Екологічний моніторинг: альтернативні джерела енергії

620.92:502.175(075.8)

Е45          Екологічний моніторинг: альтернативні джерела енергії [Текст] : навч. посіб. / [В.Г. Сліпченко, О.В. Коваль, Л.Г. Полягушко та ін.]. – Київ : КПІ ім. І. Сікорського : Політехніка, 2019. – 368 с.

Викладено основні напрями розвитку альтернативної енергетики, наведено приклади використання альтернативної енергії та її потенціалу в Україні та світі.

Подано діаграми використання різних видів палива у світі, карти сонячного, вітрового, геотермального потенціалу України, ілюстрацій сонячних колекторів, схеми різних пристроїв та станцій вироблення енергії. Розглянуто стан та перспективи освоєння основних видів відновлювальних джерел у світі та в Україні.

Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, а також широкого кола фахівців різних спеціальностей, що цікавляться проблемами екології та енергозбереження.