Державна бібліотека України для юнацтва
Вiтрина бiблiотеки
Анонси
Новини
страница о насБібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Скарби безсмертного Кобзаря
/до Шевченківських днів/

Шевченко як гасло
Шевченко як духовний орієнтир
Шевченко як пророк і національний геній.

Л. Костенко

До Шевченківських днів

Щороку традиційно початок березня в Україні знаменується вшануванням пам'яті Тараса Шевченка. Постать Великого Кобзаря була і залишається явищем всесвітнього рівня, а його яскрава творчість на сьогодні є такою ж актуальною, як і багато років тому.
У віршах Т.Г. Шевченка наші сучасники знаходять відображення соціальних процесів, що розкривав і, навіть, передбачав геній митця. Глибина таланту Кобзаря допомагає громадянам сучасної України зрозуміти їхню сутність, обрати шляхи національного ствердження.
Різноманітна палітра його творчості представлена у віршах, художніх  картинах, музичних творах.
Ім'я Тараса Шевченка знане в усьому світі. Широко відомі переклади його творів різними  мовами. Тільки Збірка «Кобзар» була перекладена понад 100 мовами народів світу.
     Творчість Великого Кобзаря стала справжнім джерелом натхнення для композиторів, серед яких О.Рубець, М.Лисенко (ним складено понад 90 музичних творів за сюжетами поета), Г.Гладкий, П.Ніщинський, М.Аркас, М.Мусоргський, П.Чайковський, К.Стеценко та багатьох інших.
      Запрошуємо ознайомитись з добіркою найкращих друкованих видань з фондів Державної бібліотеки України для юнацтва, що пов'язані з іменем та творчістю Тараса Шевченка:

83.34Укр1-8
Б24
Барабаш, Ю.Я.
Тарас Шевченко: імператив України [Текст] : Історіо- й націософська парадигма/ Ю.Я.Барабаш. - К. : Києво-Могилянська академія, 2004. - 181с.

83.34Укр1-8
В35
Вертій, О.І.
Тарас Шевченко в національній свідомости українців [Текст]/ О.І.Вертій. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 80 с.

63.3(4Укр)я2
Г34
Геник, С.
Сто п'ятдесят великих українців [Текст] : Довідник/ С.Геник. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. - 300с.
83.34Укр1-8
З-11
З любов‘ю до Тараса [Текст] : статті, нариси, проза, поезія, есе : До 200-річчя від дня народж. Т.Г. Шевченка/ авт.-упоряд. В. Василенко. - Д. : Ліра, 2014. - 228 с.

83.34Укр1-8
З-12
Забужко, О.С.
Шевченків міф України [Текст] : Спроба філософського аналізу/ О.С.Забужко. - 2-ге вид.,випр. - К. : Факт, 2001. - 160 сродж. Т.Г. Шевченка/ авт.-упоряд. В. Василенко. - Д. : Ліра, 2014. - 228 с.

74.268.39Укр
М53
Месевря, О.І.
До програми курсу за вибором "Письменники - лауреати Шевченківської премії - золотий фонд української літератури". 11кл. [Текст] : книжка для вчителя; 200-річчю з дня народження Т.Г. Шевченка/ О.І.Месевря, С.І.Січкар ; [О.І. Месевря, С.І. Січкар]. - Черкаси : ЧОІПОПП, 2013. - 258 с.

85.143(4Укр)1я6
Н35
Національний музей Тараса Шевченка [Текст] : Альбом/ Упоряд.Т. Андрущенко, С. Гальченко. - К. : Мистецтво, 2002. - 224 с.т.-упоряд. В.П. Авраменко та ін.]. - Черкаси : Брама-Україна, 2011. - 80 с.

83.34Укр1-8
П32
Пилип‘юк, В.
Шевченкова посвята [Текст]/ В.Пилип‘юк. - Львів : Світло й Тінь, 2013. - 157 с.

