Бібліотечна Україна – юнацтву: цифри і факти. 2022-2021рр.

Бібліотечна Україна – юнацтву: цифри і факти : стат. аналіз діяльн. б-к України для юнацтва, молоді за 2022 рік / уклад.:
Т. Сопова, Г. Шинкаренко ; ред. Т. Сопова ; Держ. б-ка України для юнацтва. – К. : [б.в.], 2023. – 20 с.

Статистичний аналіз дає інформацію про основні показники діяльності Державної та обласних бібліотек України для юнацтва, молоді за 2022 та вибірково за 2021рр.

Інформацію про кожну бібліотеку наведено на основі форми No6-НК «Звіт про діяльність державних, публічних, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України»
затвердженої Наказом Міністерства культури і туризму України від 05.12.2007 No75.

Тимчасово не отримані дані з Кримської республіканської установи «Юнацька бібліотека», Донецької та Луганської обласних бібліотек для юнацтва.