Державне приватне страхування

368.031:368.032(477)(075.8)

Б61  Білик, О.І.

Державне і приватне страхування. Теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / О.І. Білик, М.К. Хім. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 232 с.

 

Страхування є основною складовою ринку небанківських фінансових послуг, і від його ефективного функціонування залежить стабілізація підприємницької діяльності та економіки України.

У навчальному посібнику викладено основні категорії, методи та механізми функціонування страхової галузі в Україні. Значну увагу звернено на специфічну страхову термінологію, питання самопідготовки, тести та практичні завдання. Структура посібника допоможе майбутнім фахівцям у галузі фінансів засвоїти теоретичний матеріал, здобути практичні навички й орієнтуватися в питаннях організації та функціонування страхового бізнесу в Україні.

Призначено для студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, викладачів, наукових і практичних працівників.