Державна бібліотека України для юнацтва
Вiтрина бiблiотеки
Анонси
Новини
страница о насБібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Тарас Шевченко –України син
до Шевченківських днів

 

Шевченка розуміємо настільки,
наскільки розуміємо себе –
свій час і Україну в нім.
І. Дзюба

 

      Щороку світова спільнота відзначає  річницю від дня народження великого сина України, геніального поета і художника Тараса Шевченка, що став мистецьким і духовним феноменом всього людства, апостолом правди і свободи, нескореним борцем за волю України. Його правда – точна, щира, істинна.
Долучаючись до святкування цієї дати Державна бібліотека України для юнацтва пропонує найкращі друковані видання з фондів бібліотеки про життєвий та творчий шлях Шевченка, цікаві і маловідомі факти з його життя, з виданнями його поетичних та художніх творів та перекладами Шевченка іншими мовами світу.

83.34Укр1-8л6
Н12
На Тарасовій Горі [Текст] : [путівник Шевченківського нац. заповідника в м. Каневі/ авт.-упоряд. В.П. Авраменко та ін.]. - Черкаси : Брама-Україна, 2011. - 80 с.

85.143(4Укр)1я6
Н35
Національний музей Тараса Шевченка [Текст] : Альбом/ Упоряд.Т. Андрущенко, С. Гальченко. - К. : Мистецтво, 2002. - 224 с.

83.34Укр1-8
П32
Пилип‘юк, В.
Шевченкова посвята [Текст]/ В.Пилип‘юк. - Львів : Світло й Тінь, 2013. - 157 с.

63.3(0)я2
Ш37
Шевченківська енциклопедія. В 6 т. [Текст]. Т.1. А - В/ редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін. - К. : Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка, 2012. - 744 с.

83.34Укр1я48
Ш37
Шевченкова Криниця [Текст] : Збірник афоризмів із творів Тараса Шевченка/ Упоряд. В.Дорошенко. - 2-ге вид., доопрац. - К. : Криниця, 2003. - 288с.

83.34Укр1-8
Ш70
Шляхами Великого Кобзаря. [ШевченкоТ.Г.] [Текст] : атлас : До 200-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка/ [упоряд. Л.М. Веклич, Н.О. Крижова]. – К. : Картографія, 2013. – 88 с.

83.34Укр1-8я2
Ш70
Шляхами Тараса Шевченка: Чернігівщина [Текст] : [путівник/ авт. Тексту: Л.С. Лаєвський та ін.]. – К. : Богдана, 2012. – 276 с.

 

До Шевченка крізь призму сучасності

66.3(4Укр),1
А66
Андрусів, В.
Змінити майбутнє [Текст]/ В.Андрусів. – К. : Наш Формат, 2014. – 144 с.

 83.34Укр1-8
Б24
Барабаш, Ю.Я.
Тарас Шевченко: імператив України [Текст] : Історіо- й націософська парадигма/ Ю.Я.Барабаш. – К. : Києво-Могилянська академія, 2004. – 181с.

83.34Укр1-8
В19
Василенко, М.Г.
Істини Кобзаря [Текст] : статті про Тараса Шевченка : До 200-річчя з дня народж. 1814-1861/ М.Г.Василенко. – Д. : Ліра, 2014. – 96 с.

83.34Укр1-8
Д43
Дзюба, І.М.
Тарас Шевченко: життя і творчість [Текст]/ І.М.Дзюба. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 720с.

66.3(4Укр),1
П27
Перепічка, Є.В.
Майдан 2013-2014 рр. в ілюстраціях [Текст]/ Є.В.Перепічка. – Львів : Растр -7, 2014. – 76 с.

83.34Укр1-8
С37
Симоненко, Р.Г.
Тарас Шевченко та його доба. У 3 т. [Текст] : докум.-хрестоматійне висвітлення життя й діяльн. видат. сина України та найбл. у часі спадкоємців і продовж. його справи І.Я. Франка, Л. Українки, М.П. Драгоманова. Т.1/ Р.Г.Симоненко, В.А.Берестенко. - Х. : Фоліо, 2013. - 495 с.

66.3(4Укр),133.1
С47
Слабошпицький, М.
Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, виклики, сподівання [Текст]/ М.Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 2014. – 261 с. : 48 іл.

83.34Укр1-8
Ц28
Цвілюк, С.А.
Історична мудрість Великого Кобзаря [Текст] : Історизм і соціально-політичний вимір епічних творів Т. Шевченка/ С.А.Цвілюк. – Одеса : Маяк, 2008. – 312с.

83.34Укр1-8
Ч-90
Чумарна, М.І.
За Тебе молюсь… Штрихи до портрета пророка. [Шевченко Т.Г.] [Текст]/ М.І.Чумарна; [М.І. Чумарна]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. – 288 с.

83.34Укр1-8
Ш37
Шевченко Т.: невідомі сторінки життя [Текст]/ [авт.-упоряд. Л. урка]. – К. : АВІАЗ, 2013. – 72с.

83.34Укр1-8я43
Ш37
Шевченко Тарас в просторі сучасної культури [Текст] : зб. Наук. Ст./ [редкол.: Т.І. Вилегжаніна (голова) та ін.]. – К. : НПБ України, 2014. – 104 с.

Бондарева А. Шевченко – єдина постать, яка не роз’єднує націю / Анастасія Бондарева // Справи сімейні. -  2014. -  № 6. – С. 18 – 19.

Бурштинська Х. Творчість Шевченка – національний код українців / Христина Бурштинська // Аудиторія. – 2014. – ч. 8. – С. 8 – 9.

Коноваленко П. Тарас Шевченко – світові обрії величі і слави / Петро  Кононенко // Трибуна. – 2013. - № 9-12. – С. 18 – 19.

   Приходько І. Ф. Роль Тараса Шевченка в національному пробудженні українців / Приходько І. Ф. // Історія та правознавство. – 2014. - № 16 – 18. – С.75 – 84.

Славинський М. «І руку вольную, мій друже, подай мені...» / Микола Славинський // Віче. – 2014. - № 1 – 2. – С. 47 - 49.

Топачевський А. Шевченків обрій / Андрій Топачевський // Світогляд. – 2014. - № 4. – С. 8 – 13.

Величне слово Кобзаря

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Повне зібрання творів у 12-и т. [Текст]. Т.1. Поезія 1837-1847рр./ Т.Г.Шевченко. - К. : Наукова думка, 2001. – 784с.

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Повне зібрання творів у 12-и т. [Текст]. Т.2. Поезія 1847-1861рр./ Т.Г.Шевченко. - К. : Наукова думка, 2001. - 784с.

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Повне зібрання творів. У 12-ти т. [Текст]. Т.3. Драматичні твори. Повісті/ Т.Г.Шевченко. - К. : Наукова думка, 2003. - 592с.

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Повне зібрання творів. У 12-ти т. [Текст]. Т.4. Повісті/ Т.Г.Шевченко. - К. : Наукова думка, 2003. - 600с.

 

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Повне зібрання творів. У 12-ти т. [Текст]. Т.5. Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки. "Букварь южнорусский". Записи народної творчості/ Т.Г.Шевченко. - К. : Наукова думка, 2003. - 496с.

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Повне зібрання творів. У 12-ти т. [Текст]. Т.6. Листи. Дарчі та власницькі написи. Документи, складені Т.Шевченком або за його участю/ Т.Г.Шевченко. - К. : Наукова думка, 2003. - 632с.

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Вибрана поезія. Живопис. Графіка [Текст]/ Т.Г.Шевченко ; Вступ. ст. І. Дзюби. - К. : Мистецтво, 2007. - 608с. - Укр. та англ. мовами.

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Думи мої... [Текст] : вибрані поезії/ Т.Г.Шевченко ; упоряд., передмова та пер. груз. мовою Р. Чілачави. - 2-е вид., виправ. та допов. - К. : Дніпро, 2013. - 212 с. - Текст парал. укр. та груз. мовами.

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Три літа [Текст]/ Т.Г.Шевченко. - Репр. вид. рукопису. - К. : Либідь, 2013. - 376 с.

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Я так її, я так люблю... [Текст] : вибрані вірші та поеми/ Т.Г.Шевченко. - К. : Либідь, 2012. - 704 с. - На авантит.: 200-річчю від дня народж. Т. Шевченка присвяч.- Укр. та рос. мовами.

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Кобзар [Текст]/ Т.Г.Шевченко. - Донецьк : БАО, 2014. - 480 с.

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Заповіт Великого Кобзаря [Текст]/ Т.Г.Шевченко. - Донецьк : БАО, 2008. - 416с.

Шевченко Т. Г. І мертвим, і живим,і ненародженим... / Тарас Григорович Шевченко // Бібліотечна планета. – 2014. - № 5. – С. 1.

Шевченко Т. Г. Кавказ / Тарас Григорович Шевченко // Бібліотечна планета. – 2014. - № 4. – С. 1.

Тарас Шевченко вустами сучасників, критиків, учених, істориків...// Юний натураліст. – 2012. - № 2. – С.1.

Світова Шевченкіана

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Вибрані твори [Текст]/ Т.Г.Шевченко ; пер. з нім. А. Курелла. - К. : Голов.спеціаліз.ред. літ. мовами нац. меншин України, 1999. - 69с. : іл. - (Вінок кобзареві мовами світу). - Укр. та нім. мовами.

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Вибрані твори [Текст]/ Т.Г.Шевченко ; пер. словац. Ю. Кокавець. - К. : Голов.спеціаліз.ред. літ. мовами нац. меншин України, 1999. - 77с. : іл. - (Вінок кобзареві мовами народів світу). - Укр. та словац. мовами.

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Вибрані твори [Текст]/ Т.Г.Шевченко. - К. : Дніпро, 1978. - 320с. - Текст парал. фр. мовою.

84.4Укр1-5
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Єретик [Текст] : поема слов‘янськими мовами/ Т.Г.Шевченко ; [упоряд, авт. передм. В.К. Житник]; худ. А. Хмара. - К. : Дніпро, 1991. - 123с.

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Кавказ [Текст] : Поема: Переклади мовами народів світу/ Т.Г.Шевченко. - К. : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2003. - 160с. - (Вінок Кобзареві мовами народів світу). - Текст парал. 20 мовами світу.

84.4Укр1
S53
Shevchenko, T.
Selected Works Poetry and Prose [Текст]/ T.Shevchenko. - Moscow : Progress, 1980. - 533p. - Англ. мовою.

84.4Укр1
S53
Shevchenko, T.
Kobzar [Текст]/ T.Shevchenko ; [translated by V. Rich]. - Kyiv : Mystetstvo Publishers, 2013. - 336 p. - Англ. мовою.

84.4Укр1
S99
Szewczenko, T.
Kobziarz [Текст]/ T.Szewczenko ; [упоряд., вст. ст. Р. Лубківського]. - Львів : Світ, 2013. - 379 s. - Пол. мовою.

 

84.4Укр1
S99
Szewczenko, T.
Kobzarz [Текст]/ T.Szewczenko ; thumacz W.Syrokomla. - Vilnius : Vaga, 1993. - 140 s. : il. - Пол. мовою.

84.4Укр1
S99
Szewczenko, T.
Wirszy: Kobzar. Hajdamaki. Hamalija [Текст] : факсимільне відтворення/ T.Szewczenko ; [T. Szewczenko; Авт. проекту, упоряд. С.А. Гальченко]. - Дніпродзержинськ : Андрій, 2008. - 320 s. - На авантит.: Вид. підгот. за оригін. рукопис. зб. творів Т. Шевченка, перепис. латиницею та проіл. худож. М. Башиловим і Я. де Бальменом. - Пол. мовою.

83.34Укр1-8
R98
Rylsky, M.
Taras Shevchenko [Текст] : A Biographical Sketch/ M.Rylsky, A.Deich. - К. : Dnipro, 1979. –
99 p. - Англ. мовою.

      Костенко Ю. Шевченко і Китай / Юрій Костенко // Пам'ять століть. – 2012. - № 5. – С. 24 – 31.
Павлик А., Рогач О. Творчий спадок Т. Г. Шевченка в перекладах іноземними мовами / Алла      Павлик, Оксана Рогач // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки. – 2014. - № 4. – Філософські науки.
Славинський  М.  Шедеври мовами світу / Микола Славинський // Віче. – 2014. - № 24. – С. 70 – 71.

Шевченко – художник

85.143(4Укр)1
А72
Антонович, Д.В.
Шевченко - маляр [Текст]/ Д.В.Антонович. - К. : Україна, 2004. - 272с.

ИЗО 85.143(4Укр)я6
Г17
Гальченко, С.А.
Альбом малюнків Тараса Шевченка 1841 - 1843 рр. : наук. дослідж., коментарі : Присвяч. 200-річчю від дня народж. Т.Г. Шевченка/ С.А.Гальченко. - К. : Веселка, 2013. - 32 с.

85.143(4Укр)1
Г22
Гаско, М.
Про що розповідають малюнки Тараса Шевченка [Текст] : Шевченкознавчі етюди/ М.Гаско. - К. : Рад. письменник, 1970. - 227 с.

85.143(4Укр)1
Г34
Генералюк, Л.С.
Святим дивом сяють Храми Божі...: Храми України в малярстві, поезії, прозі Шевченка [Текст]/ Л.С.Генералюк. - К. : Балтія-Друк, [2013]. - 167 с.

 

85.143(4Укр)
Г57
Говдя, П.І.
Т.Г.Шевченко - художник [Текст] : Нарис/ П.І.Говдя. - К. : Мистецтво, 1955. - 42с.

85.143(4Укр)-8
О-34
Овсійчук, В.А.
Мистецька спадщина Тараса Шевченка у контексті європейської художньої культури [Текст] : [монографія]/ В.А.Овсійчук. - Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2008. - 414с.

85.143(4Укр)1я6
П42
Повесть Тараса Шевченко "Художник" [Текст]. - К. : Мистецтво, 1989. - 383с.

85.143(4Укр)1я6
С25
Святий Київ наш великий: Малюнки Тараса Шевченка та його сучасників [Текст] : Альбом/ Упор. М. Скиба. - К. : Мистецтво, 2004. - 176с.

83.34Укр1
Т19
Тарахан-Береза, З.П.
Шевченко - поет і художник (до проблеми єдності образного мислення) [Текст]/ З.П.Тарахан-Береза. - К. : Наукова думка, 1985. - 183с.

ИЗО 85.143(4Укр)я6
Ш37
Шевченко Тарас: Альбом 1845 року : [альбом малюнків]. - Факсимільне відтворення. - Дніпродзержинськ : Андрій, 2012. - 39с.

ИЗО 85.143(4Укр)
Ш37
Шевченко Тарас: Альбом 1845 року : [пояснення до малюнків] : Присвяч. 200-річчю від дня народж. Т.Г. Шевченка та 85- річчю створення Ін-ту Тараса Шевченка в Харкові/ упоряд. і передмова С. Гальченка. - Факсимільне відтворення. - Дніпродзержинськ : Андрій, 2012. - 50с.

ИЗО 85.143(4Укр)
Ш37
Шевченко Тарас: Альбом малюнків 1841 - 1843 рр. - Факсимільне відтворення. - К. : Веселка, 2013. - 52 с.

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Повне зібрання творів. У 12-ти т. [Текст]. Т.7. Мистецька спадщина. Живопис і графіка 1830-1843/ Т.Г.Шевченко. - К. : Наукова думка, 2005. - 504с.

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Повне зібрання творів. У 12 т. [Текст]. Т.8. Мистецька спадщина. Живопис і графіка 1843-1847/ Т.Г.Шевченко. - К. : Наукова думка, 2013. – 582с.

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Повне зібрання творів. У 12 т. [Текст]. Т.9. Мистецька спадщина. Живопис і графіка 1847-1850/ Т.Г.Шевченко. - К. : Наукова думка, 2013. - 541с.

85.143(4Укр)1
Ш37
Шевченко Тарас. Мистецька спадщина [Текст] : [альбом : До 200-річчя від дня народження Т. Шевченка/ упоряд., написання наук. комент. і текстівок Д. Стуса та ін.]. - К. : Мистецтво, 2013. - 352 с.

85.143(4Укр)1я6
Ш37
Шевченко Тарас: Живопис, графіка [Текст] : Альбом/ авт.-упор. Д.В. Степовик. - К. : Мистецтво, 1984. - 134с.

85.143(4Укр)я6
Ш37
Шевченко Тарас [Текст] : Альбом. - К. : Мистецтво, 1976. - 348с.

85.143(4Укр)1
Ш37
Шевченко Тарас - художник [Текст] : Дослідження, розвідки, публікації/ [ред. Г.І. Вишневський]. - К. : Мистецтво, 1963. - 149с.

85.143(4Укр)
Щ36
Щедрость сердца. Казахстан в творчестве Т.Г. Шевченка [Текст] : [альбом/ авт. стат. и сост. Г.П. Паламарчук]. - Алматы : Онер, 1982. - 152с.

Івченко В.  «...Бо він тут був, писав і малював»  / Володимир Івченко // Науковий світ. – 2009. – № 3. – С. 2 – 5.
Клейменова О., Білокопитов М. Наш Шевченко, твій Шевченко, мій Шевченко / Ольга Клейменова,     Микола Білокопитов // Віче. – 2013. - № 13. – С. 52 -54.
Косицкая О. И. Тарас Шевченко: живопись моя профессия / И. О. Косицкая // Страна знаний. – 2014. - № 3. –  С. 42 – 46.
Топіха В. Тарас Шевченко – художник / Віра Топіха // Українська мова і література в школах України. – 2014. - № 5. – С. 11 – 14.

 

 

Молодь України:2019
Україна -ЄС: прямуємо разом
Стиль життя - здоров'я
Постать світового значення
Мова - голос нації
Жертовний шлях до мрії
Покрова - оберіг України
Читаємо=перемагаємо!
Україна в об'єднаній Європі
Бути здоровим - бути сучасним
Пророк вільної України
О мово рідна! Золота колиско!
Календар зимових свят
Ми є народ, якого не здолати
Слава і гордість українського народу
Бібліотека - територія знань
Читаємо всією родиною
Мрій! Дій! Перемагай!
Відкрий Європу для себе
Скарби безсмертного Кобзаря
Мова - серце нації
Зима крокує, свята дарує
Єдина держава - єдиний народ
Сила нескорених!
Простір знань - Бібліотека
Моя країна: вільна та незалежна
Читати модно.
Молоді, могутні та сучасні
Україна - європейська держава. До Дня Європи.
Апостол незалежності. До Шевченківських днів
Мова - серце народу
Новорічний вернісаж
Україна - понад усе
За честь, за волю, за українську долю!
Перший Майдан
День знань
День незалежності України
Здорова молодь - багатство нації
Тарас Шевченко - України син
Мова - життя духовного основа
Свята Небесна Сотня
Екологічна культура - виклик сучасності
Щаслива родина - скарб України
Світ у руках молоді
Конституція - минуле і сьогодення
Читання - це відпочинок
Сяйво Новорічних свят

 

Останнє поновлення:
31.07.2019 17:10

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2018. Державна бібліотека України для юнацтва

  Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua