Discovering Ukraine (до Тижня юного патріота)

До Тижня юного патріота відділ літератури іноземними мовами представляє тематичну виставку англомовних видань «Discovering Ukraine».

Слово патріотизм походить від грецького «patre» – батьківщина.

Більшість словників поняття патріотизму визначають як любов до батьківщини та свого народу, які проявляються через комплекс суспільних почуттів і певні дії.

Патріотизм в українському суспільстві – явище багатоаспектне та багатогранне. Це особливе емоційне сприйняття своєї приналежності до країни та українського народу, знання та повага рідної мови, історії, культури, традицій. Складно виокремити щось одне… Кожен з нас обирає і формулює для себе своє власне визначення патріотизму…

 

Це – Україна [Текст] = This is Ukraine. — Київ : Комп’ютерні системи, 1995. — 351с. — Укр., англ. мовами.

 Анотація

Видання має на меті презентацію України – молодої європейської держави, яка впродовж віків важким поступом йшла до своєї незалежності, та створення правдивого образу країни з давніми культурними традиціями, миролюбної, спроможної бути потужною завдяки ресурсам і наявному людському потенціалу.

У виданні використані інформаційно-енциклопедичні, наукові, соціологічні та статистичні дані.

Розраховане на широкий загал.

This edition is aimed of introducing Ukraine as a newly born European country which had for centuries struggled on the road to independence.

It is an attempt to create a realistic image of a nation with age-old cultural traditions, intrinsically peaceful, with the material, technological and human potential of a great power.

Based on information from encyclopedic, scientific, sociological and statistical sources.

 

 

Atlas of Ukrainian History [Текст] / Auth. E.Tiutko. — Chicago : Selfreliance Ukrainian Federal Credit Union, 1995. — 152p. — Англ. мовою.

 Анотація

This is the First Edition of the Ukrainian Historical Atlas contains a history of the Ukrainian people from the IX century until the proclamation of Ukrainian Independence in 1991.

The atlas includes 38 historical color maps with appropriate text.

Never before has such an atlas been published, because Ukraine had no independent statehood since the fall of Kyivan Rus’ (Old Ukraine) in the XIII century.

«Atlas of Ukrainian History» is published for people of all nations to learn about Ukraine, a beautiful country; its Royal period of princes and kings; and the glory of the Cossacks, Zaporozhe.

 

 

Awesome Ukraine [Текст] : Interesting things you need to know / [Editors T. Krawchenko, K. Fraser]. — 5 th edition. — Kyiv : Osnovy Publishing, 2017. — 124 p. — Англ. мовою.

Анотація

As the title suggests, «Awesome Ukraine» is more than a guide! Simply put, it is all that is awesome about Ukraine – from national dishes, to historical facts, symbols, mythology, popular culture and much more.

This book has a highly stylized design and a unique layout with photos spanning the decades. In it you will find explanations as to: why our national symbols are the blue and yellow flag and the tryzub; why Ukrainians are sentimental towards the nightingale, vyshyvanka and salo; why we are proud of Pylyp Orlyk, Serge Lifar, the Klychko brothers and the AN-225 “Mriya” airplane; why Kazantyp has attracted young people for years; and why the centre of Europe is located in Zakarpattia Oblast.

Унікальне англомовне видання про Україну – «Awesome Ukraine».

Довідник цікавий усім, кому бракувало цікавої і оригінальної інформації про Україну англійською мовою, кому доводилося самотужки пояснювати іноземним гостям чому наша символіка – синьо-жовтий прапор і тризуб, чому українці мають сентимент до соловейка, калини і сала, чому ми горді за Пилипа Орлика, Сержа Лифаря, братів Кличків і літак АН-225 «Мрія», чому фестиваль Казантип впродовж років приваблює молодь, а центр Європи знаходиться в Закарпатській області. Книга поділена на рубрики: культура, їжа, історія, природа, місця, спорт та індустрія. Власне, тут все, що ми любимо розповідати про Україну!

Мета видання представити її без пафосу, з іронією та зі здоровим патріотизмом.

«Awesome Ukraine» – результат тривалої і захоплюючої роботи саме наших молодих співвітчизників.

 

 

Discovering Ukrainian Culture: Issues in Practice [Текст] = Українська культура в англомовній інтерпретації : A resource book for students / Edited by Y. Bystrov. — Vinnytsia : Nova Knyha, 2013. — 152 р. — Англ. мовою.

