Державна бібліотека України для юнацтва
Вiтрина бiблiотеки
Анонси
Новини
страница о насБібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Мрій! Дій! Перемагай!
до Дня молоді в Україні

Молодь багата мудрістю батьків.
Народна мудрість

Мрій! Дій! Перемагай! виставка книг до Дня Молоді

     Молодість — це час мрій і надій, пошуку свого життєвого шляху, бажання діяти, дивувати світ своїми сміливими ідеями і досягненнями.
Бути молодим означає бути незалежним, бути неупередженим, бути безстрашним, вірити в свої сили і знати, що немає нічого недосяжного.
Успіхів вам в усіх справах і починаннях, миру,  любові, щастя, невичерпної енергії та оптимізму!
Державна бібліотека України для юнацтва щиро вітає всіх молодих людей з Днем молоді в Україні та пропонує ознайомитись з  найкращими друкованими  виданнями з фондів  бібліотеки  по даній темі.

60.94
В68
Волонтерство як суспільне явище з точки зору активної молоді [Текст] : [збірка/ ред. та упоряд. Л. Кудіна, О. Рязанцева]. - К. : Молодіжна Альтернатива, 2015. - 72 с.

66.3(4Укр),13
Г85
Гринів, І.
Мистецтво перемагати [Текст]/ І.Гринів. - Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2015. - 112 с.

92.0(4Укр)
Є72
Єрмановська, Г.Е.
Україна [Текст] : [енциклопедія] : Шляхами історії. Україна- наш дім. Освіта в Україні. Україна спортивна та ін./ Г.Е.Єрмановська. - Х. : Факт, 2016. - 463 с.

74.200.58
М14
Майбутнє Львівщини - талановиті діти [Текст]/ [голов. ред. та упоряд. В. Шеремета]. - 2-е вид. - Макарів : Перлина, 2015. - 111 с.

74.200.58
М14
Майбутнє Полтавщини - талановиті діти [Текст]/ [голов. ред. та упоряд. В. Шеремета]. - Макарів : Перлина, 2015. - 160 с.

74.200.58
М14
Майбутнє Одещини - талановиті діти [Текст]/ [голов. ред. та упоряд. В. Шеремета]. - 2-е вид. - Макарів : Перлина, 2015. - 223 с.

63.3(4Укр-4Жит)
М36
Махорін, Г.Л.
Наші Герої [Текст]/ Г.Л.Махорін. - Житомир : Вид. В.Б. Котвицький, 2014. - 128 с.

87.524.4
С17
Самоідентифікація молоді: соціокультурний і транскультурний виміри [Текст] : монографія/ за ред. В.І. Кононенка. - К.; Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2015. - 212 с.

63.3(4Укр)я2
С78
Сташук, О.В.
Я громадянин України [Текст]/ О.В.Сташук ; [О.В. Сташук]. - К. : Патерик, 2013. - 64 с.

74.58(4Укр)я6
У11
У кольорі молодості [Текст]/ [уклад. О. Віщук]. - К. : НТУУ "КПІ", 2008. - 76с.

Молодь України – майбутнє держави

ИЗО 60.542.15
А43
Активна молодь - перевірені рецепти. - К. : ТОВ "Компанія BAITE", 2011. - 31 с.

74.263.1(4Укр)
Г85
Гриців, Т.Г.
Виховання учнівської молоді на засадах народної педагогіки (за книгами Гарафіни Маковій) [Текст] : навч.-метод. посіб./ Т.Г.Гриців. - Чернівці : Факел Марії, 2012. - 250 с.

74.200.51
Г85
Гриців, Т.Г.
Українська система виховання на засадах народної педагогіки [Текст] : навч.-метод. посіб./ Т.Г.Гриців, В.І.Батрин. - Чернівці : Факел Марії, 2013. - 276 с.

65.9(4Укр)-551я43
І-66
Інноваційні ідеї молоді в соціально-економічному розвитку України ХХІ століття [Текст] : зб. матер. V Міжнар. студ. конф.; 14-15 квітня 2011 р. Т.2/ [оргком.: О.Г. Бондар (голова) та ін.]. - Запоріжжя : ЗНУ, 2011. - 264 с.

84.4Укр6
К31
Кашницький, М.
Герої далеких і близьких епох [Текст]/ М.Кашницький. - 2-е вид., переробл. та допов. - К. : Самміт-Книга, 2016. - 35 с.

84.4Укр6
Л84
Лукасевич, А.І.
Наш захисник: Ми хочемо жити в мирі [Текст]/ А.І.Лукасевич ; [А.І. Лукасевич]. - К. : Агентство по розповсюдженню друку, 2015. - 128 с.

81.21Укр.я43
Н34
Науковий потенціал молоді: Філологічні пошуки [Текст] : зб. наук. праць студ. навч.-наук. ін-ту гуманіт. освіти. Вип. 2/ [редкол.: Л.В. Лучкіна (голов. ред.) та ін.]. - Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2013. - 96 с.

74.200.522я7
Н35
Національно-патріотичне виховання дітей та молоді [Текст] : навч.-метод. посіб./ [Н.М. Богомолова, О.В. Князєва, М.Г. Коротюк та ін.]. - К. : ОВК, 2016. - 148 c.

74.04(4Укр)
О-13
Обдарована молодь України [Текст] : Оцінка сучасного стану та поширення перспективного досвіду роботи з обдарованою молоддю в регіонах України/ Ред. С.О. Терепищий. - К. : ВМГО "Союз обдарованої молоді", 2008. - 156с.

74.200.522
О-65
Орієнтири молоді України [Текст] : Всеукр. семінар, спрям. на утвредж. нац.-патріот. свідом. дітей та лододі; 26-29 листопада 2016 р./ [упоряд. А. Рибалко]. - Суми; К. : ВНПВ Міністерства молоді та спорту України, 2016. - 81 с.

74.200.522я7
П31
Петрочко, Ж.В.
Окрилені Україною [Текст] : тренінг з національно-патріотичного виховання молоді : посібник/ Ж.В.Петрочко, В.І.Кириченко ; [Ж.В. Петрочко, В.І. Кириченко]. - Х. : Вид. Панов А.М., 2016. - 134 с.

74.02
С14
Сазоненко, Г.С.
Освіта Майбутнього [Текст] : наук.-метод. посіб./ Г.С.Сазоненко. - К. : Основа, 2008. - 368 с.

74.200.51
С29
Сележан, Й.Ю.
Основи національного виховання. Українознавство: історичний, філософсько-релігієзнавчий аспекти [Текст] : Хрестоматія/ Й.Ю.Сележан. - Чернівці : Книги - XXI, 2005. - 306с.

74.200.51я73
С40
Система патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах модернізаційних суспільних змін [Текст] : навч.-метод. посіб./ [авт.кол.: І.Д. Бех, К.О. Журба, В.А. Киричок та ін.]. - К. : Педагогічна думка, 2011. - 240 с.

65.9(4Укр)я43
Т28
Творчий пошук молоді - курс на ефективність [Текст] : тези допов. IV Міжнар. наук.-теор. конф. мол. учених, аспірантів, студ.; 19 лютого 2013 р./ [прогр. ком.: Л.М. Коваль (голова) та ін.]. - Хмельницький; Кам‘янець-Подільский : Медобори-2006, 2013. - 488 с.

88.5
Т45
Титаренко, Т.М.
Формуваня в молоді настанов на здоровий спосіб життя [Текст] : Методичні рекомендації/ Т.М.Титаренко, Л.А.Лєпіхова, О.Я.Кляпець. - К. : Міленіум, 2006. - 124с.

74.03(4Укр)я73
У74
Усатенко, Т.П.
Українська національна школа: минуле і майбутнє [Текст] : Українознавчий вимір/ Т.П.Усатенко. - К. : Наукова думка, 2003. - 284с.

88.5
Ф33
Федоренко, Р.П.
Психологія молодої сім‘ї і сімейна криза [Текст] : Монографія/ Р.П.Федоренко. - Луцьк : Вежа, 2007. - 168с.

66.75(4Укр)
Ф79
Формування навичок ефективної політичної участі молоді: технології психологічного супроводу [Текст] : монографія/ за наук. ред. Л.О. Кияшко. - К. : Міленіум, 2014. - 314 с.

74.200.52
Я44
Як бути громадянином України: педагогічні технології громадянського виховання [Текст] : метод. посіб./ [голов. ред. П. Кендзьор]. - Львів : ЗУКЦ, 2015. - 128 с.

Україна. Кабінет Міністрів. Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2016-2020 роки: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 148 // Офіційний вісник України. - 2016. - № 21.- С. 10-12.

Басараб С. Зона АТО: третій рік війни / Сергій Басараб // Військо України. - 2017. - № 1. - С. 2-5.

Буткевич Б. Волонтер Тарас Чмут: «Треба допомагати тому, хто безпосередньо воює і дає результат» / Богдан Буткевич //Український тиждень. - 2015. - № 13. - С. 32-33.

Газізова О. Українознавчий зміст патріотизму  сучасної молоді / Олена Газізова // Українознавство. - 2015. - № 3. - С. 171-182.

Кравченко Н.В. Європейські перспективи української молоді: можливості та загрози / Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2015. - № 2. - С. 275-279.

Макаров Ю. Народжені вільними. Молодь проб'ється / Юрій Макаров // Український тиждень. - 2015. - № 23. - С. 18-19.

Матат Д.Д. Волонтерство заради миру / Д.Д. Матат // Фізичне виховання в рідній школі. - 2015. - № 6. - С. 19.

Новая сила // Новое время страны. - 2015. - № 25. - С. 16-19.

Патріотичне виховання учнівської молоді: цінності і традиції // Профтехосвіта. - 2016. - № 8. - С. 26-28.

 

Знайди своє покликання

74.58(4Укр)
В55
Вища освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді [Текст] : монографія/ [авт.кол.: М. Михальченко (керівник) та ін.]. - К. : Педагогічна думка, 2010. - 312с.

52.82я73
К15
Кайдалова, Л.Г.
Професійна підготовка майбутніх фахівців фармацевтичного профілю у вищих навчальних закладах [Текст] : монографія/ Л.Г.Кайдалова. - Х. : НФаУ, 2010. - 364с.

88.4я73
К26
Карпенко, Г.В.
Психологія праці та вибір професії [Текст] : Навчально-методичний посібник/ Г.В.Карпенко. - Суми : Університетська книга, 2008. - 168с.

88.3-723
К49
Климчук, В.О.
Внутрішня мотивація учбової діяльності молоді: теорія, методика, програма розвитку [Текст] : монографія/ В.О.Климчук, В.В.Горбунова. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 110 с.

74.489.88
К93
Курач, М.С.
Художньо-проектна підготовка майбутніх учителів технологій [Текст] : монографія/ М.С.Курач. - К. : НТУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. - 329 с.

74.484.4(4Укр)
Л38
Левченко, О.М.
Професіональний потенціал: регуляторні механізми інноваційного розвитку [Текст] : [монографія]/ О.М.Левченко. - Кіровоград : КОД, 2009. - 375 с.

74.409я73
М55
Мешко, Г.М.
Вступ до педагогічної професії [Текст] : навч. посіб./ Г.М.Мешко. - 2-е вид., стер. - К. : Академвидав, 2012. - 200 с.

65.9(4Укр)433я43
О-72
Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму [Текст] : зб. наук. праць/ [за ред. Г.В. Балабанова]. - К. : НАУ, 2016. - 172 с.

65.9(4Укр)291.6
П29
Петков, С.В.
Менеджер: современные подходы к профессионализации [Текст]/ С.В.Петков. - Запорожье : КПУ, 2009. - 104с.

74.58(4Укр)
П32
Підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності: теорія і практика [Текст] : наук.-теорет. посіб. : ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Вип.3. Сучасні проблеми професійної підготовки майбутнього фахівця: інноваційний досвід і перспективи/ [редкол.: В.П. Коцур та ін.]. - Переяслав-Хмельницький : КСВ, 2010. - 324с.

74.200.536
П42
Повалій, Л.В.
Професійне самовизначення старшокласників [Текст] : метод. реком./ Л.В.Повалій, І.М.Мачуська. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 52 с.

88.8
П84
Професійні здібності учня [Текст]/ Упор. С. Максименко. - К. : Главник, 2004. - 112с.

74.200.536
П84
Професія - менеджер [Текст] : інформ. лист.-сигнал на доп. профорієнтації молоді/ [уклад. Л.А. Бережна]. - Х. : Харківська обласна бібліотека для юнацтва, 2014. - 7 с.

74.6
П84
Професія соціальний педагог [Текст]/ Упор. О.Главник. - К. : Главник, 2006. - 112с.

74.6
П84
Професія соціальний педагог [Текст]/ Упор. С.Максименко. - К. : Главник, 2005. - 111с.

74.027.9
Р83
Руденко, О.В.
Репетитор - професія актуальна [Текст] : Довідник і путівник у професії репетитора/ О.В.Руденко. - К. : Шкільний світ, 2011. - 128 с.

74.56
С22
Сахневич, І.Д.
Громадське самовизначення учнівської робітничої молоді [Текст] : монографія/ І.Д.Сахневич ; [за ред. М.В. Левківського]. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - 212с.

88.803
С91
Сухенко, Т.В.
Як обрати професію майбутнього [Текст] : посібник з профорієнтації для молоді віком від 13 до 80/ Т.В.Сухенко. - Х. : Фоліо, 2016. - 80 с.

88.4я73
Т33
Теорія і практика професійної орієнтації [Текст] : [навч. посіб./ уклад. Н.Г. Швець]. - К. : Персонал, 2010. - 272с.

74.480
Т33
Теорія і практика професійного становлення особистості в соціокультурному просторі [Текст] : монографія/ [авт. кол.: О.П. Крупський, О.О. Лаврентьєва, Т.О. Дороніна та ін.]. - Д. : Акцент ПП, 2014. - 360 с.

74.489.88
Я22
Яворська, Г.Х.
Професійно орієнтаційна робота зі старшокласниками [Текст] : монографія/ Г.Х.Яворська, О.О.Негрівода. - Одеса : Вид. Букаєв В.В., 2012. - 166 с.

Клименко О. Emotional intelligence -ключ до успіху? / Ольга Клименко // Золотий резерв. - 2014. - № 6. - С. 28-29.
Кузьма Н. Створюючи майбутнє освіти в Україні / Наталія Кузьма // Золотий резерв. - 2014. - № 9. - С. 12-13.
Павлишин Н. Адаптація і нестандартні підходи гарантують успіх / Наталія Павлишин // Аудиторія. - 2017. - № 7. - С. 11.
Політ у доросле життя на крилах комп'ютерних наук // Я студент. - 2015. - № 5. - С. 7.
Рощина В. Робота-хобі або Хобі-робота. Міфи чи реальність? / Вікторія Рощина // Я студент. - 2015. - № 10. - С. 14-15.
Ярмарок кар'єри. Роботодавці прийшли до студентів // Аудиторія. - 2016. - № 11. - С. 2.

Духовний світ родинного життя

88.52
Б55
Бех, І.Д.
Виховання особистості. У 2-х кн. [Текст] : Навчально-методичний посібник. Т.1. Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади/ І.Д.Бех. - К. : Либідь, 2003. - 280с.

88.52
Б55
Бех, І.Д.
Виховання особистості. У 2-х кн. [Текст]. Т.2. Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади/ І.Д.Бех. - К. : Либідь, 2003. - 344с.

63.5(4Укр)
В88
Вудвуд, Л.Ф.
З батьківської криниці. Українське народознавство [Текст]/ Л.Ф.Вудвуд, І.М.Вудвуд ; Заг.ред.проф.А.П.Загнітка. - Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 2000. - 256 с.

82.3(4Укр)-6
Д36
Дерево життя [Текст]/ [упоряд. В. Ярош; відп. за вип. А. Ковтун]. - К. : Успіх і кар‘єра, 2009. - 223с.

63.5(4Укр)я73
Д66
Домінанти духовного світу українців [Текст] : навч. посіб./ [упоряд. Л.М. Горболіс]. - Суми : Університетська книга, 2010. - 300с.

82.3(4Укр)
І-23
Іванченко, М.Г.
Таємниця нашої прадавнини [Текст] : Науково-популярна розповідь/ М.Г.Іванченко. - К. : Молодь, 2000. - 174 с.

63.5(4Укр)
К93
Куровська, Л.
Народження Бога. Як щасливо народити і виховати сина [Текст] : Священні знання слов‘янського роду/ Л.Куровська, В.Куровський ; Лада і Володимир Куровські. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. - 288с.

63.5(4Укр)
К93
Куровська, Л.
Народження Богині. Як щасливо народити і виховати доньку [Текст] : священні знання слав‘янського роду/ Л.Куровська, В.Куровський ; Лада і Володимир Куровські. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. - 196с.

88.576.5
П50
Полі, О.
Як не зіпсувати дитину надмірною опікою [Текст]/ О.Полі. - Львів : Свічадо,2013.-192 с.

74.26
П80
Прокопишин, А.В.
Невичерпне джерело таємниць пращурів [Текст]/ А.В.Прокопишин. - Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2016. - 376 с.

86.37
Р18
Райл  Д.-С.
Обов‘язки батьків [Текст]/ Д.-.Райл. - 2-е вид. - Рівне : Живе слово, 2014. - 92 с.

88.50
Р18
Райт, Г.-Н.
Спілкування: Ключ до вдалого шлюбу [Текст] : практ. путівник до щасливих стосунків/ Г.-.Райт. - Львів : Свічадо, 2012. - 224 с.

88.413
С91
Сучасні діти - відображення цінностей дорослого світу [Текст] : метод. реком./ [Т.О. Піроженко, С.О. Ладивір, К.В. Карасьова та ін.]; за ред. Т.О. Піроженко. - К.; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 120 с.

88.612
Ш37
Шевченко, Н.Ф.
Духовний потенціал сучасної молоді [Текст] : монографія/ Н.Ф.Шевченко, З.М.Шевчук. - Запоріжжя : ЗНУ, 2014. - 200 с.

82.3(4Укр)
Ш37
Шевцов, В.Ю.
Рід. Міфи і легенди Ук-Ра-їни [Текст]/ В.Ю.Шевцов. - Д. : АРТ-Прес, 2015. - 288 с.

63.521(4Укр)
Ш67
Шкода, М.Н.
Традиції і свята українського народу [Текст]/ М.Н.Шкода. - Д. : Бао, 2014. - 384 с.

Гапетченко Р.Ю. Народні традиції, звичаї, свята та обряди як складові культурно дозвіллєвої діяльності сім'ї / Р.Ю. Гапетченко // Вісник нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. - 2014. - № 2. - С. 107-118.

Кацан О. Самобутній оберіг на ім'я український костюм / Ольга Кацан // Українська культура. - 2016. - № 3-4. - С. 62-64.

Левченко І. Символ української душі, або її Величність Вишиванка / Інна Левченко // Я студент. - 2014. - № 9. - С. 12.

Маценко Ж. Духовність. Про що Вам говорить це слово? / Жанна Маценко // Справи сімейні. - 2015. - № 6. - С. 18-19.

Овадюк О. Формування духовних цінностей особистості в умовах сучасної сім'ї / О. Овадюк // Нова педагогічна думка. - 2014. - № 1. - 201-215.

Осадча Н. Гармонійна родина успішна дитина / Н. Осадча // Справи сімейні.  - 2014. - № 5. - С. 7.

Ружин З. Сила духу України / Зоя Ружин // Справи сімейні. - 2016. - № 2. - С. 10-12.

Титаренко В.П. Український вишитий рушник / В.П. Титаренко // Трудова підготовка в рідній школі. - 2015. - № 4. - С. 42-48.

Чечель Л. Сім'я — осередок міцності держави / Людмила Чечель // Справи сімейні. - 2014. - № 3. - С. 4.

 

Літературні уподобання молоді

84.7США
А28
Адамс, Д.
Путівник по Галактиці для космотуристів [Текст]/ Д.Адамс. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2015. - 232 с.

84.7США
Б87
Бредбері, Р.
Все літо наче день один [Текст] : 100 оповідань. Т.1. У 2 кн. Кн.1/ Р.Бредбері. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2015. - 576 с.

84.7США
Б87
Браун, Д.
Інферно [Текст] : роман/ Д.Браун. - Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2013. - 608 с.

84.7Кол
Г21
Гарсія, Маркес Г.
Кохання під час холери [Текст] : [роман]/ М.Г.Гарсія. - Х. : Фоліо, 2016. - 476 с.

84.7США
Г74
Гоукінз, П.
Дівчина у потягу [Текст] : роман/ П.Гоукінз. - Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2016. - 320 с.

84.4Вел
Д62
Дойл, А.-К.
Перстень Тота [Текст] : рассказы/ А.-.Дойл. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2007. - 400с.

84.4Рос1
Д70
Достоєвський, Ф.М.
Злочин і кара [Текст] : роман на 6 частин з епілогом/ Ф.М.Достоєвський. - К. : Либідь, 2014. - 672 с.

84.4 Іта
Е45
Еко, У.
Таємниче полум‘я цариці Лоани [Текст] : ілюстр. роман/ У.Еко. - Х. : Фоліо, 2012. - 412 с.

84.7США
С37
Сіммонс, Д.
Гіперіон [Текст] : роман/ Д.Сіммонс ; [пер. з англ. Б. Стасюка]. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2016. - 608 с.

84.4Вел
Ч-15
Чайлд, Л.
Нездоланний [Текст] : [роман : пер. з англ.]/ Л.Чайлд. - Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2016. - 384 с.

84.7США
Ш49
Шерман, М.-Дж.
Проти шторму [Текст] : Правдива історія найсміливішої рятувальної операції берегової охорони в США/ К.Шерман, М.-.Тогіас ; пер. А. Дубченко. - К. : Наш Формат, 2016. - 280 с.

84.4Укр6
А66
Андрухович, С.
Фелікс Австрія [Текст] : роман/ С.Андрухович. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 288 с.

84.4Укр6
К59
Кокотюха, А. (Книга року 2014 за версією "ВВС Україна")
Повний місяць [Текст] : роман/ А.Кокотюха. - 2-е вид. - К. : Нора-Друк, 2015. - 368 с.

84.4Укр6
К72
Костенко, Л.В.
Записки українського самашедшого [Текст]/ Л.В.Костенко. - Вид. 5-е. - К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. - 416 с.

84.4Укр6
Л63
Лис, В.С.
Країна гіркої ніжності [Текст] : роман/ В.С.Лис. - Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2015. - 368 с.

84.4Укр6
Р64
Роздобудько, І.
Гудзик - 2: Десять років по тому [Текст] : роман/ І.Роздобудько. - К. : Нора-Друк, 2015. - 320 с.

84.4Укр6
Ш66
Шкляр, В.М.
Залишенець. Чорний Ворон [Текст]/ В.М.Шкляр. - Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2011. - 384с.

Творчість юних.Вірші // Саксагань.Літ-худож.і публіцист.альманах. - 2015. - № 3-4. - С. 78-79.

Богданець-Білоскаленко Н. Сучасна українська література для підлітків: огляд останніх років / Наталія Богданець-Білоскаленко // Українська мова і л-ра в школах України. - 2017. - № 4. - С. 21-24.

Молодь України:2019
Україна -ЄС: прямуємо разом
Стиль життя - здоров'я
Постать світового значення
Мова - голос нації
Жертовний шлях до мрії
Покрова - оберіг України
Читаємо=перемагаємо!
Україна в об'єднаній Європі
Бути здоровим - бути сучасним
Пророк вільної України
О мово рідна! Золота колиско!
Календар зимових свят
Ми є народ, якого не здолати
Слава і гордість українського народу
Бібліотека - територія знань
Читаємо всією родиною
Мрій! Дій! Перемагай!
Відкрий Європу для себе
Скарби безсмертного Кобзаря
Мова - серце нації
Зима крокує, свята дарує
Єдина держава - єдиний народ
Сила нескорених!
Простір знань - Бібліотека
Моя країна: вільна та незалежна
Читати модно.
Молоді, могутні та сучасні
Україна - європейська держава. До Дня Європи.
Апостол незалежності. До Шевченківських днів
Мова - серце народу
Новорічний вернісаж
Україна - понад усе
За честь, за волю, за українську долю!
Перший Майдан
День знань
День незалежності України
Здорова молодь - багатство нації
Тарас Шевченко - України син
Мова - життя духовного основа
Свята Небесна Сотня
Екологічна культура - виклик сучасності
Щаслива родина - скарб України
Світ у руках молоді
Конституція - минуле і сьогодення
Читання - це відпочинок
Сяйво Новорічних свят

 

Останнє поновлення:
31.07.2019 17:10

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2018. Державна бібліотека України для юнацтва

  Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua