Поезія країн Східної Азії: Китай, Японія, Корея.

Антологія корейської поезії (І ст. до н.е. – ХХ ст.) [Текст] / [уклад. І. Бондаренко та ін.; пер. з кор. Є. Болдескул та ін.]. — Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2019. — 804 с.

 

 

 

 

 

Бондаренко, Іван Петрович
Корейська класична поезія: універсальність і самобутність [Текст] : [монографія] / [Іван Петрович Бондаренко]. — Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2019. — 312 c.

 

 

 

 

 

Японська класична поезія [Текст] / пер. з япон. І.П. Бондаренка. — Харків : Фоліо, 2008. — 415с. — (Бібліотека світової літератури).

 

 

 

 

 

Вірші японських імператорів та імператриць [Текст] : антологія / [пер. з яп., передм. та комент. І. П. Бондаренко]. — Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2020. — 328 с. — Укр. та яп. мовами.

 

 

 

 

 

Басьо, Мацуо
Поезії [Текст] / М. Басьо. — Київ : Дніпро, 1991. — 191 с. — (Перлини світової лірики).

 

 

 

 

 

Басьо, Мацуо
Поезії [Текст] / М. Басьо ; пер. з яп. вступ. стат. та прим. В. Панченка. — Київ : Веселка, 2016. — 311 с. — Укр. та яп. мовами.

 

 

 

 

Антологія японської класичної поезії: Танка. Ренга (VIII – XVст.) [Текст] / [пер. з яп., коментарі, упоряд., передмова І. Бондаренка]. — Київ : Факт, 2004. — 912 с. — (Бібліотека японської класичної поезії).

 

 

 

 

Збірка старих і нових японських пісень: Кокін-Вака-Сю (Кокін-Сю) [Текст] : поетична антологія (905-913 рр.) / [пер. з яп., коментарі, передмова І. Бондаренка]. — Київ : Факт, 2006. — 1280 с. — (Бібліотека японської класичної поезії).

 

 

 

 

По одному віршу ста поетів (1235 р.) [Текст] = Хяку-нін іс-сю (1235 р.) : [збірка японської класичної поезії VII-XIII ст. / пер. з яп., передмова та комент. І. Бондаренка]. — Київ : Грані-Т, 2008. — 232с.

 

 

 

Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии [Текст]. — Москва : Худ. литература, 1977. — 926с.

 

 

 

 

 

Кравцова, М.Е.
Поэзия древнего Китая: Опыт культорологического анализа [Текст] : Антология художественных переводов / М. Е. Кравцова. — С.Пб. : Центр “Петербург. Востоковедение”, 1994. — 544с.

 

 

 

 

Мейхуа [Текст] : китайська лірика : зб. віршів / [вип. ред. Т. Дунаєвська ; пер. з кит. О. Гамурарь]. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. — 192 с. — Текст парал. китайською.