Соціальна робота в територіальній громаді

364-78(075.8) П33  Пірен, М.І. Соціальна робота в територіальній громаді: теорія та практика [Текст] : підручник / М.І. Пірен. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. – 328 с. Динамічність, конфліктність, проблемність сучасної української дійсності зумовили те, що сьогодні практично немає соціальних груп населення, які почували б себе соціально захищеними. У підручнику висвітлено теоретичні та практичні аспекти соціальної роботи як професійної діяльності фахівців з проблем соціального забезпечення населення територіальних громад. …

Читати далі

Потік клієнтів з Facebook та Instagram

658.8:004.738.5 К17  Калінін, О.Ю. Потік клієнтів з Facebook та Instagram. Як заробляти за допомогою соціальних мереж [Текст] : Настільна книга для підприємців та спеціалістів / О.Ю. Калінін, І.О. Осецимський, О. Аль-Ватар. – Одеса : ФОП Бондаренко М.О., 2019. – 190 с. Книга занурює читача у світ Інтернет-маркетингу і соціальних мереж, навчає орієнтуватися в сучасних технологіях просування і розвитку бізнесу. У книзі описана велика кількість інструментів, які допоможуть зробити рекламу в …

Читати далі

Епохи та міста

711.43(100)(091) П38  Плешкановська, А.М. Епохи та міста [Текст] / А.М. Плешкановська, О.Д. Савченко. – Вид. 2-е, допов. – Київ : Ін-т Урбаністики, 2019. – 264 с. У книзі розповідається про долю міст, роль яких в цивілізаціях різних регіонів та епох була і залишається ключовою в контексті світових урбанізаційних процесів. Розглянуто історичні умови і чинники, які мотивували розвиток та забудову міст. Особливу увагу приділено найбільш яскравому прояву містобудівної активності – так …

Читати далі

Формування екологічного мислення молодших школярів

373.3.015.31:502/504(075.8) О-53  Олексенко, Т.Д. Формування екологічного мислення молодших школярів [Текст] : навч.-метод. посіб. / Т.Д. Олексенко, В.Д. Мелаш, В.В. Молодиченко. – Мелітополь : Lux, 2019. – 267 с. – (Екологічна освіта для сталого розвитку). Навчально-методичний посібник призначено для підготовки майбутніх педагогів до формування екологічного мислення учнів в умовах сучасної початкової школи. В посібнику розглянуті теоретичні та практичні аспекти підготовки педагога в сучасних реаліях: інтегрований та краєзнавчий підходи, особливості використання сучасних …

Читати далі

Барна справа та організація роботи сомельє

640.43(075.8) П18  Парубок, Н.В. Барна справа та організація роботи сомельє [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н.В. Парубок. – Умань : Вид. Сочінський М.М., 2019. – 142 с. Сучасний стан економіки, розвиток нових форм господарювання висовують підвищені вимоги до фахівців з вищою освітою. Серед всіх типів закладів ресторанного господарства бари мають особливе значення тому, що в ресторанному бізнесі алкогольні напої, значну частину яких реалізують в барах, є головною статтею доходів. У …

Читати далі

Енергоефективна побутова техніка в готельних комплексах

64.066.2:66.012.3(075.8) Е62           Енергоефективна побутова техніка в готельних комплексах [Текст] : навч. посіб. / Н.О. Перетяка, Л.В. Коломієць, К.Ф. Боряк та ін. – Одеса : ФОП Бондаренко М.О., 2019. – 250 с. В навчальному посібнику розглянуті питання, пов’язані з енергоефективністю та енергетичним маркуванням електропобутової техніки, що використовується в готельних комплексах. Коротко викладені основні поняття про готельні комплекси та ресторанне господарство. Розглянуті вимоги щодо енергетичної ефективності та енергетичного маркування побутових електроприладів, що …

Читати далі

Як обрати професію майбутнього

37.048:331.548(07) С91  Сухенко, Т.В. Як обрати професію майбутнього [Текст] : посібник з профорієнтації для молоді віком від 13 до 80 / Т.В. Сухенко. – 2-е вид., допов. та переробл. – Харків : Фоліо, 2019. – 96 с. Цей методичний посібник є результатом восьмирічного досвіду консультування та тренінгів з профорієнтації. У ньому пропонується покроковий алгоритм, який дозволяє прийняти більш усвідомлене рішення щодо вибору професії. Виконання завдань та розмірковування над запитаннями дозволяють …

Читати далі

Органічна електроніка

621.38(075.8) О-64          Органічна електроніка [Текст] : підручник / [Г.В. Баришніков, Д.Ю. Волинюк, І.І. Гельжинський та ін.] ; за ред. З.Ю. Готри. – Вид. 2-е, зі змін. і допов. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 324 с. Завдяки фундаментальним та експериментальним дослідженням органічних і напівпровідникових матеріалів та значному прогресу в технології отримання та створення електронних структур на їх основі на початку ХХІ ст. виник новий напрям в електроніці – органічна …

Читати далі

Риторична культура мовлення сучасного фахівця-психолога

808.5:159.9(075.8) Г20  Гаркуша, І.В. Риторична культура мовлення сучасного фахівця-психолога [Текст] : навч. посіб. / І.В. Гаркуша. – Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2019. – 144 с.   У посібнику викладено базові засади сучасної риторики та ораторського красномовства з позиції теорії спілкування і комунікації, вербальних мовленнєвих і психосемантичних невербальних засобів, новітніх уявлень про грамотні наукові тексти, усталеної на сьогодні риторичної культури. Містить практичні завдання та психологічні тести, спрямовані на розвиток …

Читати далі

Педагогічна практика: програма та методика реалізації

378.147(075.8) О-54  Олійник, І.В. Педагогічна практика: програма та методика реалізації [Текст] : навч.-метод. посіб. / І.В. Олійник. – Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2019. – 136 с.   Навчально-методичний посібник розроблено відповідно до вимог нормативно-правових актів, що регламентують підготовку здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти. Посібник містить необхідні для аспірантів матеріали щодо проходження педагогічної практики, в яких відображено загальні положення про організацію педагогічної практики, вимоги до оформлення звітних документів, …

Читати далі