Державна бібліотека України для юнацтва
Вiтрина бiблiотеки
Анонси
Новини
страница о насБібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Простір знань - Бібліотека
до Дня знань
до Дня бібліотек

Читання повинно тісно
пов‘язуватись з навчанням.
В.О. Сухомлинський

Вітрина бібліотеки

Щорічно у вересні вся наша країна відзначає День знань та Всеукраїнський день бібліотек.
Діяльність навчальних закладів здебільшого спрямована на засвоєння програмних матеріалів та формування світогляду молоді.
Бібліотеки традиційно доповнює і урізноманітнює цей процес.
Співпраця бібліотеки з навчальними закладами сприяє формуванню всебічно розвинутої, освітченої, гармонійної людини.
До початку нового навчального року Державна бібліотека України для юнацтва підготувала добірку видань зі свого фонду, що має стати в нагоді нашим користувачам.
Сподіваємось книги стануть вашими друзями не тільки під час навчального процесу, а й на все життя.

Запрошуємо до перегляду:

78.33(4Укр)
Б59
Бібліотека в історичному просторі трьох епох [Текст] : нариси : До 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка/ [видав. група: В.Д. Ракитянська та ін.]. - Ювілейне вид. - Х. : ІРІС, 2011. – 240 с.  

78.34(4Укр-2К)я2
Б59
Бібліотеки киян [Текст] : словник власників/ авт.-упоряд. А.П. Кончаковський. - К. : Промінь, 2005. – 127 с.

78.34(4Укр)я43
Б59
Бібліотеки України загальнодержавного значення: історія і сучасність [Текст] : Збірник статей/ Ред. О.С. Онищенко. - К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2007. – 253 с.

78.34(4Укр)
Б59
Бібліотечна орбіта інформаційного суспільства [Текст] : До 60-річчя заснування Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки/ Укл. Н. Панчук. - Ужгород : Вид. В. Падяка, 2005. – 376 с.

78.33
В68
Володин, Б.Ф.
Всемирная история библиотек [Текст]/ Б.Ф. Володин. - С.Пб. : Профессия, 2002. - 352 с.

78.601
Г70
Горовий, В.М.
Національні інформаційні процеси в умовах глобалізації [Текст] : монографія/ В.М.Горовий. - К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2015. - 332 с.

74.200.51
К36
Керда, О.
Знання - основа життя [Текст]/ О.Керда. - [Б.м.] : [Б.в.], 2011. - 579 с.

92.0
К53
Книга знань у запитаннях і відповідях [Текст] : Динозаври. Древні цивілізації. Винаходи. Зорі та планети/ [авт. тексту Р. Керрод, У. Меджвік]. - К. : Махаон-Україна, 2007. – 160 с.

78.377
М69
Михнова, И.Б.
Библиотека как информационный центр для населения: проблемы и их решения [Текст] : Практическое пособие/ И.Б. Михнова. - М. : Либерея, 2000. - 128 с.

78.347.23(4Укр)
П88
Публічні бібліотеки України як місце доступу громадян до інформаційних технологій та Інтернету [Текст] : матер. досліджень/ [редкол.: О.В. Васильєв та ін.]. - К. : Українська бібліотечна асоціація : Міленіум, 2008. – 122 с.

78.370
Р65
Розумні інвестиції. Соціально-економічна цінність бібліотек [Текст]. - Б.м. : Бібліоміст, 2013. - 80 с.

78.023я7
Ш37
Шевченко, І.
Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці [Текст] : посіб. для тренерів за прогр. підвищ. кваліфікації/ І. Шевченко, С. Бойцова. - К. : Самміт-Книга, 2010. – 68 с.

76.103(0)я73
Ш78
Шомракова, И.А.
Всеобщая история книги [Текст] : учеб. пособ./ И.А. Шомракова, И.Е. Баренбаум. - 2-е изд., перераб. и доп. - С.Пб. : Профессия, 2008. – 392 с.

78.075я73
Ш85
Шрайберг, Я.Л.
Интернет - ресурсы и услуги для библиотек [Текст] : Учебное пособие/ Я.Л. Шрайберг, М.В. Гончаров, О.В. Шлыкова. - М. : ГПНТБ, 2000. – 139 с.

Бібліотека = майбутнє молоді

78.347.242(4Укр)я43
Б59
Бібліотеки для юнацтва: від інформації до знань [Текст] : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. дир. обл. б-к для юнац. та мол.; м. Кіровоград; 12-14 жовтня 2010 р./ [редкол.: Г.А. Саприкін (голова) та ін.]. - Кіровоград : Поліграфія  ;  К. :  ДЗ "ДБУ для юнацтва", 2010. - 160 с.

74.58(4Укр)я73
Д13
Давидов, П.Г.
Вища освіта в Україні. Університетська освіта [Текст] : навч. посіб./ П.Г.Давидов, С.М. Жуков, О.А. Поцулко. - Донецьк : Світ книги : ДонІЗТ, 2012. - 201 с.

66.75(4Укр)я1
Д36
Державна бібліотека України для юнацтва
Молодь в українському суспільстві [Текст] : бібліогр. покаж. Вип. 16/ Державна бібліотека України для юнацтва ; [відп. за вип. Г.А. Саприкін ; уклад. Ю.В. Круть]. - К. : ДБУ для юнацтва, 2015. - 62 с.

67.9(4Укр)300.32
Д42
Джуліман, Е.
Навчання молоді правам людини [Текст] : посібник/ Е. Джуліман, Л. Юрт. - Х. : Права людини, 2009. – 156 с.

74.580.43
З-14
Загородній, Ю.І.
Політична соціалізація студентської молоді в Україні: досвід, тенденції, проблеми [Текст] : Монографія/ Ю.І. Загородній, В.С. Курило, С.В. Савченко. - К. : Генеза, 2004. – 144 с.

88.4я73
К26
Карпенко, Г.В.
Психологія праці та вибір професії [Текст] : Навчально-методичний посібник/ Г.В. Карпенко. - Суми : Університетська книга, 2008. – 168 с.

88.26-723
К96
Кушнір, Р.О.
Дій! Другі 100 000 кроків до успіху [Текст] : [трилогія " Створюй! Дій! Досягай!"]. Кн.2/ Р.О. Кушнір. - Дрогобич : Коло, 2014. - 208 с.

88.3
К96
Кушнір, Р.О.
Спосіб мислення як багатство [Текст]/ Р.О.Кушнір. - Дрогобич : Коло, 2014. - 192 с.

88.37
М17
Максименко, С.Д.
Генеза здійснення особистості [Текст] : [монографія]/ С.Д. Максименко. - К. : КММ, 2006. – 240 с.

74.202.4
Н73
Новиченко, І.І.
Оптимізація процесу навчання в середніх освітніх закладах [Текст] : [монографія]/ І.І. Новиченко. - К. : Логос, 2013. - 256 с.

74.04(4Укр)
О-13
Обдарована молодь України [Текст] : Оцінка сучасного стану та поширення перспективного досвіду роботи з обдарованою молоддю в регіонах України/ Ред. С.О. Терепищий. - К. : ВМГО "Союз обдарованої молоді", 2008. – 156 с.

88.69
О-72
Освітнє середовище як чинник становлення обдарованої особистості [Текст] : монографія/ [Р.О. Семенова, О.Л. Музика, Д.К. Корольов та ін.] ; за ред. Р.О. Семенової. - К.; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 228 с.

60.54я43
О-75
Особливості соціальної молодіжної політики в Україні та ФРН на сучасному етапі [Текст] : Науковий збірник/ Ред. А.І. Кудряченко. - К. : МАУП, 2004. – 336 с.

74.200.52
П32
Піддячий, М.І.
Підготовка старшокласників до професійної діяльності в умовах профільного навчання [Текст] : монографія/ М.І. Піддячий. - К. : Педагогічна думка, 2008. – 288 с.

88.352я73
П55
Помиткін, Е.О.
Психологічна діагностика духовного потенціалу особистості [Текст] : посібник/ Е.О. Помиткін. - К.; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 144 с.

74.02
С14
Сазоненко, Г.С.
Освіта Майбутнього [Текст] : наук.-метод. посіб./ Г.С. Сазоненко. - К. : Основа, 2008. - 368 с.

88.542.5
С72
Співак, Л.М.
Психологія розвитку національної самосвідомості особистості в юності [Текст] : монографія/ Л.М. Співак. - Кам‘янець-Подільський : Друкарня Рута, 2015. - 300 с.

66.75(4Укр)
С91
Сучасна молодь: проблема чи надія [Текст]/ [ред. та упоряд. Л. Кудіна, Л. Яцюк]. - К. : Молодіжна Альтернатива, 2010. – 104 с.

74.58(4Укр)я6
У11
У кольорі молодості [Текст]/ [уклад. О. Віщук]. - К. : НТУУ "КПІ", 2008. – 76 с.

88.5
Х45
Хилл, Н.
16 законов успеха [Текст]/ Н.Хилл ; Пер. с англ. - Мн. : Попурри, 2003. – 576с.

60.56я73
Ч-44
Чепига, М.
Плекаймо інтелектуальну еліту [Текст] : навч. посіб./ М. Чепига. - Львів : Тріада плюс, 2007. – 536 с.

88.37
Ш90
Штернберг, Р.Д.
Интеллект, приносящий успех [Текст]/ Р.Д. Штернберг ; Пер. с англ. - Мн. : Попурри, 2000. - 368 с.

Більська Т. Проект «bookchallenge_ua»: книжковий виклик буденності / Тетяна Більська // Дніпро. - 2016. - № 2. - С. 200-207.
Вилегжаніна Т. Бібліотеки і книги на захисті української душі / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. - 2014. - № 4. - С. 4-6.
Гречин К. Якою, на Вашу думку, має бути сучасна бібліотека? / Катерина Гречин // Аудиторія. - 2015. - № 25-26. - С. 2.
Кіяновська М. Наталя Марченко: «Дітям потрібно щеплення любов'ю до книги задля любові до життя» / Маріанна Кіяновська, Наталя Марченко // Методичні діалоги. - 2015. - № 4-5. - С. 19-32.
Култаєва М.Д. Освітня євроінтеграція чи конституювання європейського освітнього простору? / М.Д. Култаєва // Педагогіка і психологія. - 2015. -№ 4. - С. 28-29.
Курило В. Покоління Інтернету us. Покоління бібліотек / Вероніка Курило // Я студент. - 2016. - № 4.- С. 5.
Присухін С. Революція навчання — сила, яка зробить реальним омріяне майбутнє / Сергій Присухін // Я студент. - 2013. - № 7-8. - С. 6-7.
Сватула Т. Сучасна бібліотека — європейський рівень обслуговування / Т. Сватула // Бібліотечна планета. - 2015. - № 1. - С. 6-8.

Освітній «клондайк»

22.12я721
Г14
Гайштут, О.Г.
Тренінг інтелекту школяра [Текст] : Учись мислити, думати, міркувати/ О.Г. Гайштут. - Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин О.В. : Абетка, 2012. - 340 с.

74.264.5
К27
Карташова, І.І.
Ботаніка для вчителя і учня ( історія, дивовижне, пізнавальне) [Текст]/ І.І. Карташова. - Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2005. – 196 с.

63.3(4Укр)я2
Л13
Лаврик, О.В.
Тисяча цікавих фактів про Україну [Текст]/ О.В. Лаврик. - Х. : Аргумент-принт : Віват, 2015. - 256 с.

74.268.19Укр
О-42
Одинцова, Г.С.
Цікаве мовознавство в початковій школі [Текст] : посіб. для вчителя почат. кл./ Г.С. Одинцова, Я.П. Кодлюк. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. - 208 с.

22.1я721
П27
Перельман, Я.І.
Жива математика [Текст]/ Я.І. Перельман. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. – 240 с.

ИЗО 74.268.19Укр
Р15
Радзіх, С.
Інтеграція інтерактивних технологій на уроках української словесності [Образотворчі матеріали] : [посібник]/ С. Радзіх. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. - 64 с.

22.3я721
С59
Соколов, Є.П.
Екзаменаційна фізика. В 2-х т. [Текст] : лекції : навч. посіб. Т.1/ Є.П. Соколов. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 184 с.

22.3я721
С59
Соколов, Є.П.
Екзаменаційна фізика. В 2-х т. [Текст] : лекції : навч. посіб. Т.2/ Є.П. Соколов. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 222 с .

22.1я721
Т16
Таловєрова, Л.О.
Математика після уроків [Текст] : книга для читання з математики/ Л.О. Таловєрова. - К. : Сітон, 2014. - 136 с.

74.262.21
Ч-68
Чистух, В.Я.
Майстер-клас учителя математики [Текст] : Нестандартні уроки та позакласні заходи/ В.Я. Чистух. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 144 с.

74.265.1
Ш26
Шарко, В.Д.
Сучасний урок фізики: технологічний аспект [Текст] : Посібник для вчителів і студентів/ В.Д. Шарко. - К. : СПД А.М. Богданова, 2005. – 220 с.

Біологія та хімія в рідній школі. - 2016. - №3.
Історія для допитливих. - 2012. - № 12.
Колосок. - 2016. - № 7.
Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2016. - № 3
Математика в рідній школі. - 2016. - № 6.
Українська мова та література в школах України. - 2016. - № 6.
Хімія для допитливих. - 2012. - № 12.
Фізичне виховання в рідній школі. - 2016. - № 3.
Юний натураліст. - 2012. - № 10.
Юний технік України. - 2011. - № 10.

Великий світ маленьких книжок

84.4Вел
Б18
Байрон, Д.-Г.
Шильонский узник [Текст] : Поэмы, стихотворения/ Д.-Г. Байрон. - Х. : Фолио, 2007. - 222 с.

91.9:76.1
Б59
Библиотека на ладони [Текст] : каталог коллекции миниатюрных книг/ [сост. Н.К. Воронцова]. - Луганск : Янтарь, 2011. - 360 с.

84.4Фра
Б75
Бодлер, Ш.
Цветы зла [Текст]/ Ш. Бодлер. - Х. : Фолио, 2003. – 251 с.

65я2
Е45
Економіка. Підприємництво. Менеджмент [Текст] : словник афоризмів-визначень. Кн. 1. А-К/ [уклад.: А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк]. - К. : Логос Україна, 2013. - 144 с.

65я2
Е45
Економіка. Підприємництво. Менеджмент [Текст] : словник афоризмів-визначень. Кн. 2. Л-Я/ [уклад.: А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк]. - К. : Логос Україна, 2013. - 160 с.

82.3(5Кор)-6
К66
Корейські прислів‘я та приказки [Текст]/ упоряд. та вступ. ст. В. Іванової. - К. : Дніпро, 1978. – 164 с.

63.5(4Укр)
Н30
Народні повір'я [Текст]/ Упор. М.К. Дмитренко. - К. : Народознавство, 2000. - 132 с.

84.4Рос1
П91
Пушкин, А.С.
Евгений Онегин [Текст] : роман в стихах/ А.С. Пушкин. - М. : DeAgostini, 2011. - 424 с.

76.19
Р12
Рабинович, М.А.
В мире миниатюрной книги [Текст]/ М.А. Рабинович. - С.Пб. : Изд. Куприянова Н., 2001. - 256 с.

84.4Фра
Р78
Ростан, Э.
Сирано де Бержерак [Текст] : героическая комедия в 5-и действиях/ Э. Ростан. - Х. : Фолио, 2007. – 285 с.

94.8
Т28
Твоя мудрость [Текст] : Сб. афоризмов, высказываний великих мудрецов Востока/ Сост. В.Грузин. - К. : Амадей, 2003. - 128 с.

84.4Укр1
У45
Українка, Л.
До Музи [Текст]/ Л. Українка. - Х. : Фоліо, 2007. – 222 с.

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Заповіт [Текст]/ Т.Г. Шевченко. - К. : Голов. спеціаліз. ред.  літ. мовами нац. меншин України, 1993. – 128 с.

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Кобзар [Текст]/ Т.Г. Шевченко ; підготов. репр. післямова та прим. М.О. Михальчука. - репр. вид. - К. : Добровільне тов-во любителів книги УРСР, 1991. – 126 с.

84.4Вел
Ш41
Шекспір, В.
Ромео і Джульєтта [Текст]/ В. Шекспір. - Х. : Фоліо, 2007. – 286 с.

 84.4Рос1
Ф45
Фет, А.А.
Стихотворения [Текст]/ А.А. Фет. - М. : Худ. литература, 1979. - 188 с.

84.4Укр1
Ф83
Франко, І.Я.
Лірика [Текст]/ І.Я. Франко. - Х. : Фоліо, 2007. – 254 с.

Галерея захоплень

92.0
Б79
Большой иллюстрированный энциклопедический справочник для детей: география, астрономия, изобретения [Текст]/ Авт. сост. М. Горчаков. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 336 с.

36.99я721
В25
Вдовченко, В.В.
Кулінарія. 11 кл. [Текст] : підручник/ В.В. Вдовченко, Н.Г. Левченко. - К. : Педагогічна думка, 2012. - 188 с.

37.248
В27
Велика книга юного дослідника [Текст]/ упоряд. Р. Гілпін, Л. Пратт ; пер. з англ. В.Наливаної ; [худож. Дж. Томпсон]. - К. : Країна Мрій, 2009. - 96 с.

92.0
К53
Книга юного вундеркінда: від А до Я [Текст] : енциклопедія для дітей/ [авт. тексту Д. Фарндон, Й. Кірквуд]. - К. : Махаон-Україна, 2007. – 112 с.

36.91я2
К65
Консервуємо без цукру та оцту [Текст] : 1000 бабусиних рецептів заготовок/ [уклад. О.В. Кара]. - Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2014. - 416 с.

37.24
К78
Кращі моделі сучасного одягу для жінок [Текст]/ Упор. Г.В. Солнцева. - Донецьк : БАО, 2006. – 400 с.

42.143я2
Л63
Лісова скарбниця [Текст] : довідник лікарських рослин/ [уклад. С.В. Ануфрієва]. - Донецьк : Глорія Трейд, 2013. - 224 с.

63.521(4Укр)-7
Л84
Лукашенко, Т.
Українські обереги своїми руками [Текст]/ Т. Лукашенко. - Х. : Аргумент-принт : Віват, 2015. - 224 с.

46.73я2
М15
Макгриві, П.
Собаки [Текст] : Походження та опис понад 160 порід собак з усього світу : [пер з англ.]/ П. Макгриві, Е. Джиніс. - Х. : Pelican : Фактор, 2011. - 240 с.

74.263.0
Р41
Репіленко, Л.
Виготовлення штучних квітів. 7-9 кл. [Текст] : варіативна частина програми з "Обслуговуючої праці"/ Л. Репіленко. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. - 144 с.

42.374я2
Ц27
Цвєткова, М.
Нова енциклопедія кімнатних рослин [Текст] : [довідкове вид.]/ М. Цвєткова. - Х. : Школа, 2013. - 216 с.

Вокруг света. - 2016. - № 6.
Міжнародний туризм. - 2015. - № 5.
Мир ПК.- 2013. - № 12.
Мотодрайв. - 2012. - № 6.
National geographic. - 2014. - № 11.
Трудова підготовка в рідній школі. - 2016. - № 1.
Смачна подорож. - 2016. - № 3.
Сорочки-вишиванки // Вишиванка. - 2011. - № 12.
Яскраві банти // Жінка. - 2016. - № 3. - С. 30.

 

Молодь України:2019
Україна -ЄС: прямуємо разом
Стиль життя - здоров'я
Постать світового значення
Мова - голос нації
Жертовний шлях до мрії
Покрова - оберіг України
Читаємо=перемагаємо!
Україна в об'єднаній Європі
Бути здоровим - бути сучасним
Пророк вільної України
О мово рідна! Золота колиско!
Календар зимових свят
Ми є народ, якого не здолати
Слава і гордість українського народу
Бібліотека - територія знань
Читаємо всією родиною
Мрій! Дій! Перемагай!
Відкрий Європу для себе
Скарби безсмертного Кобзаря
Мова - серце нації
Зима крокує, свята дарує
Єдина держава - єдиний народ
Сила нескорених!
Простір знань - Бібліотека
Моя країна: вільна та незалежна
Читати модно.
Молоді, могутні та сучасні
Україна - європейська держава. До Дня Європи.
Апостол незалежності. До Шевченківських днів
Мова - серце народу
Новорічний вернісаж
Україна - понад усе
За честь, за волю, за українську долю!
Перший Майдан
День знань
День незалежності України
Здорова молодь - багатство нації
Тарас Шевченко - України син
Мова - життя духовного основа
Свята Небесна Сотня
Екологічна культура - виклик сучасності
Щаслива родина - скарб України
Світ у руках молоді
Конституція - минуле і сьогодення
Читання - це відпочинок
Сяйво Новорічних свят

 

Останнє поновлення:
31.07.2019 17:10

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2018. Державна бібліотека України для юнацтва

  Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua