26/07

Відділ літератури іноземними мовами

У 1992 році за Британським благочинним проектом «Book Aid»   бібліотека отримала близько 5 тисяч (неадаптованих) видань англійською мовою. Саме ця подія та зростаюча потреба молоді у вивченні іноземних мов  стали поштовхом до створення спеціалізованого відділу – відділу літератури іноземними мовами. За роки існування відділу тут вдалось зібрати багатогалузевий фонд на різноманітних носіях інформації відповідно профілю, що налічує близько 15 тисяч документів. Це художня, навчальна, довідкова література, видання з природничих та …

Читати далі
30/09

Відділ періодичних видань

Відділ виконує повний комплекс роботи з періодичними виданнями: комплектування фонду відповідно до читацьких вимог та задоволенню навчальних та дозвіллєвих потреб користувачів, каталогізацію та обробку періодичних видань, повне та оперативне бібліотечно-бібліографічне обслуговування довідкове консультування користувачів, організацію виставок друкованих видань та проведення масових заходів. У відділі кумулюється основний фонд періодичних видань бібліотеки: – газетний фонд; – фонд вітчизняних та іноземних журналів та видань, що продовжуються з усіх галузей знань: природничих наук та історії, …

Читати далі
30/09

Відділ абонементу

Запрошую здійснити цікаву подорож у світі книги! Саме для тебе завжди відкритий доступ до книжкових полиць, де ти знайдеш фантастику і детективи, літературу української «нової хвилі», а також галузеву і навчальну літературу. Фонд відділу містить понад 19 тисяч зібрань документів консультаційна допомога при виборі літератури; резервування документів; послуга «Сімейний формуляр»;

Читати далі
30/09
26/07

Відділ збереження та використання документних ресурсів

Відділ забезпечує організацію та збереження бібліотечного фонду, вдосконалює якісний склад основних фондів та активізує їх використання. На сьогодні склад фонду становить біля 150 тис. примірників. Окрім книжкових видань у відділі зберігаються  аудіовізуальні, образотворчі матеріали, CD, DVD, відеокасети, ноти, грамплатівки  з усіх галузей знань. У фондах відділу зберігаються  документи, які відібрані до Державного реєстру національного культурного надбання.  Один з найстаріших документів датується 1886 роком, це: MacDonald, G. What’s mine’s mine: Vol. 1 Текст/D.G Mac.-London,1886.-308p. …

Читати далі
26/07

Відділ обробки та каталогізації документів

Відділ функціонує з перших днів роботи бібліотеки (1975р.). Відділ є координатором діяльності з питань звірки фонду відділів фондоутримувачів з електронним каталогом, науково-методичним центром з питань систематизації та організації каталогів для обласних  бібліотек України для юнацтва. Це – зв’язуюча ланка між носіями інформації, які одержує бібліотека та користувачем. Основним завданням відділу обробки є ефективне управління документами бібліотеки, забезпечення швидкого і легкого доступу до них, удосконалення системи довідково-бібліографічного апарату. З 1998 року …

Читати далі
26/07

Відділ формування документно-інформаційних ресурсів

Відділ є координатором діяльності відділів з питань комплектування фондів, науково-методичним центром з питань комплектування для бібліотек України, що працюють з молоддю. Відділ формує ресурсну документну базу бібліотеки з метою задоволення освітніх, пізнавальних, професійних та дозвіллєвих інтересів молоді, систематичне її поповнення традиційними та нетрадиційними носіями інформації, здійснення повного, науково-обгрунтованого і оперативного комплектування  фонду  бібліотеки. У 2004 р. за базове було обрано програмне забезпечення «УФД Бібліотека», створене на основі сучасних технологій і …

Читати далі