дитини та підлітка.

До видання ввійшли основні відомості з основних розділів валеології відповідно до сучасної навчальної програми для всіх типів загальноосвітніх шкіл.

 

51.204.0
Б-90

Булич Э.Г.Муратов М.В.
Здоровье человека.- К.: Олимпийская литература. 2003.-424с.

 


Книга присвячена проблемам здоров’я : його сутності, діагностиці, стимуляції. Автори намагались не обмежуватись описом лише фактичної сторони справи. А й показати логіку, свого роду інструмент, з допомогою якого одержано найважливіші для діагностики здоров’я факти.

Корисні для себе знання зможуть здобути досвідчені фахівці у сфері валеології й спортивної науки, викладачі та студенти ВНЗ спортивного профілю, а також кожен, хто піклується про стан свого здоров’я й здоров’я своїх близьких.

 

74.264.4
В-23

Ващенко Л.С.
Основи здоров’я .- К.:Генеза, 2005.-240с.

 


У посібнику обґрунтовано концептуальні засади нового інтегрованого предмету „Основи Здоров’я”, визначено його мету, завдання, теоретичну базу відбору змісту, висвітлюються особливості організації навчального процесу. Запропоновано найновіше нормативно - правове та навчально-методичне забезпечення предмета. Окреслені основні підходи до методики викладання основ здоров’я.

Призначено для вчителів загальноосвітніх навч. закладів.

 

51.204.0
Г-67

Горащук В.П.
Формирование культуры здоровья школьников..- Луганск.:Альма-матер,2003.-376с.

 


В монографії дається сутнісна характеристика поняття „культура здоров’я” і в системному вигляді розкриваються теоретичні і практичні основи формування культури здоров’я школярів. Викладаються сучасні методологічні підходи до організації культурологічного, валеологічного, фізкультурного виховання та навчання. Досліджуються соціально-педагогічні проблеми та історико-педагогічні аспекти формування культури здоров’я дітей та молоді. Пропонується педагогічна система формування культури здоров’я школярів в навчальній і позакласній роботі школи.

Призначена для викладачів (вчителів), студентів, аспірантів, спеціалістів по культурі здоров’я.

 

60.55(4Укр)я721
М-57

Ми – громадяни УкраїниНавч.посібник / О.Пометун, О.Дем’янчук, І.Ігнатова та ін.- Львів:НВФ”Українські технології”,2003.-256с.,іл.


Посібник містить навчальний матеріал згідно з програмою курсу за вибором „ Ми – громадяни України”. Адресований учням 9(10) класів загальноосвітніх навчальних закладів і призначений для використання на відповідних уроках.

Книга допоможе вам навчитися критично оцінювати дійсність, обговорювати свої погляди і прислухатися до чужих аргументів, знаходити порозуміння один з одним, об’єднуватися з однодумцями та діяти заради досягнення спільної мети, тобто зростати справжніми громадянами.

 

57.01
Н-16

Нагорна А.М.
Репродуктивне здоров’я та статеве виховання молоді – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004.- 407с.


У монографії розглянуто сучасні уявлення щодо проблеми репродуктивного здоров’я і статевого виховання молоді за результатами аналізу світового досвіду та особистих досліджень. Наведено дані про вплив на здоров’я соціальних, гігієнічних, біологічних факторів. Висвітлено питання порушень стереотипу рольової статевої поведінки, психосексуальної орієнтації молоді.

Розрахована на лікарів, педагогів, соціальних працівників, батьків, студентів, широке коло читачів.

 

51.1(4Укр)2я73
П-34

Пістун І.П., Хобзей М.К., Сілін Г.
Працездатність та здоров’я людини: Навч.посібник.-Львів:Афіша,2003.-280с.


У навчальному посібнику висвітлюється фізіологічна надійність людини, зокрема аналізатори (зоровий, слуховий, вестибулярний, смаковий, нюховий, шкірний, руховий, вісцеральний) та психологічна надійність людини (пам’ять, емоції, сенсомоторні реакції, увага, мислення, воля, характер, темперамент) і їх вплив на працездатність. Аналізуються фактори, які знижують працездатність (конфлікти, наркоманія, алкоголізм, втома і перевтома, хворобливий стан, тощо), і шляхи підвищення через оздоровчу фізичну культуру, медико-біологічні та психологічні засоби, профдобір та профорієнтацію.

 

51.204.0я73
П-78

Плахтій Д.П., Славіна Н.С., Дарчук С.І.
Про здоров’я та здоровий спосіб життя:Навч. посібник.-Кам”янець-Подільський:Видавець Мошак,2004.-224с.


У книзі викладено основні положення теоретичної фізкультури, валеології та безпеки життєдіяльності, афоризми, прислів’я, приказки про здоров’я і здоровий спосіб життя. Особлива увага звертається на важливість для збереження здоров’я, правильного режиму праці і відпочинку, дотримання правил особистої гігієни, раціонального харчування, загартування. Висвітлені шляхи формування у школярів та студентів мотивації до здорового способу життя, розглядаються немедикаментозні засоби зміцнення здоров’я і профілактики захворювань

 

51.1(2)2
П-71

Предупреждение подростковой и юношеской наркомании/ С.В.Березин, К.С.Лисецкий.- М.: Изд-во Института Психотерапии, 2003.- 256с.


В монографії розглядаються теоретичні й методичні питання профілактики молодіжної наркоманії. Представлений аналітичний огляд зарубіжних та вітчизняних програм первинної чи вторинної профілактики підліткової і юнацької наркоманії. Обговорюються умови і критерії ефективності профілактичних програм.

Для психологів, наркологів, педагогів та соціальних працівників.

 

51.1(4Укр)5
Т 98

Тютюн, алкоголь, наркотики в молодіжному середовищі: вживання, залежність, ефективна профілактика/ О.О. Яременко.-К.:Держ. Інститут проблем сім’ї та молоді,2005.-Кн.7.-196с.


Монографія містить матеріали для навчання основам формування здорового способу життя молоді та впровадження цієї діяльності в практику роботи державних і громадських організацій, причетних до розв’язання молодіжних проблем. У книзі представлена інформація про дію психоактивних речовин: тютюн, алкоголь та наркотики.

Подано ситуаційний аналіз щодо вживання таких речовин в Україні, інші статистичні дані, показана особлива актуальність цієї тематики з урахуванням стану здоров’я молоді України.

Книга містить практичні поради та рекомендації щодо проведення тренінгів з профілактики негативних явищ.

 
Останнє поновлення:
23.03.2016 19:37

????? ??????????????????????? ????????

Copyright © 2002-2016. Державна бібліотека України для юнацтва

  Цена 4uth.gov.ua Яндекс цитирования Яндекс.Метрика