Екологія та здоров’я

Поняття здоров’я включає здоровий спосіб життя, гігієну, здорове
харчування, фізичну активність, безпечне поводження з ґаджетами та мережею
Інтернет, ментальне здоров’я.

на посилення відповідальності молодих людей за збереження та зміцнення власного здоров’я

 

розвиток профілактичної діяльності, зокрема, в напрямку запобігання ризикової поведінки.
Наслідком уваги до цієї сфери стане зростання тривалості та якості життя, а також
зміцнення життєстійкості.

Ми орієнтуємось на Стратегію розвитку молодіжної політики та спрямовуємо свою інформаційну діяльність та просвітниціькі заходи на:

 • підвищення обізнаності щодо психічного здоров’я та навчання давати
  раду з надмірним стресом, депресію та тривожністю, побудови здорових
  стосунків
 • запобігання та протидія булінгу (цькуванню), мобінгу (цькуванню на
  робочому місці) та іншим формам насильства;
 • запобігання та протидія асоціальній поведінці, зловживанню
  психоактивними речовинами та курінню, а також іншим формам залежності, у
  тому числі від комп’ютерних ігор, інтернет-залежність тощо;
 • зростання обізнаності та запобігання поширенню ВІЛ інфекції та
  інфекцій, що передаються статевим шляхом;
 • сприяння обізнаності щодо репродуктивного та сексуального здоров’я
  через формальну та неформальну освіту;
 • зростання обізнаності молоді про здорове харчування, а також
  створення системи добровільного та зрозумілого маркування продуктів про
  вміст цукру та інших шкідливих речовин для здоров’я молодих людей.

Видання бібліотеки

Серія тематичних бібліографічних покажчиків “Несекретна інформація”

Відверто про наркоманію: щоб не занапастити молодість : реком. бібліогр. покажч. – Вип. 2 / уклад. : Т. Буряк, Н. Гуцул ; ред. : Н. Лінкевич, С. Чачко. – К, 2012. – 36 с. – (Несекретна інформація).

Обережно – інфекційні хвороби! : бібліогр. покажч. / [уклад. Н. Гуцул ; ред. : C. Чачко, В. Кучерява, Н. Лінкевич] ; ДЗ “Держ. б-ка України для юнацтва”. – Київ, 2010. – 42 с. – (Несекретна інформація).

Туберкульоз – глобальна проблема планети: Рекомендаційний бібліографічний покажчик

Хвороби Венери: Рекомендаційний бібліографічний покажчик (Київ, 2005)

Молодь і СНІД: серйозний погляд : бібліогр. покажч. / уклад. Т. Буряк ; ред. : В. Кучерява, Н. Лінкевич, С. Чачко ; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – Вид. 3-тє, переробл. і змінене. – К., 2011. – 54 с. – (Несекретна інформація).

Молодь і СНІД:серйозний погляд (Видання 2-ге перероблене, Київ, 2005).

Бібліографічний покажчик “Алкоголізм: сучасний погляд на стару
проблему”(Київ, 2004)

Відверто про наркоманію: щоб не занапастити молодість: Анотований бібліографічний покажчик (Київ, 2004)

Дати узагальнюючу назву

СТОП насильству Бібліографічний покажчик

Зроби це зараз. Будь щасливим і успішним без метушні : рек. бібліогр. покажч. / [уклад. Г. Буркацька ; ред. : С. Чачко, В. Кучерява, Н. Лінкевич] ; Держ. б-ка України для юнацтва. – Київ : [б.в.], 2019. – 64 с.

Екопросвітництву присвячені інформаційні ресурси бібліотеки:

Бережімо планету Земля  – вона у нас одна: Бібліографічний покажчик

Екологічна культура особистості – екологічна культура нації : інформ.-бібліогр. матеріали

Чорнобиль – чверть століття потому: Бібліографічний покажчик

Чорнобиль. Двадцять років потомуБібліографічний покажчик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальна програма бібліотеки та комплекс партнерських заходів в напрямку Екологія та здоров’я сприяють  досягненню прогресу та наближають до виконання  Глобальних Цілей сталого розвитку 2030

Міцне здоров’я