Дослідження

Голянич, М. Ю. Футурологія. Філософія майбуття

Голянич, М. Ю.
Футурологія. Філософія майбуття [Текст] : [монографія] / М. Ю. Голянич. — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2017. — 540 с.

Анотація:

540-сторінковий фоліант великого формату розкриває історію думок, передбачень і візій про майбутнє людства понад 600 відомих філософів, мислителів, науковців від античності і до ХХI століття, серед яких опрацьовано і 118 українських авторів.

Ця наукова робота Михайла Голянича — перша в Україні спроба філософського переосмислення основ футурології. В ній автор запропонував читачам теоретичні й методологічні засади науки про майбутнє та окреслив її різнопланові формати в наукових підходах, які використовувало людство колись і користується ними нині.

 

Дончик, В. Г. З віків і на віки

Дончик, В. Г.
З віків і на віки [Текст] / В. Г. Дончик. — Київ : Наукова думка, 2018. — 1022 с.

Анотація:

«З віків і на віки» — так визначив у заголовку книжки її автор, академік НАН України Віталій Дончик, шлях і перспективи українського художнього слова в його історичному розвитку. Розглядуваний тут літературний процес другої половини XX та початку XXI століття постає невіддільною спадкоємною ланкою на цьому тисячолітньому шляху. Тяглість, роль національних традицій і цінностей, історична пам’ять — домінантні мотиви літературознавчих, етнокультурних, а часто й актуальних політико-ідеологічних міркувань та узагальнень ученого. Видання не має монографічної побудови, автор шукає засоби поєднання наукового дискурсу й вільного літературно-критичного «неохололого» осмислення матеріалу: у вибраному з його доробку різних часів, крім більших і менших літературознавчих розвідок, і політична полеміка, діалоги та інтерв’ю, нотатки і коментарі, чимало спогадів, біографічні й автобіографічні штрихи та деталі, ексклюзиви тощо. За жанровим розмаїттям книжки — широка портретна панорама українського письменства, цілісний розгляд як різноскладового літературного процесу, так і багатьох, пов’язаних із ним, наболілих духовних проблем України на зламі епох.

 

 

Бродель, Ф. Ідентичність Франції. Кн.1

Бродель, Ф.
Ідентичність Франції [Текст]. Кн. 1 : Простір та історія / Ф. Бродель ; пер. з фр. С.Глухової. — Київ : Вид-во Жупанського, 2013. — 368 с. — (Історична думка).

Анотація:

Фернан Бродель (1902-1985) – французький історик, член Французької академії; один з найвидатніших істориків XX сторіччя. Автор праць: «Середземномор’я та середземноморський світ за часів Філіппа II», «Матеріальна цивілізація, економіка та капіталізм, XV-XVIII сторіччя» тощо. На схилі віку великий історик своєю фундаментальною працею «Ідентичність Франції» довіряє нам ключі, аби відчинити ними історію Франції: він спостерігає за нею, зачарований її надзвичайним різноманіттям; аналізує глибокі й мовчазні зрушення, що зазнає її простір, визначає суть її географічного середовища та розташування на теренах Європи; виявляє чималу вагу її давніх коренів і традицій, які формують її краєвид. Мандрівка багатовіковою історією Франції, аби осягнути розумом її могуть, її виверти, непереборні й незмінні у сучасній Франції.

 

Бродель, Ф. Ідентичність Франціїї. Кн. 2

Бродель, Ф.
Ідентичність Франціїї [Текст]. Кн. 2 : Люди і речі / Ф. Бродель ; пер. з фр. С. Глухової. — Київ : Вид-во Жупанського, 2014. — 232 с. — (Історична думка).

Анотація:

Другу книгу присвячено історії населення Франції. Особливо це стосується огляду демографії країни і різних факторів, що впливали на зріст або падіння чисельності населення та його поширення по окремих регіонах.

Ви дізнаєтесь про поширення кельтів на територію Галлії, її завоювання римлянами (під кутом впливу на чисельність та розселення), вплив римської системи господарювання на зміни демографії, появу та розвиток міст (навіть із картами їх зосередження). Впливи нашестя варварів на населення Галлії та формування держави франків. Впливи хрестових походів та Великої Чорної смерті (чуми 1348 р.). Дізнаєтесь про розвиток ярмарків у середньовіччі, міжнародної торгівлі, ремесла і т.д. Вплив розвитку медицини на демографію, міграції ХІХ і ХХ ст. і т.д.

 

Бродель, Ф. Ідентичність Франції. Кн. 3

Бродель, Ф.
Ідентичність Франції [Текст]. Кн. 3 : Люди і речі / Ф. Бродель. — Київ : Вид-во Жупанського, 2017. — 472 с. — (Історична думка).

Анотація:

Фернан Бродель (1902-1985) – французький історик, член Французької академії; один з найвидатніших істориків ХХ сторіччя. Автор праць: «Середземномор’я та середземноморський світ за часів Філіппа ІІ», «Матеріальна цивілізація, економіка та капіталізм, ХV-XVIII сторіччя» тощо. На схилі віку великий історик своєю фундаментальною працею «Ідентичність Франції» довіряє нам ключі, аби відкрити нам історію Франції: він спостерігає за нею, зачарований її надзвичайним різноманіттям; аналізує глибокі й мовчазні зрушення, що зазнає її простір, визначає суть її географічного середовища та розташування на теренах Європи; виявляє чималу вагу її давніх коренів і традицій, які формують її краєвид. Мандрівка багатовіковою історією Франції, аби осягнути розумом її могуть, її виверти, непереборні й незмінні у сучасній Франції.

 

 

Кубайчук, В. Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мова ІХ-ХХ ст

Кубайчук, В.
Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мова ІХ-ХХ ст [Текст] / В. Кубайчук. — Вид. 2-е, випр. й допов. — Київ : КІС, 2020. — 192 с.

Анотація:

У книжці стисло відбито культурні, освітні, політичні, мистецькі події, що так чи так вплинули на розвиток та побутування української мови й складають кістяк її зовнішньої історії. Висвітлено найголовніші ключові події, згадано найвизначніші постаті, найважливіші освітні заклади, наукові інституції, видавництва, культурні осередки, періодичні видання. Інформацію супроводжують посилання на джерела, що дає змогу користуватися книжкою як бібліографічним довідником. У додатках подано перелік словників, виданих в Україні протягом 1917–1948 років, та документи, які свідчать про специфічну діяльність офіційних мовознавчих та освітніх інституцій на початку 30-х років, ХХ ст. що великою мірою визначила мовну, зокрема лексикографічну й термінознавчу, стратегію в Україні на весь наступний період. Книжку призначено широкому загалові читачів.

 

 

Забанджала, М. До джерел історії парафій Тернопільщини. У 4 т.

Забанджала, М.
До джерел історії парафій Тернопільщини. У 4 т. [Текст]. Т.1 : Протопресвітеріати УГКЦ: м. Тернопіль, Великоберезовицький, Великобірківський, Великоглибочанський, Козівський, Козлівський / М. Забанджала. — Тернопіль : Терно-граф, 2019. — 696 с.

Анотація:

У першій книзі – опис парафій географічно розташованих у межах Тернопільського та Козівського районів (включаючи місто Тернопіль). Опрацьована чимала частина матеріалів архівного походження дозволяє по новому глянути на історію населених пунктів Тернопільщини.

Книга висвітлює локальну історію сіл і містечок акцентуючи увагу на джерелах, що походять із середовища Львівської єпархії Руської (Української) Церкви. Тексти перекладені з рукописів, багаті інформацією про топографію та прізвища місцевих жителів та священиків, описують стан парафій та відкривають колорит життя тогочасного села.

 

 

Регіональні політичні еліти в Україні: аналіз літератури з проблеми та характеристика емпіричної бази для вивчення феномену (кінець 1991- 2018 рр.)

Регіональні політичні еліти в Україні: аналіз літератури з проблеми та характеристика емпіричної бази для вивчення феномену (кінець 1991- 2018 рр.) [Текст] : [монографія] / [М. Кармазіна, Т. Бевз, М. Горбатюк та ін.]. — Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2019. — 264 с.

Анотація:

Дослідження присвячене аналізу літератури з проблеми вивчення феномену політичних еліт в Україні як у цілому, так і на регіональному рівні у період з кінця 1991 – 2018 рр., і, зокрема, в таких областях, як Вінницька, Львівська, Полтавська, Сумська та Чернівецька.

Окремо охарактеризовано джерельну базу, емпіричний матеріал щодо функціонування регіональних еліт, подальший аналіз якого має сприяти критичному й неупередженому осмисленню проблематики.

 

Інтерпретації російсько-українського конфлікту в західних наукових і експертно-аналітичних працях

Інтерпретації російсько-українського конфлікту в західних наукових і експертно-аналітичних працях [Текст] / [В. Кулик, М. Рябчук, К. Зарембо та ін.] ; за ред. В. Кулика. — Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2020. — 328 с.

Анотація:

Автори проаналізували понад тисячу наукових та аналітичних праць щодо російсько-українського конфлікту, виданих у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Німеччині, Франції, Італії, Греції та Польщі у 2014-2019 роках.

 

 

Безпека трудових відносин в умовах реформування економіки України

Безпека трудових відносин в умовах реформування економіки України [Текст] : монографія / [за наук. ред. В. І. Федорчук-Мороз]. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. – 192 с.

Держава обрала шлях демонтажу попередньої економічної і політичної системи та розпочала широкомасштабні реформи в усіх сферах суспільного життя. Реформування економіки України впливає на трудові відносини, національні ринки праці та зайнятість населення.

В колективній монографії наведено результати теоретичних узагальнень та подано нове бачення щодо розуміння та використання в управлінській та господарській практиці принципів безпеки трудових відносин. Тематика та зміст розділів відображають результати основних напрямів досліджень у сфері цивільної безпеки, а саме: «Правові, екологічні та економічні аспекти гарантування безпеки трудових відносин», «Механізми регулювання у сфері управління безпекою трудових відносин», «Інженерно-технічні та організаційні засади забезпечення безпеки трудових відносин.

 

 

 

 

Шевчук, В.О. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI-XVIII століть

Шевчук, В. О. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI-XVIII століть. У 2 кн. [Текст]. Кн. 1 / В. О. Шевчук. – Київ : Кліо, 2019. – 792 с. – ISBN 617-7023-98-1.

У виданні репрезентується ціла епоха нашої державності, а саме – віхи, становлення та руйнація Козацької держави, механізм її творення та складнощі цього процесу. Автор будує свою систему розмислів на аналізі державно-правових актів, договорів гетьманів із державами, а також на літературних джерелах – вишуканих зразках поетичного мистецтва. Згадуються мільйонні жертви, принесені на вівтар боротьби за волю й незалежність, котра тривала від повстання Северина Наливайка в кінці XVI століття й по Коліївщину 1768 р. Особлива увага приділена міжконфесійному становленню та діяльності гетьманів-державотворців. Книга доповнена рідкісним ілюстративним матеріалом. Видання розраховане на спеціалістів та широке коло читачів.

 

 

 

 

Шевчук, В.О. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI-XVIII століть. У 2 кн. . Кн. 2

Шевчук, В. О. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI-XVIII століть. У 2 кн. [Текст]. Кн. 2 / В. О. Шевчук. – Київ : Кліо, 2019. – 1120 с. – ISBN 617-7023-99-8.

У другій книзі видання автор акцентує увагу на спробах врятувати українську державність, зокрема на орієнтаційних ідеях Богдана Хмельницького, боротьбі Пилипа Орлика, Івана Скоропадського та Павла Полуботка за збереження Козацької держави, яка, попри всі зусилля, була приречена на швидку загибель. Автор будує свою систему розмислів на аналізі державно-правових актів, договорів гетьманів із державами, а також на літературних джерелах — вишуканих зразках поетичного мистецтва. Окрема увага приділена «Історії русів» як одній з найвизначніших пам’яток національної самооборони. Книга доповнена рідкісним ілюстративним матеріалом.

 

 

 

 

 

Лисий, І.Я. Національно-культурна ідентичність філософії: сім наближень до теми

Лисий, І. Я. Національно-культурна ідентичність філософії: сім наближень до теми [Текст] : [монографія] / І. Я. Лисий. – Кам‘янець-Подільський : Києво-Могилянська академія, 2013. – 180 с. – ISBN 966-518-625-0.

У монографії обговорюється гостра проблема національної ідентичності філософії, актуалізована сьогодні в атмосфері посилення уваги до національних вимірів культурних форм як у європейському, так і у вітчизняному мета філософському дискурсі. Автор бачить у філософії теоретичну самосвідомість культури і в полемічній манері обстоює її національно-культурну тожсамість.

Книжка буде цікавою фаховим філософам і культурологам, студентам-гуманітаріям і широкій гуманітарній спільноті.

 

 

 

 

Якубова, Л. Д. Євразійський розлам.

Якубова, Л. Д. Євразійський розлам. Україна у добу гібридних викликів [Текст] / Л. Д. Якубова. – Київ : Кліо, 2019. – 392 с. – ISBN 617-7023-89-9.

Унаслідок агресії Росії, яка скористалася найгострішою в новітній історії політичною кризою для активування свого неоімперського проекту, державний суверенітет України у Криму, на частині Донеччини і Луганщини від 2014 р. порушено. Відтоді на фронтах реального військового та віртуального ідеологічного зіткнень розгортається цивілізаційне протистояння українського й російського проектів, у контексті російсько-української гібридної війни, що триває понад п’ять років, кинуто драматичний виклик геополітичній суб’єктності України та самому її існуванню.

Українська криза перетворилася на потужний важіль трансформації сучасного світу навіть попри те, що більшість геополітичних важковаговиків досі сприймають її з великою часткою скептицизму. Євразійський геополітичний простір перебуває у процесі масштабної трансформації, що докорінним чином змінить усіх учасників.

 

Ціборовська-Римарович, І. О. Друкарня Бердичівського монастиря босих кармелітів

Ціборовська-Римарович, І. О. Друкарня Бердичівського монастиря босих кармелітів: історія та видавнича діяльність. 1758- 1844 [Текст] : [монографія] / І. О. Ціборовська-Римарович. – Київ : Академперіодика, 2019. – 652 с. – ISBN 966-360-394-0.

Монографія присвячена історії та видавничій діяльності друкарні Бердичівського монастиря босих кармелітів, яка у другій половині XVIII — XIX ст. була найпотужнішим друкарським осередком Правобережної України, де видавалась продукція латинським шрифтом. Викладено історію друкарні, подано бібліографічний і книгознавчий аналіз репертуару її друків, висвітлено особливості їхнього художнього оформлення, зібрано інформацію про розповсюдження та побутування примірників її видань, подано науковий попримірниковий опис екземплярів бердичівських видань, виявлених у сучасних бібліотеках, музеях і архівах України.

Читацька аудиторія:Для книгознавців, істориків, мистецтвознавців, усіх, хто цікавиться історією книги і друкарства в Україні та Речі Посполитій

 

 

Історична біографіка в Україні

Історична біографіка в Україні: проблеми, завдання і перспективи розвитку досліджень, видавничої та інформаційної роботи [Текст] : кол. моногр. / [авт. кол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, С.М. Міщук та ін.]. – Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2019. – 364 с. – ISBN 966-02-88-33-1.

Колективна монографія Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського містить аналіз сучасного стану, проблемно-тематичного діапазону, здобутків і нерозв’язаних проблем розвитку історико-біографічних досліджень, видавничої та інформаційної діяльності у сфері вітчизняної біографіки, а також завдань і перспектив їх подальшого вдосконалення.

Читацька аудиторія:Сформульовані в монографії методичні рекомендації адресовані міністерствам і відомствам, науковим установам та закладам освіти, бібліотекам, музеям, видавництвам, редакціям журналів, ЗМІ, інформаційним центрам, громадським осередкам, які працюють у сфері історико-біографічних досліджень, інтеграції й поширення культурологічної інформації та історико-біографічних знань.

 

 

Китиченко, Т. С. Розвиток історичного джерелознавства в Україні

Китиченко, Т. С. Розвиток історичного джерелознавства в Україні (1840-ві- 1920-ті рр.) [Текст] : [монографія] / Т. С. Китиченко. – Харків : ДІСА Плюс, 2019. – 239 с. – ISBN 617-7645-62-6.

Монографія присвячена комплексному вивченню становлення та розвитку історичного джерелознавства в Україні (1840-ві – 1920-ті рр.), переважно теоретичної складової.

 

 

 

 

 

 

 

 

Карпінчук, Г. В. Михайло Новицький – шевченкознавець

Карпінчук, Г. В. Михайло Новицький – шевченкознавець [Текст] : [монографія]; До 125-річчя від дня народж. / Г. В. Карпінчук. – Київ : Наукова думка, 2018. – 239 с. – (Проект “Наукова книга” (Молоді вчені)). –ISBN 966-00-1648-4.

Анотація: Монографія присвячена Михайлові Новицькому — особистості відомій і авторитетній у шевченкознавстві. У цій галузі він відзначився насамперед як дослідник-документаліст і текстолог. У пропонованій праці всебічно розкрито науковий доробок М. Новицького і з’ясовано його внесок у становлення та розвиток шевченкознавства 1920—1960-х років. Уперше описано і введено до наукового обігу архівні матеріали вченого, висвітлено роль М. Новицького у написанні документальної біографії Шевченка, виявленні та вивченні автографів поета, підсумовано працю дослідника у підготовці до друку видань літературної і мистецької спадщини Тараса Шевченка, а також подано нові факти до біографії колишнього в’язня Соловецьких островів. Видання доповнюють документи зі слідчої справи М. Новицького, хронологія життя та наукових здобутків дослідника, бібліографія його шевченкознавчих праць.

Аудиторія: Книжка розрахована на літературознавців, істориків культури, студентів гуманітарних факультетів, широке коло читачів.

 

 

Волковічер, Т. М. Вербальні тексти у народній вишиванці кінця ХІХ – першої половини ХХ ст

Волковічер, Т. М. Вербальні тексти у народній вишиванці кінця ХІХпершої половини ХХ ст.: генеза, семантика, прагматика [Текст] : [монографія] / Т. М. Волковічер. – Київ : Наукова думка, 2019. – 173 с. – (Проект “Наукова книга” (Молоді вчені)). – ISBN 966-00-1700-9.

У монографії виявлено феномен, досі несправедливо обділений науковим інтересом, — епіграфічну вишивку (або вишивку з написами) кінця XIX — першої половини XX ст. Зібрано великий за обсягом матеріал (1605 одиниць), який вперше введено до наукового обігу. Доведено, що вишиті вироби, які виготовлялися за друкованими схемами для рукоділля, не були «механічними копіями» останніх. Продемонстровано типи формульних трансформацій — заміни елементів, редукції, ампліфікації, контамінації — і розібрано їхні приклади у двох випадках: зі зміною семантики і прагматики та без зміни. Показано приклади переосмислення творів, без зовнішніх трансформацій. Результатом збору та аналізу матеріалу став Інтерактивний покажчик формул вишитих вербально-іконічних текстів, викладений на власному сайті автора (http://volkovicher.com).

Читацька аудиторія:Монографія адресована фольклористам, лінгвістам, етнологам, мистецтвознавцям, а також широкому колу читачів — студентам, викладачам, усім, хто цікавиться народною культурою.