Інтернет-видання для спеціалістів з профорієнтації

Одним з вирішальних впливів на вибір майбутньої професії є порада досвідченої людини (батьки, педагоги, психологи та інші спеціалісти з профорієнтації), що допоможе самовизначитись підлітку.
Тому цю підбірку інтернет-видань ми присвятили саме спеціалістам з профорієнтації.

Буклет для спеціалістів та спеціалісток, які допомогають молоді з професійним самовизначенням [Електронний ресурс] / Мін. молоді та спорту Укр., Мін. соц. політики Укр., Мін. освіти і науки Укр., Держ. служба зайнятості. — Київ : [б. в.], 2019. — 9 с.

Переглянути документ в електронному каталозі (знизу посилання на повний текст)

Буклети розроблено за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення у рамках спільного плану дій з метою здійснення ефективної профорієнтаційної роботи серед молоді на виконання Меморандуму про співробітництво між Міністерством молоді та спорту, Міністерством освіти і науки, Міністерством соціальної політики та Державною службою зайнятості, який підписано 3 червня 2019 року.

Буклети включають ефективні інструменти для молоді, яка прагне свідомо обирати майбутню професію, а також для спеціалістів, які допомагають молоді у професійному самовизначенні.

Матеріали для буклету надано МОН, Мінмолодьспорту, Мінсоцполітики, ДСЗ, а також громадською організацією «Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» та інших.

Проєкт пілотний і щороку планується його перегляд, оновлення та доповнення новою інформацією про можливості.

Професійна орієнтація в сучасній школі: кращі методичні розробки практичних психологів і соціальних педагогів малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів, навчально-виховних об’єднань, навчально-виховних комплексів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації / Г. М. Гаврилюк, О. А. Дєдов, А. О. Карпенко та ін. ; наук. ред. Ткачук І. І. ; власник прав УНМЦ практичної психології і соціальної роботи. — Київ : [б.в.], 2017. — 117c.

Переглянути документ в електронному каталозі (знизу посилання на повний текст)

Методичні рекомендації «Професійна орієнтація в сучасній школі: кращі методичні розробки практичних психологів і соціальних педагогів малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів, навчально-виховних об’єднань, навчально-виховних комплексів» підготовлені на виконання наказу МОН України від 06.08.13 № 1106 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку служби на період до 2017 року».

Практична значущість методичних розробок, презентованих у методичних рекомендаціях полягає в забезпеченні працівників психологічної служби системи освіти кращими методиками підготовки учнів сучасної школи до професійного самовизначення. Методичні рекомендації складаються із чотирьох розділів.

Для педагогічних працівників, викладачів, практичних психологів, соціальних педагогів загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, студентів із зазначених спеціальностей.

Професійна орієнтація у новій українській школі [Електронний ресурс] / власник прав Укр. інстит. розвитку освіти. — Київ : [б. в.], 2020. — 36.

Переглянути документ в електронному каталозі (знизу посилання на повний текст)

Ця публікація підготовлена за підтримки Європейського Союзу та його держав-членів Німеччини, Фінляндії, Польщі та Естонії у межах Програми ЄС “EU4Skills”: кращі навички для сучасної України”. Її завданням є підвищення ефективності змін у профосвіті та модернізація інфраструктури. Програма “EU4Skills” працює на національному рівні та у 7 пілотних областях: Вінницькій, Полтавській, Запорізькій, Рівненській, Львівській, Миколаївській та Чернівецькій.

Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю її авторів та не може жодним чином сприйматися як такий, що відображає погляди Програми “EU4Skills”, уряду України, Європейського Союзу та його державчленів Німеччини, Фінляндії, Польщі та Естонії.

 Як обрати професію без упереджень: що думає молодь Приазов’я [Електронний ресурс] : Результати дослідження / власник прав громадською організацією «Рада жінок Донеччини», з ГО «Маріупольська Спілка Молоді». — [б. в.] : [б. в.], 2020. — 63с.

Переглянути документ в електронному каталозі (знизу посилання на повний текст)

Це соціологічне дослідження проведено громадською організацією «Рада жінок Донеччини» у співпраці з ГО «Маріупольська Спілка Молоді» в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО). Програму підтримують тринадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.

Професія. Кар’єра. Успіх [Електронний ресурс] : методичний посібник / Т. Л. Лях, Ю. М. Малієнко, Н. Є. Тимошенко та ін. ; за заг. ред. Цюман Т. М. ; власник прав Український фонд «Благополуччя дітей». — Київ : Основа-Принт, 2013. — 184 с.

Переглянути документ в електронному каталозі (знизу посилання на повний текст)

Методичний посібник підготовлено Українським фондом «Благополуччя дітей» у процесі реалізації проекту «Кар’єрне консультування – Фаза 2: Впровадження методики профорієнтації для дітей старшого шкільного віку (8–9 класів)» у рамках Програми протидії торгівлі людьми Міжнародної організації з міграції (МОМ) за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Матеріали розроблено з урахуванням особливостей навчальновиховного середовища в загальноосвітніх закладах і можливостей індивідуального розвитку особистості дитини.

Видання буде корисним для практичних психологів, соціальних педагогів, спеціалістів соціальних служб, а також усіх, хто працює у сфері профорієнтаційної роботи в шкільному середовищі.

  Профорієнтація молоді з інвалідністю [Електронний ресурс] : методичні матеріали до тренінгу / О. В. Безпалько, Н. О. Мирошніченко, Л. І. Остролуцька, О. М. Полозюк; рецензенти Р. Х. Вайнола, Н. В. Заверико. — Київ : [б. в.], 2009. — 150 с.

Переглянути документ в електронному каталозі (знизу посилання на повний текст)

У виданні розглянуто питання щодо прав інвалідів на працевлаштування, формування в них навичок усвідомленого вибору професії, умінь відстоювати свої права на працевлаштування.

Матеріали будуть корисні спеціалістам центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центрів працевлаштування, представникам громадських організацій, державним службовцям, які опікуються питаннями соціальної підтримки інвалідів.

Професії майбутнього для України. Інформаційний довідник. [Електронний ресурс] : наук.-практ. розробка / Л. М. Капченко, Н. В. Савченко, Л. Й. Літвінчук, О. В. Грамма ; власник прав Інст. підг. кадр. держ. служб. зайн. України. — Київ : [б. в.], 2017. — 47c.

Переглянути документ в електронному каталозі  (знизу посилання на повний текст)

Інформаційний довідник містить інформацію про професії, які затребувані на ринку праці в коротко- й довгостроковому вимірі, професії майбутнього та які втрачають свою актуальність. Враховано основні напрями модернізації ключових параметрів розвитку країни, визначених відповідно до світових тенденцій, впливу новітніх технологій на формування людського ресурсу – базового чинника конкурентоспроможності економіки.

Для використання в роботі керівників та фахівців державної служби зайнятості під час підготовки інформаційних та профорієнтаційних семінарів для учнів випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів, їх батьків, зайнятого населення, безробітних громадян.

 Оцінка попиту на пофесії, які затребувані на ринку праці [Електронний ресурс] : Результати дослідження в рамках проекту «Економічне та соціальне відновлення Донбасу» / власник прав Київський міжнародний інститут соціології. — [б. в.] : [б. в.], 2015. — 102с.

Переглянути документ в електронному каталозі (знизу посилання на повний текст)

Дослідження «Оцінка попиту на професії, які затребувані на ринку праці» пiдготовлено в межах проекту «Економiчне і соцiальне вiдновлення Донбасу», що реалiзується Програмою Розвитку ООН в Українi за фiнансової пiдтримки Уряду Японiї.

Виконавцем дослідження Київський міжнародний інститут соціології.

Погляди, висловлені в цьому дослідженні, належать авторам і можуть не збігатися з офіційною позицією Програми розвитку ООН.

Джинчарадзе ,  Н.  Г.
 Професії майбутнього [Електронний ресурс] : аналіт. записка. № 3 / Джинчарадзе   Н. Г., Мар’яненко   Г. І., Ортікова   Н. В. ; ред. Войтович Р. В. ; власник прав Інст. підготовки кадр. держ. служб. зайнятості України. — Київ : [б. в.], 2018. — 24с.

Переглянути документ в електронному каталозі (знизу посилання на повний текст)

В аналітичній записці проаналізовано сучасні світові тенденції економічного розвитку у зв’язку з цифровізацією та роботизацією суспільства. Представлено основні тренди, що визначають напрями розвитку сучасного і майбутнього світового та українського ринку праці, тенденції щодо зайнятості за галузями, нові робочі місця та професії майбутнього; розкрито сутність Інтернету речей як рушійної сили розвитку всіх галузей економіки; проаналізовано стан та можливості розвитку концепції Інтернету речей в Україні; представлено перелік нових та оновлених професій майбутнього, а також визначено перелік навичок майбутнього, якими має володіти людина, щоб бути конкурентоздатною на ринку праці. Запропоновано перелік перспективних професійних напрямів, за якими доцільно запровадити навчання в Інституті.

 Майбутнє ринку праці. Протиборство тенденцій, які будуть формувати робоче середовище в 2030 році [Електронний ресурс] : дослідження / Керол Стабінгз, Джон Уільямс, Джастін Браун ; власник прав Інститутом науки і цивілізації Джеймса Мартіна при Школі бізнесу ім. Саїда Оксфордського університету. — [б. в.] : [б. в.], 2017. — 42с.

Переглянути документ в електронному каталозі (знизу посилання на повний текст)

Звіт ґрунтується на дослідженнях, що проводяться PwC з 2007 року спільно з Інститутом науки і цивілізації Джеймса Мартіна при Школі бізнесу ім. Саїда Оксфордського університету, і результатах опитування 10 000 респондентів з Китаю, Індії, Німеччини, Великобританії та США. Зібрана інформація дозволила нам краще зрозуміти, як може змінитися ваше робоче місце, як це вплине на перспективи пошуку роботи і вибудовування кар’єри. Ми дякуємо всім, хто поділився з нами своєю думкою. Жодне дослідження майбутнього не дає гарантій: у наш час сюрпризи і несподіванки трапляються занадто часто. Але чотири сценарії розвитку ринку праці до 2030 року, «чотири світи», які представлені в даному дослідженні, стануть відправною точкою для створення ваших власних прогнозів і дозволять вам зустріти майбутнє у всеозброєнні. Пам’ятайте, що відправна точка настільки ж важлива, як і головна ціль. Найкращим рішенням можуть стати радикальні зміни або ж незначна зміна у напрямку розвитку. Ваша кінцева стратегія неминуче включатиме в себе і очевидні, «радикальні» дії, і випадкові, обдумані кваліфіковані кроки з надією на краще майбутнє.

Профорієнтація: стан і перспективи розвитку [Електронний ресурс] : збірник матеріалів Х ювілейних Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича / ред. Н. В. Павлик ; власник прав Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. — Київ : [б. в.], 2020. — 147 с.

Переглянути документ в електронному каталозі (знизу посилання на повний текст)

У збірнику матеріалів представлено праці психологів, педагогів, освітянпрактиків з актуальних проблем сьогодення, зокрема: сучасної профорієнтації та нових тенденцій особистісно-професійного розвитку учнівської молоді; стратегій усвідомлення професійного покликання і способів самореалізації випускників закладів вищої освіти; розвитку психологічної готовності педагогічного персоналу до професійної діяльності в умовах Нової української школи; професійної адаптації та дезадаптації суб’єкта діяльності в кризових умовах життєдіяльності (війна, окупація, вимушене переселення, епідемічна загроза, карантин, а також інших питань, що були обговорені в процесі проведення Х ювілейних Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича.

Адресовано педагогічним працівникам, науковцям, практичним психологам, соціальним педагогам, а також студентам, батькам, волонтерам.

Коропецька, Олеся
Профорієнтація та профпідбір [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / Коропецька О. ; власник прав Прикарпатський нац. ун. ім. В. Стефаника. — Івано-Франківськ : [б. в.], 2005. — 236с.

Переглянути документ в електронному каталозі (знизу посилання на повний текст)

У навчальному посібнику подано теоретичний і методичний матеріал на допомогу студентам, практичним психологам, вчителям та вихователям, працівникам центрів зайнятості та профконсультантам у здійсненні профорієнтаційної роботи з учнями старших класів загальноосвітніх шкіл та з тими, хто знаходиться у стані пошуку свого місця в професійній структурі суспільства і здійснює свій професійний вибір не вперше.

Детально розроблено плани лекційних і практичних занять. Розглянуто історію розвитку профорієнтації, основні теорії професійного самовизначення, напрями, етапи та методи професійної орієнтації як єдиної системи державних заходів, спрямованих на надання соціальної допомоги людині в її самовизначенні у будь-якому віці.

Плани семінарських занять, які є логічним продовженням теоретичного курсу, орієнтовані на опанування студентами практичних навичок та вмінь.

Додатки містять низку найбільш популярних психологічних тестів та методик вітчизняних і зарубіжних авторів для профдіагностики та профконсультаційної роботи.

