Екосистема та охорона довкілля

Деснянський екологічний коридор [Текст] / [О. Василюк, В. Костюшин, Є. Прекрасна ті ін.]; під заг. ред. В. Костюшина, Є. Прекрасної. — Київ : НЕЦУ, 2010. — 164 с.

 

 

 

 

 

 

Екологічна безпека та природокористування [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 4(32) / [редкол.: О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук (голов. ред.) та ін.]. — Київ : Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, 2019. — 105 с.

 

 

 

 

Створення екологічних коридорів в Україні [Текст] : посіб. щодо законодавства, ландш.-екол. моделювання та менеджменту для поєднання природоохоронних об‘єктів на підставі досвіду в Карпатах / [авт.-ред.: Ф. Деодатус, Л. Проценко, А.-Т. Башта та ін.]. — Київ : Журнал “Радуга”, 2010. — 160 с.

 

 

 

 

Стратегія сталого розвитку [Текст] : навч. посіб. / І.М. Петрушка, Н.Ю. Хомко, В.І. Мокрий, М.В. Руда. — Львів : Львівська політехніка, 2018. — 156 с.

 

 

 

 

 

Бурляй, А. П.
Проблеми екологізації аграрного ринку в Україні [Текст] : монографія / А. П. Бурляй. — Умань : Вид. Сочінський М.М., 2016. — 52 с.

 

 

 

 

Волошин, І. М.
Еколого-географічний аналіз транспортного коридору: на прикладі автомагістралі Львів-Краковець [Текст] : монографія / І. М. Волошин, Ю. І. Чикайло. — Львів : ЛДУФК, 2018. — 248 с.

 

 

 

 

Волошкіна, О. С.
Організація і управління в природоохоронній діяльності [Текст] : конспект лекцій / О. С. Волошкіна, В. В. Трофімович. — Київ : КНУБА, 2018. — 80 с.

 Анотація

Викладено основні положення організації екологічного менеджменту на державному і регіональному рівні. Наведено принципи управління навколишнім середовищем. Висвітлено основні засади екологічної політики в Україні, зокрема в будівельній галузі країни, на основі чинних законів, державних стандартів і будівельних норм.

Розкрито зміст державних стандартів і будівельних норм, спрямованих на оцінювання впливу на навколишнє середовище суб’єктів господарської діяльності.

Окреслено сучасні тенденції і зміст природоохоронної діяльності в розвинених країнах Західної Європи.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Екологія» та «Технології захисту навколишнього середовища».

 

Еріксен, Т. -Г.
 Сміття і люди. Зворотний бік споживання [Текст] / Т. -Г. Еріксен ; пер. з норв. І. Сабор. — Київ : Ніка-Центр, 2019. — 224 с.

 Анотація

Книжка знаного норвезького вченого-антрополога Томаса Гілланда Еріксена «Сміття і люди» – це розгляд різних аспектів співіснування людської ойкумени та світу відходів. Попри свою назву, це зовсім не екологічна розвідка й не інструкція порятунку світу від забруднення та різних відходів. Автор розглядає сміття як невід’ємну рису людського способу існування. Мало хто знає зазвичай, скільки реально сміття ми виробляємо. Мало кому відомо, що під час створення одиниці більшості пластикових предметів продукується більший об’єм відходів, аніж об’єм самої тієї речі. Усвідомити і відчути реальність сучасного виробництва та, що головне, споживання – ось те, що пропонує нам Еріксен, і, звичайно ж, пуститись у роздуми разом із ним. У цій книжці ідеться про хаос і порядок, загальнолюдську відразу до всього гидкого, а також про те, що ми робимо у мінливих обставинах, аби утримувати цей темний — і смердючий — бік життя подалі від себе. Та насамперед ідеться про те, як позбутися сміття, перетворивши його при цьому на щось корисне. А ще автор згадує одну з найболючіших проблем сучасності – засмічення мізків. Українською перекладена вперше. Розрахована на вчених і студентів – істориків, антропологів, філософів, соціологів, а також тих, хто цікавиться проблемами екології.

 

 

Протасов, О. О.
Біогеоміка. Екосистеми світу в структурі біосфери [Текст] / О. О. Протасов. — Київ : Академперіодика, 2017. — 382 с.

Анотація

Вічний дім людства – біосфера – є складною системою, структуру й властивості якої вкрай необхідно пізнати, бо втручання людини в біосферні процеси стало настільки потужним, що виникла загроза незворотних змін довкілля, виснаження його життєдайних ресурсів для існування цивілізації.

Екосистеми суходолу та гідросфери надзвичайно різноманітні. До структури біосфери вони входять не індивідуально, а в складі більших одиниць біосфери – біогеомів, сукупностей подібних екосистем. У книзі розглянуто принципи організації екосистем, біогеомів, структуру біосфери за єдиною схемою для екосистем гідросфери та суходолу. Глобальні зміни, що відбуваються в біосфері, пов’язані зі створенням людиною антропогенних техно-, урбо- й агроекосистем, роль яких дедалі зростає.

Для викладачів, учителів, аспірантів, студентів, гідробіологів, екологів, фахівців у сфері охорони довкілля.

 

Чайка, О. Г.
Заповідна справа [Текст] : навч. посіб. / О. Г. Чайка, В. І. Мокрий. — Львів : Львівська політехніка, 2017. — 144 с.

Анотація

Викладено суть і значення заповідної справи, характеристику природоохоронних комплексів і ареалів України, подано класифікацію заповідних територій, історію заповідної справи та проблеми збереження різноманіття флори і фауни. Окрім того, в посібнику наведено історію і значення створення Червоної книги, проаналізовано вплив антропогенного фактора на природу та наукове і практичне значення заповідної справи і заповідних територій, основні засади створення біосферних резерватів.

Для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальностей «Технології захисту навколишнього середовища» та «Екологія».