 Анотація

Посібник є результатом практичного втілення творчої інноваційної ідеї авторського колективу – англомовної інтерпретації репрезентативних блоків української соціокультурної дійсності.

Тексти країнознавчого та культурологічного змісту, етапна побудова та багатоаспектний характер завдань мають на меті оптимізувати розвиток лінгвокультурної компетенції фахівців, які застосовують англійську мову у професійній діяльності. Для студентів старших курсів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів, де передбачена навчальна дисципліна “Міжкультурна комунікація”, а також для факультетів, де викладання окремих спецкурсів передбачене англійською мовою на спеціальностях “Переклад”, “Туризм”, “Культурологія”, “Міжнародні відноситни” та ін.

 

 

The Celestial Hundred [Текст] / [K. Bohdanovych, H. Bondareva, Yu. Bukhtoyarova and other]. — Kharkiv : Folio, 2018. — 206 p. — Англ. мовою.

 Анотація

This book is a requiem. It is a tribute to those participants in the Revolution of Dignity who gave their hearts’ blood so that Ukraine and all of us Ukrainians could raise from our knees. So that we could start to change our country, and our posterity could have a chance to live in a new Ukraine.

The characters of this book are ordinary people from all over this country who come from all walks of life — migrant workers, scientific researchers, private entrepreneurs, school teachers… If it hadn’t been for the Maidan, they wouldn’t have met each other. It is the Maidan that united them and turned them into brothers-inarms and warriors of light.

This book was written to ensure that the memory of the great act of self-sacrifice of the heroes of the Celestial Hundred never dies and lives forever in the hearts of Ukrainians.

This book is the silent reminder to us all about the price that was paid for our freedom and for a chance for our Motherland to become a truly European country.

Це книга-реквієм. Книга-посвята тим учасникам Революції гідності, які віддали найцінніше – своє життя – заради того, аби Україна та всі ми встали з колін. Щоб почали змінювати свою державу, а наші діти та онуки дістали змогу жити в іншій країні.

Герої цієї книги – звичайні люди з різних куточків нашої держави. Вони дуже різні – заробітчани, науковці, підприємці, вчителі… Якби не Майдан, вони б ніколи не зустрілися. Це він об’єднав їх, зробив побратимами та «воїнами світла».

Ця книга була написана заради того, аби пам’ять про величезну самопожертву героїв Небесної сотні назавжди залишилася в серцях українців.

Вона – німе нагадування всім нам про те, якою ціною ми здобули свободу та новий шанс для своєї країни стати справжньою європейською державою.

 

 

Ukraine in histories and stories [Текст] : Essays by Ukrainian intellectuals / [Y. Hrytsak, S. Plokhy, Y. Andrukhovych and Other] ; Editer by V. Yermolenko. — Kyiv : Internews Ukraine : UkraineWorld, 2019. — 304 p. — Англ. мовою.

Анотація

This book is a collection of texts by contemporary Ukrainian intellectuals: writers, historians, philosophers, political analysts, opinion leaders.

The texts have been written for the international audience.

The collection combines reflections on Ukraine’s history (or histories, in plural), and analysis of the present, conceptual ideas and life stories.

The book presents a multi-faceted image of Ukrainian memory and reality: from the Holodomor to Maidan, from Russian aggression to cultural diversity, from the depth of the past to the complexity of the present.

 

 

Ukraine in Maps [Текст] / Edited. K. Kocsis, L.Rudenko. F. Schweitzer. — Kyiv; Budapest : NASU Institute of Geography, 2008. — 147p. — Англ. мовою.

 

 

 

 

 

 

Ukraine, my Ukraine! [Текст] = Україно, моя Україно! : Навчальний посібник / Уклад. С.В. Гапонова. — Киев : Знання, 2008. — 336 p. — Англ. мовою.

 Анотація

Збірник включає тематично пов’язані тексти про Україну з оригінальних англомовних видань, а також вправи для контролю розуміння змісту текстів, контрольні запитання до кожної теми та тематичні словники.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, де вивчають англійську мову.

 

 

Саричев, В. Д.
 Три століття козацького флоту [Текст] = Three centuries of the Kozak fleet / В. Д. Саричев. — Запоріжжя : Кераміст, 2015. — 136 с. — Текст парал. англ.

