Електротехніка і електроніка для інтерактивного, зокрема, інклюзивного вивчення

621.3:621.38(075.8)

Е50        Електротехніка і електроніка для інтерактивного, зокрема, інклюзивного вивчення [Текст] : навч. посіб./ [Ю.Я. Бобало, П.Г. Стахів, Н.Б. Шаховська та ін.] ; за ред. Ю.Я. Бобала. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 100 с.

 

Розкрито особливості та описано сучасні системи електронного навчання. Розглянуто принципи алгоритмізації контролю рівня засвоєння знань. Висвітлено поняття електронного підручника і засади його використання на прикладі підручника з навчальної дисципліни «Основи теорії електронних кіл». Викладено структуру програмного засобу дистанційного навчання, особливості хмарних обчислень та Великих даних для організації дистанційного навчання, навчання та самонавчання.

Особливу увагу звернено на особливості організації вивчення електротехнічних дисциплін, зокрема лабораторного практикуму, для осіб з особливими потребами та дистанційне оцінювання їхніх знань.