Екологічна грамотність та здорове життя

До Тижня Екокультури  відділ комплексного обслуговування користувачів  підготував виставку «Екологічна грамотність та здорове життя».

Людина, яка обізнана у сфері екології та здорового життя, розуміє  власну відповідальність за стан навколишнього середовища,  може усвідомлювати основні екологічні проблеми,  сприяти  їх вирішенню, дотримуватися здорового способу життя та раціонального  використання  природних ресурсів.

Планету може врятувати лише розумна діяльність людей, що здійснюється на основі   розуміння законів природи, врахування  взаємодій в природних співтовариствах.  Така  взаємодія можлива  при наявності в кожній людині достатнього рівня екологічної свідомості, формування якої починається з дитинства і продовжується все життя.  Екологічна грамотність тісно  пов’язана з необхідністю забезпечення  сприятливого навколишнього  середовища, бо його якість  визначає здоров’я  – основне право людини.

 

 

Безпека регіонів України і стратегія її гарантування. У 2-х т [Текст]. Т.1. : Природно-техногенна (екологічна) безпека / за ред. Б.М. Данилишина. — Київ : Наукова думка, 2008. — 389с. — (Проект “Наукова книга”).

Переглянути подробиці

 

 

 

 

Вітер, А. В.
Актуальні питання обміну речовин в екосистемах [Текст] / А. В. Вітер. — Київ : Наукова думка, 2016. — 238 с. + 1 CD-Rom. — (Проект “Наукова книга” (Молоді вчені)).

Переглянути подробиці

 

 

 

 

Грицик, В. (мол.)
Екологія довкілля. Охорона природи [Текст] : навч. посіб. / В. (мол. ) Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. — Київ : Кондор, 2009. — 292с.

Переглянути подробиці

 

 

 

Губарець, В. В
Світ, який не повинен загинути. Людина і довкілля: сучасний аспект [Текст] / В. В Губарець, І. А. Падалка. — Київ : Техніка, 2009. — 320с.

Переглянути подробиці

 

 

 

 

Джонсон, Беа.
Дім – нуль відходів [Текст] / Беа Джонсон ; пер. з англ. Т. Євлоєва. — Київ : Рідна мова, 2021. — 320 с. — (ЕКОBook).

Переглянути подробиці

 

 

 

 

Екологічна безпека [Текст] : навч. посіб. / [О. І. Мороз, І. М. Петрушко, О. Н. Кузь та ін.]. — Львів : Львівська політехника, 2021. — 292 c.

Переглянути подробиці

 

 

 

 

Екологічна безпека [Текст] : підручник / В.М. Шмандій, М.О. Клименко, Ю.С. Голік та ін. — Херсон : Олді-Плюс, 2017. — 366 с.

Переглянути подробиці

 

 

 

 

Екологія та природні багатства України [Текст] : Загальноукраїнський проект : Міністерство екології та природних ресурсів України 20 років : Чорнобильській катастрофі 25 років. Вип. 5 / [ред. рада : А. І. Семинога, М. В. Злочевський,В. І. Балога та ін.]. — Київ : Український видавничий консорціум : Українська конфедерація журналістів, 2011. — 281 с.

Переглянути подробиці

 

 

 

Еріксен, Т. -Г.
Сміття і люди. Зворотний бік споживання [Текст] / Т. -Г. Еріксен ; пер. з норв. І. Сабор. — Київ : Ніка-Центр, 2019. — 224 с.

Переглянути подробиці

 

 

 

 

Клименко, М. О.
Техноекологія [Текст] : підручник / М. О. Клименко, І. І. Залеський. — Херсон : Олді-Плюс, 2017. — 348 с.

Переглянути подробиці

 

 

 

 

Колберт, Е.
Шосте вимирання [Текст] : Неприродна історія / Е. Колберт ; пер. з англ. В. Плискін. — Київ : Наш формат, 2017. — 280 с. — (Світоглядна література).

Переглянути подробиці

 

 

 

Лико, Д. В.
Радіоактивні відходи: технології утворення, поводження, утилізації [Текст] : [навч. посіб.] / Д. В. Лико, М. І. Костолович, О. П. Войтович. — Херсон : Олді-Плюс, 2016. — 204 с.

Переглянути подробиці