Державна бібліотека України для юнацтва
Вiтрина бiблiотеки
Анонси
Новини
страница о насБібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Молоді, могутні та сучасні
до Дня молоді

Україна починається з тебе
В.М.Чорновіл

До дня молоді

Щорічно в останню неділю червня Україна відзначає День молоді.
День молоді – це справжнє свято творчості й натхнення, енергії та запалу, пізнання і самоствердження, кохання та романтики. Адже  юність і молодість — це прекрасні й пам’ятні етапи в житті кожної людини, крім того, це ще й особливий стан душі.                                                                                                                                 
Саме учні, студенти,  працююча молодь, молоді підприємці, науковці, митці визначають шляхи розвитку України. Молодь є визначальним фактором  становлення незалежності країни, захисту Батьківщини та утвердження європейських цінностей і норм життя.
Державна бібліотека  України  для юнацтва щиро вітає  молодих, мужніх і сучасних  із цим чудовим святом!
Щиро бажаємо вам нових пошуків, цікавих відкриттів і реалізації найсміливіших надій, успіхів у втіленні інноваційних планів та справ!
Державна бібліотека України для юнацтва пропонує найкращі друковані видання про молодь України, її бачення майбутнього держави,  інтереси та цінності, наукові здобутки та творчість.

Бібліографічний список друкованих видань:

60.542.15я73
В23
Вашкевич, В.М.
Історична свідомість студентської молоді: ціннісно-світоглядні орієнтири [Текст] : навч. посіб./ В.М.Вашкевич. - К. : Світогляд, 2010. - 274с.

60.027.1я721
М57
Ми - громадяни України. 9(10) кл. [Текст] : навч. посіб./ О. Дем‘янчук, І. Ігнатова, П. Кендзьор та ін.; за ред. О. Пометун. - Вид. 6-е, допов. та випр. - Львів : ЗУКЦ, 2008. - 280с.

66.75(4Укр)я43
М75
Молодіжна політика в сучасній Україні: стан, проблеми, перспективи [Текст] : зб. матер. Всеукр. студ. наук.-практ. конф.; 24-25 квітня 2004 р./ [ред.рада: В.Ю. Дударев та ін.]. - К.; Кривий Ріг : Твім інтер, 2004. - 168 с.

66.75(4Укр)
М75
Молодіжна політика в Україні: регіональний аспект [Текст]/ [ред. та упоряд. Л. Кудіна]. - К. : ГО "Молодіжна Альтернатива", 2008. - 96с.

65.9(4Укр)-551
С34
Сидоров, В.І.
Європа нова - Україна молода. Стратегії інновацій [Текст]/ В.І.Сидоров. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. - 68с.

66.3(4Укр)
У45
Україна і світ: прагнення змін [Текст] : [монографія/ редкол.: Н. Висоцька (відп. ред.) та ін.]. - К. : Дух і Літера, 2010. - 448 с.
Україна. Кабінет Міністрів. Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2016-2020 роки: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 148 // Офіційний вісник України. - 2016. - № 21.- С. 10-12.

Держава: бачення молоді

65.9(4Укр)-551я43
І-66
Інноваційні ідеї молоді в соціально-економічному розвитку України ХХІ століття [Текст] : зб. матер. V Міжнар. студ. конф.; 14-15 квітня 2011 р. Т.1/ [оргком.: О.Г. Бондар (голова) та ін.]. - Запоріжжя : ЗНУ, 2011. - 218 с.

74.58(4Укр)
Л86
Лутаєв, В.В.
Соціально-політичні цінності та життєві орієнтації студентської молоді [Текст] : за матер. конкретно-соціол. дослідж. у Нац. ун-ті водного госп-ва та природокористування 2001 - 2010 рр. : монографія/ В.В.Лутаєв, А.С.Циганчук. - Рівне : НУВГП, 2011. - 210с.

66.0я43
М75
Молода нація [Текст] : альманах. Спецвипуск 53. Суспільство й ідеологія: історія та сучасність/ [редкол.: П. Вознюк (голов. ред.) та ін.]. - К. : Смолоскип, 2015. - 200 с.

66.4(0)
М75
Молодь за Україну в Об‘єднаній Європі та НАТО [Текст] : За результатами реалізації проекту "Майбутнє України в Об‘єднаній Європі: роль молоді в реалізації її євроінтеграційних устремлінь/ Упор. А. Вітренко. - К., 2006. - 130с.

67.0я43
П78
Проблеми становлення правової держави очима студентів неправових спеціальностей [Текст] : ІІ студ. наук. конф.; 7 травня 2012 р. : тези доповідей/ [редкол.: О.В. Пушкіна (голова) та ін.]. - Д. : ДУ ім. А. Нобеля, 2012. - 156 с.

65.9(4Укр)-551
С34
Сидоров, В.І.
Європа нова - Україна молода. Стратегії інновацій [Текст]/ В.І.Сидоров. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. - 68с.

60.542.15
С69
Соціальні уявлення молоді: особливості та шляхи формування [Текст] : колективна монографія/ [за ред. І.В. Жадан]. - К. : Педагогічна думка, 2007. - 218 с.

74.202.78я43
У45
Україна очима молодих [Текст] : зб. тез доп. Міжнар. учнівської наук.-практ. конф.; м. Львів, 16-18 квітня 2013 р./ [редкол.: І.А. Бородчук, Г.І. Бакун, Н.В. Кокотко та ін.]. - Львів : Львівська політехніка, 2013. - 124 с.

60.54
У90
Участие детей и молодежи в процессах принятия решений [Текст] : Сборник ресурсных материалов,опыт реализации проектов/ Сост. А.Купцова, Е.Сакович, Т.Кондрашевская и др. - К. : Такі Справи, 2002. - 112 с.

65.9(4Укр)-18
Я48
Якою бути економічній політиці України: думка молоді [Текст]/ [ред. та упоряд. Л. Кудіна]. - К. : ГО "Молодіжна Альтернатива", 2008. - 60с.

66.4(4Укр)
Я48
Якою бути міжнародній політиці України: думка молоді [Текст]/ [ред. та упоряд. Л. Кудіна]. - К. : ГО "Молодіжна Альтернатива", 2008. - 72с.
Бабенко Ю. А. Ціннісні орієнтації сучасної української молоді / Ю. А. Бабенко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2014. - № 2. - С. 76-79.
Букрєєва І. Громадянська активність української студентської молоді: особливості виявлення та тенденції розвитку / Ірина Букрєєва // Соціологічні студії. - 2013. - № 2. - С. 77-82.
Василенко В. Наша стіна / Володимир Василенко // Український тиждень. - 2015.- № 23. - С. 18-19.
Герич А. Життя — проект чи шлях до мрії? / Анна Герич // Аудиторія. - 2015. - № 19. - С. 13.
Капера І. Українська молодь у контексті соціальних змін / Ірина Капера // Вища освіта України. - 2012. - № 1. - С. 93-100.
Лютий Т. Держава і громадяни(н) / Тарас Лютий // Український тиждень. - 2016. - № 11. - С. 18-19.
Макаров Ю. Народжені вільними / Юрій Макаров // Український тиждень. - 2015. - № 23. - С. 18-19.

Герої сучасної України

84.4Укр6
В19
Васильчук, С.К.
Зборів [Текст] : поема/ С.К.Васильчук. - Житомир : Вид. Євенок О.О., 2015. - 60 с.

63.3(4Укр-2К)64
Д54
Дневник Евромайдана [Текст] : [Революция глазами журналистов "Репортера"]. Кн.1. Ноябрь - декабрь 2013 г./ [отв. за вып. С. Крюкова]. - К. : Саммит-Книга, 2014. - 184 с.

66.3(4Укр)133.1
К26
Карпенко, О.Ф.
Дві тисячі тринадцятий - дві тисячі п‘ятнадцятий (2013-2015). На межі [Текст] : Хроніка полум‘яних літ/ О.Ф.Карпенко. - К. : СІК Груп Україна, 2015. - 340 с.

