Емоційний інтелект

159.925 Г74  Гоулман, Д. Емоційний інтелект [Текст] / Д. Гоулман. – Харків : Vivat, 2019. – 512 с. – (Саморозвиток). Залежність між інтелектом і життєвим успіхом зрозуміла і майже аксіоматична. А як впливає на життєві здобутки емоційна сфера людини? Які емоційні складники передусім формують нашу долю? Чи можна (і як саме, якщо так) виправити емоційні моделі, закладені в людині, коли вони гальмують її рух до кращого? І взагалі, чи реально …

Читати далі

Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію

32(410):929 Д42  Джонсон, Б. Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію [Текст] / Б. Джонсон. – Харків : Vivat, 2019. – 400 с. – (Біографії та мемуари). Книжка Боріса Джонсона – це історія про те, як ексцентричний геній Черчилля, прем’єр-міністра Великої Британії, одного з найвизначніших лідерів ХХ століття, формував світову політику. Аналізуючи досягнення й помилки, а також міфи, які супроводжували цю видатну постать, Джонсон зобразив Черчилля як незрівнянного стратега, людину …

Читати далі

Як пригорнути кактус?

159.922.8 Г80  Гресь, А. Як пригорнути кактус? Книга для батьків, які хочуть зрозуміти своїх підлітків [Текст] / А. Гресь. – Харків : Основа, 2019. – 201 с. Ця книга для тих, у кого вдома є незрозумілий, вередливий, різкий, агресивний підліток, який ще вчора був милим, ласкавим, добрим малюком. І для тих, у кого вдома є замкнений, мовчазний, ображений на весь світ підліток, який ще вчора був усмішливим, товариським, відкритим. Ця …

Читати далі

Актуальні питання судової експертизи

343.983(477)(075.8) А43         Актуальні питання судової експертизи (у питаннях та відповідях) [Текст] : навч. посіб. / П.В. Цимбал, О.В. Сіренко, О.В. Линник, А.Б. Антонюк. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2019. – 186 с. Навчальний посібник спрямований на поглиблене вивчення призначення та проведення судової експертизи; опанування здобувачами вищої освіти теоретичних основ застосування методів проведення судової експертизи; набуття знань та формування практичних навичок при вирішенні відповідних завдань, що пов’язані з судовою експертизою. …

Читати далі

Моделювання економіки

330.4:519.86(075.8) Г83  Григорків, В.С. Моделювання економіки [Текст] : підручник / В.С. Григорків. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. – 360 с. Підручник містить базовий матеріал з теорії моделей економічних і еколого-економічних систем і складається з трьох частин, присвячених відповідно моделям мікроекономіки, макроекономіки і еколого-економічної взаємодії. Викладено класичні результати з моделювання поведінки споживачів, виробників і ринкової рівноваги, балансових міжгалузевих зв’язків і економічного зростання, економічних систем з урахуванням екологічної складової. …

Читати далі

Автоматизація економічних процесів

330.4:657:004.42(075.8) Ч-64  Чирва, О.Г. Автоматизація економічних процесів (на прикладі програми “1С: Бухгалтерія 8.2”) [Текст] : навч. посіб. / О.Г. Чирва, Т.А. Демченко. – 2-е вид., допов. та переробл. – Умань : Вид. Сочінський М.М., 2019. – 218 с. В навчальному посібнику розкрито особливості використання сучасної комп’ютерної програми “1С: Бухгалтерія 8.2”. Наведено приклад відображення облікової інформації, яка необхідна для управління підприємством в автоматизованій формі. Наведена задача в практичній частині посібника ґрунтується …

Читати далі

Основи інтелектуальної власності об’єктів науково-технічної творчості

347.77(477)(075.8) П32  Підкамінь, Л.Й. Основи інтелектуальної власності об‘єктів науково-технічної творчості [Текст] : навч. посіб. / Л.Й. Підкамінь, А.О. Ангельська, Ю.Г. Добровольський. – 2-е вид., переробл. і допов. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. – 292 с. У посібнику основна увага приділяється формуванню розуміння визначальної ролі інтелектуальної власності як юридично оформленого права на результат творчої діяльності людини, у динаміці розвитку всіх елементів економічної та соціальної життєдіяльності суспільства. Детально описуються …

Читати далі

Господарсько-правове регулювання туристичної діяльності

346.5(477):338.48 С30  Семенова, М.В. Господарсько-правове регулювання туристичної діяльності [Текст] : монографія / М.В. Семенова. – Харків : Оберіг, 2019. – 196 с. Монографію присвячено питанням господарсько-правового регулювання та сутності туристичної діяльності, основних господарсько-правових засобів її регулювання, правового механізму регулювання галузі туризму та напрямків його удосконалення. Отримані автором теоретичні та практичні результати можуть бути використані при подальшому вивченні правових проблем здійснення господарської діяльності в галузі туризму; в нормотворчій діяльності – як …

Читати далі

Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища

504:574:006.86(075.8) М54         Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища [Текст] : підручник / [авт. кол.: Г.І. Гринь, В.І. Мохонько, О.В. Суворін та ін.]. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2019. – 420 с. У підручнику викладено форми та методи оцінки якості навколишнього середовища, розглянуто комплексний підхід у проведенні моніторингових досліджень за станом довкілля, додаються існуючі нормативи якості довкілля України, наведено методи дослідження параметрів повітря, води та грунту, розглянуто прилади і пристрої, …

Читати далі

Структурні зміни та зрушення в національній економіці України

338(477)-027.542 П24  Пелех, О.Б. Структурні зміни та зрушення в національній економіці України: аналіз та оцінка [Текст] : [монографія] / О.Б. Пелех. – Рівне : СПД Зень О.М., 2019. – 380 с. Монографія присвячена актуальним проблемам економічного розвитку України в сучасних умовах. Досліджено та проаналізовано структурні зміни та зрушення в економіці України, їхній вплив на економічний розвиток на тлі аналогічних змін у країнах Європи. Аналіз здійснено на основі авторської методики кількісно-якісного …

Читати далі