Бібліотечна Україна – юнацтву: цифри і факти. 2021-2020рр.

Статистичний аналіз дає інформацію про основні показники діяльності Державної та обласних бібліотек України для юнацтва, молоді за 2021 та вибірково за 2020 рр.
Інформацію про кожну бібліотеку наведено на основі форми No6-НК «Звіт про діяльність державних, публічних, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України»
затвердженої Наказом Міністерства культури і туризму України від 05.12.2007 No75.
Статистичні дані Вінницької обласної бібліотеки для юнацтва збільшені, оскільки відбулося об’єднання її з Вінницькою обласною бібліотекою для дітей ім. І. Франка.
Тимчасово не отримані дані з Кримської республіканської установи «Юнацька бібліотека», Донецької та Луганської обласних бібліотек для юнацтва.

Посилання для цитування:
Бібліотечна Україна – юнацтву: цифри і факти : стат. аналіз діяльн. б-к України для юнацтва, молоді за 2021 рік / уклад.: Н. Боговін, Т. Сопова ; ред. Т. Сопова ; Держ. б-ка України для юнацтва. – К. : [б.в.], 2022. – 20 с.

З електронною версією видання можна ознайомитись за посиланням