74.200.52
К43
Киричок, В.А.
Виховання культури гідності молодших школярів у позаурочній діяльності [Текст] : метод. реком./ В.А.Киричок, О.В.Роговець. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 80 с.

63.3(4Укр-4Льв)5
К56
Ковалюк, Р.Т.
Національно-патріотичний рух студентської молоді Львівської політехніки (друга половина ХІХ-перша половина ХХст.) [Текст]/ Р.Т.Ковалюк. - Л. : Львівська політехніка, 2003. - 200с.

63.3(4Укр)64
К73
Котел, або Справа без терміну давності [Текст]/ [за заг. ред. Л. Івшиної; упоряд. І. Капсамун]. - К. : Українська прес-група, 2015. - 272 с. - (Б-ка газети "День" "Україна Incognita"; №1) (Новітня історія для "чайників").

74.200.51я73
С40
Система патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах модернізаційних суспільних змін [Текст] : навч.-метод. посіб./ [авт.кол.: І.Д. Бех, К.О. Журба, В.А. Киричок та ін.]. - К. : Педагогічна думка, 2011. - 240 с.

63.3(4Укр)64
Т59
Торба, В.
Я - свідок [Текст] : записки з окупованого Луганська/ В.Торба ; [за заг. ред. Л. Івшиної]. - К. : Українська прес-група, 2015. - 384 с. - (Б-ка газети "День" "Україна Incognita" ; №2).

84.4Укр6=Рос
Ц17
Цаплієнко, А.Ю.
Книга змін [Текст] : Історії з переднього краю : [оповідання]/ А.Ю.Цаплієнко. - Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2015. - 256 с.
Бех І. Патріотизм: сучасні ознаки та орієнтири виховання / Іван Бех // Рідна школа. - 2015. - № 1-2. - С. 3-6.
Вербицька П. В. Виховання громадянина і патріота України як суспільно — педагогічний виклик / П. В. Вербицька // Педагогіка і психологія. - 2015. - № 3. - С. 58-63.
Газізова О. Українознавчий зміст патріотизму сучасної молоді / Олена Газізова // Українознавство. - 2015. - № 3. - С. 171-182.
Загородня А. Актуальність патріотичного виховання молоді / Алла Загородня, Діана Шевчук // Нова педагогічна думка. - 2014. - № 3. - С. 142-143.
Зятьєв С. Ми переможемо! / Сергій Зятьєв // Військо України. - 2015. - № 8. - С. 6-9.
Зятьєв С. Двадцятирічні... / Сергій Зятьєв // Військо України. - 2015. - № 7. - С. 2-4.
Ковб Н. Бути українцем — це в крові / Наталія Ковб // Золотий резерв. - 2014. - № 9. - С. 22-23.
Концепція національно — патріотичного виховання дітей та молоді // Математика в рідній школі. - 2015. - № 9. - С. 4-10.
Олексюк І. Бути вірним Богові й Україні / Ігор Олексюк // Пластовий шлях. - 2015. - № 2. - С. 41-43.
Ребрик А. Це було свідоме рішення — іти захищати Батьківщину / Андрій Ребрик // Пластовий шлях. - 2015. - № 1. - С. 30-31.

Науковий потенціал молоді

65.9(4Укр)я43
В53
Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету [Текст] : за матер. ІІ Всеукр студ. наук.-практ. конф.; 25 квітня 2013 р. Вип.14. Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих/ [редкол.: В.Т. Сусіденко (голова) та ін.]. - Вінниця : ЦПННМВ ВТЕІ КНТЕУ, 2013. - 556 с.

74.58(4Укр)я43
В67
Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє [Текст] : Матер. IV-ї Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів і студентів, 12-13 травня 2010 р. Т.1/ [орг.ком.: І.Я. Коцан (голова) та ін.]. - Луцьк : ВНУ ім. Л. Українки, 2010. - 372с.

65.9(4Укр)я43
З-41
Збірник наукових праць студентів та магістрантів економічного факультету Кам‘янець-Подільського університету ім. Івана Огієнка [Текст]. Вип.8/ [редкол.: І.В. Ящишина (голова) та ін.]. - Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2014. - 180 с.

72.4(4Укр)я43
М34
Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів "Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє" (13-14 травня 2009року). У 3-х т. [Текст]. Т.3/ [оргкомітет конф.: І.Я. Коцан та ін.]. - Луцьк : Вежа, 2009. - 374с.

74.480.278я43
М34
Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців "Перші наукові кроки-2015" 23-24 квітня 2015 р. [Текст] : [зб. наук. праць/ за заг. ред. І.М. Бендери, В.І. Дуганця]. - Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин О.В. : Абетка, 2015. - 428 с.

74.480.278я43
М34
Матеріали ХІІ наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ [Текст] : [збірник] : 9-13 квітня 2012 р. : присвяч. 80-річчю Одеського державного екологічного ун-ту. - Одеса : ТЕС, 2012. - 172 с.

72.4(4Укр-4Вол)я43
М75
Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень. У 3 т. [Текст] : Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів (14-15 травня 2014). Т.2/ [оргком.: І.Я. Коцан (голова огрком.), М.М. Яцишин]. - Луцьк : СНУ ім. Л.Українки, 2014. - 532 с.

75я43
М75
Молода спортивна наука України [Текст] : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров‘я людини. Вип. 16, т. 1/ за заг. ред. Є. Приступи. - Львів : ЛДУФК, 2012. - 365 с.

67я43
М75
Молодь в університетській науці [Текст] : зб. тез щоріч. наук. конф. студ. Хмельницького ун-ту управління та права; м. Хмельницький; 12 квітня 2014 р./ [відп. ред. Л.Л. Місінкевич]. - Хмельницький : ХУУП, 2014. - 114 с.

5я43
М75
Молодь - медицині майбутнього [Текст] : Тези доповідей міжнародної студентської наукової конференції 26-27 ківтня 2004р./ Гол. ред. В.М.Запорожан. - Одеса : Одеський медуніверситет, 2004. - 268с.

74.58(4Укр)я43
М75
Молодь, наука, технології: Хімія і фізика в сучасних технологіях [Текст] : тези Х Наук.-тех. конф. доуніверситетської молоді; 22 листопада 2011 р./ [орг.ком.: Л.Л. Товажнянський (голова) та ін.]. - Х. : НТУ "ХПІ", 2011. - 284 с.

74.484(4Укр)я43
М75
Молодь: освіта, наука, духовність. У 3 ч. [Текст] : тези доп. Х Всеукр. наук. конф. студ. і мол. вчених. Ч. 1/ [оргком.: П.М. Таланчук (голова) та ін.]. - К. : Ун-т "Україна", 2013. - 466 с.

65я43
М75
Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції. У 4-х т. [Текст] : зб. матер. ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. 14-16 травня 2008р. Т.3/ [редкол.: І.І. Тимошенко (відп. ред.) та ін.]. - К. : Вид-во Європейського університету, 2008. - 276с.

67.0я43
М75
Молодь у юридичній науці. В 5-ти ч. [Текст] : Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих учених "5-ті осінні юридичні читання". 27-28 жовтня 2006 р. Ч.1. Загальнотеоретичні та історичні правові науки. - Хмельницький : ХУУП, 2006. - 145с.

66.2(4Укр)я43
Н34
Наукові доробки молоді - вирішенню проблем європейської інтеграції. В 2-х т. [Текст] : Збірник наукових статей. Т.2./ Ред. О.В. Васюренко. - Х. : Константа, 2007. - 231с.

74.202.78я7
П32
Підготовка обдарованих учнів до участі у міжнародних конкурсах юних дослідників [Текст] : посібник/ А.А. Валенса, Н.Т. Мосякіна, Н.І. Поліхун, К.Г. Постова. - К. : Ін-т обдарованої дитини, 2014. - 154 с.

ИЗО 85.145(4Укр)
Р18
Райдуга на склі : живопис на склі вихованців Дніпропетровського обл. дит.-юн. кіноцентру "Веснянка" : метод. посіб./ [авт. проекту та худож. ред. М.Я. Матус]. - Д. : Ліра, 2014. - 67 с.65.9(4Укр)291.21я43
С30
Семидесята студентська науково-технічна конференція [Текст] : зб. тез доповідей : секція "Економіка і менеджмент"/ [редкол.: О.Є. Кузьмін (відп. ред.) та ін.]. - Львів : Львівська політехніка, 2012. - 686с.
Збірник наукових праць студентів Кролевецького інституту Глухівського держ. пед. ун-ту ім. О. Довженка. Вип.1. - Глухів: РВВ ГДПУ, 2009. - 142 с.
Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип. 14. Т.4. - Львів: ЛДУФК, 2010. - 204 с.
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Л. Українки. Фізичне виховання і спорт. Вип.17. - Луцьк: Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки, 2015. - 165 с.
Наука молода: Зб. наук. праць молодих вчених Тернопільського нац. економічного ун-ту. Вип.1. - Тернопіль: ТНЕУ, 2013. - 221 с.
Наука та інновації: Український оглядовий журнал майбутнього. Вип.5. - Київ: НАНУ, 2014. - 76 с.
Наукові студії студентів — грінченківців: Журнал студентських наукових праць. Вип.1. - Київ: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2008. - 96 с.
Студентський науковий вісник. Вип. 11. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. - 322 с.
Студентський юридичний журнал. Вип.2. - Київ: Редакція журналу «Право України», 2013. - 158 с.
Студентські наукові студії: Молодіжний науковий журнал. Вип.9. - Миколаїв: Вид-тво ЧДУ ім. П. Могили, 2010. - 172 с.

 

Творчість заради змін

ИЗО 85.143(4Укр)
А81
ART-АКТ : 2-а Всеукр. трієнале абстрактного мистецтва; м.Чернівці; 4-26 жовтня 2013 р. : Каталог/ [ідея С. Вірста]. – Чернівці: ДрукАрт, 2013. – 40 с.

85.125.1(4Укр)я6
Г65
Гончарні візії країни [Текст] : ІІ Нац. фотоконкурс у Опішному; 30 червня-30 жовтня 2011 р. : Альбом-каталог/ [авт.-упоряд. О. Пошивайло]. - Опішне : Українське Народознавство, 2012. - 192 с.

ИЗО 85.143(4Укр)л6
Д76
Другий крок (Второй шаг) : каталог виставки робіт молодих художників/ [упоряд. Л. Тверська, І. Ярошевська]. - Д. : Ліра, 2013. - 24 с.

74.005.4я43
Е86
Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку [Текст] : зб. наук. пр./ [за ред. О.А. Дубасенюк, Н.Г. Сидорчук]. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2012. - 560 с.

84(4Укр)6
М54
Метаморфози: 10 українських поетів останніх 10 років [Текст]/ уклад. С.В. Жадан. - Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2011. - 272 с. - Зміст авт.: А. Бондар, С. Жадан, М. Кіяновська, О. Коцарев, Г. Крук, Д. Лазуткін, Б. Матіяш, С. Поваляєва, М. Савка, О. Сливинський.

84.4Укр6
П34
Писанка, Н.Д.
Дівчина з іншої планети [Текст] : [поетич. зб.]/ Н.Д.Писанка. - К. : Україна, 2015. - 84 с.

74.58(4Укр)я43
П78
Проблеми реалізації науково-творчого потенціалу молоді: пошуки, перспективи [Текст] : зб. матер. ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених ; 19 березня 2010 р./ [редкол.: Н.В. Житник та ін.]. - Д. : ІМА-прес, 2010. - 192с.

ИЗО 85.145(4Укр)
Р18
Райдуга на склі : живопис на склі вихованців Дніпропетровського обл. дит.-юн. кіноцентру "Веснянка" : метод. посіб./ [авт. проекту та худож. ред. М.Я. Матус]. - Д. : Ліра, 2014. - 67 с.

74.200.58
Р64
Розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в процесі пошуково-дослідницької діяльності в позашкільному навчально-виховному просторі: компетентнісний підхід, еколого-натуралістичний аспект [Текст] : метод. посіб./ [упоряд. Л.М. Бондар]. - Суми : Університетська книга, 2010. - 608с.

74.202.2
Р64
Розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в системі роботи Сумського територіального відділення МАН України [Текст] : метод. посіб./ [упоряд. Л.М. Бондар]. - Суми : Університетська книга, 2008. - 275с.

65.9(4Укр)я43
Т28
Творчий пошук молоді - курс на ефективність [Текст] : тези допов. IV Міжнар. наук.-теор. конф. мол. учених, аспірантів, студ.; 19 лютого 2013 р./ [прогр. ком.: Л.М. Коваль (голова) та ін.]. - Хмельницький; Кам‘янець-Подільский : Медобори-2006, 2013. - 488 с.
Буткевич Б. Олександр Ярмола: «Майдан уже породив нову хвилю музики, яка зараз тільки набирає сили / Богдан Буткевич // Український тиждень. - 2015. - № 7. - С. 34-35.
Гайдук О. Зінаїда Ліхачева: «Я хочу показати українцям можливість залишатися собою» / Оксана Гайдук // Українська культура. - 2013. - № 11. - С. 88-91.
Давиденко В. Картини без війни / Валентина Давиденко // Київ. - 2015. - № 5-6. - С. 190-192.
Левченко І. Символ української душі, або її Величність Вишиванка / Інна Левченко // Я студент. - 2014. - № 9. - С. 12.
Литвин К. Фолк-співачка Христина Охітва: «Старше покоління може брати приклад із сучасної молоді» / Ксенія Литвин // Я студент. - 2015. - № 10. - С. 8-9.
Непуганое поколение. ТОП-10 успешных людей украинской культуры в возрасте до 30 лет // Новое время страны. - 2015. - № 10. - С. 52-59.
Павлишин Н. Фантастична поезія нитки і різця / Наталія Павлишин // Аудиторія. - 2015. - № 1. - С. 16-17.
Павлишин Н. Ікони Михайла Скопа — унікальна бойова одиниця / Наталія Павлишин // Аудиторія. - 2015. - № 31-32. - С. 14-15.
Творчий проект учнів «Народний костюм» // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2008. - № 1. - С. 1.
Чечель Л. «Коронація слова» - шанс для молодих письменників / Людмила Чечель // Справи сімейні. - 2014. - № 10. - С. 1.

 

Молодь України:2019
Україна -ЄС: прямуємо разом
Стиль життя - здоров'я
Постать світового значення
Мова - голос нації
Жертовний шлях до мрії
Покрова - оберіг України
Читаємо=перемагаємо!
Україна в об'єднаній Європі
Бути здоровим - бути сучасним
Пророк вільної України
О мово рідна! Золота колиско!
Календар зимових свят
Ми є народ, якого не здолати
Слава і гордість українського народу
Бібліотека - територія знань
Читаємо всією родиною
Мрій! Дій! Перемагай!
Відкрий Європу для себе
Скарби безсмертного Кобзаря
Мова - серце нації
Зима крокує, свята дарує
Єдина держава - єдиний народ
Сила нескорених!
Простір знань - Бібліотека
Моя країна: вільна та незалежна
Читати модно.
Молоді, могутні та сучасні
Україна - європейська держава. До Дня Європи.
Апостол незалежності. До Шевченківських днів
Мова - серце народу
Новорічний вернісаж
Україна - понад усе
За честь, за волю, за українську долю!
Перший Майдан
День знань
День незалежності України
Здорова молодь - багатство нації
Тарас Шевченко - України син
Мова - життя духовного основа
Свята Небесна Сотня
Екологічна культура - виклик сучасності
Щаслива родина - скарб України
Світ у руках молоді
Конституція - минуле і сьогодення
Читання - це відпочинок
Сяйво Новорічних свят

 

Останнє поновлення:
31.07.2019 17:10

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2018. Державна бібліотека України для юнацтва

  Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua