Анонси

Loading Події

Всі анонси

 • Захід уже відбувся.

Повоєнне українське суспільство: молодіжний градієнт

01/06/2023 - 31/08/2023

online

Запрошуємо молодь віком 14-35 років взяти участь у соціологічному дослідженні “Повоєнне українське суспільство: молодіжний градієнт”.

Повномасштабна війна росії проти України стала великим суспільним потрясінням. Війна впливає на емоційний стан, побут і повсякденне життя, громадську думку, стосунки між людьми, соціально-економічне становище, зайнятість, громадську активність.

Масштаб цих змін є безпрецедентним як для України, так і для Європи у перспективі десятиліть. Водночас ці зміни впливатимуть на майбутнє суспільних інститутів у повоєнній Україні та її подальший розвиток загалом.

Молоді люди зазвичай проходять через величезну кількість викликів і соціальних трансформацій лише тому, що стають дорослими. Коли почалася війна, вони також прийняли перший ударі не лише швидко адаптувалися до змін, а й ведуть активну волонтерську діяльність. Молодь не мовчала з самого початку війни, і вкрай важливо, щоб її голос зараз був почутий, необхідно
обговорювати контекст «нової реальності» і складні для сприйняття речі.

Молодь, в категорію якої входить вже не одне покоління, залишається однією з найменш захищених категорій. Водночас саме молодіжний градієнт є показником змін і розвитку країни.

Повоєнний період стане визначальним/вирішальним етапом змін у свідомості, поведінці й громадських настроях суспільства загалом, молоді зокрема. Це буде нова сходинка в історії розвитку України.

Отже, тема є вкрай важливою та актуальною для поглибленого дослідження/аналізу.

Мета:  здійснити моніторинг думки сучасної молоді щодо важливих
напрямів соціально-економічної, освітньої, професійної сфер життя у
повоєнний період.

Предмет дослідження: ставлення молоді до нинішніх умов/можливостей
життя в Україні; можливості для самореалізації; ідеї, погляди щодо покращення умов життя та розвитку у власній країні.

Теоретична інтерпретація основних понять дослідження

Градієнт (в перекладі з латинської мови – «той, що йде, росте») – це
плавний поступовий перехід будь-якої величини на одне значення, прогресивну і безперервну зміну в кількості або напрямку.

Молодіжний градієнт у повоєнному суспільстві – якісна, кількісна
характеристика участі/впливу молоді в державотворенні.

Волонтерство – форма благодійності, що здійснюється добровільно,
безкорисливо та усвідомлено фізичними особами, що виражається через
особисте надання робіт та послуг та ґрунтується на принципах законності, гуманності, гласності, рівності та здійснюється для досягнення суспільно-значимих цілей.

Ментальне здоров’я (психічне здоров’я) – це стан благополуччя, при
якому людина може реалізовувати власний потенціал, долати життєві стреси,
продуктивно й плідно працювати та робити внесок у життя спільноти.

Завдання дослідження:

 1. Визначити рівень залученості молоді до волонтерства та благодійності в
  період війни.
 2. Виявити готовність щодо волонтерських ініціатив молоді в
  перспективі/повоєнний період.
 3. З’ясувати можливості утримання активної молоді в Україні та
  повернення з-за кордону.
 4. Виявити проблеми, з якими сьогодні зіткнулась молодь в Україні та
  перспективи післявоєнного майбутнього.
 5. З’ясувати пріоритетні сфери та основні проблеми молоді, які
  потребують уваги і вирішення на державному рівні.
 6. Визначити рівень зацікавленості сучасної молоді змінювати українську
  державу.
 7. З’ясувати бачення молоді щодо покращення загальноосвітнього розвитку,
  потреб у профорієнтації, дозвіллі, отриманні якісної інформації.