Державна бібліотека України для юнацтва
Вiтрина бiблiотеки
Анонси
Новини
страница о насБібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Здорова молодь – багатство нації
до Всесвітнього дня здоров’я

 Хто здоровий, той щасливий.
Народне прислів’я

Здорова молодь - багатство нації

Безумовним багатством суспільства є здоров’я його громадян. В умовах тотальної глобалізації для особистості виникають загрози екологічного та соціального характеру. Тому сьогодні суттєвої ваги набуває значення здоров’я в житті кожної людини. Особливо фактор здорового способу життя стає актуальним для молоді. 
Державна бібліотека України для юнацтва пропонує найкращі друковані видання  з фондів нашої бібліотеки про здоровий спосіб життя, спорт, довкілля та наслідки  Чорнобильської трагедії  на здоров’я нації.

Бібліографічний список друкованих видань:

94.8
А94
    Афоризми, прислів‘я і приказки про здоров‘я і здоровий спосіб життя [Текст]/ Авт.-упоряд. П. Плахтій., О. Рарицький. - Вид. 2-е, допов. і переробл. - Кам‘янець-Подільський : ПП "Медобори 2006", 2008. - 144с.

51.2
Б41
    Бейба, Л.Ф.
    Здорова дитина - щаслива родина [Текст]/ Л.Ф.Бейба. - Дрогобич : Коло, 2013. - 76 с.

5г(4Укр)
Б61
    Білинський, Б.
    Українські лікарі - борці за здоров‘я нації в умовах бездержав‘я (міжвоєнний період в історії УЛТ) [Текст]/ Б.Білинський, А.Кравець. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2010. - 80с.

51.204.0
Б93
    Бути європейцем - молодим і здоровим [Текст]/ [голов. ред. О. Погорелов]. - К. : Версо-04, [2011]. - 17с.

51.1(4Укр)я73
Г87
    Громадське здоров’я [Текст] : підручник/ [В.Ф. Москаленко, О.П. Гульчій, Т.С. Грузєва та ін.]; за ред. В.Ф. Москаленка. - Вид. 3-є. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 560 с.

60.542.15
З-46
    Здоров‘я та поведінкові орієнтації учнівської молоді [Текст] : [монографія/ авт.кол.: О.М. Балакірєва та ін.]. - К. : Укр. ін-т. соц. дослідж. ім. О. Яременка, 2007. - 128с.

51.1(4Укр)
С40
    Система збереження та зміцнення здоров‘я нації [Текст]/ В.В. Волков, В.П. Корнійчук, Л.П. Корнійчук, К.Д. Хом‘як. - К. : Леся, 2007. - 120с.

60.542.15
С76
    Стан та чинники здоров‘я українських підлітків [Текст] : [монографія]/ [авт.кол.: О.М. Балакірєва, Т.В. Бондар, О.Р. Артюх та ін.]. - К. : КІС, 2011. - 172с.

87.75я73
Т35
    Терешкевич, Д.-Г.
    Біоетика в системі охорони здоров‘я і медичної освіти [Текст] : Навчальний посібник/ Д.-.Терешкевич. - Львів : Світ, 2008. - 344с.

74.200.55
Ш31
    Шахненко, В.І.
    Підготовка старшокласників до здорового способу життя, створення сім‘ї і виховання здорових дітей: теоретичні та практичні аспекти [Текст] : монографія/ В.І.Шахненко. - Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. - 416 с.

74.200.54
Ш67
    Школа - територія здоров‘я [Текст] : метод. посіб. зі створен., впровадж. та оцін. шк. прогр. з профілакт. вживання психоактивних речовин/ [М. Галла, П. Артсен, К. Даатланд та ін.; за ред. В.М. Оржеховської]. - К. : Оптима, 2006. - 172с.

53.68
Я45
    Якименко, І.Л.
    Мобільний телефон і твоє здоров‘я [Текст] : [буклет/ І.Л.Якименко, Є.П.Сидорик, О.С.Цибулін. - К. : Діа, 2014. – 23с.

Право на здорове життя

67.9(4Укр)300.11
У45
    Україна. Конституція
    Конституція України [Текст] : чинне законодавство зі змін. та доп. станом на 1 травня 2015 р. : офіц. текст/ Україна. Конституція. - К. : Вид. Паливода А.В., 2015. - 64 с.

51.1(4Укр)5
А19
    Авербух, А.И.
    Свобода от рабства или вся правда об алкоголизме и наркомании [Текст]/ А.И.Авербух. - Николаев : НУК, 2010. - 136с.

51.204.0я721
Б77
    Бойченко, Т.Є.
    Основи здоров‘я. 8 кл. [Текст] : підручник/ Т.Є.Бойченко, І.П.Василашко, Н.С.Коваль. - К. : Генеза, 2008. - 160с.

51.204.0я721
Б77
    Бойченко, Т.Є.
    Основи здоров‘я. 9 кл. [Текст] : підручник/ Т.Є.Бойченко, І.П.Василашко, Н.С.Коваль. - К. : Генеза, 2009. - 160с.

51.23я73
В80
    Вплив харчування на здоров‘я людини [Текст] : Підручник/ В.П. Пішак, М.М. Радько, А.В. Бабюк та ін. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2006. - 500с.

51.1(4Укр)
Г87
    Громадські ради в системі охорони здоров‘я: створення і робота [Текст] : метод. посіб./ [В.В. Глуховський, О.В. Ангелов, О.Д. Корвецький, Г.О. Слабкий; під. заг. ред. В.В. Глуховського]. - Миколаїв : Відродження, 2008. - 124с.

67.9(4Укр)307я73
Е45
    Екологічне право України. Академічний курс [Текст] : Підручник/ Ред. Ю.С. Шемшученко. - К. : Юридична думка, 2005. - 848с.

55.145
Ж91
    Журавель, Т.В.
    Путівничок для підлітків: послуги щодо профілактики ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки у місті Києві [Текст] : [довідник]/ Т.В.Журавель, Т.Л.Лях, Т.П.Спіріна ; [Т.В .Журавель, Т.Л. Лях, Т.П. Спіріна]. - К. : Сільвер Стайл, 2014. - 160 с.

75.1я43
З-46
    Здоров‘я і освіта: проблеми та перспективи [Текст] : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. : Матер. конфер./ [орг. ком.: Р.Ф. Гринюк (голова) та ін.]. - Донецьк : ДонНУ, 2012. - 248 с.

51.204.0я73
З-62
    Зимівець, Н.В.
    Навчання здоров‘я: просвітницька робота з підлітками щодо збереження, розвитку та зміцнення репродуктивного здоров‘я [Текст] : навч. посіб./ Н.В.Зимівець, В.С.Петрович, О.Ю.Закусило. - Луцьк : ВНУ ім. Л. Українки, 2010. - 360с.

88.8
З-13
    Завгородня, О.В.
    Психологічне здоров‘я людини: теоретичні та прикладні аспекти [Текст] : монографія/ О.В.Завгородня, Л.О.Курганська. - К. : ДП "Інформаційно-аналітичне агенство", 2008. - 167с.

51.28
З-76
    Значення раціонального харчування для підтримки здоров‘я молоді [Текст] : Монографія/ Ред. О.А.Чердаклі. - К. : Державний інститут сім‘ї та молоді, 2005. - 127с.

51.204.0я722
Є41
    Єжова, О.О.
    Здоровий спосіб життя [Текст] : навч. посіб./ О.О.Єжова. - Суми : Університетська книга, 2010. - 127с.

51.24я73
К90
    Культура здоров‘я особистості [Текст] : курс лекцій/ [І.О. Олендер, В.С. Грушко, Т.І. Бережна та ін.]. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. - 196с.

51.1(4Укр)5
М23
    Маніфест проти куріння [Текст]. - К. : Перфект Стайл, [2009]. - 24с.

51.1(4Укр)я73
М74
    Мойсак, О.Д.
    Основи медичних знань і охорони здоров‘я [Текст] : Навчальний посібник/ О.Д.Мойсак. - 2-е вид., випр., доп. - К. : Арістей, 2004. - 592с.

74.262.87
Н15
    Навчальні програми: Основи здоров‘я. 5-9 кл. [Текст] : для загальноосвітніх навчальних закладів/ [відп. за вип. С.С. Фіцайло]. - К. : Освіта, 2013. - 48 с.

68.9(4Укр)
П12
    Павленко, А.Р.
    Компьютер, мобильный... и здоровье? Решение проблемы [Текст] : Монография/ А.Р.Павленко. - 5-е изд., перераб. и доп. - К. : Основа, 2007. - 240с.

67.9(4Укр)300.32
П68
    Права людини в галузі охорони здоров'я - 2014 [Текст] : Доповідь правозахисних організацій/ [упоряд. А.О. Роханський]. - Х. : Права людини, 2015. - 128 с.

75.0
П77
    Присяжнюк, С.І.
    Біологічний вік та здоров‘я студентської молоді [Текст] : [монографія]/ С.І.Присяжнюк. - К. : Центр навчальної літератури, 2010. - 294с

51.204.0я73
П78
    Про здоров‘я та здоровий спосіб життя [Текст] : Навчальний посібник/ Д.П. Плахтій, Н.С. Славіна, С.І. Дарчук, В.У. Дорош. - Кам‘янець-Подільський : Вид. Мошак М.І., 2004. - 224с

67.9(4Укр)300.32
С31
    Сенюта, І.Я.
    Право людини на охорону здоров‘я та його законодавче забезпечення в Україні [Текст] : Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина/ І.Я.Сенюта. - Львів : ПАІС, 2007. - 224с.

74.200.54я43
С74
    Сприяння здоров‘ю дітей та молоді: теоретико-методичні аспекти [Текст] : матер. IV Міжнар. соціально-педагог. конф., 29-30 вересня 2009 р./ [редкол.: П.М. Гусак (голов. ред.) та ін.]. - Луцьк : ВНУ ім. Л. Українки, 2009. - 664с.

51.204.0
Т38
    Технологія проведення тренінгів з формування здорового способу життя молоді [Текст] : Монографія/ Ред. О.О.Яременко. - К. : Державний інститут проблем сім‘ї та молоді, 2005. - 176с.

 

74.100.55я7
Ф50
    Фізичне виховання, основи здоров‘я та безпеки життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку [Текст] : навч.-метод. посіб./ О.Л. Богініч, Н.В. Левінець, Л.В. Лохвицька, Л.А. Сварковська. - 2-е вид. - К. : Генеза, 2014. - 128 с.

51я73
Ч-44
    Чепига, М.П.
    Стимуляція здоров‘я та інтелекту [Текст]/ М.П.Чепига, С.М.Чепига. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2006. - 347с.

74.200.528я73
Ш65
    Шиян, О.І.
    Здорова школа: сприятливе екосередовище [Текст] : навч. посіб./ О.І.Шиян, О.М.Микитюк. - Львів : Літопис, 2011. - 96 с.

Про Національну стратегію з  оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація»: Указ Президента України від 9 лютого 2016 р. №42/16 // Офіційний вісник України. - 2016. - № 13. - С. 11-16.

Калуський З. Ставлення молоді до здорового способу життя / Зеновій Калуський // Нова педагогічна думка. - 2013. - № 4. - С. 124-126.

Коцур Н. Безпека життєдіяльності та охорона здоров'я нації як ключові категорії національної безпеки держави / Надія Коцур // Наука і суспільство. - 2014. - № 5-6. - С. 37-43.

Мельохіна В.Б. Шкідливі звички: паління / В.Б. Мельохіна // Безпека життєдіяльності. - 2015. - № 6. - С. 4-7.

Прінь Л.С. Створення здоров'язберігаючого освітнього середовища — основне завдання сучасного навчального закладу щодо збереження життя та здоров'я дітей / Л.С. Прінь // Безпека життєдіяльності. - 2015. - № 9. - С. 9-10.
Самодай В. Проблематика формування здорового способу життя / Валентина Самодай // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2013. - № 2. - С. 88-92.

Сливінська І. Здоров'я дітей — пріоритет держави / І. Сливінська // Безпека життєдіяльності. - 2014.- № 3. - С. 20-21.

Хожило І.І. Здоровий спосіб життя як сучасна домінанта державної молодіжної політики в Україні / І.І. Хожило // Аспекти публічного права.- 2014. - № 3-4. - С. 75-80.

Молодь обирає спорт

75.1я73
Б43
    Бєлих, С.І.
    Фізична підготовка людини і шляхи її вдосконалення [Текст] : навч. посіб./ С.І.Бєлих. - Донецьк : Донбас, 2011. - 232с.

75.0я73
Б77
    Бойко, Г.М.
    Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності [Текст] : навч. посіб. Ч.1/ Г.М.Бойко. - К. : Талком, 2014. - 165 с.

75.3я43
Б81
    Бондар, А.С.
    Історія фізичної культури [Текст] : навч. посіб./ А.С.Бондар, Г.І.Приходько. - Х. : ФОП Бровін О.В., 2013. - 222 с.

88.4я73
В75
    Воронова, В.І.
    Психологія спорту [Текст] : Навчальний посібник/ В.І.Воронова. - К. : Олімпійська література, 2007. - 298с.

75.1я73
Г22
    Гасюк, І.Л.
    Фізична культура та спорт: правові, економічні, управлінські засади діяльності в галузі [Текст] : навч. посіб./ І.Л.Гасюк. - Хмельницький : ХГПА, 2011. - 457 с.

75.713г(4Укр)
Г71
    Горюнов, А.А.
    Золото нації [Текст] : Ілюстрована історія боксу в Україні/ А.А.Горюнов ; [А.А. Горюнов]. - К. : Техніка, 2015. - 112 с.

75.1я73
Г72
    Гостіщев, В.М.
    Оздоровчі види фізичної культури [Текст] : навч. посіб./ В.М.Гостіщев, А.В.Сватьєв, Н.В.Богдановська. - Запоріжжя : ЗНУ, 2010. - 180с.

75.81я73
Г75
    Грабовський, Ю.А.
    Спортивний туризм [Текст] : Навчальний посібник/ Ю.А.Грабовський, О.В.Скалій, Т.В.Скалій. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2008. - 304с.

75.712я73
І-19
    Іваницький, Б.
    Армспорт у вищих навчальних закладах [Текст] : навч. посіб./ Б.Іваницький, В.Мартин. - Львів : ЛДУФК, 2012. - 78 с.

75.116.42я73
І-25
    Івчатова, Т.В.
    Здоровий спосіб життя та рухова активність студентів [Текст] : навч. посіб./ Т.В.Івчатова, І.Б.Карпова, М.В.Дудко. - К. : КНЕУ, 2013. - 109 с.

75.1я73
К89
    Кузнєцова, О.Т.
    Оздоровче тренування студентів [Текст] : навч. посіб./ О.Т.Кузнєцова. - К. : Європейський ун-т, 2010. - 310с.

75.1я73
К89
    Кузнєцова, О.Т.
    Оздоровче тренування студентів [Текст] : навч. посіб./ О.Т.Кузнєцова. - К. : Європейський ун-т, 2010. - 310с.

75.0я73
Л72
    Лозюк, М.
    Фізична культура як спосіб життя та поради з силового тренування майбутнім спортсменам [Текст] : навч.-метод. посіб./ М.Лозюк ; [М. Лозюк]. - Ужгород : TIMPANI, 2011. - 123с.

75.715я73
М13
    Мазур, В.Й.
    Спортивна боротьба [Текст] : метод. реком./ В.Й.Мазур, М.Б.Гуска. - Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2015. - 148 с.

75.711(4Укр)
М38
    Мащенко, О.
    Національний олімпійський комітет України про легку атлетику та В.Куца, Ю. Сєдих, В. Борзова, С. Бубку, Н. Добринську [Текст] : [оповідання/ О.Мащенко ; О. Мащенко]. - К. : Грані-Т, 2011. - 120с.

75.712я73
О-53
    Олешко, В.Г.
    Силові види спорту [Текст] : Підручник для студ.ВУЗів/ В.Г.Олешко. - К. : Олімпійська література, 1999. - 287 с.

75.6(4Укр)
П14
    Палій, Г.
    Національний олімпійський комітет України про художню гімнастику та І. Дерюгіну, О. Тимошенко, О. Вітриченко, К. Серебрянську, А. Безсонову [Текст] : [оповідання/ Г.Палій, О.Мащенко ; Г. Палій, О. Мащенко]. - К. : Грані-Т, 2011. - 112с.

75.566(4Укр)
П14
    Палій, Г.
    Національний олімпійський комітет України про баскетбол та А. Поливоду, С. Коваленка, О. Сальникова, О. Білостінного, О. Волкова [Текст] : [оповідання/ Г.Палій ; Г. Палій]. - К. : Грані-Т, 2011. - 104с.

75.0я73
П37
    Плахтій, П.Д.
    Біологічні основи фізичного виховання студентів [Текст] : навч. посіб./ П.Д.Плахтій, М.В.Зубаль, В.М.Мисів. - Кам‘янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2008. - 232с.

75.7я2
С73
    Спорт [Текст] : енциклопедія/ [авт.-упоряд. М.О. Володарська та ін.]. - Сімферополь : Таврида, 2012. - 320 с.

 

75.0я73
Т26
    Твердохліб, О.Ф.
    Нетрадиційні види оздоровчої фізичної культури. Асани - цілющі положення тіла [Текст] : Навчальний посібник/ О.Ф.Твердохліб. - К. : Політехніка НТУУ "КПІ", 2005. - 160с.

75.1я73
Т35
    Терещенко, В.І.
    Здоров‘я і фізичне виховання студентів [Текст] : навч. посіб./ В.І.Терещенко, В.П.Чаплигін. - Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2010. - 290с.

75.81я73
Т41
    Тимошенко, Л.О.
    Спортивний туризм. У 2 ч. [Текст] : навч. посіб. Ч.1/ Л.О.Тимошенко, К.В.Лабарткава. - Львів : ЛДУФК, 2012. - 150 с.

75я43
Ф50
    Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві [Текст] : зб. наук. праць. №1(21)/ [редкол. А.В. Цьось (голов. ред.) та ін.]. - Луцьк : СНУ ім. Л. Українки, 2013. - 424 с.

75я43
Ф50
    Фізичне виховання, спорт і культура здоров‘я у сучасному суспільстві [Текст] : зб. наук. праць СНУ ім. Л. Українки. № 2(22)/ [редкол.: А.В. Цьось (голов. ред.) та ін.]. - Луцьк : СНУ ім. Л. Українки, 2013. - 178 с.

75.1я73
Ф50
    Фізичне виховання і здоров‘я [Текст] : навч. посіб./ [О.Д. Дубогай, Н.Н. Завидівська, О.В. Ханікянц та ін.]. - К. : УБС НБУ, 2012. - 270 с.

75.715я73
Ч-49
    Черненко, В.О.
    Самозахист [Текст] : навч. посіб./ В.О.Черненко. - Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. - 152с.

75.717.5я73
Ш95
    Шульга, Л.М.
    Оздоровче плавання [Текст] : навч. посіб./ Л.М.Шульга. - К. : Олімпійська література, 2008. - 232с.

75.0я73
Я72
    Яремко, Є.О.
    Фізіологія фізичного виховання і спорту [Текст] : навч. посіб./ Є.О.Яремко, Л.С.Вовканич. - Львів : ЛДУФК, 2014. - 192 с.

Діхтяренко З.М. Хортинг — національний вид спорту України! / З.М. Діхтяренко // Фізичне виховання в рідній школі. - 2016. - № 1. - С. 33-34.

Завальнюк О. Значення фізичної культури і спорту у вихованні патріотичних почуттів особистості / Олена Завальнюк // Вища освіта України. - 2015. - № 3. - С. 71-76.

Личак К. Рух — це життя! / Катерина Личак // Колосок. - 2014. - № 1. -
С. 16-21.

Харлампов Г.А. Формування здорового способу життя молоді засобами студентського спорту / Г.А. Харлампов // Теорія і практика фізичного виховання. - 2013. - № 1. - С. 252-280.

Чередніченко С. Нестримний і видовищний студентський баскетбол / Світлана Чередніченко  // Я, студент. - 2012. - № 11. - С. 10-12.

Збережемо наше довкілля

20.1
Б39
    Безак-Мазур, Е.
    Транскордонні проблеми токсикології довкілля [Текст]/ Е.Безак-Мазур, Т.Шендрік. - Донецьк : Донбассинформ, 2008. - 300с.

20.18(4Укр)я73
В75
    Воробець, М.М.
    Джерела забруднення довкілля [Текст] : навч. посіб./ М.М.Воробець. - Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2012. – 80с.

40.72я723
Г61
    Головчук, А.Ф.
    Машиновикористання та екологія довкілля [Текст] : Підручник/ А.Ф.Головчук, А.С.Лімонт, М.Г.Бондаренко. - К. : Грамота, 2007. - 354с.

20.1я73
Г85
    Грицик, В. (мол.)
    Екологія довкілля. Охорона природи [Текст] : навч. посіб./ В.(.).Грицик, Ю.Канарський, Я.Бедрій. - К. : Кондор, 2009. - 292с.

20.1(4Укр)
Г93
    Губарець, В.В.
    Світ, який не повинен загинути. Людина і довкілля: сучасний аспект [Текст]/ В.В.Губарець, І.А.Падалка. - К. : Техніка, 2009. - 320с.

20.1(4Укр)
Д58
    Довкілля для України [Текст] : Міжнар. екол. форум; 19-21 квітня : офіційний каталог. - К. : Міжнародний виставковий центр, 2011. - 328с.

88.4
Е45
    Еколого-психологічні чинники сучасного способу життя [Текст] : кол. монографія/ [Ю.М. Швалб, О.Л. Вернік, О.М. Гарнець та ін.]. - К. : Педагогічна думка, 2007. - 276с.

20.1(4Укр)я6
Е45
    Екологічний атлас України [Текст]/ [редкол.: Л.Г. Руденко (голов. ред.) та ін.]. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2009. - 104 с.

28.081я73
Е45
    Екологія [Текст] : підручник/ [авт.кол.: Ю.П. Бобильов, В.В. Бригадиренко, В.Л. Булахов та ін.]. - Х. : Фоліо, 2014. - 666 с.

20.18(4Укр)я2
Е45
    Екологія, довкілля та природокористування в Україні [Текст]. Вип.2/ [авт.-упоряд. Н.Г. Гороховська]. - К. : Престиж Медіа Інформ, 2011. - 304 с.

31я73
Е62
    Енергетика, радіаційна безпека та захист довкілля від фізичних забруднень. Загальний курс [Текст] : навч. посіб./ [В.В. Сабадаш, І.М. Петрушка, М.С. Мальований, О.А. Нагурський]. - Львів : Львівська політехніка, 2014. - 296 с.

26.82я73
Є-30
    Єгорова, Т.М.
    Ландшафтна екологія України (геохімічні аспекти) [Текст] : підручник/ Т.М.Єгорова. - Кам‘янець-Подільський : Вид. Зволейко Д.Г., 2009. - 192с.

20.1(4Укр)
3-48
    Зелена Україна [Текст]/ О.П.Голобуцький,А.І.Даниленко,С.В.Козаченко та ін. - К. : Атлант UMS, 2001. - 149 с.

20.18(4Укр)
І-73
    Інтегроване поводження з відходами в Україні: проблеми та перспективи [Текст]/ [редкол.: Т.В. Тимочко (голов. ред.) та ін.]. - К. : Всеукраїнська екологічна ліга, 2015. - 32 с. - (Стан навколишнього середовища; №6).

87.6
К82
    Крисаченко, В.С.
    Україна: природа і люди [Текст]/ В.С.Крисаченко, О.І.Мостяєв. - 2-е вид.,перер. і доп. - К. : НІСД, 2002. - 623 с.

28.081я73
Л41
    Лезенко, Г.О.
    Моніторинг довкілля [Текст] : навч. посіб./ Г.О.Лезенко, О.П.Вдовенко. - Кам‘янець-Подільський : Вид. ПП Зволейко Д.Г., 2013. - 84 с.

67.9(4Укр)308.133я73
М67
    Митрофанов, І.І.
    Злочини проти довкілля [Текст] : навч. посіб./ І.І.Митрофанов, А.М.Притула. - Суми : Університетська книга, 2010. - 205с.

74.58(4Укр)я43
О-72
    Освітня система "Довкілля": методичний менеджмент інновацій у системі проектно-впроваджувальної діяльності [Текст] : наук.-метод. збір./ упоряд. О. Мариновська ; за ред. О. Мариновської. - Івано-Франківськ : ОІППО  ;  Снятин :  ПрутПринт, 2008. - 204с.

28.081я73
П37
    Плахтій, П.Д.
    Чинники довкілля і здоров‘я людини (основи теорії і тести) [Текст] : навч. посіб./ П.Д.Плахтій, І.В.Федорчук, Д.П.Плахтій. - Кам‘янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2008. - 136с.

20.18(4Укр)
П42
    Поводження з пестицидами в Україні: соціально-екологічні, економічні наслідки та шляхи розв‘язання [Текст]/ [редкол.: Т.В. Тимочко (голов. ред.) та ін.]. - К. : Аспект-Поліграф, 2015. - 36 с. - (Стан навколишнього середовища; №7).

20.18(4Укр)
П78
    Проблеми видобування бурштину в Україні та шляхи їх розв‘язання [Текст]/ [редкол.: Т.В. Тимочко (голов. ред.) та ін.]. - К. : Всеукраїнська екологічна ліга, 2015. - 36 с. - (Стан навколишнього середовища; №9).

20.1(4Укр)
С86
    Стронський, Л.М.
    Куди рухатися далі? [Текст] : Із роздумів про деградацію довкілля/ Л.М.Стронський. - К. : Києво-Могилянська академія, 2008. - 151с.

20.1(4Укр)
С78
    Створення екологічних коридорів в Україні [Текст] : посіб. щодо законод., ландшафтно-еколог. моделювання та менеджменту/ [авт.-ред. Ф. Деодатус]. - К. : ІнтерЕкоЦентр, 2010. - 160с.

20.18
С91
    Сучасні способи підвищення екологічної безпеки експлуатації енергетичних установок [Текст] : [монографія]/ С.О. Вамболь, О.П. Строков, В.В. Вамболь, О.М. Кондратенко. - Х. : ФОП Бровін О.В., 2015. - 212 с.

28.088я2
Ч-45
    Червона книга України. Вони чекають на нашу допомогу [Текст] : Науково-популярне вид./ Упор. О.Ю. Шапаренко. - 2-е вид., допов. - Х. : Торсінг плюс, 2008. - 384с.

Василюк О. Зелені перлини / Олексій Василюк, Дарія Ширяєва // Біологія і хімія в рідній школі. - 2015. - № 5. - С. 43-47.

Геревич О. Проблеми екологічної освіти та виховання молоді в контексті сталого (збалансованого) розвитку / Олександр Геревич //  Екологічний вісник. - 2015. - № 4. - С. 4-6.

Замість слів - конкретні дії! // Еклогічний  вісник. - 2014. - № 5. - С. 6-8.

          Назарчук Н. Формування екологічної свідомості особистості / Н. Назарчук // Біологія.Шкільний світ. - 2012. - № 22. - С. 15-25.

Поліщук В. Зберігаючи довкілля, ми захищаємо Україну / Владислав Поліщук // Екологічний вісник. - 2015. - № 2. - С. 2-4.

Степанюк Н. Особливості формування екологічної культури особистості / Наталія Степанюк // Нова педагогічна думка. - 2014. - № 3. - С. 222-224.

Чумаченко А.М. Молодь за чисте довкілля / А.М. Чумаченко // Позакласний час. - 2014. - № 4. - С. 88-89.

Відлуння Чорнобиля

31.47(4Укр)я43
Б61
Біль і тривоги Чорнобиля [Текст]/ Упор. Ю.В. Сафонов. - К. : Київська правда, 2006. - 288с.

20.1(4Укр)
В61
Вогонь Чорнобиля. Книга мужності й болю [Текст] : Літопис Чорнобильської трагедії у документах, фактах та свідченнях самовидців. - К. : Альтернативи, 1998. - 573 с.

31.47г(4Укр)
В73
Вони пройшли перевірку Чорнобилем [Текст] : Працівники органів внутрішніх справ Київської області - учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у 1986-1990 рр./ [редкол.: К. В. Сапко та ін.]. - К. : Етнос, 2011. - 256с.

20.1я73
Г75
Грабак, Н.Х.
Сучасні екологічні проблеми та шляхи їх подолання. У 2-х т. [Текст] : Навчальний посібник. Т.1/ Н.Х.Грабак. - Миколаїв : МДГУ ім. П.Могили, 2007. - 348с.

20.1(4Укр)
Г93
Гудов, В.А.
731 спецбатальон [Текст] = Special Battalion : [воспоминания ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС 1986г.]/ В.А.Гудов. - К. : Зирка, 2008. - 158с.

20.1(4Укр)
Д22
Двадцять років Чорнобильської катастрофи: підсумки та перспективи [Текст] : зб. матер. до парламет. слухань у Верховній Раді України 26 квітня 2006 р./ [упор. М.М. Борисюк та ін.]. - К. : Парламентське вид-во, 2006. - 640с.

20.1(4Укр)я1
Д43
ДЗ "Державна бібліотека України для юнацтва"
Чорнобиль двадцять років потому [Текст] : бібліогр. покаж./ ДЗ "Державна бібліотека України для юнацтва" ; [уклад.: Н. Мельник, О. Сьомка]. - К. : ДБУ для юнацтва, 2007. - 43с.

20.1(4Укр)я6
З-14
Загреба, М.
Пропусти Чорнобиль крізь серце [Текст] : Фотокнига/ М.Загреба. - К. : Спалах, 2002. - 119 с.

20.1
З-57
Зербіно, Д.Д.
Екологічні катастрофи у світі та в Україні [Текст]/ Д.Д.Зербіно, М.Р.Гжегоцький. - Львів : БаК, 2005. - 280с.

20.1я73
К65
Константінов, М.П.
Радіаційна безпека [Текст] : Навч.посібник/ М.П.Константінов, О.А.Журбенко. - Суми : Університетська книга, 2003. - 151 с.

85.163(4Укр)я6
К72
Костін Ігор : Чорнобиль : сповідь репортера [Текст] : Альбом. - К. : Мистецтво, 2002. - 320 с.

85.163(4Укр)я6
К72
Костін Ігор : Чорнобиль : сповідь репортера [Текст] : Альбом. - К. : Мистецтво, 2002. - 320 с.

87.7
М13
Маєр-Абіх, К.-М.
Повстання на захист природи. Від довкілля до спільносвіту [Текст]/ К.-.Маєр-Абіх. - К. : Лібра, 2004. - 196с.

31.47я43
М57
Ми були першими... [Текст] : Збірник спогадів учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС/ Упор. К.І. Бурцев. - К. : Етнос, 2006. - 344с.

28.081я73
П37
Плахтій, П.Д.
Чинники довкілля і здоров‘я людини (основи теорії і тести) [Текст] : навч. посіб./ П.Д.Плахтій, І.В.Федорчук, Д.П.Плахтій. - Кам‘янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2008. - 136с.
84.4Укр6=Рос
С40
Сирота, Л.М.
Ангелу Припяти [Текст] = To an Angel of Pripyat : [поэтический фотоальбом]/ Л.М.Сирота. - К. : АДЕФ-Украина, 2010. - 40с.

31.47я6
Ч-75
Чорнобиль-поруч. Ейфорія. Катастрофа. Подолання. Пустка. Пам'ять [Текст] : Фотоальбом. - К. : Дніпро, 2000. - 198с.

31.47я6
Ч-75
Чорнобиль-поруч. Ейфорія. Катастрофа. Подолання. Пустка. Пам'ять [Текст] : Фотоальбом. - К. : Дніпро, 2000. - 198с.

Барановська Н.П. Вплив Чорнобильської катастрофи на трансформаційні процеси у суспільстві / Н.П. Барановська // Український історичний журнал. - 2011. - № 2. - С. 123-142.

Белан В.Ю. Чорнобильська катастрофа — як це було і що ми маємо сьогодні / В.Ю. Белан // Екологічний вісник. - 2011. - № 6. - С.1-3.

Квурт К. Чорнобиль — це назавжди / Костянтин Квурт // Науковий світ. - 2011. - № 4. - С. 2-3.

Кіндеревич А. Чорнобиль — 2015. Куди йдемо? / Анатолій Кіндеревич // Слово просвіти. - 2015. - ч.16. - С. 4-5.

Лавров Ю. Відлуння Чорнобиля / Ю. Лавров // Військо України. - 2013. -
№ 4. - С. 50.

Чорнобиль — наш біль і тривога // Дивосвіт. -  2012. - № 2. - 3 ст.обкл.

 

 

Молодь України:2019
Україна -ЄС: прямуємо разом
Стиль життя - здоров'я
Постать світового значення
Мова - голос нації
Жертовний шлях до мрії
Покрова - оберіг України
Читаємо=перемагаємо!
Україна в об'єднаній Європі
Бути здоровим - бути сучасним
Пророк вільної України
О мово рідна! Золота колиско!
Календар зимових свят
Ми є народ, якого не здолати
Слава і гордість українського народу
Бібліотека - територія знань
Читаємо всією родиною
Мрій! Дій! Перемагай!
Відкрий Європу для себе
Скарби безсмертного Кобзаря
Мова - серце нації
Зима крокує, свята дарує
Єдина держава - єдиний народ
Сила нескорених!
Простір знань - Бібліотека
Моя країна: вільна та незалежна
Читати модно.
Молоді, могутні та сучасні
Україна - європейська держава. До Дня Європи.
Апостол незалежності. До Шевченківських днів
Мова - серце народу
Новорічний вернісаж
Україна - понад усе
За честь, за волю, за українську долю!
Перший Майдан
День знань
День незалежності України
Здорова молодь - багатство нації
Тарас Шевченко - України син
Мова - життя духовного основа
Свята Небесна Сотня
Екологічна культура - виклик сучасності
Щаслива родина - скарб України
Світ у руках молоді
Конституція - минуле і сьогодення
Читання - це відпочинок
Сяйво Новорічних свят

 

Останнє поновлення:
31.07.2019 17:10

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2018. Державна бібліотека України для юнацтва

  Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua