Державна бібліотека України для юнацтва
Вiтрина бiблiотеки
Анонси
Новини
страница о насБібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Мова – життя духовного основа
до Міжнародного дня рідної мови

Рідна мова – це також батьківщина
Античний вислів

 Мова – неоціненне багатство, в якому народ живе, передає з покоління в покоління мужність і славу, культуру і традиції. Вона починається з маминої колискової, народної пісні, батьківського мудрого слова. Немає народу, байдужого до рідної мови, до своєї землі, тієї, на якій він народився або живе. Немає в жодній мові й нерідних слів.
Державна бібліотека України для юнацтва пропонує найкращі друковані видання з фондів нашої бібліотеки щодо історії рідної мови та її значення в житті народу, культури мовлення, а також, познайомитись з мовами народів України.
Запрошуємо ознайомитись:

81я73
М23
Манакін, В.М.
Мова і міжкультурна комунікація: навч. посіб./ В.М.Манакін. - К. : Академія, 2012. - 288 с.

63.3(4Укр)
Р49
Рідна країна моя - Україна / Авт.-укл. М.В. Богатиренко. - Донецьк : БАО, 2006. - 64с.

92.0
У-45
Україна: Дитяча енциклопедія/ Упор.В.М. Скляренко. - Х. : Фоліо, 2006. - 463с.

63.3(4Укр)я2
Ш24
Шаповал, Ю.І.
Держава: іл. енцикл. України/ Ю.І.Шаповал. - К. : Балтія-Друк, 2008. - 160с.

81я73
Я96
Яшенкова, О.В.
Основи теорії мовної комунікації: навч. посіб./ О.В.Яшенкова. - К.: Академія, 2011. – 304 с.

З рідним словом міцніє держава

83.3(4Укр)
В55
Вишняк, М.Я.
Слово рідне українське: До 20-річчя незалежності України/ М.Я.Вишняк. - Сімферополь : Таврія, 2011. - 228с.

81.21Укр-4
Д18
Данилюк, Н.О.
Україна від А до Я: Мовокраїнознавчий міні-словник : 200-річчю від дня народж. Т. Шевченка присвяч./ Н.О.Данилюк. - Луцьк : СНУ ім. Л. Українки, 2014. - 92 с.

83.3(4Укр)я73
Ж87
Жулинський, М.Г.
Слово і доля: Навчальний посібник/ М.Г.Жулинський. - К. : АСК, 2002. - 640 с.

83.3(4Укр)
Ж87
Жулинський, М.Г.
Нація. Культура. Література: Національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки укр. літератури/ М.Г.Жулинський. - К. : Наукова думка, 2010. - 560с.

81.2
М74
Мова - народ: Висловлювання про мову та її значення в житті народу/ упоряд. О. Тихий. - К. : Смолоскип, 2007. - 416с.

81.2Укр
М74
Мовна політика та мовна ситуація в Україні: аналіз і рекомендації / [за ред. Ю. Бестерс-Дільгер]. - 2-е вид. - К. : Києво-Могилянська академія, 2010. - 363с.

81
П32
Півторак, Г.П.
Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов: Міфи і правда про трьох братів слов'янських зі "спільної колиски" / Г.П.Півторак. - К. : Академія, 2001. - 152 с.

81
П64
Потебня, О.
Мова. Національність. Денаціоналізація: Статті і фрагменти/ О.Потебня ; Упоряд. Ю.Шевельов. - Нью-Йорк : Б.в., 1992. - 156 с.

66.3(4Укр),5я43
Р31
Реалізація державної мовної політики України та положень протоколів міжурядових комісій з питань забезпечення прав нац. меншин щодо вивчення укр. мови як державної в загальноосвіт. навч. закладах: матер. міжнар. наук.-метод. семінару./ [за ред. Ю.В. Герцога]. - Ужгород : Ліра, 2009. - 492с.

81.21Укр-03
Р85
Рульова, Н.І.
Історія українського мовознавства: навч. посіб. Ч.3/ Н.І.Рульова. - Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2014. - 140 с.

83.3(4Укр)
С79
Стебельська, А.
Родина і Україна: Статті, вірші, спогади/ А.Стебельська. - Вінниця : Вінницька обласна організація Суспільної Служби України : Державна картографічна фабрика, 2009. - 360с.

71.41(4Укр)я73
Т31
Теліженко, О.В.
Основи національної культури: навч. посіб./ О.В.Теліженко. - К. : УБС НБУ, 2012. - 443 с.

81
Т48
Ткаченко, О.Б.
Мова і національна ментальність (спроба сучасного синтезу) / О.Б.Ткаченко. - К. : Грамота, 2006. - 240с.

       Бут В. Мова – як фундамент існування нації / В. Бут // Кримська світлиця. - 2014. - 22 серп. (№34). - С. 4.

      Васянович Г. Самобутня українська мова - духовна основа буття нації / Григорій Васянович  // Вісник Прикарпатського нац. університету. - 2013. - Вип. XLIX. - С. 161-167. – (Педагогіка).

     Головачева К.Р. Мова як ознака нації і символ держави / К.Р. Головачева // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. Н. Каразіна. – 2014. - № 1091. – С. 94 - 97.

    Гриценко П. Українська мова сьогодні: політика, практика, сенси / Павло Гриценко // Віче. - 2014. - № 15-16. - С. 47 - 51.

   Данилюк Н. Мовна політика України в контексті європейського досвіду / Н. Данилюк // Науковий вісник Східноєвропейського ун-ту ім. Л. Українки. – 2013. - № 22. - С. 36 - 42.

   Пашук А. Мова і нація / А. Пашук // Соціогуманітарні проблеми людини. -2010. - № 5. - С. 92 - 107.

   Тараненко О.О. Формування нової системи соціальних цінностей і пріоритетів українського суспільства (на матеріалах української мови кінця ХХ - початку ХХІ ст.) / О. О. Тараненко // Мовознавство. - 2014. - № 3. - С.3 -  33.

   Чернявський М. Ти не загинеш, Україно!: Вірш / М. Чернявський // Дивослово. – 2014. - № 2. – Обкл.

   Шишкін В.І. Мова як складник державотворення / В.І. Шишкін // Мовознавство. - 2013. - № 2-3. - С. 221 - 231.

Мови народів України

81.2Кор-9
А23
Агеева А., Кім Сук Вон
Корейська мова: Підручник/ Агеева А., Кім Сук Вон. - К. : Київський ун-т, 2004. - 231с.

81.2Араб-923
А45
Алваш, Ф.Ю.
Основы арабского языка: Учебное пособие/ Ф.Ю.Алваш. - К. : МАУП, 2004. - 200с.

81.2Вєт-9
В96
Вьетнамско-русский разговорник  / Сост. А.А. Соколов, В.И. Зотов; Ред. Буй Хиен. - Изд. 4-е, стер. - М. : Русский язык, 1986. - 247с.

81.2КрмтТат-9
Г57
Говоримо кримськотатарською = Къырымтатарджа сезлешемиз : Російсько-українсько-кримськотатарський розмовник/ Уклад. А.Велієв. - К. : Голов.спеціаліз.ред.літ.мовами нац.меншин України, 1995. - 254с.

81.2 Чех-9
Г57
Говоримо чеською мовою: Українсько-російсько-чеський розмовник/ Укл. Т. Латишева. - К. : Етнос, 2004. - 254с.

81.21 Ісп-923
К66
Корбозерова, Тапіа Ф.Х.
Іспанська мова: підручник/ Н.М.Корбозерова, Н.Г.Лукашенко, Т.Ф.Х.Лопез. –  К. : Київський ун-т, 2011. - 297 с.

81.2Лит-9
Л64
Литовсько-український розмовник = Lietuviu-ukrainieciu pokalbiu knygele/ Укл. А.Л. Тараненко. - Луцьк : Хрисиянське життя, 2006. - 91с.

81.2Бєл-922
П32
Півторак, Г.П.
Білоруська мова: Підручник для шк., гімназій, ВУЗів/ Г.П.Півторак. - К. : Гол. спец. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1997. - 240 с.

81.2Гре-9
П43
Погабало, О.В.
Розмовник українсько-грецький / О.В.Погабало, А.В.Івашко, В.М.Кателло. - Донецьк : БАО, 2003. - 253с.

81.2Пол-9
Р64
Розмовник українсько-польський / [авт.-уклад. Н. Кайдан]. - Донецьк : Глорія, 2009. - 351с.

81.2Рос-923
Р64
Розенталь, Д.Э.
Современный русский язык / Д.Э.Розенталь, И.Б.Голуб, М.А.Теленкова. - 5-е изд., испр. - М. : Айрис-пресс, 2003. - 448 с.

81.21 Ідиш-9
С18
Сандлер, С.А.
Самоучитель языка идиш / С.А.Сандлер. - М. : Русский язык, 1989. - 440 с.

81.2Нім-9
Т16
Таланов, О.С.
Українсько-німецький розмовник / О.С.Таланов. - 4-е вид. - К. : Арій, 2011. - 223с.

81.21Уго-9
Щ61
Щерба, Н.
Я розмовляю угорською: розмовник/ Н.Щерба. - Ужгород : Ліра, 2013. - 88 с.

Балабан М. Рідна мова: вдома і за партою / Марина Балабан // Освіта України. - 2014. - 7 квіт. (№13). - С. 8 - 9.
Войтко О. Сучасна Європа: політика збереження багатомовності / О. Войтко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. - №1. – С. 36  - 42.

Дахно І. Європейська хартія для регіональних мов або мов меншин / Іван Дахно // Юридичний журнал. - 2012. - № 10. - С. 10.

Зеркаль М. М. Мовна освіта етносів України: тенденції змін 1990-2000 років / М. М. Зеркаль // Грані. – 2011. - № 6. – С. 15 - 19.

Ткаченко Є. Поняття мови національних меншин / Є.Ткаченко // Юридична Україна. - 2008. - № 1. - С. 22 - 27.

Вивчаємо українську

74.268.19Укр я73
Б46
Бенера, В.Є.
Теорія та методика розвитку рідної мови дітей: навч.-метод. посіб./ В.Є.Бенера, Н.В.Маліновська. - К. : Слово, 2014. - 384 с.

81.21Укр-922
Б61
Білецька, О.І.
Українська мова: Міні-довідник для підготовки до ЗНО : за чинною програмою ЗНО 2015/ О.І.Білецька. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 192 с.

81.21Укр-922
Б61
Білецька, О.І.
Українська мова: комплексна підготовка до ЗНО : за чинною програмою ЗНО 2015/ О.І.Білецька. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 496 с.

74.268.19Укр
В75
Ворон, А.А.
Готуємося до уроку: Українська мова. 5 кл. : посіб. для вчителя/ А.А.Ворон, В.А.Солопенко. - К. : Освіта, 2013. - 288 с.

81.2Укр-4
Д18
Данилюк, І.Г.
Сучасна українська мова: словник синонімів та антонімів/ І.Г.Данилюк ; [І.Г. Данилюк]. - Донецьк : БАО, 2009. - 592с.

74.261.4Укр
І-73
Інтерактивні технології при вивченні української мови / Уклад. Р. Орищин. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. - 80с.

81.2Укр-2
К59
Козловська, Л.С.
Говоримо і пишемо правильно: порадник з правопису, вимови та слововживання : навч. посіб. Ч.1/ Л.С.Козловська, С.І.Терещенко, Т.Г.Яременко. - К. : КНЕУ, 2011. - 140с.

83.3(4Укр)я721
К78
Кращі твори з української мови і літератури. 5-11 кл. / [О.Ю. Байбак, М.В. Богатиренко, К.В. Брітікова та ін.]. - Донецьк : БАО, 2008. - 960с.

81.2Укр-3
М31
Масенко, Л.Т.
Суржик: між мовою і язиком / Л.Т.Масенко. - К. : Києво-Могилянська академія, 2011. - 135с.

81.2Укр-922
М48
Мельник, Т.М.
Урок української / Т.М.Мельник. - К. : Початкова школа, 2008. - 88с.

74.261.4Укр.я73
М54
Методика навчання української мови в початковій школі: навч. посіб./ за наук. ред. М.С. Вашуленка. - К. : Літера, 2011. - 364с.

92.0
Н73
Новий універсальний довідник школяра. 5-11 кл. / [Т.Л. Заведея, В.К. Губарев, Т.І. Зав‘язкіна та ін.]. - Донецьк : БАО, 2011. - 640с.

74.268.19Укр
О-42
Одинцова, Г.С.
Цікаве мовознавство в початковій школі: посіб. для вчителя почат. кл./ Г.С.Одинцова, Я.П.Кодлюк. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. - 208 с.

81.2Укр-2
Р75
Росінська, О.А.
Усі правила сучасної української мови / О.А.Росінська ; [О.А. Росінська]. - Донецьк : БАО, 2012. - 224 с.

81.2Укр-922
Т29
Тебешевська, О.С.
На крилах свободи: зб. диктантів і переказів з укр. мови для учнів 5-11 кл./ О.С.Тебешевська. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2012. - 88с.

81.21Укр-922
У45
Українська мова. 5-11 кл. : тестові завдання : посібник/ за ред. Н.В. Гуйванюк. - 3-є вид., стер. - К. : Академія, 2013. - 504 с.

81.2Укр-4
У45
Українська мова: Універсальний довідник школяра та студента/ А.П.Загнітко, З.Л.Омельченко, О.С.Шевчук та ін. - Донецьк : БАО, 2008. - 560с.

   Алексєєва О. Наша мова - мова вічної землі. наше слово - слово вічного народу: Сценарій вечора-конкурсу для старшокласників / О. Алексєєва // Дивослово. - 2012. - № 11. - С. 14 - 17.

   Белінський Ю. Переходь на українську: доля мови - у наших руках / Ю. Белінський // Методичні діалоги. – 2014. - № 4. – С. 52 - 55.

   Вінглівська Н. М. Методи й прийоми інтерактивного навчання на уроках української мови та літератури / Н.М.Вінглівська // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2014. - № 16-18. - С. 84 - 90. - (Основа).

   Гаврилюк О. Готуємося до ЗНО: Завдання з української мови / Оксана Гаврилюк // Бібліотечка "Дивослова". - 2014. - № 2. - С. 2 - 64.

   Коць Т. Національно-мовне виховання в родині і в школі / Т. Коць // Українознавство. - 2007. - № 4. - С. 208 - 211.

   Кращенко Л. І. Плекатимеш мову - цвістимуть слова / Л. І. Кращенко // Шкільна бібліотека. - 2013. - № 13-14. - С. 71 - 74.

   Литовченко С. В. Учителю й учням: факти про українську мову / С. В. Литовченко // Методичні діалоги. – 2014. - № 5. – С. 14 - 17.

   Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика // Освіта України. - 2014. - 26 Трав. (№ 20). - С. 13.
XIV Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика.

   Мішина О. Інтегровані уроки з української мови та літератури / Олена Мішина // Нива знань. - 2014. - № 1. - С. 26 - 28.

Культура рідної мови

83.7я73
Є-51
Єлісовенко, Ю.П.
Ораторське мистецтво: постановка голосу й мовлення: навч. посіб./ Ю.П.Єлісовенко. - К. : Атіка, 2008. - 204с.

81.21Укр-553
К78
Кравцова, І.А.
Основи культури і техніки мовлення: навч. посіб./ І.А.Кравцова, Л.Р.Шпачук. - Кривий Ріг : Вид. Р. Козлов, 2014. - 264 с.

87.75я73
К88
Кубрак, О.В.
Етика ділового та повсягденного спілкування: Навчальний посібник/ О.В.Кубрак. - Суми : Університетська книга, 2002. - 208с.

81.2Укр-7
К90
Культура фахового мовлення: Навчальний посібник/ Ред. Н.Д. Бабич. - 2-е вид. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2006. - 496с.

81.2Укр-7
О-54
Олійник, О.Б.
Культура мовлення: навч. посіб./ О.Б.Олійник, В.Д.Шинкарук. - Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили, 2008. - 296с.

83.7г(4Укр)я73
К91
Куньч, З.Й.
Українська риторика: історія становлення і розвитку: навч. посіб./ З.Й.Куньч. - Львів : Львівська політехніка, 2011. - 248с.

81.21Укр-553
М59
Микитюк, О.Р.
Культура мовлення: особливості, завдання, цікавинки: навч. посіб./ О.Р.Микитюк. - Львів : Львівська політехніка, 2014. - 236 с.

83.7я73
О-54
Олійник, О.Б.
Основи ораторської майстерності: навч. посіб./ О.Б.Олійник. - К. : Кондор, 2010. - 181с.

83.7я73
О-54
Олійник, О.Б.
Риторика: навч. посіб./ О.Б.Олійник. - К. : Кондор, 2009. - 170с.

80.742
О-63
Ораторське мистецтво: підручник/ [М.П. Требін, Г.П. Клімова, Н.П. Осипова та ін.]; за ред. М.П. Требіна, Г.П. Клімової. - Х. : Право, 2013. - 208 с.

87.75я73
П14
Палеха, Ю.І.
Ділова етика: Навчально-методичний посібник/ Ю.І.Палеха. - 5-те вид., виправ. та доп. - К. : Європейський ун-т, 2004. - 309с.

87.774
Р15
Радевич-Винницький, Я.К.
Етикет і культура спілкування/ Я.К.Радевич-Винницький. - К. : Знання, 2008. - 291с.

81.2Укр-7
Р75
Росінська, О.А.
Культура сучасної української мови: довідник для всіх/ О.А.Росінська. - Донецьк : БАО, 2009. - 448с.

81.2Укр-7
С30
Семеног, О.М.
Культура наукової української мови: навч. посіб./ О.М.Семеног. - К. : Академія, 2010. - 216с.

81.2Укр-7-923
С78
Стахів, М.О.
Український комунікативний етикет: навч.-метод. посіб./ М.О.Стахів. - К. : Знання, 2008. - 245с.

   Дубовик С. Культура професійного мовлення / Світлана Дубовик // Початкова школа. - 2014. - № 12. - С. 1 - 4.

  Задорожний В. Рідне слово в рідній мові / Василь Задорожний // Українська мова і література в школах України. - 2014. - № 1. - С. 8 -14.

  Захарчук-Дуке О. Проблеми культури мовлення у науковому полі сучасної лінгводидактики / Ольга Захарчук-Дуке // Українська мова і література в школах України. - 2014. - № 2. - С.19 - 25.

  Культура мови // Позакласний час. - 2009. - № 3-4. - С. 59 - 62.

  Про мову без мовознавства: етюди з культури мовлення // Бібліотечка «Дивослова». - 2009. - № 10. - С. 1 - 56.

  Семеренко Г. Мовна норма як основний критерій культури мовлення / Ганна Семеренко // Українська мова й л-ра в сучасній школі. - 2013. - № 7-8. - С. 17 - 19.

   Соколова К. В. Комуникативні особливості сучасної мовної культури / К.В.Соколова // Гуманітарний часопис. - 2012. - № 2. - С. 44 - 49.

 

Молодь України:2019
Україна -ЄС: прямуємо разом
Стиль життя - здоров'я
Постать світового значення
Мова - голос нації
Жертовний шлях до мрії
Покрова - оберіг України
Читаємо=перемагаємо!
Україна в об'єднаній Європі
Бути здоровим - бути сучасним
Пророк вільної України
О мово рідна! Золота колиско!
Календар зимових свят
Ми є народ, якого не здолати
Слава і гордість українського народу
Бібліотека - територія знань
Читаємо всією родиною
Мрій! Дій! Перемагай!
Відкрий Європу для себе
Скарби безсмертного Кобзаря
Мова - серце нації
Зима крокує, свята дарує
Єдина держава - єдиний народ
Сила нескорених!
Простір знань - Бібліотека
Моя країна: вільна та незалежна
Читати модно.
Молоді, могутні та сучасні
Україна - європейська держава. До Дня Європи.
Апостол незалежності. До Шевченківських днів
Мова - серце народу
Новорічний вернісаж
Україна - понад усе
За честь, за волю, за українську долю!
Перший Майдан
День знань
День незалежності України
Здорова молодь - багатство нації
Тарас Шевченко - України син
Мова - життя духовного основа
Свята Небесна Сотня
Екологічна культура - виклик сучасності
Щаслива родина - скарб України
Світ у руках молоді
Конституція - минуле і сьогодення
Читання - це відпочинок
Сяйво Новорічних свят

 

Останнє поновлення:
31.07.2019 17:10

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2018. Державна бібліотека України для юнацтва

  Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua