Державна бібліотека України для юнацтва
Вiтрина бiблiотеки
Анонси
Новини
страница о насБібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Мова – серце народу

до Міжнародного дня рідної мови

Живи, народу вічне слово!
М. Рильський

Щорічно 21 лютого  відзначається  Міжнародний день рідної мови. Мова — це історія народу, його світогляд, інтелектуальний та духовний результат  еволюції кожного етносу. Без своєї мови, своєї самобутньої культури немає народу.
    Згідно Конституції України державною мовою є українська мова. У час національного й державного відродження помітно зростає інтерес до української мови як головної ознаки нації.
    Державна бібліотека України для юнацтва пропонує найкращі друковані видання  з фондів нашої бібліотеки про велику роль української мови в житті народу, історію виникнення та розвиток української мови, звичаї, обряди, свята українців та  художні твори класиків українського слова.

Бібліографічний список друкованих видань

67.9(4Укр)300.11
У45
Україна. Конституція
Конституція України [Текст] : чинне законодавство зі змін. та доп. станом на 1 травня 2015 р. : офіц. текст/ Україна. Конституція. - К. : Вид. Паливода А.В., 2015. - 64 с. - (Закони України).  

81.21Укр-922
Б61
Білецька, О.І.
Українська мова та література [Текст] : тренажер для підготовки до ЗНО : поглиблений та базовий рівні : за чинною програмою ЗНО/ О.І.Білецька, С.А.Витвицька. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 160 с.

81.21Укр-922
Б61
Білецька, О.І.
Українська мова [Текст] : комплексна підготов. до ЗНО та ДПА : поглиблений та базовий рівні : ЗНО 2016/ О.І.Білецька. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 528 с.

81.2Укр-922
Д58
Довідник школяра і студента. Українська мова [Текст]/ Авт.-упор. О.А. Росінська. - Донецьк : БАО, 2006. - 416с.

81.21Укр-922
З-41
Збірник тестових завдань з української мови [Текст] : посібник/ [авт. кол.: Г.Л. Вознюк (кер.) та ін.]. - Львів : Львівська політехніка, 2015. - 576 с.

81.2
М74
Мова - народ [Текст] : Висловлювання про мову та її значення в житті народу/ упоряд. О. Тихий. - К. : Смолоскип, 2007. - 416с.

81.2Укр-922
Н73
Новий довідник. Українська мова. Українська література [Текст]/ Ред. Н. Крупчан. - К. : Казка, 2004. - 864с.

81.2Укр-922
П18
Паращич, В.В.
Українська мова. Довідник старшокласника та абітурієнта [Текст] : Посібник/ В.В.Паращич. - Х. : Торсінг, 2005. - 272с.

81
П64
Потебня, О.
Мова. Національність. Денаціоналізація [Текст] : Статті і фрагменти/ О.Потебня ; Упоряд. Ю.Шевельов. - Нью-Йорк : Б.в., 1992. - 156 с.

81.21Укр
С13
Савойська, С.В.
Українська мова як державна: освіта, політика [Текст] : [монографія]/ С.В.Савойська, В.Ф.Панібудьласка, А.М.Тугай ; за ред. С.В. Савойської. - К. : Вища школа, 2009. - 319 с.

94.8
С25
Свою Україну любіть... [Текст]/ авт.-уклад. В. Буркат. - Суми : Університетська книга, 2008. - 476с.

63.5(4Укр)
С32
Сергійчук, В.
Що дала Україна світові [Текст]/ В.Сергійчук. - К. : ПП Сергійчук М.І., 2008. - 288с.

92.0(4Укр)
С91
Сухомозський, М.М.
Україна у світі [Текст] : Енциклопедичний довідник/ М.М.Сухомозський, Н.П.Аврамчук. - К. : МАУП, 2007. - 872с.

63.5(4Укр)я2
Т28
Твоя країна - Україна [Текст] : енциклопедія українського народознавства/ [уклад. Н.Д. Кусайкіна]. - Х. : Школа, 2009. - 496с.

81.2Укр
Т48
Ткаченко, О.Б.
Українська мова і мовне життя світу [Текст]/ О.Б.Ткаченко. - К. : Спалах, 2004. - 272с.

81.21Укр.я43
У45
Українська мова у світі [Текст] : зб. матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.; 6-7 листопада 2014 р./ [редкол.: О. Винницька-Юсипович та ін.]. - Львів : Львівська політехніка, 2014.

21 лютого – День рідної мови // Методичні діалоги. – 2012. - № 2. – С. 11.

Бут В. Мова як фундамент існування нації / В. Бут // Кримська світлиця. – 2014. – 22 серп. – С. 4.

Головачева К.Р. Мова як ознака нації і символ держави / К.Р. Головачева // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. Каразіна. – 2014. - №1091. – С. 94-97.

Шишкін В.І. Мова як складник державотворення / В.І. Шишкін // Мовознавство. – 2013. - № 2-3. – С. 221-231.

Із глибини віків

81
Б87
Брайчевський, М.
Походження слов‘янської писемності [Текст]/ М.Брайчевський. - 4-е вид. - К. : Києво-Могилянська академія, 2009. - 154с.

81.2Укр-67
Г55
Глуховцева, К.Д.
З народного джерела: говори української мови [Текст] : Посібник/ К.Д.Глуховцева. - Луганськ : Альма-матер, 2007. - 123с.

81.2Укр-7
Г62
Голубець, М.
На захист рідної мови й культури мовлення [Текст]/ М.Голубець. - Львів : Манускрипт, 2011. - 56 с.

81.2Укр-03
Г93
Губерначук, С.С.
Трипілля і українська мова [Текст]/ С.С.Губерначук. - К. : Фенікс, 2005. - 232с.

81.2Укр-03
Д18
Данилевська, О.М.
Мова в революції та революція в мові [Текст] : мовна політика Центральної Ради, гетьманату, Директорії УНР/ О.М.Данилевська. - К. : Ін-т української мови НАН України, 2009. - 176с.

81.2Укр-03
І-90
Історія української мови в конспектах Юрія Кузьменка [Текст] : Навчальний посібник. - 2-ге вид., доп. - К. : Пульсари, 2003. - 90с

81.2Укр-3
К56
Коваль, А.П.
Знайомі незнайомці. Походження назв поселень України [Текст] : Наук.-попул.вид./ А.П.Коваль. - К. : Либідь, 2001. - 304 с.

81.2Укр-03
К82
Крижанівська, О.І.
Історія української мови: Історична фонетика. Історична граматика [Текст] : навч. посіб./ О.І.Крижанівська. - К. : Академія, 2010. - 248с.

81.2Укр-03
К88
Кубайчук, В.
Хронологія мовних подій в Україні (зовнішня історія української мови) [Текст]/ В.Кубайчук. - К. : КІС, 2004. - 176с.

81.2Укр-03
О-36
Огієнко, І. (Митрополит Іларіон)
Історія української літературної мови [Текст]/ І.(.І.Огієнко. - 2-е вид., випр. - К. : Наша культура і наука, 2004. - 436с.

81.2Укр-03-923
П12
Павленко, Л.П.
Історична граматика української мови [Текст] : навч. посіб./ Л.П.Павленко. - Луцьк : ВНУ ім. Л. Українки, 2010. - 208с.

81.21Укр-03
П12
Павленко, Л.П.
До джерел словесних скарбів [Текст] : навч. посіб. з історії укр. мови/ Л.П.Павленко. - 2-е вид, допов. і переробл. - Луцьк : СНУ ім. Л. Українки, 2013. - 192 с.

81.21Укр-03
П32
Півторак, Г.
Українці: звідки ми і наша мова [Текст]/ Г.Півторак. - К. : Наукова думка, 1993. - 199с.

81.2Укр-3
П56
Пономарів, О.Д.
Лексика грецького походження в українській мові [Текст]/ О.Д.Пономарів. - К. : Просвіта, 2005. - 127с.

81.2Укр-2
Р49
Різників, О.С.
Спадщина тисячоліть: українська мова. Чим вона багатша за інші? [Текст]/ О.С.Різників. - Вид. 2-е, допов., переробл. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - 192с.

81.21Укр-03
Р85
Рульова, Н.І.
Історія українського мовознавства [Текст] : навч. посіб. Ч.3/ Н.І.Рульова. - Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2014. - 140 с.

81.2Укр я73
Р88
Русанівський, В.М.
Історія української літературної мови [Текст] : Підручник/ В.М.Русанівський. - К. : АртЕк, 2001. - 392 с.

81.2Укр-03
Т47
Тищенко, К.М.
Мовні контакти: свідки формування українців [Текст]/ К.М.Тищенко. - К. : Аквілон-Плюс, 2006. - 416с
.
81.21Укр
Т48
Ткаченко, О.Б.
Українська мова: сьогодення й історична перспектива [Текст]/ О.Б.Ткаченко. - К. : Наукова думка, 2014. - 511 с.

81.2Укр-03я43
У45
Українська історична та діалектна лексика [Текст] : зб. наук. праць. Вип.5./ ред. Г. Войтів. - Львів : Ін-т українознавства, 2007. - 556с.

81.2Укр-3
У45
Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду [Текст] : Документи і матеріали/ Ред. Л. Масенко. - 2-е вид., доп. - К. : Києво-Могилянська академія, 2006. - 399с.

81.2Укр-03
Ф24
Фаріон, І.Д.
Мова - краса і сила [Текст] : Суспільно-креативна роль української мови в XI- середині XIX ст./ І.Д.Фаріон. - Львів : Львівська політехніка, 2007. - 168с

Баранник О.Ю. Тернистий шлях української мови / О.Ю. Баранник // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2014. - № 10. – С. 55-69.

Березняк В. Мова наших пращурів: від сивої давнини до сьогодення / Віктор Березняк // Науковий світ. – 2011. - № 5. – С. 20-22.

Куляс П. Вся і давність, і обнова – українська мова / Павло Куляс // Вища освіта України. – 2012. - № 4. – С. 13-24.

Мандрик Н. Українська мова в європейському середньовіччі / Неля Мандрик // Нова педагогічна думка. – 2013. - № 4. – С. 20-22.

Мацько Л. З історії питання про українську мову в Україні на початку ХХ століття / Любов Мацько // Пам'ять століть. – 2012. - № 5. – С. 122-131.

Тараненко О. О. Формування нової системи соціальних цінностей і пріоритетів українського суспільства / О.О. Тараненко // Мовознавство. – 2012. - № 3. – С. 3-32.

Спілкуймося українською

81.2Укр-7
В54
Вихованець, І.Р.
Розмовляймо українською [Текст] : мовознавчі етюди/ І.Р.Вихованець. - К. : Пульсари, 2012. - 160 с.

 81.2Укр-7
В68
Волощак, М.
Неправильно-правильно [Текст] : Довідник з українського слововживання.За матеріалами засобів масової інформації/ М.Волощак. - К. : Просвіта,Українська Видавнича Спілка, 2000. - 128 с.

81.2Укр-923
Г85
Гриценко, Т.Б.
Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : навч. посіб./ Т.Б.Гриценко. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 624с.

81.2Укр-4
Д58
Довідник з культури мови [Текст] : Посібник/ Ред. С.Я.Єрмоленко. - К. : Вища школа, 2005. - 399с.

81.21Укр-4
К21
Караванський, С.
Практичний словник синонімів української мови [Текст] : понад 20 000 синонімічних рядів/ С.Караванський. - 5-е вид., опрац. і значно допов. - Львів : БаК, 2014. - 544 с

81.2Укр-2
К59
Козловська, Л.С.
Говоримо і пишемо правильно [Текст] : порадник з правопису, вимови та слововживання : навч. посіб. Ч.1/ Л.С.Козловська, С.І.Терещенко, Т.Г.Яременко. - К. : КНЕУ, 2011. - 140с

83.7г(4Укр)я73
К91
Куньч, З.Й.
Українська риторика: історія становлення і розвитку [Текст] : навч. посіб./ З.Й.Куньч. - Львів : Львівська політехніка, 2011. - 248с.

81.2Укр-4
У45
Український орфографічний словник [Текст] : близько 174 000 слів/ за ред. В.Г. Скляренка. - Вид. 8-е, переробл. і допов. - К. : Довіра, 2008. - 997с. - (Словники України).

1.21Укр-922
К93
Куриліна, О.В.
Українська мова та література [Текст] : довідник, тестові завдання : повний повторювальний курс, підготов. до ЗНО : базовий та поглиблений рівні/ О.В.Куриліна, Г.І.Земляна. - Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин О.В. : Абетка, 2015. - 656 с.

81.2Укр-3
М31
Масенко, Л.Т.
Суржик: між мовою і язиком [Текст]/ Л.Т.Масенко. - К. : Києво-Могилянська академія, 2011. - 135с

83.7я73
О-54
Олійник, О.Б.
Основи ораторської майстерності [Текст] : навч. посіб./ О.Б.Олійник. - К. : Кондор, 2010. - 181с.

81.2Укр-7
О-54
Олійник, О.Б.
Культура мовлення [Текст] : навч. посіб./ О.Б.Олійник, В.Д.Шинкарук. - Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили, 2008. - 296с

81.2Укр-2
Р75
Росінська, О.А.
Усі правила сучасної української мови [Текст]/ О.А.Росінська ; [О.А. Росінська]. - Донецьк : БАО, 2012. - 224 с.

81.2Укр-7-923
С78
Стахів, М.О.
Український комунікативний етикет [Текст] : навч.-метод. посіб./ М.О.Стахів. - К. : Знання, 2008. - 245с.

83.7
Т56
Томан, І.
Мистецтво говорити [Текст]/ І.Томан. - К. : Політвидав України, 1986. - 223 с.

Антипоп З. Чому варто спілкуватися українською мовою? (Думка авторитетного користувача мережі Facebook) / Зен Антипоп // Методичні
діалоги. – 2015. - № 1-2. – С. 24.

Белінський Ю. Переходь на українську: доля мови – у наших руках / Юрій Белінський // Методичні діалоги. – 2014. - № 4. – С. 52-55.

Бойко І. Проблеми сучасного українського мовлення / Ірина Бойко // Справи сімейні. – 2012. - № 3. – С. 13.
Кулик В. Чому і як треба підтримувати українську мову / Володимир Кулик // Права людини. – 2015. - № 21. – С. 1-3.

Шутка І. Важко вивчати українську? – Ні, цікаво! / Ірина Шутка // Аудиторія. – 2014. - № 20. – С. 6.

Як популяризувати українську мову: думка блогера // Методичні діалоги. – 2014. - № 7-8. – С. 28.

Світ українських традицій

63.5(Укр)
Б61
Білан, М.С.
Український стрій [Текст]/ М.С.Білан, Г.Г.Стельмащук. - Львів : Фенікс, 2000. – 325

63.521(4Укр)
В75
Воропай, О.
Звичаї нашого народу [Текст] : етнограф. нарис/ О.Воропай. - Х. : Фоліо, 2013. - 508 с. - (Перлини української культури).

63.5(4Укр)я2
І-49
Ілюстрована енциклопедія українського народу: Звичаї. Свята. Традиції [Текст]/ [уклад. І.І. Сметана]. - Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2012. - 416 с.

82.3(4Укр)
К93
Курочкін, О.В.
Українці в сім‘ї європейській [Текст] : Звичаї, обряди, свята/ О.В.Курочкін. - К. : Бібліотека українця, 2004. - 248с.

82.3(4Укр)-6
М87
Моя Вкраїно, мій ти раю... [Текст] : усна народна творчість/ [упоряд. С. Харченко]. - К. : Країна мрій, 2009. - 336с. - (Б-ка школяра).

63.521(4Укр)-534
П34
Пістун, Т.В.
На весіллі як годиться весь люд файно веселиться... [Текст] : традиційне весілля українців/ Т.В.Пістун. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 128 с.

 82.3(4Укр)-6
П77
Прислів‘я, прикмети та повір‘я українського народу [Текст]/ [уклад. Н. Кусайкіна]. - 2-е вид., випр. та допов. - Х. : Школа, 2009. - 128с.

82.3(4Укр)-6
П96
П‘ять тисяч прислів‘їв та приказок [Текст]/ [уклад. Л. Вознюк]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. - 224с.

63.5(4Укр)я7
У45
Українська родина: Родинний і громадський побут [Текст] : Навч.-метод. посіб. для вчителів та викладачів народознавства/ Упоряд. Л.Орел. - К. : Вид-во ім. О.Теліги, 2000. - 424 с. : іл.,ноти.

82.3(4Укр)я2
У45
Українська фольклористика [Текст] : словник-довідник/ [уклад. і заг. ред. М. Чорнопиского]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. - 448с.

82.3(4Укр)-6
У45
Українські прислів'я, приказки та загадки [Текст]/ Упор. Н.Сойко. - К. : Школа, 2001. - 176 с. - (Хрестоматія школяра).

82.3(4Укр)-6
У45
Українське весілля [Текст]. Ч.2/ упоряд. В.І. Круковська. - Львів : Євросвіт, 2010. - 120с.

82.3(4Укр)
Ш37
Шевцов, В.Ю.
Оберіг. Міфи і легенди Ук-Ра-їни [Текст]/ В.Ю.Шевцов. - Д. : Арт-Прес, 2010. - 280с.

Воропай О. Звичаї – скарб українського народу / О. Воропай // Чумацький шлях. – 2015. - № 3. – С. 27-30.

Касянович Г. Самобутня українська мова – духовна основа буття нації / Г. Касянович // Вісник Прикарпатського ун-ту. – 2013. – Вип. ХLІХ. – С. 154-160. – Сер. Педагогіка.

Конопка В. Волинський «народний календар» / В. Конопка // Народознавчі зошити. – 2014. - № 2. – С. 392.

Михасюк Т. Цінності українських традицій у національно-мовному вихованні молодшого школяра / Тетяна Михасюк // Нова педагогічна думка. – 2014. - № 1. – С. 187-192.

Петров В. Український фольклор / Віктор Петров // Берегиня. – 2007. - № 4. – С. 49-58.

Соколовська К. Духовна культура українців у святковій обрядовості / К. Соколовська // Персонал. – 2012. - № 2. – С. 112-124.

Класики українського слова

84(4Укр)1
З-80
Золоті рядки української класичної літератури: проза, поезія, драматургія [Текст]/ [уклад. С.М. Заготова]. - Донецьк : БАО, 2009. - 800с. - Зміст авт.: Г. Квітка-Основ‘яненко, П. Куліш, І. Нечуй-Левицький, М. Вовчок, І. Франко, М. Коцюбинський, О. Кобилянська, А. Чайковський, М. Хвильовий та ін. Класики українського слова.

84(4Укр)1
З-80
Золоті рядки української класичної поезії [Текст]/ [уклад. С.М. Заготова]. - Донецьк : БАО, 2009. - 608с. - Зміст авт.: Т. Шевченко, М. Костомаров, П. Куліш, Ю. Федькович, П. Грабовський, М. Старицький, І. Франко, Л. Українка, Б. Лепкий, Б.- І. Антонич.

84(4Укр)
С47
Славна козацька епоха в історії України [Текст] : Художні твори вітчизняних класиків/ [ред.-уклад. О.В. Зав‘язкін]. - Донецьк : БАО, 2009. - 640с.

84.4Укр1
К73
Котляревський, І.П.
Енеїда; Наталка Полтавка; Москаль-чарівник [Текст]/ І.П.Котляревський. - Донецьк : БАО, 2011. - 384с.

84.4Укр1
У45
Українка, Л.
Незабутні шедеври [Текст] : поезія, драматургія/ Л.Українка. - Донецьк : БАО, 2009. - 304с.

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Заповіт Великого Кобзаря [Текст]/ Т.Г.Шевченко. - Донецьк : БАО, 2008. - 416с.

84(4Укр)6
Р65
Розстріляне відродження : Золоті рядки української репресованої драматургії [Текст]/ [ред.-уклад. О.В. Зав‘язкін]. - Донецьк : БАО, 2009. - 688с. - Зміст авт.: М. Ірчан, М. Куліш, І. Микитенко, Л. Старицька-Черняхівська, С. Черкасенко.

84(4Укр)6
Р65
Розстріляне відродження. Золоті рядки української репресованої прози [Текст]/ [ред.-уклад. О.В. Зав‘язкін]. - Донецьк : БАО, 2009. - 368с. - Зміст авторів: М. Івченко, М. Йогансен, Г. Косинка та ін.

 

Молодь України:2019
Україна -ЄС: прямуємо разом
Стиль життя - здоров'я
Постать світового значення
Мова - голос нації
Жертовний шлях до мрії
Покрова - оберіг України
Читаємо=перемагаємо!
Україна в об'єднаній Європі
Бути здоровим - бути сучасним
Пророк вільної України
О мово рідна! Золота колиско!
Календар зимових свят
Ми є народ, якого не здолати
Слава і гордість українського народу
Бібліотека - територія знань
Читаємо всією родиною
Мрій! Дій! Перемагай!
Відкрий Європу для себе
Скарби безсмертного Кобзаря
Мова - серце нації
Зима крокує, свята дарує
Єдина держава - єдиний народ
Сила нескорених!
Простір знань - Бібліотека
Моя країна: вільна та незалежна
Читати модно.
Молоді, могутні та сучасні
Україна - європейська держава. До Дня Європи.
Апостол незалежності. До Шевченківських днів
Мова - серце народу
Новорічний вернісаж
Україна - понад усе
За честь, за волю, за українську долю!
Перший Майдан
День знань
День незалежності України
Здорова молодь - багатство нації
Тарас Шевченко - України син
Мова - життя духовного основа
Свята Небесна Сотня
Екологічна культура - виклик сучасності
Щаслива родина - скарб України
Світ у руках молоді
Конституція - минуле і сьогодення
Читання - це відпочинок
Сяйво Новорічних свят

 

Останнє поновлення:
31.07.2019 17:10

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2018. Державна бібліотека України для юнацтва

  Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua