Державна бібліотека України для юнацтва
Вiтрина бiблiотеки
Анонси
Новини
страница о насБібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Революція на граніті

«Перший Майдан»
до 25-річниці Студентської революції на граніті

Бібліографічний список друкованих видань:

63.3(4Укр)6
Б43
Белебеха, І.О.
Україна: шлях до воскресіння [Текст]/ І.О.Белебеха. - К. : МАУП, 2007. - 520с.

63.3(4Укр)я2
В35
Верстюк, В.Ф.
Україна від найдавніших часів до сьогодення [Текст] : Хронологічний довідник/ В.Ф.Верстюк, О.М.Дзюба, В.Ф.Репринцев. - 2-е вид., доп. і доопр. - К. : Наукова думка, 2005. - 715с.

83.34Укр6
Г65
Гончар, О.Т.
Щоденники. У 3-х т. [Текст]. Т. 3. 1984-1995/ О.Т.Гончар. - К. : Веселка, 2004. - 606с.

66.3(4Укр)
Г65
Гонський, В.В.
Людина і нація. Час воїнів [Текст]/ В.В.Гонський. - К. : Основа, 2012. - 264 с.

63.3(4Укр)-8я73
Д36
Державні, політичні та громадські діячі України: політичні портрети [Текст] : Навчальний посібник. Кн.1/ За ред.М.І.Панова. - К : Ін Юре, 2002. - 476 с.

63.3(4Укр)я2
З-51
Земерова, Т.Ю.
Історія України [Текст] : практичний довідник : за всією шкільною програмою/ Т.Ю.Земерова, І.М.Скирда. - Вид. 3-є допов. та переробл. - Х. : Весна : ФОП Співак Т.К., 2011. - 448с.

63.3(4Укр)
З-91
Зубков, С.К.
Події, що змінили Україну [Текст]/ С.К.Зубков, В.Л.Карнацевич, А.Ю.Хорошевський. - Х. : Факт, 2013. - 383 с.

63.3(4Укр)я2
К90
Кульчицький, С.В.
Історія України [Текст] : повний курс підгот. для вступу до ВНЗ : довідник для абіт. та школ./ С.В.Кульчицький, Ю.А.Мицик, В.С.Власов. - Вид. 2-е, переробл. та допов. - К. : Літера, 2011. - 528с.

66.5(4Укр)
Л84
Лук’яненко, Л.Г.
Національна ідея і національна воля [Текст]/ Л.Г.Лук’яненко. - К. : МАУП, 2003. - 296с.

66.69(4Укр)
Н30
Народний Рух України: III Всеукраїнські Збори Народного Руху України, 28лютого-1березня 1992року [Текст] : Стенографічний звіт. - К. : Центральний Провід Народного Руху України, 1995. - 351 с.

66.69(4Укр)
Н30
Народний, Рух України
Перша Всеукраїнська партійна конференція Народного Руху України,14-15грудня 1996року [Текст] : Стенографічний звіт/ Р.У.Народний. - К. : Центральний Провід Народного Руху України, 1997. - 210 с.

66.69(4Укр)
Н30
Народний Рух України: VI Всеукраїнські Збори Народного Руху України, 15-17грудня 1995 року [Текст] : Стенографічний звіт. - К. : Центральний Провід Народного Руху України, 1996. - 276 с.

66.3(4Укр)
П12
Павличко, Д.В.
Українська національна ідея [Текст] : Статті, виступи, інтерв‘ю. Документи/ Д.В.Павличко. - К. : Основи, 2004. - 771с.

66.1(4Укр)я73
П50
Політична історія України [Текст] : навч.посіб./ [кол. авт.: В.А. Греченко та ін.] ; за ред. В.І. Танцюри. - 2-е вид., допов. - К. : Академвидав, 2008. - 552с.

63.3(4Укр)я721
С87
Струкевич, О.К.
Історія України. 11 кл. [Текст] : рівень стандарту, академічний рівень : підручник/ О.К.Струкевич, І.М.Романюк, С.І.Дровозюк. - К. : Грамота, 2011. - 320с.

66.75(4Укр)
С88
Студентська революція на граніті [Текст] : Альбом. - К. : Смолоскип, 1995. - 129 с.

66.1(4Укр)
Т44
Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти т. [Текст]. Т.9. 1989-2001 роки./ Упор. Ю. Шаповал. - К. : Дніпро, 2001. - 660с.

63.3(4Укр)6я721
Т89
Турченко, Ф.Г.
Історія України. 11 кл. [Текст] : підручник : профільний рівень/ Ф.Г.Турченко. - 2-е вид. - К. : Генеза, 2014. - 400 с.

63.3(4Укр)
У45
Україна крізь віки. В 15-и т. [Текст]. Т.14. Україна на межі тисячоліть (1991-2000рр.)/ Авт.-упоряд. В.М. Литвин. - К. : Альтернативи, 2000. - 360с.

63.3(4Укр)
У45
Україна крізь віки. В 15-и т. [Текст]. Т.14. Україна на межі тисячоліть (1991-2000рр.)/ Авт.-упоряд. В.М. Литвин. - К. : Альтернативи, 2000. - 360с.

Бондарук Л. Перший Майдан. 25 років Революції на граніті / Леся Бондарук, Сергій Громенко // Інформаційно-аналітичний тижневик «Дзеркало тижня». – 2015. – № 36-37. – С.11

Грабовський С. Революції на граніті – 25. Чи засвоєно уроки? / Сергій Грабовський // День. – 2015. – 1 жовтня (№178). – С.4-5

Доломан О. Тримаймося – і вистоїмо! / Ольга Доломан // Віче. – 2005. – № 9. – С.6-9

 

 

Молодь України:2019
Україна -ЄС: прямуємо разом
Стиль життя - здоров'я
Постать світового значення
Мова - голос нації
Жертовний шлях до мрії
Покрова - оберіг України
Читаємо=перемагаємо!
Україна в об'єднаній Європі
Бути здоровим - бути сучасним
Пророк вільної України
О мово рідна! Золота колиско!
Календар зимових свят
Ми є народ, якого не здолати
Слава і гордість українського народу
Бібліотека - територія знань
Читаємо всією родиною
Мрій! Дій! Перемагай!
Відкрий Європу для себе
Скарби безсмертного Кобзаря
Мова - серце нації
Зима крокує, свята дарує
Єдина держава - єдиний народ
Сила нескорених!
Простір знань - Бібліотека
Моя країна: вільна та незалежна
Читати модно.
Молоді, могутні та сучасні
Україна - європейська держава. До Дня Європи.
Апостол незалежності. До Шевченківських днів
Мова - серце народу
Новорічний вернісаж
Україна - понад усе
За честь, за волю, за українську долю!
Перший Майдан
День знань
День незалежності України
Здорова молодь - багатство нації
Тарас Шевченко - України син
Мова - життя духовного основа
Свята Небесна Сотня
Екологічна культура - виклик сучасності
Щаслива родина - скарб України
Світ у руках молоді
Конституція - минуле і сьогодення
Читання - це відпочинок
Сяйво Новорічних свят

 

Останнє поновлення:
31.07.2019 17:10

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2018. Державна бібліотека України для юнацтва

  Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua