Битва за свободу проти тиранії триває!

Битва за свободу проти тиранії триває! Чесько-українські паралелі : анот. бібліогр. покажч. / [уклад. : Г. Буркацька, С. Бадрук; вступ. ст. Г. Саприкіна ; ред. Н. Лінкевич] ; Держ. б-ка України для юнацтва. – Київ : [б. в.], 2023. – 59 с.

Бібліографічний покажчик є документальним підтвердженням історичних паралелей Чехії і України в боротьбі за свободу з тиранією
на відстанні у півстоліття. Відібрані документи: книги, публікації в друкованих періодичних виданнях, електронні ресурси мають розгорнуті
анотації. Кіно-, фото- відеодані підсилюють сприйняття і наближують події «Празької весни» 1968 р. Матеріал структурований за тематичними розділами і за алфавітом. Хронологічні рамки інформаційних джерел – переважно до 10 років.
Покажчик розроблений на відзнаку 55 річниці «Празької весни»,
згідно з Меморандумом про співпрацю з Міською бібліотекою Праги.
Розрахований на істориків, молодь і читачів, які цікавляться темою
й історією взаємин Чехії та України.
Видання має іменний допоміжний покажчик, який полегшує пошук джерел.
Ознайомитись з покажчиком можна за посиланням