Міжнародні розрахунки та валютні операції

339.72(075.8) Б48  Береславська, О.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції [Текст] : навч. посіб. / О.І. Береславська. – Ірпінь : УДФС України, 2019. – 368 с. У навчальному посібнику висвітлені теоретичні, методичні та практичні питання міжнародних розрахунків та валютних операцій з урахуванням світового та вітчизняного досвіду. Зміст посібника охоплює практичні питання у контексті інтересів усіх учасників міжнародних розрахунків та валютного ринку. Проте, зважаючи на провідну роль у цій сфері банків, основні …

Читати далі

Сугестивна лінгвістика: лінгвістичне програмування поведінки людини

81‘322(075.8) С49 Слухай, Н.В. Сугестивна лінгвістика: лінгвістичне програмування поведінки людини [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н.В. Слухай. – Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2019. – 248 с. Основний зміст посібника – висвітлення проблем історії та сучасного стану теорії сугестії, лінгвістичне осмислення надбань НЛП Класичного та Нового кодів, найновіших сучасних теорій сугестії,дослідження дієвих історичних та сучасних форм контрсугестії, що є предметом теорії впливу, сугестивної лінгвістики, нейролінгвістичного програмування, теорії комунікації, політичної …

Читати далі