Путівник розумного киянина

304(036) П90 Путівник розумного киянина [Текст] / [текст І. Ніколєнко ; ред. Н. Ушинська]. – Київ : Аванпост-прим, 2019. – 120 с. Команда Kyiv Smart City невтомно працювала над тим, щоб кожен небайдужий житель української столиці вже сьогодні мав змогу долучитися до створення змін у своєму домі, громаді, країні. Головна мета створення книги – надати активним киянам інноваційні інструменти для втілення власних ідей, створити позитивні практики місткого життя й ініціювати …

Читати далі

Статистичні спостереження: переписи, моніторинги, вибіркові обстеження

311.21(075.8) Є71  Єріна, А.М. Статистичні спостереження: переписи, моніторинги, вибіркові обстеження [Текст] : навч. посіб. / А.М. Єріна, З.О. Пальян. – Київ : Київський ун-т, 2019. – 308 с. У навчальному посібнику розглядаються основні види, способи, програмно-методологічні й організаційні питання статистичного спостереження в контексті інформаційного забезпечення систем управління і наукових досліджень. Висвітлюються питання сучасної організації переписів і моніторингів, а також формування інтегрованих статистичних банків даних та ведення статистичних реєстрів у комбінації …

Читати далі

  Товариство з обмеженою відповідальністю за новим Законом

347.724(477)(094) Ж91  Журавльов, Д.В. Товариство з обмеженою відповідальністю за новим Законом [Текст] : Узагальнення законодавства, коментарі, зразки документів / [Д.В. Журавльов, О.В. Коротюк, К.І. Чижмарь]. – Київ : ОВК, 2019. – 64 с. У виданні представлено узагальнення положень чинного законодавства, які стосуються утворення і функціонування товариств з обмеженою і додатковою відповідальністю. Авторами надано фахові коментарі щодо застосування норм Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», розроблено зразки статуту, …

Читати далі

Вітаміни в рослинному світі

615.322:577.16(075.8) В54         Вітаміни в рослинному світі [Текст] : навч. посіб. / Ю.І. Корнієвський, В.В. Россіхін, А.Г. Сербін та ін. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2019. – 372 с. Пошук у природі засобів лікування був органічною потребою, як і пошук їжі. Цілющі властивості рослин завжди привертали її увагу. Багато прописів лікарських засобів на основі рослинних джерел, які сторіччями використовувалися в народній медицині, збереглися й до наших днів. Вони все ширше досліджуються та …

Читати далі

Екологічний моніторинг: альтернативні джерела енергії

620.92:502.175(075.8) Е45          Екологічний моніторинг: альтернативні джерела енергії [Текст] : навч. посіб. / [В.Г. Сліпченко, О.В. Коваль, Л.Г. Полягушко та ін.]. – Київ : КПІ ім. І. Сікорського : Політехніка, 2019. – 368 с. Викладено основні напрями розвитку альтернативної енергетики, наведено приклади використання альтернативної енергії та її потенціалу в Україні та світі. Подано діаграми використання різних видів палива у світі, карти сонячного, вітрового, геотермального потенціалу України, ілюстрацій сонячних колекторів, схеми різних …

Читати далі

Як підготувати проектну пропозицію на конкурси європейських дослідницьких програм

61.1ЄС:001-025.12 Я44         Як підготувати проектну пропозицію на конкурси європейських дослідницьких програм [Текст] : метод. реком. / [уклад. І.І. Білан та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2019. – 80 с. Представлене видання є своєрідним керівництвом для підготовки проектних пропозицій на конкурси європейських наукових та науково-технічних програм, насамперед, рамкових програм європейської комісії. В окремих розділах розглянуті підходи та принципи складання проектної заявки, пошуку партнерів для формування міжнародного консорціуму, питання захисту прав інтелектуальної …

Читати далі

 Інформаційна безпека

001.102:004.056(075.8) І-74          Інформаційна безпека [Текст] : навч. посіб. / Ю.Я. Бобало, І.В. Горбатий, М.Д. Кіселичник та ін.; за заг. ред. Ю.Я. Бобала, І.В. Горбатого. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 580 с. Розглянуто основні поняття та визначення в галузі інформаційної безпеки. Описано математичні основи криптології. Розглянуто відомі та сучасні методи криптографії, криптоаналізу, стеганографії. Розглянуто питання ідентифікації, автентифікації та санкціонованого доступу. Значну увагу в навчальному посібнику приділено практичному захисту інформації. …

Читати далі

Як я була ботом

004.738.5:004.5 С50  Смаль, Ю. Як я була ботом [Текст] / Ю. Смаль. – Київ : Комора, 2019. – 152 с. Авторка, якій довелося побувати ботом, розповідає про свій досвід, та про те, як влаштовані наші інтернет-хащі. Вона ділиться міркуваннями про вірусну рекламу та природу холіварів, про інтернет-шахраів та різницю між ботами, тролями і хейтерами, про інформаційну гігієну та збереження здорового глузду в умовах суцільного інформаційного шуму. І, врешті, про те, …

Читати далі

СІМА: Р2 “Управление эффективностью бизнеса”

658.114(477):005(075.8) О-92  Охотник, С.И. СІМА: Р2 “Управление эффективностью бизнеса” [Текст] : учеб. Курс / С.И. Охотник, К.В. Мельник. – 3-е изд. – Днепр : Акцент ПП, 2019. – 544 с. Цей учбовий курс розроблений авторами на підставі багаторічного досвіду у викладанні фінансових дисциплін. Він спрямований на розуміння і формування знань для роботи в областях пов‘язаних з ефективністю бізнесу таких як: аналіз обмежуючих факторів, ціноутворення, кайдзен, реінжиніринг бізнес-процесів, показники ефективності діяльності. …

Читати далі

Емоційний інтелект

159.925 Г74  Гоулман, Д. Емоційний інтелект [Текст] / Д. Гоулман. – Харків : Vivat, 2019. – 512 с. – (Саморозвиток). Залежність між інтелектом і життєвим успіхом зрозуміла і майже аксіоматична. А як впливає на життєві здобутки емоційна сфера людини? Які емоційні складники передусім формують нашу долю? Чи можна (і як саме, якщо так) виправити емоційні моделі, закладені в людині, коли вони гальмують її рух до кращого? І взагалі, чи реально …

Читати далі