Ціноутворення

338.5(075.8)

К84  Круш, П.В.

Ціноутворення [Текст] : підручник / П.В. Круш, О.І. Андрусь. – Київ : КПІ ім. І. Сікорського : Політехніка, 2019. – 292 с.

 

Розкрито основні положення теорії ціноутворення, функції ціни, принципи, фактори та закономірності ціноутворення. Висвітлено класифікаційні ознаки та види цін сучасної економіки. Обґрунтовано особливості формування цінової політики, стратегії і тактики ціноутворення в умовах ринку, подано витратні, параметричні та ринкові методи ціноутворення. Проаналізовано особливості державного регулювання процесів ціноутворення в умовах ринку.

Подані теоретичні, практичні матеріали, тестові завдання сприятимуть опануванню студентами дисципліни, а фахівцям із ціноутворення підприємств допоможуть у формуванні ефективних цін і стратегій їх забезпечення.

Для студентів, які навчаються за спеціальністю «Економіка», викладачів, аспірантів, науковців з усіх галузей економіки, а також фахівців-практиків із ціноутворення підприємств національної економіки.