Комунікативні навички в медицині

614.253(075.8) Г15  Галіяш, Н.Б. Комунікативні навички в медицині [Текст] : посібник / Н.Б. Галіяш, Н.В. Петренко, Н.А. Бількевич. – Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2019. – 132 с.   Комунікативна компетентність є необхідною складовою професійної підготовки медичних працівників, оскільки уміння знайти правильний підхід до пацієнта дозволяє покращити рівень задоволення від наданої медичної допомоги. У виданні представлено систематизований виклад основних понять, правил та технік комунікативної компетентності з урахуванням міжнародних стандартів комунікації, …

Читати далі

Електротехніка і електроніка для інтерактивного, зокрема, інклюзивного вивчення

621.3:621.38(075.8) Е50        Електротехніка і електроніка для інтерактивного, зокрема, інклюзивного вивчення [Текст] : навч. посіб./ [Ю.Я. Бобало, П.Г. Стахів, Н.Б. Шаховська та ін.] ; за ред. Ю.Я. Бобала. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 100 с.   Розкрито особливості та описано сучасні системи електронного навчання. Розглянуто принципи алгоритмізації контролю рівня засвоєння знань. Висвітлено поняття електронного підручника і засади його використання на прикладі підручника з навчальної дисципліни «Основи теорії електронних кіл». …

Читати далі

Екскурсія математикою

51 С86  Строгац, С. Екскурсія математикою. Як через готелі, риб, камінці і пасажирів зрозуміти цю науку [Текст] / С. Строгац ; пер. з англ. А. Дудченко. – Київ : Наш формат, 2019. – 256 с. Математика – це не прісний набір формул. Вона скрізь, якщо знати, куди поглянути. Як розгледіти синусоїди у смужках зебри? Що таке математика матраців? Як кидки в баскетболі пояснюють основи числення? У цій книжці автор проведе …

Читати далі

Фінансовий інжиніринг

336.76(075.8) В27  Величкін, В.О. Фінансовий інжиніринг [Текст] : навч. посіб. / В.О. Величкін, М.В. Тимошенко. – Дніпро : Ун-т митної справи та фінансів, 2019. – 124 с.   У навчальному посібнику «Фінансовий інжиніринг» розкрито зміст таких основних інструментів фінансового інжинірингу, як форварди, ф‘ючерси, опціони, свопи, їх гібридні та синтетичні комбінації, а також інструментів із фіксованим доходом та інструментів власного капіталу. Значну увагу приділено стратегіям і технологіям фінансового інжинірингу: управлінню вартістю …

Читати далі

Програмування комп’ютерної графіки та мультимедійні засоби

004.92(075.8) Ж91  Журавчак, Л.М. Програмування комп‘ютерної графіки та мультимедійні засоби [Текст] : навч. посіб. / Л.М. Журавчак, О.М. Левченко. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 276 с.   Посібник містить теоретичний та практичний матеріал із дисциплін «Засоби програмування комп‘ютерної графіки» та «Програмування мультимедійних систем». У його першій частині викладено базові принципи розроблення і програмування систем комп‘ютерної графіки як однієї зі складових мультимедіа, друга присвячена власне мультимедіа – моделям організації, …

Читати далі

Державне приватне страхування

368.031:368.032(477)(075.8) Б61  Білик, О.І. Державне і приватне страхування. Теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / О.І. Білик, М.К. Хім. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 232 с.   Страхування є основною складовою ринку небанківських фінансових послуг, і від його ефективного функціонування залежить стабілізація підприємницької діяльності та економіки України. У навчальному посібнику викладено основні категорії, методи та механізми функціонування страхової галузі в Україні. Значну увагу звернено на специфічну страхову …

Читати далі

Лексикон позитивної психотерапії

615.851(035) П24  Пезешкіан, Н. Лексикон позитивної психотерапії [Текст] : довідник / Н. Пезешкіан, А. Азіз ; пер. з нім. М.В. Отенка ; за ред. С.А. Отенко. – Київ : Талком, 2019. – 192 с.   У книжці видатний німецький психотерапевт, основоположник методу позитивної психотерапії Носсрат Пезешкіан та його колега Анас Азіз стисло виклали основні поняття позитивної психотерапії і суміжних напрямів психології та психіатрії. Словниковий розділ книжки доповнено додатком з прикладами …

Читати далі

Основи правового забезпечення діяльності громадських формувань охорони державного кордону

355.457/.458(477)(07) В75  Воронін, В.М. Основи правового забезпечення діяльності громадських формувань охорони державного кордону [Текст] : правовий посіб. / В.М. Воронін, О.Л. Ісаєв, Р.І. Марценишин. – Вид. 2-е, допов. – Тернопіль : Терно-граф, 2019. – 246 с.   Видання щодо регламентації правового забезпечення діяльності громадських формувань із охорони державного кордону є збірником законодавчих і нормативних документів, що визначають організаційну і правоохоронну діяльність громадських формувань та відповідальність осіб, які допустили порушення вимог …

Читати далі

Менеджмент міжнародного бізнесу

005:339.92(075.8) М50        Менеджмент міжнародного бізнесу [Текст] : наук.-метод. посіб. / [Д.Т. Бікулов, О.О. Головань, Н.М. Коваленко та ін.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2019. – 376 с.   У науково-методичному посібнику повною мірою розкрито сутність наукових основ державного регулювання міжнародного бізнесу, розглянуто інвестування міжнародного бізнесу, стратегічний контроль у менеджменті міжнародного бізнесу, кооперацію в міжнародному бізнесі, а також прогнозування діяльності міжнародних кооперацій та бренд-менеджмент міжнародного бізнесу. Посібник містить розділи, викладені в логічній …

Читати далі

Міжнародні розрахунки та валютні операції

339.72(075.8) Б48  Береславська, О.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції [Текст] : навч. посіб. / О.І. Береславська. – Ірпінь : УДФС України, 2019. – 368 с. У навчальному посібнику висвітлені теоретичні, методичні та практичні питання міжнародних розрахунків та валютних операцій з урахуванням світового та вітчизняного досвіду. Зміст посібника охоплює практичні питання у контексті інтересів усіх учасників міжнародних розрахунків та валютного ринку. Проте, зважаючи на провідну роль у цій сфері банків, основні …

Читати далі