 Анотація

Видання присвячене історії Запорізького козацтва, яке неможливо відокремити від морських походів та битв, через що вона одночасно є історією Запорізького козацького флоту. За допомогою флоту з кінця XV до кінця XVIII століття у Чорноморському регіоні козацтво вирішувало історичні завдання протистояння і взаємодії західної та східної цивілізацій та захисту українського народу від знищення. З огляду на це автор вважає штучним зведення історії легендарних козацьких суден чайок та козацьких морських походів лише до XVI – XVII століть. Доки на півдні України, на перетині напрямків експансії Речі Посполитої, Османської та Російської імперій, існувало козацтво, його флот залишався суттєвим чинником геополітичних перетворень у Північному Причорномор’ї та Приазов’ї.

Книга розрахована на всіх, хто цікавиться історією Запорізького козацтва та України.

 

 

Aleksieiev, Y.
History of Ukraine [Текст] : Textbook / Y. Aleksieiev. — Kyiv : Caravela, 2007. — 207р. — Англ. мовою.

Анотація

This book is an attempt to highlight socio – political, socio-economic and cultural processes in Ukraine in chronological order from ancient times till the present.

The textbook aims at highlighting the vain landmarks in the history of the Ukrainian nation as well as crucial events in its evolution.

This textbook is aimed at the students of higher educational establishments as well as everybody who is interested in the history of Ukraine.

Ця книга – спроба висвітлити політичні, соціально-економічні й культурні процеси в Україні в хронологічному порядку від стародавніх часів до сучасності.

Посібник висуває на перший план головні віхи історії українського народу та ключові події його розвитку.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться історією України.

 

 

Artiukh, L. F.
Ukrainian Cuisine and Folk Traditions [Текст] / L. F. Artiukh. — Kyiv : Baltia-Druk, 2016. — 223 p. — Англ. мовою.

 Анотація

In the following book the author endeavors to present the Ukrainian dietary customs, which are firmly connected with the folk calendar.

The folk calendar reflects people’s attempt to organize a convenient time-reckoning scheme.

With the passingof time the folk calendar has proved successful and is still followed by certain social layers.

The book highlights the main religious holidays and festive occasions, identifies their position in the agricultural cycle, as well as cites folk beliefs, legends, fairy tales, songs, proverbs and sayings.

The reader will get acquainted with the dietary habits characteristic for different seasons, will learn the festive dishes served on various holidays, fast and fast-free days, and will trace a tight connection between the festive folk cuisine and a solar year.

It is always interesting to know which of the folk traditions are still practiced, which were introduced with the adoption of Christianity and which have unrightfully been buried in oblivion.

The traditional folk recipes presented in the book date back to the 18th through the early 20th centuries, with flashbacks to the earlier periods of the 11th and 17th centuries.

 

 

Kryvyi, I. R.
Renewed in Warfire [Текст] / I. R. Kryvyi ; [I.R. Kryvyi]. — Lviv : NAA, 2018. — 64 p. — Авт. вказаний над вих. дан. – Англ. мовою.

Анотація

The book “Renewed in Warfire” is dedicated to the Ukrainian army.

The book demonstrates its growth, its power, and, most importantly, people – the brave and patriotic warriors, who love their country most and in the face of danger have shown readiness to defend the state from Russian aggression.

The national Army Academy named after Hetman Petro Sahaidachnyi and its subordinated training units have became the smithy of Ukrainian Armed Forces personnel since beginning of the war.

After finishing of training on military educational institution training facilities and its field training area tens of thousands of officers, sergeants, soldiers served in the combat area of Russian-Ukrainian war. The Sahaidachnyi Academy is also a powerful center of military diplomacy in Ukraine.

The book “Reneved in Warfire” is illustrated with unique photos that show both individual events and important aspects of military life for these soldiers.

 

 

Kurylo, V. S.
History of Ukraine [Текст] : навч. посіб. / V. S. Kurylo, V. F. Semystyaha, T. V. Stepykina ; [V.S. Kurylo, V.F. Semystyaha, T.V. Stepykina]. — Луганськ : ДЗ “ЛНУ ім. Т. Шевченка”, 2009. — 348p. — Авт. вказані над вих. дан. – Англ. мовою.

 Анотація

Огляд історії України від найдавніших часів до сьогодення подано із сучасної точки зору на минувщину нашої держави.

Книга відповідає діючим програмам і навчальним планам, до кожної теми додаються запитання для самоперевірки й самоконтролю, що має сприяти більш ефективному вивченню студентами навчального матеріалу.

Навчальний посібник рекомендовано для студентів неісторичних спеціальностей з англійською мовою навчання вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації, а також учителів, науковців, усіх, хто бажає отримати глибші знання з історії українського народу.

The review of history of Ukraine from ancient to recent times is done from the modern point of view on the past of our country.

The text edition satisfies the requirements of the current syllabi and curricula; each topic is supplemented with assignments for self-control and self-checking which should facilitate effective knowledge acquirement.

The text edition is recommended for the students who specialize in the subjects other than history and study in the higher educational establishments of the I–IV levels of accreditation with English as the language of study, as well as for teachers, professors, scientists, everybody who would like to gain a more profound knowledge of history of the Ukrainian people.

 

 

Palii, O.
A history of Ukraine. A short course [Текст] = Короткий курс історії України / O. Palii. — Edition 3. — Kyiv : Samit-book, 2018. — 464 р. — Англ. мовою.

Анотація

This book sets out Ukraine’s history from antiquity to the present day, offering a condensed overview of the turbulent history of this European country.

This book will help answer the following questions: What is Ukraine, a country which has recently been much talked about in the world? How has Europe become precisely as we see it now?

 

 

Pelenski, J.
The Contest for the Legacy of Kievan Rus‘ [Текст] = Боротьба за спадщину Київської Русі / J. Pelenski ; [пер. з англ. Я. Грицак]. — Київ : Наш формат, 2018. — 496 с. — Англ. мовою. – Текст парал. укр.

 Анотація

An historical study of the contest for the legacy of Kievan Rus.

This contest was conducted by the various Slav states – Russia, the Ukraine and Poland – with the aim of establishing direct historical continuity to Kievan Rus in order to validate their claims to its legacy.

 

 

Puffalt, D. -E.
Ukraine and its Culture [Текст] : навч. посіб. Т.1 / D. -E. Puffalt. — Луцьк : СНУ ім. Л. Українки, 2014. — 76 р. — Англ. мовою.

Анотація

Видання містить інформацію про Україну, її культуру, історію, літературу, видатних людей і відображає основні сфери життя українського народу.

Навчальний посібник призначений для студентів факультетів (інститутів) іноземних мов, які вивчають англійську мову та літературу, країнознавство, лінгвокраїнознавство, а також студентів-іноземців, які опановують українську мову як іноземну.

 

 

Shevchuk, A. M.
 Ukrainian folklore [Текст] = Український фольклор : For pupils and students of higher schools : [навч.-метод. посіб.] / A. M. Shevchuk. — Житомир : Полісся, 2004. — 176 p. — Англ. мовою.

 Анотація

Запропонований навчально-методичний посібник порушує актуальну сучасну проблему наближення студента (учня) до витоків української духовності крізь призму вдосконалення знань англійської мови.

Посібник ставить за мету розвиток навичок усного мовлення на теми звичаїв та традицій, народного мистецтва, хореографії України.

Для учнів шкіл з поглибленим вивченням англійської мови та студентів гуманітарних факультетів вищих учбових закладів II-IV рівнів акредитації; для вчителів англійської мови та широкого кола осіб, пов’язаних із мистецтвом, фольклором та етнографією

 

 

Soroka, Yu.
One Hundred (100) Key Events in Ukrainian History [Текст] / Yu. Soroka. — Kharkiv : Folio, 2018. — 205 p. — (True History Series). — Англ. мовою.

 Анотація

The history of Ukraine resembles a half-uncharted map. This is not a mere coincidence, but the result of the deliberate public policy.

Hundreds of various people serving their mother countries have been working hard on those blank spots for centuries.

Those myth and fake news makers have done their best to make our history, as well as Ukraine itself, look in descendants’ eyes the way preferred by those who tried to assimilate the heritage of Kyivan Rus. However, time always puts everything in its place.

So this book is an attempt to collect the events that have shaped the Ukraine we know today and will promote its further development.

We sought to focus on positive events in Ukrainian history, in other words, on victories. The image of our country as a helpless continuously suffering victim that always sings sad songs and is incapable of confronting external pressure has been exploited for a long time.

In fact, an insight into the actual history of Ukraine proves this image to be false. The voice of the past provides us with dozens of chronicles, documents and historical studies. Courageous heroes, strong warriors, talented artists, prominent statesmen, unrivalled philosophers and scholars — those have been the people creating our history. And, naturally, they and their achievements must be revealed and popularized.

This work is an effort to unite in a single volume the highlights of our historic heritage and show that, against all odds, Ukraine remembers its past and intends to build its own bright future, considering the extensive rich experience that has been gained.

 

 

Tarasyuk, L.
 Insane Ukraine. Your Guide to Hassle-Free Travel [Текст] = Шалена Україна. Ваш путівник безтурботної подорожі / L. Tarasyuk. — Kyiv : Samit-Book, 2018. — 91 p. — (Travel Monkey). — Англ. мовою.

 Анотація

«Insane Ukraine» is a realistic and fun Ukraine travel guide that offers rare and fair insights and tips from a local perspective.

It introduces you to the country, which by all means can look rather odd at first.

Be ready for some unexpected adventures, funny misunderstandings and warm reception from locals while learning to travel in Ukraine in a smart way, so that you will leave with nothing but positive memories and experiences.

From the must-see cities to some pretty special places only locals know about, this Ukraine guidebook will give you a good idea of which places to visit on your trip to Ukraine, where to stay and how to get around.

«Insane Ukraine» – це колоритна книга-путівник про Україну, як вона є. Інколи незвична, інколи не до кінця зрозуміла, але надзвичайно гостинна та щира, Україна заслуговує бути почутою та побаченою більшою кількістю людей.

Крізь веселі дописи про місцеву культуру, традиції та правила вуличної поведінки, автор передає всю сутність «Шаленої України».

Окрім цього, книга розповідає що побачити, як добратися та де зупинитися в основних містах: Києві, Львові, Одесі, Чернівцях та Карпатах.

Тут ви також знайдете список секретних перлин, про які знає навіть не кожен українець.

 

 

Tychyna, A.
Ukraine. Centre. South [Текст] : The Guide / A. Tychyna. — Kharkiv : Folio, 2018. — 255 p. — Англ. мовою.

Анотація

The guide “Ukraine.Centre. South” is designed for both the people who live in our country and abroad, who want to plan their trips independently and to discover new routes and new destinations. With the help of this guide one can learn about thirty incredible and exciting routes in Central and Southern Ukraine, to know more about interesting places, museums and monuments, to choose the right time for the trip in order to not only enjoy the new discoveries, but to also visit local festivals.

Author of this book drove thousands kilometres in his car and not only told about the landmarks and interesting places, but also shared an important information about the roads conditions.

In addition to that, the author also provides his readers with the comprehensive information about the museums, hotels, places for entertainment and restaurants, what definitely makes planning of the trip routes much easier.

The book contains the author’s pictures.

 

 

Tychyna, A.
Ukraine. West. East [Текст] : The guide / A. Tychyna. — Kharkiv : Folio, 2018. — 268 p. — Англ. мовою.

Анотація

The guide “Ukraine.West. East” is designed for both the people who live in our country and abroad, who want to plan their trips independently and to discover new routes and new destinations. With the help of this guide one can learn about thirty incredible and exciting routes in Western and Eastern Ukraine, to know more about interesting places, museums and monuments, to choose the right time for the trip in order to not only enjoy the new discoveries, but to also visit local festivals.

Author of this book drove thousands kilometres in his car and not only told about the landmarks and interesting places, but also shared an important information about the roads conditions.

In addition to that, the author also provides his readers with the comprehensive information about the museums, hotels, places for entertainment and restaurants, what definitely makes planning of the trip routes much easier.

The book contains the author’s pictures.

 

 

Wilson, A.
Ukraine’s Orange Revolution [Текст] / A. Wilson. — New Haven; London : Yale University Press, 2005. — 232 p. — Англ. мовою.

 Анотація

The remarkable popular protest in Kiev and across Ukraine following the cooked presidential election of November 2004 has transformed the politics of eastern Europe.

Andrew Wilson witnessed the events firsthand and here looks behind the headlines to ascertain what really happened and how it will affect the future of the region.

It is a dramatic story: an outgoing president implicated via secret tape-recordings in corruption and murder; a shadowy world of political cheats and manipulators; the massive covert involvement of Putin’s Russia; the poisoning of the opposition challenger; and finally the mass protest of half a million Ukrainians that forced a second poll and the victory of Viktor Yushchenko.

As well as giving an account of the election and its aftermath, the book examines the broader implications of the Orange Revolution and of Russia’s serious miscalculation of its level of influence. It explores the likely chain reaction in Moldova, Belarus, and the nervous autocracies of the Caucasus, and points to a historical transformation of the geopolitics of Eurasia.

The book looks in close detail at the leaders of the Orange Revolution, and questions whether they can deliver the radical changes promised.