Психодіагностичне забезпечення профорієнтації в системі педагогічної освіти [Електронний ресурс] : посібник / В. Єгорова Є., М. Ігнатович О., В. Кобченко В. та ін. ; ред. О. М. Ігнатович О. М. Ігнатович. — Кіровоград : ІмексЛТД, 2014. — 228 с.

Переглянути документ в електронному каталозі (знизу посилання на повний текст)

У посібнику висвітлено особливості роботи з психодіагностичним матеріалом, розкрито основне призначення, зміст і структуру психодіагностичних та корекційно-розвивальних методик, а також представлено методичні рекомендації щодо їх використання.

Посібник призначений для профконсультантів та інших фахівців з профорієнтації, а також є корисним для працівників наукових установ, вищих педагогічних навчальних закладів та інститутів післядипломної педагогічної освіти; загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема, педагогічних класів та університетів майбутнього вчителя; центрів зайнятості, що здійснюють профорієнтаційну роботу з молоддю.

 

Чуйко, О. М.
Гендер і кар’єра [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Чуйко О. М., Куравська Н. В. ; власник прав ДВНЗ Прикарпатський нац. ун. ім В. Стефаника. — Івано-Франківськ : [б. в.], 2019. — 365с.

Переглянути документ в електронному каталозі (знизу посилання на повний текст)

У навчальному посібнику розкриті гендерні аспекти кар’єрного розвитку особистості. Висвітлено гендерну специфіку зайнятості, правові аспекти гендерної політики на ринку праці України, психологічні основи кар’єрного розвитку чоловіків і жінок. Проаналізовано основні гендерні проблеми кар’єрного розвитку, запропоновано основні напрями роботи психолога для їх подолання та технології розвитку кар’єри особистості.

Рекомендовано психологам, соціологам, менеджерам організацій і всім, хто цікавиться гендерними аспектами розвитку кар’єри.

Професійний розвиток персоналу підприємств у країнах Європейського Союзу [Електронний ресурс] : посібник / Л. П. Пуховська, А. О. Ворначев, С. О. Леу ; за наук ред. Л. П. Пуховської. — Київ : ІПТО НАПНУ, 2015. — 176 с.

Переглянути документ в електронному каталозі (знизу посилання на повний текст)

У посібнику, підготовленому на основі аналізу чинних документів, матеріалів порівняльних досліджень Європейського Центру розвитку професійної освіти і навчання,монографічних досліджень та європейської періодики, охарактеризовано сучасний стан і тенденції професійногорозвитку персоналу підприємств у країнах Європейського Союзу в контексті стратегії «Європа-2020». Розкрито особливості та сучасні моделі фінансування професійного навчання і розвитку персоналу підприємств у країнах ЄС. Проаналізовано дидактичні засади підготовки викладацького персоналу для системи професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу. Запропоновано рекомендації щодо використання в Україні європейського досвіду реалізації програм професійної підготовки і розвитку персоналу на виробництві.

Для науковців, розробників державної політики в галузі освіти, працівників професійних навчальних закладів, викладачів, управлінців, роботодавців, студентів.

Актуальні питання профорієнтаційної роботи бібліотек в сучасних соціально-економічних умовах [Електронний ресурс] : методичні поради / Упр. культури, національностей та релігій Хмельниц. облдержадмін., ХОУНБ ім. М. Островського ; упоряд. Босюк Г. А. ; рец. Баваровська О. О. ; Синиця Н. М. — Хмельницький : [б. в.], 2014. — 28 c.

Переглянути документ в електронному каталозі (знизу посилання на повний текст)

Світ професій: мій вимір, мій успіх [Електронний ресурс] : методико-бібліографічні поради / власник прав Закарпатська обл. бібл. для дітей та юнацтва ; упоряд. Вудмаска Т. М., Горай. — Ужгород : [б. в.], 2014. — 20c.

Переглянути документ в електронному каталозі (знизу посилання на повний текст)

В даному виданні зібрано матеріал з організації профорієнтаційної роботи у бібліотеках, та на допомогу випускникам навчальних закладів у виборі майбутньої професійної діяльності, формування у них свідомого та відповідального ставлення до цього вибору. В додатках подаються зразки профорієнтаційних тестів, анкет, диспуту, тренінгу,мозкового штурму, щодо встановлення мотивів професійного самовизначення старшокласників.

Методико-бібліографічні поради адресовані бібліотечним працівникам, вчителям, учнівській та студентській молоді.