Державна бібліотека України для юнацтва
Вiтрина бiблiотеки
Анонси
Новини
страница о насБібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Моя країна: вільна та незалежна
до Дня Незалежності України

Україно моя – я для тебе на світі живу.
І. Франко.

 

До Дня незалежності України

      Україна крокує шляхом побудови незалежної держави 25 років. Торуючи цю нелегку дорогу, вона добивалась успіху, робила деякі помилки, раділа і сумувала, але йшла вперед.
Давайте побажаємо українській державі здобути мир і спокій та процвітання. Слава Україні – вільній, воскресаючій, соборній!      
Державна бібліотека України для юнацтва пропонує переглянути найкращі видання з фондів нашої бібліотеки по даній темі.

 

Бібліографічний список друкованих видань:

67.9(4Укр)300.11
У45
Україна. Конституція
Конституція України [Текст] : чинне законодавство зі змін. та доп. станом на 1 травня 2015 р. : офіц. текст/ Україна. Конституція. - К. : Вид. Паливода А.В., 2015. - 64 с.

26.89(4Укр)я2
В27
Велика ілюстрована енциклопедія України [Текст]/ [В.К. Борисенко, Л.І. Брюховецька, Г.І. Веселовська та ін.]. - К. : Махаон-Україна, 2009. – 504 с.

66.3(4Укр),5
Г85
Гринів, О.І.
Маєстат національної гідності [Текст]/ О.І.Гринів. - Львів : Тріада плюс, 2014. - 464 с.

67.9(4Укр)300.581
Д36
Державний Гімн України [Текст] : Популярний історичний нарис/ Упор. М.П. Линник. - К. : Музична Україна, 2006. – 55 с.

63.3(0=4Укр)я43
Д44
Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: сучасний вимір, проекція у майбутнє ( у рамках конгресу української діаспори) [Текст] : зб. матер. 3-ї міжнар. наук-практ. конфер., М. Львів, 23-25 червня 2010 р./ [редкол.: І. Ключковська (відп. ред.) та ін.]. - Львів : Львівська політехніка, 2010. – 592 с.

66.3(4Укр)
П14
Паламарчук, М.О.
Виклики модернізації в Україні: політичні аспекти [Текст] : монографія/ М.О.Паламарчук. - К. : НІСД, 2014. - 152 с.

26.89(4Укр)я2
У45
Україна [Текст] : енциклопедія/ [Г.О. Гуркіна, О.В. Сердюк, В.І. Лепко та ін.]. - Х. : Торсінг плюс, 2011. – 256 с.

63.3(4Укр)я6
У45
Україна. Ukraine [Текст] : Фотоальбом/ Авт.-упор. В.В. Томазов. - К. : Мистецтво, 2007. – 432 с.

63.3(4Укр)
У45
Україна - європейська країна [Текст]/ [авт.-уклад. С. Чайковський]. - К. : Балтія-Друк, 2015. - 124 с.

63.3(4Укр)я2
Ш24
Шаповал, Ю.І.
Держава [Текст] : іл. енцикл. України/ Ю.І.Шаповал. - К. : Балтія-Друк, 2008. – 160 с.

63.3(4Укр)6-8я2
Ш26
Шаров, І.Ф.
Сто особистостей України 1991-2011 [Текст]/ І.Ф.Шаров. - К. : Арт Економі, 2011. – 471 с.

Державність, виміряна поколіннями

63.3(4Укр)
Б43
    Белебеха, І.О.
    Безсмертна Україна [Текст]. Т.1. Народження України/ І.О.Белебеха. - 2-е вид. - Х. : ДИВ, 2009. – 456 с.

66.75(4Укр)
Б83
Бородін, Є.І.
Історія формування державної молодіжної політики в Україні (1991-2004 рр.) [Текст] : Монографія/ Є.І.Бородін. - Д. : Герда, 2006. – 472 с.

63.3(4Укр)61
Г12
Гаврилів, І.О.
Західна Україна у 1921-1941 роках: нарис історії боротьби за державність [Текст] : монографія/ І.О.Гаврилів. - Львів : Львівська політехніка, 2012. - 472 с.

74.200.51
Г61
Головешко, Л.М.
Україна - козацька держава. Історія українського козацтва [Текст] : Навчальне видання/ Л.М.Головешко. - Маріуполь : Новий світ, 2005. – 256 с.

66.3(4Укр)
Г65
Гонський, В.В.
Людина і нація. Час воїнів [Текст]/ В.В.Гонський. - К. : Основа, 2012. - 264 с.

63.3(4Укр)534-454
Д55
Добржанський, О.В.
Змагання за українську державність на Буковині (1914-1921 рр.) [Текст] : документи і матеріали/ О.В.Добржанський, В.П.Старик. - Чернівці : Чернівецька обласна друкарня, 2009. – 512 с.

63.3(4Укр)5
Д67
Донік, О.М.
Україна: хронологія розвитку. Імперська доба. 1800-1917 рр. [Текст] : До 20-річчя незалежності України/ О.М.Донік ; [О. М. Донік ; керів. проекту: А.В. Толстоухов ]. - К. : Кріон, 2011. - 560 с.

67.2(4Укр)я73
І-23
Іванченко, Р.П.
Українська державність в 20-90-х рр. [Текст] : Навчальний посібник/ Р.П.Іванченко. - К. : МІЛП, 2000. - 255 с.

63.3(4Укр)-3я73
І-90
Історія України та її державності [Текст] : курс лекцій : навч. посіб./ за наук. ред. Л.Є. Дещинського. - Вид. 5-е, переробл. і допов. - Львів : Львівська політехніка, 2009. – 476 с.

63.3(4Укр)я2
К20
Капранов, Д.В.
Мальована історія незалежності України [Текст]/ Д.В.Капранов, В.В.Капранов ; брати Капранови ; худож. Ю. Журавель. - К. : Зелений пес : Гамазин, 2013. - 80 с.

63.3(4Укр)6-2
К56
Ковпак, Л.В.
Найближча історія: Україна 1945-2000 рр. [Текст]/ Л.В.Ковпак. - К. : Наш час, 2007. – 248 с.

67.2(4Укр)я7
М19
Малик, Я.
Історія української державності [Текст] : Навч.посібник/ Я.Малик, Б.Вол, В.Чуприна. - Львів : Світ, 1995. – 248 с.

63.3(4Укр)5
М21
Малюта, О.В.
"Просвіти" і Українська Державність (друга половина ХІХ - перша половина ХХ ст.) [Текст] : До 140-річчя товариства "Просвіта"/ О.В.Малюта. - К. : Просвіта, 2008. – 840 с.

63.3(4Укр)я2
С81
Сто великих українців [Текст]/ Н.В. Астапенко, О.К. Барашкова, А.В. Дарибогова та ін. - К. : Арій, 2011. – 496 с.

63.3(4Укр)-38я43
У45
Україна. Процеси націотворення [Текст]/ [Ю. Бестерс-Дільгер, Г. Біндер, Р. Вульпіус]; упоряд. А. Каппелер. - К. : КІС, 2011. – 416 с.

63.3(4Укр)6я43
У45
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність [Текст]. Вип. 18. Західно-Українська Народна Республіка: До 90-річчя утворення/ [редкол.: Я. Ісаєвич (голова) та ін.]. - Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип‘якевича НАН України, 2009. - 724 с.

77.4(4Укр)я43
У45
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність [Текст]. Вип. 19. "Просвіта" - оберіг незалежності та соборності України/ [редкол.: Я. Ісаєвич (відп. ред.) та ін.]. - Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип‘якевича НАН України, 2010. - 780 с.

63.3(4Укр)я2
У45
Україна: Хронологія розвитку з давніх часів до пізньої античності [Текст]. Т.1./ Укл. О.О. Григор‘єва. - К. : КВІЦ, 2007. – 544 с.

63.3(4Укр)
У45
Україна крізь віки. В 15-и т. [Текст]. Т.5. Галицько-Волинська Русь/ Авт.-упоряд. М.Ф. Котляр. - К. : Альтернативи, 1998. – 336 с.

63.3(4Укр)
У45
Україна крізь віки. В 15-и т. [Текст]. Т.8. Гетьманська Україна/ Авт.-упоряд. О.І. Гуржій, Т.В. Чухліб. - К. : Альтернативи, 1999. – 304 с.

63.3(4Укр)
У45
Україна крізь віки. В 15-и т. [Текст]. Т.9. Національне відродження України/ Авт.-упоряд. В.Г. Сарбей. - К. : Альтернативи, 1999. – 336 с.

63.3(4Укр)
У45
Україна крізь віки. В 15-и т. [Текст]. Т.14. Україна на межі тисячоліть (1991-2000рр.)/ Авт.-упоряд. В.М. Литвин. - К. : Альтернативи, 2000. – 360 с.

63.3(4Укр)-454
У45
Українське суспільство на шляху до політичної нації: історія і сучасність [Текст] : кол. монографія/ кол. авт.: І.Д. Дудко (керівник) та ін.; наук. ред. І.Д. Дудко. - К. : КНЕУ, 2014. - 478 с.

67.2(4Укр)я73
Ш37
Шевчук, В.П.
Історія української державності [Текст] : Курс лекцій : навч. посіб./ В.П.Шевчук, М.Г.Тараненко. - К. : Либідь, 1999. – 480 с.

Бойко І. Боротьба українського народу за державну незалежність у 1917-1921 рр.: уроки для сучасної України / І.Бойко // Право України. – 2016. - № 1. – С. 182-191.
Вертій О. На шляхах утвердження нашої незалежності / Олексій Вертій // Рідний край. – 2013. - № 2. – С. 59-68.
Головатий М. Національне та світове державотворення: політологічний сенс і практика / Микола Головатий // Трибуна. – 2014. - № 1-4. – С. 30-31.
Петров Є.М. Державотворчі процеси в Україні на переломних етапах історичного розвитку / Є. М. Петров // Наукові праці МАУП. – 2012. - № 1. – С. 109-115.
Хамула Л.І. Державотворчі та національно-демократичні процеси в Україні 1991-2014 рр.: польський суспільно-політичний дискурс / Л.І. Хамула // Український історичний журнал. – 2015. - №1. – С. 92-107.

Україна - шлях у майбутнє

 66.2(4Укр)
А65
Андрійчук, О.
Україна - Європа: тести на сумісність [Текст]/ О.Андрійчук. - К. : Смолоскип, 2007. – 378 с.

  66.3(4Укр),1
А66
Андрусів, В.
Змінити майбутнє [Текст]/ В.Андрусів. - К. : Наш Формат, 2014. - 144 с.

 74.48
Є24
Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система [Текст] : довідник користувача : пер. з англ./ за ред. Ю.М. Рашкевича, Ж.В. Таланової. - Львів : Львівська політехніка, 2015. - 106 с.

76.0(4Укр)
І-74
Інформаційна політика України: європейський контекст [Текст] : Монографія/ Л.В. Губерський, Є.Є. Камінський, Є.А. Макаренко та ін. - К. : Либідь, 2007. - 360с.

26.89(4)я73
К78
Країни Євросоюзу та Україна [Текст] : [навч. посіб.-довід.]/ [упоряд. Я. Бухней]. - Тернопіль : Астон, 2008. - 208с.

74.200.58
М14
Майбутнє Вінниччини - талановиті діти [Текст]/ [голов. ред. та упоряд. В. Шеремета]. - Макарів : Перлина, 2015. - 176 с.

74.200.58
М14
Майбутнє Волині - талановиті діти [Текст]/ [голов. ред. та упоряд. В. Шеремета]. - Макарів : Перлина, 2015. - 112 с.

74.200.58
М14
Майбутнє Львівщини - талановиті діти [Текст]/ [голов. ред. та упоряд. В. Шеремета]. - 2-е вид. - Макарів : Перлина, 2015. - 111 с.

74.200.58
М14
Майбутнє Одещини - талановиті діти [Текст]/ [голов. ред. та упоряд. В. Шеремета]. - 2-е вид. - Макарів : Перлина, 2015. - 223 с.

74.200.58
М14
Майбутнє Полтавщини - талановиті діти [Текст]/ [голов. ред. та упоряд. В. Шеремета]. - Макарів : Перлина, 2015. - 160 с.

74.200.58
М14
Майбутнє Черкащини - талановиті діти [Текст]/ [голов. ред. та упоряд. В. Шеремета]. - Макарів : Перлина, 2015. - 144 с.

66.4(4),60
Н15
Навчайся в Європі ! [Текст] : Освітні програми, гранти та стипендії ЄС та держав-членів ЄС. - К. : Август-Трейд, 2015. - 92 с.

74.04(4Укр)
О-13
Обдарована молодь України [Текст] : Оцінка сучасного стану та поширення перспективного досвіду роботи з обдарованою молоддю в регіонах України/ Ред. С.О. Терепищий. - К. : ВМГО "Союз обдарованої молоді", 2008. - 156с.

88.42я73
П33
Пірен, М.І.
Молодь і політика в Україні: соціо-психологічний аналіз [Текст] : навч. посіб./ М.І.Пірен, М.М.Корнівська. - Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2011. - 264 с.

74.58(4Укр)
С91
Сучасна економічна освіта. Україна і Болонський процес [Текст]/ за ред. В.Д. Базилевича. - К. : Знання, 2006. – 326 с.

74.58я43
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання фахівців на міжнародному ринку вищої освіти: міжнародний науковий вісник [Текст] : Збірник наукових статей за матеріалами XIV Міжнародної науково-практичної конференції 17-20 квітня 2007 р., м. Ужгород/ Упор. К. Мовчан. - Ужгород : Ліра, 2007. – 314 с.

74.58(4Укр)я6
У11
У кольорі молодості [Текст]/ [уклад. О. Віщук]. - К. : НТУУ "КПІ", 2008. – 76 с.

  66.3(4Укр)
У45
Україна на шляху до Європи [Текст]/ Упор. В. Шкляр. - К. : Етнос, 2006. – 496 с.

60.56я73
Ч-44
Чепига, М.
Плекаймо інтелектуальну еліту [Текст] : навч. посіб./ М.Чепига. - Львів : Тріада плюс, 2007. – 536 с.

66.2(4Укр)
Ш73
Шмідт, А.
Україна. Країна майбутнього [Текст]/ А.Шмідт. - Ужгород : Карпати, 2006. – 88 с.

24 серпня – День Незалежності України // Дивослово. – 2013. - № 7-8. – С.1.
Василенко В. Наша стіна / Володимир Василенко // Український тиждень. – 2015. - № 11. – С. 16-18.
Гаврилишин Б. Нація має майбутнє, якщо в неї є план на завтра / Богдан Гаврилишин // Віче. – 2016. - № 1-2. – С. 28-29.
Європейська інтеграція – головний пріоритет України // Pro Futuro – 2013. - №2. – С. 6-7.
Мечніков Г.І. Розбудова української державності в умовах глобалізації та євроінтеграції / Г.І.Мерніков, А.І. Шевцов // Стратегічна панорама. – 2015. - № 1.-С. 67-75.
Пахльовська О. Україна може існувати лише в одному цивілізаційному вимірі – європейському / Оксана Пахльовська // Світогляд. – 2015. - № 5. – С. 3-7.
Перглер Т. Розвиток науки, освіти і культури як засада українського державотворення / Тетяна Перглер // Вища освіта України. – 2012. - № 3. – С. 51-58.

Сторінками гідності

63.3(4Укр)64
Б17
    Базалук, О.
    Война в Украине. Репортаж из горящего Киева [Текст] : Два кровавых февральских дня/ О.Базалук. - К. : МФКО, 2014. - 24 с.

63.3(4Укр)64
В42
Війна очима ТСН [Текст] : 28 історій по той бік камери/ [авт.-упоряд. О. Кашпор]. - К. : Основи, [2015]. - 223 с.

84(4Укр)6
В65
Воїнам Світла [Текст] : Найкраще від кращих для найкращих. Вип.2/ [упоряд. С. Жук]. - Мукачево : Серце патріота, 2015. - 256 с.

     66.3(4Укр)6
Г17
Гальчинський, А.С.
Помаранчева революція і нова влада [Текст]/ А.С.Гальчинський. - К. : Либідь, 2005. - 368с.

  84.4Укр6
Д50
Дичка, Н.
Знакове світло Майдану [Текст] : зб. поезій/ Н.Дичка. - К. : Смолоскип, 2014. - 48 с.

63.3(4Укр-2К)64
Д54
Дневник Евромайдана [Текст] : [Революция глазами журналистов "Репортера"]. Кн.1. Ноябрь - декабрь 2013 г./ [отв. за вып. С. Крюкова]. - К. : Саммит-Книга, 2014. - 184 с.

66.3(4Укр),41
Е24
Евромайдан [Текст] : Точка невозврата Украины: срыв подписания договора с ЕС и репрессии в отношении мирных протестующих и журналистов дискредитировали украинскую власть : История и особенности массового антиправительственного протеста в Украине. - Варшава : Открытый диалог, [2015]. - 75 с.

66.3(4Укр),133
З-14
Загребельний, І.
Майдан. Хроніки недореволюції [Текст]/ І.Загребельний. - Д. : АРТ-Прес, 2014. - 96 с.

84.4Укр6
Л84
Лукасевич, А.І.
Наш захисник: Ми хочемо жити в мирі [Текст]/ А.І.Лукасевич ; [А.І. Лукасевич]. - К. : Агентство по розповсюдженню друку, 2015. - 128 с.

66.3(4Укр),133.1
М14
Майдан від першої особи: 45 історій Революції гідності [Текст]/ [упоряд. Т.Ковтунович, Т. Привалко]. - К. : КІС, 2015. - 320 с.

4.4Укр6
М33
Матвійчук, А.М.
На варті [Текст] : Фотопоетична книга/ А.М.Матвійчук ; [А.М. Матвійчук]. - Хмельницький : ФОП Сторожук О.В., 2015. - 84 с.

63.3(4Укр-4Жит)
М36
Махорін, Г.Л.
Наші Герої [Текст]/ Г.Л.Махорін. - Житомир : Вид. В.Б. Котвицький, 2014. - 128 с.

66.3(4Укр),1
П27
Перепічка, Є.В.
Майдан 2013-2014 рр. в ілюстраціях [Текст]/ Є.В.Перепічка. - Львів : Растр-7, 2014. - 76 с.

66.3(4Укр),133
Н39
Небесна сотня [Текст]/ [К. Богданович, Х. Бондарева, Ю.Бухтоярова та ін.]. - Х. : Фоліо, 2015. - 206 с.

84.4Укр6
С13
Савчук, В.
Батьківщина з великої Літери [Текст]/ В.Савчук. - Одеса : ВМВ, 2014. - 96 с.

66.3(4Укр)68
С24
Сватко, Я.
За що боролись на Майдані [Текст] : Причинки до історії Помаранчевої революції/ Я.Сватко. - Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2006. – 56 с.

84.4Укр6
С47
Слабошпицький, М.
Велика війна 2014...: Україна: виклики, події, матеріали [Текст]/ М.Слабошпицький ; [літ. ред. С.Цушко]. - К. : Ярославів Вал, 2015. - 320 с.

66.3(4Укр),133.1
Ф53
Филипович, Л.О.
Майдан і церква [Текст]/ Л.О.Филипович. - К. : Техніка, 2015. - 656 с.

Доманська О.А. Революція гідності в просторі європейських цінностей / Олена Доманська // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2015. - № 2. – С. 75-79.
Зятьєв С. Двадцятирічні…/ С. Зятьєв // Військо України. – 2015. - № 6. – С. 2-4.
Ковб Н. Бути українцем – це в крові / Наталія Ковб // Золотий резерв. – 2014. - № 9. – С. 22.
Найголовніша зброя – любов до Батьківщини // Військо України. – 2014. - № 3. – С. 34-36.
Ребрик А. Це було свідоме рішення – іти захищати Батьківщину / Пластовий шлях. – 2015. - № 1. – С. 30-31.
«Свобода на барикадах». До другої річниці Революції Гідності // Світогляд. – 2016. - № 2. – С. 1-5.

Духовні пам'ятки України

26.89(4Укр)я2
Б28
    Батій, Я.О.
    Славетні міста України [Текст] : іл. енцикл. : культові споруди, перлини архітектури, замки, палаци та ін./ Я.О.Батій ; [Я.О. Батій]. - Х. : Торсінг плюс, 2011. – 256 с.

 85.113(4Укр)
В39
Вечерський, В.
Замки та фортеці України [Текст]/ В.Вечерський. - К. : Балтія-Друк, 2015. - 151 с.

85.113(4Укр)
В39
Вечерський, В.В.
Фортеці й замки України [Текст] : [наук. монографія]/ В.В.Вечерський. - К.; Чернігів : Деснянська правда, 2011. - 664 с.

86.372.24(4Укр)-647
Л74
Ломачинська, І.М.
Монастирі України [Текст]/ І.М.Ломачинська. - К. : Балтія-Друк, 2015. - 208 с.

86.372.24(4Укр)
М50
Мензатюк, З.З.
Дива українських храмів [Текст]/ З.З.Мензатюк. - Чернівці : Букрек, 2015. - 120 с.

63.3(4Укр)я2
С81
Сто великих чудес України [Текст]/ Авт.-упор. А.Ю. Низовський. - К. : Арій, 2007. - 416с.

 

26.89(4Укр)л6
Ч-84
Чудеса Украины [Текст]/ [авт.-сост. А. Кривошей]. - Донецк : Глорія, 2011. – 384 с.

7 чудес України. Замки, фортеці, палаци // Освіта і управління. – 2013. - № 1-2. – С. 189-195.
Александрович В. Найдавніші львівські ікони кінця ХІV-ХV ст. / Володимир Александрович // Пам’ятки України: історія та культура. – 2013. - № 8. – С. 2-9.
До 100-річчя відкриття Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького // Пам’ятки України: історія та культура. – 2013. - № 12. – С. 2-71.
Марголіна І. Кирилівська церква: історія заснування та початки функціонування / Ірина Марголіна // Пам’ятки України: історія та культура. – 2013. - № 2. – С. 2-11.
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник // Пам’ятки України: історія та культура. – 2012. - № 6. – С. 2-87.
Софіївський монастир і майдан // Пам’ятки України: історія та культура. – 2013. - № 3. – С. 2-71.

 

Молодь України:2019
Україна -ЄС: прямуємо разом
Стиль життя - здоров'я
Постать світового значення
Мова - голос нації
Жертовний шлях до мрії
Покрова - оберіг України
Читаємо=перемагаємо!
Україна в об'єднаній Європі
Бути здоровим - бути сучасним
Пророк вільної України
О мово рідна! Золота колиско!
Календар зимових свят
Ми є народ, якого не здолати
Слава і гордість українського народу
Бібліотека - територія знань
Читаємо всією родиною
Мрій! Дій! Перемагай!
Відкрий Європу для себе
Скарби безсмертного Кобзаря
Мова - серце нації
Зима крокує, свята дарує
Єдина держава - єдиний народ
Сила нескорених!
Простір знань - Бібліотека
Моя країна: вільна та незалежна
Читати модно.
Молоді, могутні та сучасні
Україна - європейська держава. До Дня Європи.
Апостол незалежності. До Шевченківських днів
Мова - серце народу
Новорічний вернісаж
Україна - понад усе
За честь, за волю, за українську долю!
Перший Майдан
День знань
День незалежності України
Здорова молодь - багатство нації
Тарас Шевченко - України син
Мова - життя духовного основа
Свята Небесна Сотня
Екологічна культура - виклик сучасності
Щаслива родина - скарб України
Світ у руках молоді
Конституція - минуле і сьогодення
Читання - це відпочинок
Сяйво Новорічних свят

 

Останнє поновлення:
31.07.2019 17:10

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2018. Державна бібліотека України для юнацтва

  Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua