Державна бібліотека України для юнацтва
Вiтрина бiблiотеки
Анонси
Новини
страница о насБібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Слава і гордість українського народу

/до Дня Українського козацтва , до Дня захисника Вітчизни/

Слава і гордість українського народу

Бути патріотом – це більше, ніж бути українцем
Л. Костенко

На 14 жовтня припадає одразу три величних свята українського народу –  День Козацтва, свято Покрови Пресвятої Богородиці та День захисника Вітчизни.
Покрова традиційно була заступницею козаків. Козак — це звитяжний воїн,  захисник Вітчизни, оборонець прав, віри, звичаїв та гідності кожного, хто живе під небом України. В козацтві виявився творчий і волелюбний дух наших предків.
Козацькі традиції наслідували борці за незалежність України – Армія Української Народної Республіки та Українська повстанська армія.
Оберігає Пресвята Богородиця й нинішніх воїнів. І сьогодні це свято нескорених, бо попри всі негаразди дух українського народу не вдається зламати жодному з ворогів.

           Пропонуємо ознайомитись з найкращими друкованими виданнями Державної бібліотеки України для юнацтва:

Слава і гордість українського народу

63.3(4Укр)4
А76
    Апанович, О.М.
    Збройні сили України першої половини XVIII ст. [Текст] : Монографія/ О.М.Апанович. - Д. : Січ, 2004. - 229с.

84.4Укр6
Г20
Гарматюк, Й.Ю.
Звуки нації [Текст] : у віршах і ритмічній прозі/ Й.Ю.Гарматюк. - Херсон : Айлант, 2011. - 67 с.

63.3(4Укр)я2
Г34
Геник, С.
Сто п'ятдесят великих українців [Текст] : Довідник/ С.Геник. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. - 300с.

74.200.51
Г61
Головешко, Л.М.
Україна - козацька держава. Історія українського козацтва [Текст] : Навчальне видання/ Л.М.Головешко. - Маріуполь : Новий світ, 2005. - 256с.

63.3(4Укр)я2
Д22
Дванадцять місяців [Текст] : настільна книга-календар 2016/ упоряд. І.Т. Бойко. - К. : Веселка, 2015. - 199 с.

63.3(4Укр)я721
З-13
Зав‘язкін, О.В.
Свята моєї України для маленьких патріотів [Текст]/ О.В.Зав‘язкін ; [О.В. Зав‘язкін]. - К. : Кристал Бук, 2016. - 16 с.

68.41(4Укр)я73
К73
Котляр, Ю.В.
Військова історія України [Текст] : навч. посіб./ Ю.В.Котляр ; 2-е вид., випр. і допов. - Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2012. - 112 с.

63.3(4Укр)я2
Ш24
Шаповал, Ю.І.
Держава [Текст] : іл. енцикл. України/ Ю.І.Шаповал. - К. : Балтія-Друк, 2008. - 160с.

94(477)"19"
Я45
Якимович, Б.З.
Українська військова та воєнна історія [Текст] : [зб. наук. праць]. Ч.2. Нехай вічна буде слава.../ Б.З.Якимович. - Львів : НАСВ, 2015. - 216 с.

Про День Захисника України: Указ Президента Укр. від 14.10.2014р. №806/2014  // Офіційний вісник України. - 2014. - № 83. - С.15.
Кулиняк Д. Козацтво у витоків українського лицарства. 14 жовтня — Свято Покрови / Данило Кулиняк // Військо України. - 2008. - № 10. - С. 28-30.

Мудрість козацької доби

Мудрість козацької доби

63.3(4Укр)45-283.31
Г95
Гуржій, О.І.
Історія козацтва. Держава - військо - битви [Текст]/ О.І.Гуржій, Т.В.Чухліб. - К. : Арій, 2015. - 464 с.

63.3(4Укр)45-8
І-90
Історія України в особах: Козаччина [Текст]/ [авт.кол.: В.М. Горобець (керівник) та ін.]. - К. : Україна, 2013. - 304 с.

63.3(4Укр)45
І-90
Історія Запорозької Січі [Текст]/ [редкол.: В. Смолій (відп. ред.) та ін.]. - К. : Арій, 2015. - 240 с.

63.3(4Укр)-7
К17
Каляндрук, Т.
Загадки козацьких характерників [Текст]/ Т.Каляндрук. - Львів : Піраміда, 2007. - 288с.

63.3(4Укр)-7
К17
Каляндрук, Т.
Таємниці бойових мистецтв України [Текст]/ Т.Каляндрук. - Львів : Піраміда, 2007. - 304с.

63.3(4Укр)
К17
Каляндрук, Т.Б.
Дітям про козаків [Текст]/ Т.Б.Каляндрук. - Львів : Апріорі, 2016. - 88 с. - (Апріорі - дітям)

63.3(4Укр)-283.31
К59
Козацтво Волині - Житомирщини [Текст] : нариси з історії/ під наук. ред. С.П. Щерби; [С.П. Щерба, Г.Л. Махорін, П.І. Натикач, С.К. Васильчук]. - Житомир : Полісся, 2013. - 192 с.

63.3(4Укр)-283.31
К71
Косенко, Л.О.
Козаки: Лицарський орден України [Текст] : Факти. Міфи. Коментарі/ Л.О.Косенко. - Вид. 2-е, доопрац. - Х. : Школа, 2009. - 608с.

355.1:94(477)
К73
Котляр, М.Ф.
Воєнне мистецтво Давньої Русі [Текст]/ М.Ф.Котляр. - К. : Наш час, 2011. - 280 с.

63.3(4Укр)4
Р33
Реєнт, О.П.
Усі гетьмани України [Текст] : Легенди. Міфи. Біографії/ О.П.Реєнт, І.А.Коляда. - Х. : Фоліо, 2007. - 415с.

63.3(4Укр)
Ч-96
Чухліб, Т.В.
Гетьмани України: війна, політика, кохання [Текст]/ Т.В.Чухліб. - К. : Арій, 2016. - 480 с.

63.3(4Укр)
Ш95
Шудря, М.
Лицарі булави [Текст] : розповіді про українських гетьманів/ М.Шудря. - К. : Велес, 2015. - 240 с.

63.3(4Укр)46
Ш95
Шудря, М.А.
Січ - мати [Текст] : розповіді історич. відомих і маловід. українців XVII-XIX ст. про побут, звичаї, подвиги; розпов. інозем. про життя та битви козаків зі своїми ворогами/ М.А.Шудря. - К. : Елібре, 2008. - 560с.

63.3(4Укр)4
Щ61
Щербак, В.О.
Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV - середина XVII ст. [Текст] : Монографія/ В.О.Щербак. - К. : Києво-Могилянська академія, 2000. - 300с.

Брехуненко В. Геополітика Хмельницького / Віктор Брехуненко // Український тиждень. - 2014. - № 3. - С. 44-47.
Вечерський В. Гетьманщина як центральне явище української історії / Віктор Вечерський // Чумацький шлях. - 2010. - № 4. - С. 10-15.
Головецька О. Велика епоха — козаччина / Олена Головецька // Жінка. - 2016. - № 10. - С. 12-13.
Де козак — там і Україна! // Українська культура. - 2016. - № 1. - С. 36-46.
Джунь Л. Отаман Запорозької Січі П.І. Калнишевський — благодійник і меценат / Лариса Джунь // Історія в рідній школі. - 2017. - № 6. - С. 28-38.
Козацька мати — Україна // Культура і життя. - 2017. - № 7. - С. 1.
Коломієць О. Національний герой Іван Богун / Олег Коломієць // Чумацький шлях. - 2015. - № 4. - С. 7-9.
Кривошея В.В. Козацько — гетьманська держава на цивілізаційному фоні / В.В. Кривошея // Гілея. - 2012. - Вип. 66. - С. 5-15.
Павличко Д. І. Мазепа — символ боротьби за українську, європейську державність / Дмитро Мазепа // Слово просвіти. - 2016. - № 27. - С. 1-2.
Сергійчук В. У боротьбі за власну гідність / Сергійчук Володимир // Голос України. - 2017. - 12 липня (№126). - С. 10-11.

За українську соборну державу

За українсвьку соборну державу

63.3(4Укр)6-454
Б82
Борець, Ю.
ОУН-УПА: Шляхами лицарів ідеї і чину [Текст]/ Ю.Борець. - К. : Українська Видавнича Спілка, 2008. - 231 с.

63.5(4Укр)
О-53
Олесіюк, Т.
Соборна Україна [Текст] : наукові розвідки і спомини/ Т.Олесіюк ; [упоряд. та вступ. ст. В. Сергійчука]. - К. : Українська Видавнича Спілка, 2004. - 640с.

63.3(4Укр)6
С24
Сватко, Я.
Євген Коновалець - творець ОУН [Текст]/ Я.Сватко. - 2-е вид., допов. і випр. - Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2003. - 64 с.

63.3(4Укр)61
С32
Сергійчук, В.І.
Українська соборність [Текст] : Відродження українства в 1917-1920 роках/ В.І.Сергійчук. - К. : Укр. Видавнича Спілка, 1999. - 412с.

63.3(4Укр)-454
У45
Український визвольний рух [Текст] : наук. зб. №5/ [редкол.: В. В‘ятрович (відп. ред.) та ін.]. - Львів : Мс, 2005. - 240с.

63.3(4Укр)-454
У45
Український визвольний рух [Текст] : наук. зб.. №6/ [редкол.: В. В‘ятрович (відп. ред.) та ін.; Центр досліджень визвольного руху]. - Львів : Мс, 2006. - 272с.

63.3(4Укр)612я43
У45
Україна: від самостійності до соборності (22 січня 1918 - 22 січня 1919 рр.) [Текст] : Збірник/ Ред. І.Ф. Курас. - К. : ІПіЕНД, 2004. - 285с.

63.3(4Укр)-38я43
У45
Україна. Процеси націотворення [Текст]/ [Ю. Бестерс-Дільгер, Г. Біндер, Р. Вульпіус]; упоряд. А. Каппелер. - К. : КІС, 2011. - 416с.

63.3(4Укр)61
Х76
Хома, І.Я.
Історія військового формування Січових стрільців (1917-1919 рр.) [Текст] : монографія/ І.Я.Хома. – Львів : Львівська політехніка, 2016. – 240 с.

63.3(4Укр)-36
Ш37
Шевчук, В.О.
Національна ідея в Україні, зокрема національно-визвольна, та її подвижники [Текст] : Історичний нарис/ В.О.Шевчук. – К. : МАУП, 2006. – 272с.

63.3(4Укр)61
Ш66
Шкільник, М.
Україна у боротьбі за державність в 1917-1921 рр. [Текст] : спомини і роздуми/ М.Шкільник ; упоряд. В. Верстюк. – К. : Кліо, 2016. – 512 с.

63.3(4Укр)6-454
Я44
Як виникла УПА [Текст]/ [авт.-упоряд. І. Ольховський]. – Біла Церква : Білоцерківська книжкова фабрика, [2016]. – 32 с.

63.3(4Укр)6-454
Я60
Яневський, Д.Б.
Проект «Україна»: Жертва УПА, місія Романа Шухевича [Текст]/ Д.Б.Яневський. – Х. : Факт, 2013. – 283 с.

Державотворча діяльність та збройна боротьба Української Повстанської Армії за незалежність України // Галичина. - 2013. - В. 24. - С. 78-233.
До 100-річчя Української революції 1917 — 1921 років // Культура і життя. - 2017. - № 11. - С. 16.
Мацьків А. Доступро про УПА // Пам'ятки України. - 2016. - № 4. - С. 30.
Романюк Т. Соборність — українська національна ідея / Тарас Романюк // Віче. - 2015. - № 1. - С. 22.
Сердулець В. Хто такий Роман Шухевич? / Віктор Сердулець // Світогляд. - 2007. - № 6. - С. 32-33.
Содоль П. Ордени за героїзм в УПА / Петро Содоль // Пластовий шлях. - 2017. - № 1. - С. 30-31.
Фігурний Ю. Роман Шухевич — визначний український державний, військовий і політичний діяч / Юрій Фігурний // Українознавство. - 2009. - № 2. - С. 32-34.
Шагала В. Спогади з часів Української Повстанської Армії / Володимир Шагала // Пам'ятки України. - 2016. - № 4. - С. 51-65.

Відродження патріотичних традицій

Відродження патріотичних традицій

68.491(4Укр)
Б19
Бака, М.М.
Фізичне і військово - патріотичне виховання молоді [Текст] : Навчально - методичний посібник/ М.М.Бака, В.П.Корж. - К. : Книга пам‘яті України, 2004. - 464с.

74.480.0(4Укр)я43
І-66
Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах [Текст] : Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Житомир, 22-23 травня 2014 р./ [за ред. О.А. Дубасенюк, В.А.Ковальчук]. - Житомир : ЖДУ ім. І.Франка, 2014. - 412 с.

74.200.51
І-75
Іова, В.Ю.
Формування громадянської культури особистості [Текст] : Навчально- методичний посібник/ В.Ю.Іова, Т.І.Люріна. - Кам‘янецьк-Подільск : Абетка, 2003. - 172с.

821.161.2
М69
Михайлюк, К.І.
Енциклопедія виховання українця [Текст]/ К.І.Михайлюк. - Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2016. - 63 с.

74.200.522я7
Н35
Національно-патріотичне виховання дітей та молоді [Текст] : навч.-метод. посіб./ [Н.М. Богомолова, О.В. Князєва, М.Г. Коротюк та ін.]. - К. : ОВК, 2016. - 148 c.

74.200.522
О-65
Орієнтири молоді України [Текст] : Всеукр. семінар, спрям. на утвредж. нац.-патріот. свідом. дітей та лододі; 26-29 листопада 2016 р./ [упоряд. А. Рибалко]. - Суми; К. : ВНПВ Міністерства молоді та спорту України, 2016. - 81 с.

68.44(4Укр)
П20
Патріотичне виховання: теорія та практика реалізації у збройних силах України [Текст] : монографія/ Б.З. Якимович, Т.М.Мацевко, О.Л.Гапеєва та ін. - Львів : АСВ, 2012. - 291 с.

74.200.522я7
П31
Петрочко, Ж.В.
Окрилені Україною [Текст] : тренінг з національно-патріотичного виховання молоді : посібник/ Ж.В.Петрочко, В.І.Кириченко ; [Ж.В. Петрочко, В.І. Кириченко]. - Х. : Вид. Панов А.М., 2016. - 134 с.

68.43(4Укр)я73
П52
Полторак, С.Т.
Військове виховання: історія і сучасність [Текст] : навч. посіб./ С.Т.Полторак. - Х. : Академія ВВ МВС України, 2012. - 193 с.

74.200.51
С29
Сележан, Й.Ю.
Основи національного виховання. Українознавство: історичний, філософсько-релігієзнавчий аспекти [Текст] : Хрестоматія/ Й.Ю.Сележан. - Чернівці : Книги - XXI, 2005. - 306с.

74.200.51я73
С40
Система патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах модернізаційних суспільних змін [Текст] : навч.-метод. посіб./ [авт.кол.: І.Д. Бех, К.О. Журба, В.А. Киричок та ін.]. - К. : Педагогічна думка, 2011. - 240 с.

74.200.52
Ч-75
Чорна, К.І.
Виховання культури гідності старшокласників у позаурочній діяльності [Текст] : метод. реком./ К.І.Чорна. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 72 с.

74.200.52
Я44
Як бути громадянином України: педагогічні технології громадянського виховання [Текст] : метод. посіб./ [голов. ред. П. Кендзьор]. - Львів : ЗУКЦ, 2015. - 128 с.

Буравов С. Козацька педагогіка. Напрями патріотичного виховання учнівської молоді / Станіслав Буравов // Профтехосвіта. -  2016. - № 3. - С. 45-47.
Єрьоменко Е.А. Національна дитячо-юнацька військово-спортивна гра «Хортинг- патріот» / Е.А. Єрьоменко // Фізичне виховання в рідній школі. -  2016. - № 4. - С. 40-46.
Івашковський В.В. Історичні витоки національного бойового мистецтва «Хортинг» / В.В. Івашковський // Фізичне виховання в рідній школі. - 2015. - № 4. - С. 31-35.
Кириченко О.В. Лицарсько — козацькі традиції українського народу як цільовий орієнтир національного виховання /  О.В. Кириченко // Педагогічний альманах. - 2009. - В. 4. - 17-29.
Коломієць Г.А. Суспільний вимір всейкраїнської гри «Джура-2014: Хортиця» / Г.А. Коломієць, О.С. Бондарчук // Фізичне виховання в рідній школі. - 2014. - № 6. - С. 33-35.
Перегінчук Т.М. Козацькі традиції бойової культури як складова історії української культури / Т.М.Перегінчук // Виховання і культура. - 2014. - № 2-3. - С. 77-79.
Сенік А. Традиції. Воїн. Тисячоліття спадкоємності / Анна Сенік // Пам'ятки України. - 2016. - № 7. - С. 2-7.
Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки // Методичні діалоги. - 2015. - № 2-3. - С. 2-7.
У Пласті виховується молода еліта України // Пластовий шлях. - 2015. - № 2. - С. 16-17.
Хортинг — національний вид спорту //  Фізичне виховання в рідній школі. - 2017. - № 4. - С. 35-42.

Сучасні герої України

Сучасні герої України

84(4Укр)6
В65
Воїнам Світла [Текст] : Найкраще від кращих для найкращих. Вип.2/ [упоряд. С. Жук]. - Мукачево : Серце патріота, 2015. - 256 с.

68.426
В84
Все про статус і пільги учасників АТО [Текст] : метод. рек. - К. : Координаційна рада молодих юристів м. Києва, 2016. - 48 с.

63.3(4Укр)64
К29
Катастрофа і тріумф. Історії українських Героїв [Текст]/ [упоряд. М. Семенченко]. - Вид. 3-є, переробл. - К. : Українська прес-група, 2016. - 296 с.

84.4Укр6
К31
Кашницький, М.
Герої далеких і близьких епох [Текст]/ М.Кашницький. - 2-е вид., переробл. та допов. - К. : Самміт-Книга, 2016. - 35 с.

84.4Укр6
Л72
Лойко, С.
Аеропорт [Текст] : Головна книга про війну, якої не мало бути, і про героїв, які хотіли жити, але вмирали : роман/ С.Лойко. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2016. - 376 с.

84.4Укр6
Л84
Лукасевич, А.І.
Наш захисник: Ми хочемо жити в мирі [Текст]/ А.І.Лукасевич ; [А.І. Лукасевич]. - К. : Агентство по розповсюдженню друку, 2015. - 128 с.

63.3(4Укр)64
М22
Мамалуй, А.А.
Военный дневник (2014-2015) [Текст]/ А.А.Мамалуй. - Х. : Фолио,2016.-282 с.

63.3(4Укр-4Жит)
М36
Махорін, Г.Л.
Наші Герої [Текст]/ Г.Л.Махорін. - Житомир : Вид. В.Б. Котвицький, 2014. - 128 с.

63.3(4Укр)64
О-65
Орел, І.Є.
Хроніка одного батальйону [Текст]/ І.Є.Орел. - Х. : Права людини : Фоліо, 2016. - 178 с.

68.427
П15
Пам‘ятка учасникам АТО : Права, обов‘язки та гарантії соціального захисту [Текст]. - К. : Юридична сотня, [2016]. - 168 с.

68.43(4Укр)
П15
Пам‘ятка для вояків України [Текст] : [посібник/ Ю. Прокоф‘єв, О. Андрієнко, О. Зарицький, О. Сосенко]. - К.; Чернівці : Букрек, 2014. - 136 с.

63.3(4Укр)64
С44
Скобало, Ю.Б.
Війна не поставила нас на коліна! [Текст]/ Ю.Б.Скобало. - Львів : Растр-7, 2016. - 304 с.

Вічна пам'ять героям АТО // Чумацький шлях. - 2017. - № 1. - С. 14.
Вовк Т. Історії захисників України / Тетяна Вовк // Снятин. - 2016. - № 13. - С. 6-12.
Гроздецький С. Сильніші за зброю / Сергій Гроздецький // Військо України. - 2015. - № 7. - С. 2-5.
Тинченко Я. Війна Центру розмінування / Ярослав Тинченко // Український тиждень.- 2017. - № 9. - С. 12-13.
Яновський О. Вище них — тільки зорі, крутіші за них лише гори / Олег Яновський // Військо України. - 2017. - № 6. - С. 6-9.

 

Молодь України:2019
Україна -ЄС: прямуємо разом
Стиль життя - здоров'я
Постать світового значення
Мова - голос нації
Жертовний шлях до мрії
Покрова - оберіг України
Читаємо=перемагаємо!
Україна в об'єднаній Європі
Бути здоровим - бути сучасним
Пророк вільної України
О мово рідна! Золота колиско!
Календар зимових свят
Ми є народ, якого не здолати
Слава і гордість українського народу
Бібліотека - територія знань
Читаємо всією родиною
Мрій! Дій! Перемагай!
Відкрий Європу для себе
Скарби безсмертного Кобзаря
Мова - серце нації
Зима крокує, свята дарує
Єдина держава - єдиний народ
Сила нескорених!
Простір знань - Бібліотека
Моя країна: вільна та незалежна
Читати модно.
Молоді, могутні та сучасні
Україна - європейська держава. До Дня Європи.
Апостол незалежності. До Шевченківських днів
Мова - серце народу
Новорічний вернісаж
Україна - понад усе
За честь, за волю, за українську долю!
Перший Майдан
День знань
День незалежності України
Здорова молодь - багатство нації
Тарас Шевченко - України син
Мова - життя духовного основа
Свята Небесна Сотня
Екологічна культура - виклик сучасності
Щаслива родина - скарб України
Світ у руках молоді
Конституція - минуле і сьогодення
Читання - це відпочинок
Сяйво Новорічних свят

 

Останнє поновлення:
31.07.2019 17:10

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2018. Державна бібліотека України для юнацтва

  Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua