10/08

До Дня державної служби

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ТВОРЧИХ РОБІТ СЕРЕД МОЛОДІ
присвячений Дню державної служби

До Дня державної служби 23 червня 2020 року за організації і підтримки Національного агентства України з питань державної служби та Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу ініційовано Всеукраїнський конкурс творчих робіт серед молоді.

Якщо ви активні й амбітні, молоді та креативні, цікавитеся питаннями функціонування державного управління, якщо маєте ідеї і пропозиції для удосконалення державної політики у різних сферах, а в майбутньому – плануєте стати державними службовцями, – запрошуємо до участі!
Конкурс має на меті виключно творчі і загальнокультурні цілі, серед яких підтримка і сприяння самореалізації вмотивованої активної молоді, яка відкрита
до продуктивної комунікації.
Для участі у Конкурсі необхідно протягом року  з червня по вересень подати на електронну адресу Організаційного комітету konkurs@center.gov.ua електронні
файли (текстові або відео), виконані у текстовому редакторі
MS Word for Windows (формати.doc або.rtf) або у форматі
mpeg, mp4, avi, wmv, mov, mkv (чи інший загальновідомий):

Конкурсна робота повинна бути викладена державною мовою та оформлена відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс творчих робіт серед молоді,
присвячений Дню державної служби.

ВЕБСАЙТ КОНКУРСУ

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО КОНКУРС

Визначення переможців Конкурсу відбуватиметься у три етапи у номінаціях:

«Забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків»

 • У чому ви вбачаєте забезпечення рівних прав і можливостей
  жінок і чоловіків? Наскільки актуальним є це питання для
  сучасної молоді і чому?
 • Якою, на ваш погляд, повинна бути державна політика щодо
  забезпечення гендерної рівності?
 • Що вам відомо про підходи та механізми забезпечення рівних
  прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні зараз? Що б ви
  кардинально змінили у них і чому?

«Політична освіта та політична культура»

 • Якою, на вашу думку, мусить бути політична освіта для
  сучасної молоді?
 • Що, на вашу думку, може мотивувати активну участь сучасної
  молоді у суспільно-політичній діяльності?
 • Що б ви хотіли привнести у сучасну політичну культуру?

«Реформування державного управління»

 • Як треба управляти державою, щоб економіка зростала, а
  добробут громадян підвищувався?
 • Якими якостями, на вашу думку, повинен бути наділений
  ідеальний державний службовець?
 • Що б мотивувало вас піти працювати на державну службу?

«Децентралізація влади»

 • Чому, на вашу думку, Україні так необхідна зараз
  децентралізація влади? Що це змінить у суспільстві?
 • Які, на ваш погляд, переваги надасть децентралізація влади
  пересічному громадянину/молодому українцю?
 • Які, на ваш погляд, найочікуваніші результати децентралізації
  влади в Україні і чим це зумовлено? Чому ви так вважаєте?

«Соціальний діалог і соціальне партнерство»

 • Яким для вас є соціальний діалог в Україні з його перевагами і
  недоліками?
 • Які новітні й ефективніші форми здійснення соціального діалогу і соціального партнерства в Україні ви б запропонували та чому?
 • Як, на вашу думку, соціальний діалог і соціальне партнерство можуть стати ефективними інструментами впровадження державної політики? Що для цього варто зробити?

«Реформування освіти»

 • Якою б ви хотіли бачити сучасну демократичну освіту?
 • Що б ви змінили у освітніх процесах зараз?
 • Що ви думаєте про студентське/учнівське самоврядування
  як невід’ємну складову демократизації освіти?

ВЕБСАЙТ КОНКУРСУ

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО КОНКУРС