Духовний будівничий України /до Шевченківських днів/

Шевченкове Слово – духовний код української нації, який є шляхом до самоутвердження і духовного зростання народу, пробуджує почуття національної честі та гідності, поваги й любові до рідної культури, мови, звичаїв. Головна ідея Шевченка – це братолюбство, це порозуміння, це примирення людей. І немає сьогодні для нас важливішої мети, аніж об’єднати, сконсолідувати нашу націю, дати їй духовну енергію на майбутнє.

Шевченко – це митець, художник, який відкрив для української нації цивілізаційний простір у безкінечність. Він є гарантом нашої вічності.

«Кобзар» по суті є поясненням нашого національного буття. Бо він – це та свята книга, яка зберігає наш генетичний духовний код – нашу мову. «Кобзар» Шевченка засвідчив воскресіння нації у найбільш драматичний період її національної історії. Нація відчула, що у неї є духовна сила, з якою можна і варто йти у майбутнє. Ця духовна сила сконденсована у Шевченкових текстах, звідки отримуємо магічний засіб воскресіння і духовного, і національного. «Кобзар» – це вістка у вічність, це воскресена рідним словом затаєна в глибинах національної свідомості мрія, надія і віра народу, заряджені могутньою духовною енергією, спрямованою ним уже в проекції на кожен день кожного нового покоління.

Шевченкове слово сприяло і сприяє оздоровленню душі нації і душі кожної окремої людини. В творах закодована надзвичайно колосальна інформація про буття нашого народу не лише в історичному плані, а й у побуті, традиціях, моралі, а головне, в історичній перспективі буття нації.

Любіть свою рідну Україну! Слава Україні! Героям слава!

 

Зоря Шевченка над Карпатами [Текст] : збірник: поезія / [упоряд. В. П. Густі, О. С. Ігнатович]. — Ужгород : TIMPANI, 2021. — 208 с.

Анотація

Збірник ініційований учасниками Міжнародних літературних фестивалів “Карпатська ватра”, що відбулися на Закарпатті (2008-2018 рр.), склали твори українських поетів Карпатського регіону.

 

 

Лауреати Шевченківської премії 2021 [Текст] // Українська мова та література. — 2021. — № 5-6 (933-934). — С. 7.

 

 

 

 

 

 

Невідоме про відомого: 7 фактів про Тараса Шевченка [Текст] // Школа. — 2019. — № 2. — С. 94-95

 

 

 

 

 

 

 Символ України : 205 років від дня народження Тараса Шевченка [Текст] // Шкільна бібліотека. — 2019. — № 2. — С. 29-31.

 

 

 

 

 

 

Шевченкіана : Тема номера [Текст] // Українська мова та література. — 2019. — № 2 (906). — С. 10-39.

Анотація

Чарковська Т. Я любила Шевченка : Вистава розчарувань, мрій, таємних спогадів, нездійсненного й драматичного життя генія пера й пензля.

Лемешенко Н. Шевченків край : Тематичний блок вікторин.

Цікаве про Шевченка.

 

 

 Шевченківська енциклопедія: Тарас Шевченко та його сучасники [Текст] / [ред. кол.: М. Г. Жулинський (голова) та ін.]. — Київ : Ліра-К, 2021. — 608 с. : іл.

 Анотація

Книжка продовжує започатковану виданням «Шевченківська енциклопедія: Літературні твори» (2016) тематичну серію, яка готується на базі відповідного шеститомника (2012–2015). У ній уміщено персоналії друзів і знайомих поета. Відтворено широке коло спілкування Шевченка з однодумцями і близькими товаришами, його контакти з посадовцями та іншими особами. Як сказано у слові «Від редакційної колегії», критерієм відбору біограм для тематичного тому став факт особистого знайомства чи зустрічі з Шевченком. Порівняно з «Шевченківською енциклопедією» у книгу додано кілька персоналій, виправлено помічені фактичні помилки і неточності, майже повністю оновлено ілюстративний ряд.

 

 

Шевченкознавчі студії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 15 / [редкол.: Г.Ф. Семенюк (голова) та ін.]. — Київ : Київський ун-т, 2012. — 207 с.

 Анотація

Збірник присвячено актуальним проблемам шевченкознавства, зокрема стилю поетики, рецепції творчості, мови і перекладу.

 

 

Вовк, І.
Стежками “Живописної України” Тараса Шевченка [Текст] / І. Вовк // Дзвін. — 2019. — № 5. — С. 137-150.

 

 

 

 

 

Гомирева, О.
Художні особливості сепій Тараса Шевченка 1856 року [Текст] / О. Гомирева // Народознавчі зошити. — 2018. — № 5. — С. 1290-1297. — Бібліограф. в кінці ст. (11 назв).

 

 

 

 

 

Жулинський, М. Г.
Духовний будівничий України. [Шевченко Т.Г.] [Текст] : [книга-альбом] / М. Г. Жулинський. — Київ : Мистецтво, 2016. — 320 с.

Анотація

Шевченкове Слово–духовний код української нації, вже понад 175 років є шляхом до самоутвердження і духовного зростання народу, пробуджує почуття національної честі та гідності, поваги й любові до рідної культури, мови, звичаїв. Збірник наукових статей, виступів, інтерв’ю ученого-літературознавця, академіка НАН України Миколи Жулинського наближує до розуміння творчості й особистості Тараса Шевченка (1814–1861), розкриває його ціннісні орієнтири, роз’яснює національну місію, місце в українській та світовій культурі.

Книга розрахована на літературознавців, істориків культури та широке коло читачів.

 

 

Жур, П. В.
Шевченківський Київ [Текст] / П. В. Жур. — Вид. 2-е, виправ. і допов. — Київ : Дніпро, 2013. — 288 с.

Анотація

У дослідженні “Шевченківський Київ” письменник спирається на маловідомі та зовсім невідомі широкому загалу джерела, в тому числі – на цікаві архівні матеріали, виявлені ним самим.

 

 

Карпінчук, Г. В.
 Михайло Новицький – шевченкознавець [Текст] : [монографія]; До 125-річчя від дня народж. / Г. В. Карпінчук. — Київ : Наукова думка, 2018. — 239 с. — (Проект “Наукова книга” (Молоді вчені)).

Анотація

Монографія присвячена Михайлові Новицькому — особистості відомій і авторитетній у шевченкознавстві. У цій галузі він відзначився насамперед як дослідник-документаліст і текстолог. У пропонованій праці всебічно розкрито науковий доробок М. Новицького і з’ясовано його внесок у становлення та розвиток шевченкознавства 1920—1960-х років. Уперше описано і введено до наукового обігу архівні матеріали вченого, висвітлено роль М. Новицького у написанні документальної біографії Шевченка, виявленні та вивченні автографів поета, підсумовано працю дослідника у підготовці до друку видань літературної і мистецької спадщини Тараса Шевченка, а також подано нові факти до біографії колишнього в’язня Соловецьких островів. Видання доповнюють документи зі слідчої справи М. Новицького, хронологія життя та наукових здобутків дослідника, бібліографія його шевченкознавчих праць.

 

 

Коляда, І.
Як Тарас Шевченко не став лібретистом: маловідомі сторінки біографії Кобзаря [Текст] / І. Коляда, Ю. Коляда, В. Гудима // Історія в рідній школі. — 2018. — № 3. — С. 39-43.(Поч.); Зак. – №4. – С.31-35.

 

 

 

 

Кретов, А. І.
Спадщина Тараса Шевченка: образ “митця-пророка” в українській культурі [Текст] / А. І. Кретов // Українські культурологічні студії. — 2020. — Вип. 2 (7). — С. 37-43. — Бібліогр. в кінці ст. (25 назв).

 

 

 

 

Кудря, Олена.
Специфіка розкриття національної проблематики у поезії Тараса Шевченка періоду “Трьох літ” / Олена Кудря // Шевченкознавчі студії. — 2018. — Вип. 21. — С. 85-91. — Бібліогр. в кінці ст. (8 назв).

 

 

 

 

Лавренюк, В.
Тарас Шевченко і сучасність [Текст] / В. Лавренюк // Дивослово. — 2019. — № 3. — С. 25-30. — Бібліогр.: с.30 (6 назв).

 

 

 

 

 

Мацько, Л. І.
Тарас Шевченко: український месія в силовому полі європейської культури / Л. І. Мацько // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2020. — № 7-9 (587-589). — С. 17-22. — Бібліогр. в кінці ст. (9 назв).

 

 

 

 

Мельниченко, Володимир.
Нове прочитання Щоденника Тараса Шевченка / Володимир Мельниченко // Світогляд. — 2020. — № 1. — С. 46- 52.

 

 

 

 

 

Мельниченко, Володимир Юхимович.
Подробиці Шевченкового життя [Текст] : 370 історичних мініатюр, есеїв і начерків / Володимир Юхимович Мельниченко. — Київ : Либідь, 2021. — 560 с.

 Анотація

У 370 історичних мініатюрах, есеях і начерках Володимир Мельниченко доповнює сучасний портрет Тараса Шевченка новими подробицями й штрихами, збагачує яскравими барвами й глибокими психологічними характеристиками. За словами самого історика й шевченкознавця, «це той Портрет, який не тиражується для вивішення на стінах, він обігріває прохололі людські душі». Відомий літературознавець Сергій Гальченко оцінює книгу як «новий творчий внесок у сучасне шевченкознавство». Книга призначена для науковців і всіх, хто цікавиться життям і творчістю Тараса Шевченка.

 

 

Пономаренко, Олеся.
Поетичні “Три літа” в житті Шевченка-пророка / Олеся Пономаренко // Світогляд. — 2021. — № 2. — С. 32-39. — Бібліогр. в кінці ст. (10 назв).

 Анотація

Під враженням від двох подорожей із Петербурга в Україну Тарас Шевченко створив рукописну збірку поезій “Три літа”