Епохи та міста

711.43(100)(091)

П38  Плешкановська, А.М.

Епохи та міста [Текст] / А.М. Плешкановська, О.Д. Савченко. – Вид. 2-е, допов. – Київ : Ін-т Урбаністики, 2019. – 264 с.

У книзі розповідається про долю міст, роль яких в цивілізаціях різних регіонів та епох була і залишається ключовою в контексті світових урбанізаційних процесів. Розглянуто історичні умови і чинники, які мотивували розвиток та забудову міст. Особливу увагу приділено найбільш яскравому прояву містобудівної активності – так званим будівельним бумам, і їх ролі в процесах містобудівного розвитку різних регіонів. Охарактеризовані сучасні тенденції формування глобальної мережі світових міст, а також нових типів міського розселення – еко- і аркополісів та інноваційних міст.

Книга розрахована на фахівців в галузі містобудування та архітектури, викладачів і студентів вищих та середніх навчальних закладів відповідного профілю, а також на широке коло читачів, які цікавляться історією розвитку міст.