Бібліосвіт №4(72)

Значну частину випуску присвячено роботі бібліотек за тематичними напрямками: патріотичне, правове виховання,
виховання читацької культури, краєзнавство.
Заслуговують на увагу методичні поради з матеріалу «Надихаємо на читання: трохи досвіду, трохи порад».
Цікавим є матеріал про досвід Канади щодо гендерної політики, а саме йдеться про інструмент для оцінки впливу
та аналізу становища різних груп жінок і чоловіків.
Розміщено ексклюзивне інтерв’ю з відомим письменником Андрієм Кокотюхою та інші корисні матеріали.
З електронною версією вісника «Бібліосвіт» можна ознайомитися за адресою

Посилання для цитування:
Бібліосвіт : інформ. вісн. – Вип. 4 (72) 2019 / [редкол. :
Г. Саприкін (голова редкол.), Т. Сопова (відп. ред.), Т. Якушко] ;
Держ. б-ка України для юнацтва. – К. : [б. в.], 2019. – 92 с.