Біографічна бібліографія

Переглянути біобібліографічну серію “Гетьмани України”

Іван Сірко – людина-легенда : бібліогр. покажч. / уклад.Ю. Круть ; ред. В. Кучерява ; Держ. б-ка України для юнацтва. –
Київ : [б. в.], 2022. – 51 с.

Анотація

Бібліографічний покажчик «Іван Сірко – людина-легенда» містить описи
джерел, статей з періодичних видань, збірників, енциклопедій та електронних
ресурсів. Матеріал складається з трьох розділів, у кожному з яких бібліографічні
описи розміщуються в алфавітному порядку, має іменний покажчик та додаток.
Видання призначене учнівству, студентству, викладачам, бібліотечним
фахівцям та читачам, які зацікавлені історією нашого краю.
З електронною версією видання можна ознайомитись за посиланням.

 

 

Михайло Грушевський – український історик європейського значення [Текст] : бібліогр. покажч. / Ю. Круть ; ред. С.  Чачко, В. Кучерява. — Київ : Державна бібліотека України для юнацтва, 2016. — 41 c.

 Анотація

Покажчик, присвячений 150-річчю першого Президента України Михайла Грушевського, складається з трьох розділів: «Грушевський як особистість», «Творча спадщина історика», «Суспільно-політична діяльність першого президента України». У додатку наведені висловлювання відомих людей про М. С. Грушевського.
З електронною версією покажчика можна ознайомитись за посиланням

 

 

 

Лицар правди і добра [Текст] : бібліографічний покажчик творів та літератури про Григора Тютюнника / І. Смілик ; ред. Л. Стахурська, К. Тишкевич ; наборщик В. Кучерява ; дизайнер друку О. Киданюк. — Київ : Державна бібліотека України для юнацтва, 2002. — 61 с.

 Анотація

Представлені у п’яти розділах даного бібліографічного покажчика матеріали досить повно знайомлять із життям і творчістю відомого українського новеліста Г. Тютюнника.

Видання адресовано бібліотечним працівникам, викладачам і студентам вузів, середніх навчальних закладів, літературознавцям тощо.
Помилка у виданні: автор Смєлік І.

З електронною версією покажчика можна ознайомитись за посиланням

 

 

“Поет не може бути власністю…” [Текст] : бібліогафічний нарис присвячений творчості Ліни Костенко / Т. Шульга ; ред. А. Зубар. — Київ : Державна бібліотека України для юнацтва, 2000. — 38 с.

Анотація

Ім’я Ліни Костенко ось уже понад 40 років є знаковим у нашій культурі. Американський літературознавець Джордж Луцький назвав Ліну Костенко “царицею поезії в Україні”. Однак, докладне вертикальне прочитання цієї унікальної поетеси, справжнє розуміння її місця в сучасній літературі та у ширшому часовому континуумі ще тільки починається.

Бібліографічний нарис “Поет не може бути власністю…”, присвячений ювілею поетеси, адресований всім, кого цікавить її доля і творчість.

Нарис складається із трьох розділів. У першому – “Не переможе істина без нас” – йдеться про життєвий шлях Ліни Костенко. Другий – “З такого болю і з такої муки душа не створить бутафорський плід” – знайомить читачів з творчим доробком поетеси, починаючи з 60-х років і до сьогодення. У кінці розділу – список поетичних та публіцистичних творів Ліни Костенко, а також рецензій на них.

Сьогодні багато говорять про феномен Ліни Костенко. Третій розділ “Бувають, може, й кращі голоси, але такого другого немає!” містить книги і статті критичного характеру, в яких досліджуються різні грані творчості видатної української поетеси.

З електронною версією видання можна ознайомитись за посиланням