Бібліосвіт №1(73)

У випуску читачі зможуть ознайомитися з цікавими порадами:
як запобігти професійному вигоранню бібліотекарів; як виховувати
у дітей та підлітків сімейні цінності, до того ж як у різні періоди розвитку
української державності питання сім’ї та сімейного виховання були
предметом досліджень філософів, педагогів та громадських діячів.
Наведено матеріал про волонтерство, тобто співпрацю волонтерського
руху «Будуємо Україну разом» з бібліотеками.
Цікавим буде матеріал, присвячений професії «бібліотечний
бібліограф».
Подано аналіз двох соціологічних досліджень, що проводила
ДБУ для юнацтва та обласні бібліотеки для юнацтва та молоді
упродовж 2019 року.
Розміщено ексклюзивне інтерв’ю з письменниками-видавцями
братами Капрановими.

З електронною версією вісника можна ознайомитись за посиланням.

Посилання для цитування:
Бібліосвіт : інформ. вісн. – Вип. 1 (73) 2020 / [редкол. :
Г. Саприкін (голова редкол.), Т. Сопова (відп. ред.), О. Виноградова,
Т. Якушко] ; Держ. б-ка України для юнацтва. – К. : [б. в.],
2020. – 85 с.