84(4Укр)6
Є34
Єднаймося, брати мої [Текст] : [збірка/ упоряд. В.Г. Кочубей, І.О. Саражина]. - Черкаси : ІнтролігаТОР, 2015. - 168 с.

83.34Укр1-8я43
У11
У слові - вічність [Т.Г. Шевченко] [Текст] : зб. ст. : До 200-ліття від дня народження Т.Г. Шевченка/ [редкол.: І.С. Попова та ін.]. - Д. : Акцент ПП, 2014. - 126 с.

83.34Укр1-8
У45
Україна Тараса Шевченка [Текст]/ [упоряд. Р.В. Маньковська, В.М. Мельниченко]. - Х. : Фоліо, 2014. – 573с

83.34Укр1-8
У95
Ушкалов, Л.В.
Тарас Шевченко [Текст]/ Л.В.Ушкалов. - Х. : Фоліо, 2014. - 122 с

83.34Укр1-8
Ч-81
Чуб, Д.
Живий Шевченко [Текст] : невигадані оповіді/ Д.Чуб. - К. : Ярославів Вал, 2013. – 272с

83.34Укр1-8
Ш37
Шевченко Тарас в моєму житті [Текст] : Розповіді. Статті. Нариси/ Авт.-упор. О. Шарварок. - К. : Фенікс, 2004. - 480с.ас Шевченко [Текст]/ Л.В.Ушкалов. - Х. : Фоліо, 2014. - 122 с.3013. - 157 с.

85.143
Ш37
Шевченко Тарас - художник [Текст] : повесть/ [вступ. слово, сост. А. Боронь]. - К. :  Мистецтво, 2014. - 384 с

Богуславська В. Роздуми про величну постать Кобзаря / Валентина Богуславська, Наталя Колесникова // Укр. мова і л-ра в школі. - 2016. - № 6. - С. 36-38.
Бурштинська Х. Від «Кобзаря» до поета Нації / Христина Бурштинська // Аудиторія. - 2016.- № 6. - С. 8-9.
Карпенко С. Апостол правди і волі / Славій Карпенко // Саксагань. - 2015. - № 2. - С. 27-28.
Мартин І. Шевченко — це сучасність / Ірина Мартин // Аудиторія. - 2016. - № 6. - С. 12.
Олійник Н. Концепція української держави в творчості Т.Г. Шевченка // Укр. мова і л-ра в школах Укр. - 2016. - № 3. - С. 30-33.
Славинський М. Незгасна зоря генія / Микола Славинський // Науковий світ. - 2011. - № 5. - С. 13-16.
Слухаймо віщий голос Тараса // Дивослово. - 2014. - № 3. - С.1.

Тарасові шляхи

83.34Укр1-8
Б61
Білоус, П.В.
Віра Тараса Шевченка [Текст]/ П.В.Білоус. - Житомир : ФОП Євенок О.О., 2014. - 184 с.

83.34Укр1-8
В65
Вічний як народ: Сторінки до біографії Т.Г.Шевченка [Текст] : Навчальний посібник для вуз/ Авт.-упор. О.І.Руденко, Н.Б.Петренко. - К. : Либідь, 1998. - 272 с.

83.34Укр1-8
Д43
Дзюба, І.М.
Тарас Шевченко: життя і творчість [Текст]/ І.М.Дзюба. - К. : Києво-Могилянська академія, 2008. - 720с

83.34Укр1
Є92
Єфремов, С.О.
Шевченкознавчі студії [Текст]/ С.О.Єфремов. - К. : Україна, 2008. - 368с

63.3(4Укр-2К)5
З-45
Згадайте, братія моя... : Київ Тараса Шевченка [Текст]/ [авт.: Т. Чуйко, Н. Орлова, О. Карпенко та ін.]. - К. : Либідь, 2015. - 256 с

83.34Укр1-8я721
К24
Карнаух, П.М.
Чи знаєш ти Т. Шевченка? [Текст] : Цікаві завдання про життєвий і творчий шлях Великого Кобзаря/ П.М.Карнаух. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. - 144 с.

83.34Укр1-8
С37
Симоненко, Р.Г.
Тарас Шевченко та його доба. У 3 т. [Текст] : докум.-хрестоматійне висвітлення життя й діяльн. видат. сина України та найбл. у часі спадкоємців і продовж. його справи І.Я. Франка, Л. Українки, М.П. Драгоманова. Т.1/ Р.Г.Симоненко, В.А.Берестенко. - Х. : Фоліо,
2013.-495с.
83.34Укр1
Ч-18
Чанін, С.В.
Великий рід великої людини [Текст] : наук.-попул. нарис про Т.Г. Шевченка та його родовід/ С.В.Чанін ; [С.В. Чанін]. - К. : Елібре, 2008. - 160с.

 83.34Укр1-8
Ш37
Шевченко Т.: невідомі сторінки життя [Текст]/ [авт.-упоряд. Л. Цуріка]. - К. : АВІАЗ, 2013. - 72 с

83.34Укр1-8
Ш70
Шляхами Великого Кобзаря. [ШевченкоТ.Г.] [Текст] : атлас : До 200-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка/ [упоряд. Л.М. Веклич, Н.О. Крижова]. - К. : Картографія, 2013. - 88 с.

Зайцев П. Перші місяці в Україні(1843р.) / П. Зайцев // Чумацький шлях. - 2014. - № 1. - С. 22-23.
Івченко А. Тарасові мандри Україною / Андрій Івченко // Світогляд.- 2013. - № 6. - С. 16.
Кононенко П. Тарас Шевченко і Чернігівщина / Петро Кононенко // Чумацький шлях. - 2014. - № 1. - С. 6-7.
Проданик Н. Шляхи, які сходив  Тарас / Наталія Проданик, Ольга Війтик // Укр. мова і л-ра в школах Укр. - 2016. - № 3. - С. 34-40.
Роговий О. Тарасові шляхи на Вінничині / Олександр Роговий // Світлиця. - 2014. - Спец.випуск. - С. 49-51.

«Кобзар» мовами народів світу

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Кобзар [Текст]/ Т.Г.Шевченко. - факсимільне вид. 1840. - К. : Золоті Ворота, 2014. – 256с       

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Кобзар [Текст]/ Т.Г.Шевченко. - К. : Веселка, 1998. - 486с

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Спільною мовою [Текст] : переклади поезій : 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка присвячується/ Т.Г.Шевченко ; [Т.Г. Шевченко; упоряд. Н.А. Баракатова та ін.]. - Д. : Ліра, 2014. - 200 с.

84.4Укр1
S53
Shevchenko, T.
Kobzar [Текст]/ T.Shevchenko ; [translated by V. Rich]. - Kyiv : Mystetstvo Publishers, 2013. - 336 p. - Англ. мовою.

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Кобзарь [Текст]/ Т.Г.Шевченко. - Черновцы : Букрек, 2014. - 280 с. - На казах. языке.

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Кобзарь [Текст]/ Т.Г.Шевченко. - К. : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2004. - 256с. - Кирг. мовою.

84.4Укр1
S31
Schewtschenko, T.
Kobsar [Текст]/ T.Schewtschenko ; ubersetzt aus dem Ukrainischen von W. Suchomlyn. - Kyjiw : Dnipro Verlag, 2014. - 496 s. - Нім. мовою.

84.4Укр1
S99
Szewczenko, T.
Kobziarz [Текст]/ T.Szewczenko ; [упоряд., вст. ст. Р. Лубківського]. - Львів : Світ, 2013. - 379 s. - Пол. мовою.

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Кобзарь [Текст] : стихи и поэмы в новых переводах на русский язык/ Т.Г.Шевченко. - Черновцы : Букрек, 2014. - 574 с

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Вибрані твори [Текст]/ Т.Г.Шевченко ; пер. словац. Ю. Кокавець. - К. : Голов.спеціаліз.ред. літ. мовами нац. меншин України, 1999. - 77с. : іл. - (Вінок кобзареві мовами народів світу). - Укр. та словац. мовами.

Волочай В. Національний феномен «Кобзаря» Т.Г. Шевченка 1840 року в контексті сьогодення / Василь Волочай // Вінницький край. - 2014. - № 1. - С. 144-152.
Славинський М. Шедеври мовами світу / Микола Славинський // Віче. - 2014. - № 24. - С. 70-71.

Шевченкове слово в музиці

Н 85.971
Б61
Білаш, О.
Шевченкіана Олександра Білаша: Гайдамаки. Вишневий вітер [Ноти] : Опера. Ораторія: Клавір/ О.Білаш ; [О.Білаш]; Упор. М.П. Линник. - К. : Музична Україна, 2007. - 358с

. Н 85.98я72
В90
Вчимося співати. Збірник пісень для 5-8 кл. [Ноти]/ упоряд. М.К. Яскулко. - Х. : Ранок, 2000. - 144 с.

74.200.58
Д68
Допоки сонце з неба сяє, тебе не забудем!. Святкування ювілейних дат Т.Г. Шевченко [Текст] : Методичний посібник/ Укл. Л. Піскорська. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Д. : Промінь, 2004. - 160с.

63.3(4Укр)6я2
З-11
З верховин півстоліття. Національній премії України імені Тараса Шевченка - 50 [Текст]/ [Б. Олійник, М. Наєнко, І. Павлюк та ін.]. - К. : Либідь, 2012. - 392 с.

Н 85.963
К38
Кива, О.П.
Твори для голосу та камерного оркестру. У 3-х зошитах. Зошит 1.:Українська музика XVI-XVII століть. Камерна симфонія [Ноти] : Партитура/ О.П.Кива. - К. : Музична Україна, 2007. - 124с.

Н 85.98(4Укр)я7
К60
Колесса, Ф.
Шкільний співаник [Ноти] : з педагогічної спадщини композитора/ Ф.Колесса. - Вид. 2-е. - К. : Музична Україна, 1993. - 223 с.

Н 85.963(4Укр)
Л63
Лисенко, М.
Кантати для хору та симфонічного оркестру [Ноти] : партитура/ М.Лисенко. - К. : Музична Україна, 2012. – 176с

Н 85.96(Укр.)я44
Л63
Лисенко М.
До 50 роковин смерті Т.Шевченка:Кантата: Партитура, клавір/Вірші В.Самійленка.-Нотне вид.-К.:Муз.Україна,1994.-32с

83.34Укр1-8
К68
Королюк, Н.І.
Полум'яне слово Шевченка в музиці: Хорова творчість українських композиторів [Текст]/ Н.І.Королюк ; Ред.І.Коханик. - К. : Вид-во ім. О.Теліги, 1995. - 197с

83.34Укр1-8
К68
Королюк, Н.І.
Кобзарева пісня [Текст] : Поезія Тараса Шевченка і музика/ Н.І.Королюк. - К. : Юні таланти, 1994. - 76с.

Н 85.963
К71
Кос-Анатольський, А.
Безсмертний заповіт [Ноти] : кантата для соліста, мішаного хору та симфонічного оркестру : партитура : пам‘яті великого кобзаря України/ А.Кос-Анатольський. - Львів : Растр-7, 2015. - 48 с.

Н 85.943.4(4Укр)я43
О-48
Ой три шляхи широкії [Ноти] : Романси укр. композиторів-класиків для голосу у супроводі бандури. - К. : Музична Україна, 1993. - 56 с

Н 85.94(4Укр)я43
П34
Пісенна Шевченкіана [Ноти] : [До 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка/ упоряд. О.В. Івасюк]. - Чернівці : Букрек, 2013. - 320 с

Н 85.963
С79
Стеценко, К.Г.
Кантати і хори [Ноти] : Збірка хорових творів/ К.Г.Стеценко. - К. : Музична Україна, 2008. - 324с

Охотник Т. Кобзар вічно живий / Тетяна Охотник // Справи сімейні. - 2014.- № 4. - С. 9.
Ходацька О. «Шевченко єднає Україну» / Ольга Ходацька //  Справи сімейні. - 2014. - № 4. - С. 9.
Фицайло С. «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине!...» / Світлана Фицайло // Світлиця. - 2014. - Спец.випуск. - С.53-55.
Шевченко крізь призму кобзарства // Аудиторія. - 2010. - № 12. - С. 6.

Шевчук О. Сторінки музичної Шевченкіани: «Заповіт» / Оксана Шевчук // Пам'ять століть. - 2008. - № 1-2. - С. 207-212.

Єднаймо Україну Тарасовим словом

 84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Заповіт Великого Кобзаря [Текст]/ Т.Г.Шевченко. - Донецьк : БАО, 2008. - 416с.

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Гайдамаки [Текст] : поема/ Т.Г.Шевченко. - Вид. переробл. - К. : Дніпро, 2015. - 104 с.

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Вибрана поезія. Живопис. Графіка [Текст]/ Т.Г.Шевченко ; Вступ. ст. І. Дзюби. - К. : Мистецтво, 2007. - 608с.
84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Повне зібрання творів у 12-и т. [Текст]. Т.1. Поезія 1837-1847рр./ Т.Г.Шевченко. - К. : Наукова думка, 2001. - 784с.

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Повне зібрання творів. У 12 т. [Текст]. Т.12. Літопис життя і творчості Т. Шевченка (за П. Журом). Документи, покажчики/ Т.Г.Шевченко. - К. : Наукова думка, 2014. - 541с.

63.3(0)я2
Ш37
Шевченківська енциклопедія. В 6 т. [Текст]. Т.1. А - В/ редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін. - К. : Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка, 2012. - 744 с

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Поезії (Кобзар) [Текст] : повна збірка творів/ Т.Г.Шевченко ; вступна ст. Ф. Якубовського; прим. до тексту упоряд. О. Полторацький. - Вид. відтвор. 1927 р. - К. : Альтернативи, 2003. - 368 с.

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Золоті вірші великого Кобзаря з коментарями [Текст]/ Т.Г.Шевченко ; [Шевченко Т.Г.]. - Донецьк : БАО, 2008. - 416с

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Думи мої... [Текст] : вибрані поезії/ Т.Г.Шевченко ; упоряд., передмова та пер. груз. мовою Р. Чілачави. - 2-е вид., виправ. та допов. - К. : Дніпро, 2013. - 212 с.

 

Молодь України:2019
Україна -ЄС: прямуємо разом
Стиль життя - здоров'я
Постать світового значення
Мова - голос нації
Жертовний шлях до мрії
Покрова - оберіг України
Читаємо=перемагаємо!
Україна в об'єднаній Європі
Бути здоровим - бути сучасним
Пророк вільної України
О мово рідна! Золота колиско!
Календар зимових свят
Ми є народ, якого не здолати
Слава і гордість українського народу
Бібліотека - територія знань
Читаємо всією родиною
Мрій! Дій! Перемагай!
Відкрий Європу для себе
Скарби безсмертного Кобзаря
Мова - серце нації
Зима крокує, свята дарує
Єдина держава - єдиний народ
Сила нескорених!
Простір знань - Бібліотека
Моя країна: вільна та незалежна
Читати модно.
Молоді, могутні та сучасні
Україна - європейська держава. До Дня Європи.
Апостол незалежності. До Шевченківських днів
Мова - серце народу
Новорічний вернісаж
Україна - понад усе
За честь, за волю, за українську долю!
Перший Майдан
День знань
День незалежності України
Здорова молодь - багатство нації
Тарас Шевченко - України син
Мова - життя духовного основа
Свята Небесна Сотня
Екологічна культура - виклик сучасності
Щаслива родина - скарб України
Світ у руках молоді
Конституція - минуле і сьогодення
Читання - це відпочинок
Сяйво Новорічних свят

 

Останнє поновлення:
31.07.2019 17:10

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2018. Державна бібліотека України для юнацтва

  Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua