Державна бібліотека України для юнацтва
Вiтрина бiблiотеки
Анонси
Новини
страница о насБібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Мова - серце нації
до Міжнародного дня рідної мови

Мово! Пресвятая Богородице мого народу!
К. Мотрич

Мова - серце нації


      21 лютого  відзначається Міжнародний день рідної мови. Мова — це історія народу, його світогляд, інтелектуальний та духовний результат еволюції кожного етносу.
В Україні на законодавчому рівні визнано рівність державної мови — української та мов інших національностей, що проживають в Україні. Історично склалось, що  найбільш розповсюдженими мовами України є українська та російська. В окремих регіонах та місцях компактного проживання національних общин вживаються румунська, молдовська, угорська, болгарська, польська, кримськотатарська, єврейські мови, циганська, гагаузька та інші.
Для подальшого розквіту держави необхідною умовою є наявність загальнодержавної мови та можливість вільного спілкування на мовах, що є звичними для всіх громадян країни. Пропонуємо переглянути найкращі друковані  видання Державної бібліотеки України для юнацтва по даній темі.

Бібліографічний список друкованих видань:

67.9(4Укр)300.11
У45
Україна. Конституція
Конституція України [Текст] : відповідає офіційному текстові/ Україна. Конституція. - К. : Центр учбової літератури, 2015. - 56 с

81.2Укр-7
Г62
Голубець, М.
На захист рідної мови й культури мовлення [Текст]/ М.Голубець. - Львів : Манускрипт, 2011. - 56 с.

81.21Укр-4
Д18
Данилюк, Н.О.
Україна від А до Я [Текст] : Мовокраїнознавчий міні-словник : 200-річчю від дня народж. Т. Шевченка присвяч./ Н.О.Данилюк. - Луцьк : СНУ ім. Л. Українки, 2014. - 92 с.

81.2Укр-923
Д69
Дороз, В.Ф.
Українська мова в діалозі культур. Факультативний курс [Текст] : навч. посіб./ В.Ф.Дороз. - К. : Ленвіт, 2010. - 320с.

81.2
М74
Мова - народ [Текст] : Висловлювання про мову та її значення в житті народу/ упоряд. О. Тихий. - К. : Смолоскип, 2007. - 416с.

81.2Укр
М74
Мовна політика та мовна ситуація в Україні: аналіз і рекомендації [Текст]/ [за ред. Ю. Бестерс-Дільгер]. - 2-е вид. - К. : Києво-Могилянська академія, 2010. - 363с.

81
П64
Потебня, О.
Мова. Національність. Денаціоналізація [Текст] : Статті і фрагменти/ О.Потебня ; Упоряд. Ю.Шевельов. - Нью-Йорк : Б.в., 1992. - 156 с.

81.2Укр
Р15
Радевич-Винницький, Я.
Мова і нація [Текст] : Тези про місце і роль мови в національному відродженні України/ Я.Радевич-Винницький, В.Іванишин. - 5-те вид. випр., допов. - Кам'янець-Подільський : Абетка, 2003. - 120 с.

66.3(4Укр),5я43
Р31
Реалізація державної мовної політики України та положень протоколів міжурядових комісій з питань забезпечення прав нац. меншин щодо вивчення укр. мови як державної в загальноосвіт. навч. закладах [Текст] : матер. міжнар. наук.-метод. семінару./ [за ред. Ю.В. Герцога]. - Ужгород : Ліра, 2009. - 492с.

81.21Укр
С13
Савойська, С.В.
Мовна політика у сучасній Україні: деструктивні і конструктивні виміри [Текст] : монографія/ С.В.Савойська. - К. : Просвіта, 2015. - 688 с.

81.21Укр
С13
Савойська, С.В.
Мовно-комунікативна політика як специфічна область державної політики в поліетнічному соціумі: теоретико-історіологічний аналіз [Текст] : монографія/ С.В.Савойська. - К. : Просвіта, 2013. - 424 с.

81.2Укр
С13
Савойська, С.В.
Мовно-політичний сепаратизм як фактор дестабілізації національної єдності українського суспільства в умовах пострадянської трансформації [Текст] : [монографія]/ С.В.Савойська. - К. : Просвіта, 2011. - 408с.

81.21Укр
С13
Савойська, С.В.
Українська мова як державна: освіта, політика [Текст] : [монографія]/ С.В.Савойська, В.Ф.Панібудьласка, А.М.Тугай ; за ред. С.В. Савойської. - К. : Вища школа, 2009. - 319 с.

74.200.5
С29
Селігей, П.О.
Мовна свідомість: структура, типологія, виховання [Текст]/ П.О.Селігей. - К. : Києво-Могилянська академія, 2012. - 118 с.

81я73
С60
Сологуб, Н.М.
Вступ до мовознавства [Текст] : Навчальний посібник/ Н.М.Сологуб, Л.М.Марчук, А.С.Попович. - Кам‘янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2007. - 144с.

81
Т48
Ткаченко, О.Б.
Мова і національна ментальність (спроба сучасного синтезу) [Текст]/ О.Б.Ткаченко. - К. : Грамота, 2006. - 240с.

81.2Укр
Т48
Ткаченко, О.Б.
Українська мова і мовне життя світу [Текст]/ О.Б.Ткаченко. - К. : Спалах, 2004. - 272с

63.5(4Укр)я2
У45
Україна в словах [Текст] : Мовокраїнознавчий словник-довідник/ Упор. Н. Данилюк. - К. : Просвіта, 2004. - 704с.

81я73
Я96
Яшенкова, О.В.
Основи теорії мовної комунікації [Текст] : навч. посіб./ О.В.Яшенкова. - К. : Академія, 2011. - 304 с.

21 лютого - Міжнародний день рідної мови // Дивослово. - 2014. - № 2.- С.1.
Ажнюк Б.М. Європейські засади мовної політики / Б.М. Ажнюк // Мовознавство. - 2016. - № 2. - С. 3-14.
Головачева К.Р. Мова як ознака нації і символ держави / К.Р. Головачева // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. Каразіна. - 2014. - № 1091. - С. 94-97.
Кордонська А. Мова — це оберіг людини і нації / Альона Кордонська // Дивослово. - 2014. - № 1. - С. 26-28.
Немає мови — немає нації // Справи сімейні. - 2016. - № 7. - С. 4.
Фаріон І. Мова — нація — держава / Ірина Фаріон // Аудиторія. - 2016. - № 24. - С. 10-11.

Велична мова українська

81.21Укр-3
А21
Авраменко, О.М.
Українська за 20 уроків [Текст] : [навч. посіб.]/ О.М.Авраменко. - К. : Грамота, 2014. - 112 с.

81.21Укр-2
В19
Васильченко, В.М.
Українська мова: П‘ятдесят кроків у грамотність [Текст] : навч. посіб./ В.М.Васильченко. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. - 416 с.

81.2Укр-2
В29
Венжинович, Н.Ф.
Сучасна українська літературна мова [Текст] : навч. посіб./ Н.Ф.Венжинович. - 3-є вид., випр. і допов. - К. : Знання, 2008. - 303с.

81.2Укр-2
В41
Вивчаємо українську мову [Текст] : Універсальний посібник/ Авт.-упор. С.Г. Фесенко. - Донецьк : БАО, 2007. - 288с.

81.2Укр-7
В54
Вихованець, І.Р.
Розмовляймо українською [Текст] : мовознавчі етюди/ І.Р.Вихованець. - К. : Пульсари, 2012. - 160 с.

81.2Укр-7-923
Г16
Галузинська, Л.І.
Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : навч. посіб./ Л.І.Галузинська, Н.В.Науменко, В.О.Колосюк. - К. : Знання, 2008. - 430с.

81.2Укр-3
К21
Караванський, С.
Секрети української мови [Текст]/ С.Караванський. - 2-е вид., розширене. - Львів : БаК, 2009. - 344с.

81.21Укр
К64
Кононенко, В.І.
Символи української мови [Текст] : [монографія]/ В.І.Кононенко. - 2-е вид., допов. і переробл. - К.; Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2013. - 440 с.

81.2Укр-03
К82
Крижанівська, О.І.
Історія української мови: Історична фонетика. Історична граматика [Текст] : навч. посіб./ О.І.Крижанівська. - К. : Академія, 2010. - 248с.

81.21Укр-923
Л64
Литвин, Л.П.
Українська мова за професійним спрямуванням: теорія і практика [Текст] : навч. посіб./ Л.П.Литвин, Г.В.Семеренко. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2016. - 424 с.

81.21Укр
М36
Мацько, Л.І.
Українська мова в освітньому просторі [Текст] : навч. посіб. : До 175-річчя НПУ ім. М.П. Драгоманова/ Л.І.Мацько. - К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. - 607 с.

81.21Укр-553
М59
Микитюк, О.Р.
Культура мовлення: особливості, завдання, цікавинки [Текст] : навч. посіб./ О.Р.Микитюк. - Львів : Львівська політехніка, 2014. - 236 с.

81.21Укр
О-77
Островський, В.І.
А українською кажуть так... [Текст]/ В.І.Островський, Г.Ф.Островська. - 2-е вид., допов. й випр. - Тернопіль : Терно-граф, 2013. - 456 с.

81.21Укр-03
П12
Павленко, Л.П.
До джерел словесних скарбів [Текст] : навч. посіб. з історії укр. мови/ Л.П.Павленко. - 2-е вид, допов. і переробл. - Луцьк : СНУ ім. Л. Українки, 2013. - 192 с.

81.21Укр-03
П32
Півторак, Г.П.
Українці: звідки ми і наша мова [Текст] : дослідження, факти, документи/ Г.П.Півторак. - К. : Віпол, 2014. - 280 с.

81.21Укр-2
Р75
Росінська, О.А.
Будь абсолютно грамотним за 20 хвилин на день [Текст]/ О.А.Росінська ; [О.А. Росінська]. - К. : Кристал Бук, 2016. - 64 с.

81.21Укр
С13
Савченко, Л.Г.
Розмовляй українською правильно [Текст]/ Л.Г.Савченко. - Х. : Фоліо, 2016. - 191 с.

81.21Укр
Т48
Ткаченко, О.Б.
Українська мова: сьогодення й історична перспектива [Текст]/ О.Б.Ткаченко. - К. : Наукова думка, 2014. - 511 с.

81.21Укр-922
У45
Українська мова. Тестові завдання. 5-11 кл. [Текст] : посібник/ [авт.-уклад. Н.В. Гуйванюк, В.Є. Бузинська, О.В. Кардащук та ін.] ; за ред. Н.В. Гуйванюк. - 3-є вид., стер. - К. : Академія, 2015. - 504 с.

Антонець М. О рідна материнська мово! / Михайло Антонець // Початкова школа. - 2016. - № 2. - С. 30-32.
Гаврилюк І. Рідна мова — найдорожчий скарб / Ірина Гаврилюк // Українська мова і література в школах України. - 2015. - № 1-2. - С. 62-64.

Мовне багатство України

81.2Бєл-922
П32
Півторак, Г.П.
Білоруська мова [Текст] : Підручник для шк., гімназій, ВУЗів/ Г.П.Півторак. - К. : Гол. спец. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1997. - 240 с.

81.2Бол-4
У45
Українсько-болгарський словник [Текст] : близько 20000 слів/ Уклад. К.К.Потапенко. - К. : Либідь, 2001. - 284с.

81.21Укр-025.7
Р12
Рабій-Карпинська, С.
Бойківські говірки [Текст] : зб. ст./ С.Рабій-Карпинська ; вступ та ред. М. Лесів; зібр. і до друку підгот. В. Пилипович. - Перемишль : Перемиський від. Об‘єднання українців у Польщі, 2011. - 186 с.

81.21Гре-4
Н74
Новогрецько-український, українсько-новогрецький практичний словник [Текст] : 22 000 слів та виразів/ уклад. О.В. Угрінович. - К. : Криниця, 2015. - 416 с.

81.21 Ідиш-9
С18
Сандлер, С.А.
Самоучитель языка идиш [Текст]/ С.А.Сандлер. - М. : Русский язык, 1989. - 440 с.

84(0)
А72
Антология: Сыныфтан тыш окъув ичюн. 7-8 сыныфлар [Текст] : [антологія для позакласного читання для учнів 7-8 кл., які вивчають кримськотатарську мову/ упоряд. Е.А. Гафаров]. - Х. : Торсінг плюс, 2013. - 208 с. - Кримськотат. мовою.

81.2КрмТат-4
У74
Усеїнов, С.М.
Великий кримськотатарсько-російсько-український словник [Текст]/ С.М.Усеїнов. - Сімферополь : Сонат, 2004. - 427с.

81.2Тат-4
Т23
Татарсько-український словник [Текст]/ Ред. С.Ш.Замалєєв. - Х. : Прапор, 2002. - 174с.

Luceafarul.- 2016.- № 52 (667) 24 decembrie.- Молдавською мовою

81.2Нім-9
Б86
Бочко, Г.П.
Російсько-українсько-німецький розмовник [Текст] : довід. посіб./ Г.П.Бочко, О.Ф.Кудіна. - Вінниця : Нова Книга, 2012. - 272 с.

81.2Пол-923
П90
Пучковський, Ю.Я.
Польська мова [Текст] : практ. курс/ Ю.Я.Пучковський. - К. : Чумацький Шлях, 2009. - 265с.

81.2Пол-4
П53
Польсько-український українсько-польський словник [Текст] : 100 000 слів і словосполучень/ Уклад. А.Малецька, З.Ландовські; Ред. В.Бусел. - К.; Ірпінь : Перун, 2007. - 837с.

Над Бугом і Нарвою. Nad Buhom i Narwoju. - 2016.- № 4 (146) Липень-Серпень.- 48 s.- Польскою мовою.

84(0)
A62
Antologie Pentru Lectura Extrascolara. Clasele 7-8 [Текст] : [антологія для позакласного читання для учнів 7-8 кл., які вивчають румунську мову/ упоряд. С.С. Гочу]. - Х. : Торсінг плюс, 2013. - 208 p. - Румун. мовою.

81.21Слов.я43
С48
Словацька філологія в Україні [Текст] : [зб. наук. ст./ упоряд. і відп. ред. С. Пахомова, Я. Джоганик]. - Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2014. - 220 с.

81.2Слов-4
У45
Українсько-словацький словник [Текст] : Близько 10000 слів. - Х. : Прапор, 2002. - 256 с.

81.21Туе-923
R95
Ruscada ilk Adim [Текст]/ [I. Yetimakman, M. Eskinazi, M. Aslan, G. Stoletneya]. - Istanbul : Fono Acikogretim Kurumu, 1998. - 255 s. - Турец. мовою.

81.21Уго-9
Щ61
Щерба, Н.
Я розмовляю угорською [Текст] : розмовник/ Н.Щерба. - Ужгород : Ліра, 2013. - 88 с.

Кошніна Ж. Мови та літератури національних меншин / Жанна Кошкіна // Всесвітня література в школах України. - 2015. - № 10. - С. 47-48.
Тараненко О.О. Загальнокультурні впливи Галичини в сьгоднішньому мовному житті України / О.О. Тараненко // Мовознавство. - 2015. - № 2. - С. 44-53.
Шайхатдінон А.З. Мовна політика держави як фактор збереження національної культури етнічних меншин Донбасу / А.З. Шайхатдінон // Вісник Маріупольського держ. ун-ту. - 2013. - В. 6. - С. 113-119.

Українська класика в перекладах

84(4Укр)
С81
Сто років юності. Антологія української поезії ХХ ст. в англомовних перекладах [Текст]/ Упор. О.Лучук. - Львів : Літопис, 2000. - 877 с. - Укр. та англ. мовами.

84.4Укр1
K65
Kobylanska, O.
Valse Melancolique [Текст] : Ausgewahlte Prosa/ O.Kobylanska ; Herausgegeben und mit einem Nachwort von Petro Rychlo. - Czernowitz : Knyhy - XXI, 2013. - 292 s. - (Meridian des Herzens). - Нім. мовою.

84.4Укр1
K77
Kotsyubinsky, M.
Fata Morgana and other Stories [Текст] = Fata Morgana та інші твори/ M.Kotsyubinsky. - Kiev : Dnipro Publishers, 1980. - 407 p. - Англ. мовою.

84.4Укр1
Р83
Руданський, С.В.
Повій, вітре, на Вкраїну [Текст] : Переклади мовами народів світу/ С.В.Руданський. - К. : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2003. - 320с. - (Джерела духовності). - Текст 98 мовами.

84.4Укр1
S66
Skovoroda, H.
Livada canturilor Divine care a crescut din semintele Sfintei scripturi [Текст] = Сад Божественных песней прозябшій из зерн Священнаго писанія/ H.Skovoroda. - Чернівці : Наші книги, 2012. - 260 р. - Рум. мовою.

84.4Укр1
T38
Teslenko, A.
Stories [Текст]/ A.Teslenko. - Kiev : Dnipro, 1981. - 232p. - Англ. Мовою

84.4Укр1
F85
Franko, I.
Fox Mykyta [Текст]/ I.Franko. - Toronto : Bohdan Melnyk, 2000. - 238p. - Англ., укр. мовами.

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Кобзарь [Текст]/ Т.Г.Шевченко. - Черновцы : Букрек, 2014. - 280 с. - На казах. языке.

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Спільною мовою [Текст] : переклади поезій : 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка присвячується/ Т.Г.Шевченко ; [Т.Г. Шевченко; упоряд. Н.А. Баракатова та ін.]. - Д. : Ліра, 2014. - 200 с.

84.4Укр1
C51
Chevtchenko, T.
Kobzar [Текст]/ T.Chevtchenko ; traduit de l‘ukrainien par V. Koulykova. - Kyiv : Dnipro, 2014. - 264 p. - Фр. мовою.

84.4Укр1
S51
Sevcenko, T.
Kobzarius [Текст]/ T.Sevcenko ; Is ukrainieciu kalbos verte V. Braziunas. - К. : Балтія-Друк, 2014. - 117 p. - Литов. мовою.

84.4Укр6
G63
Gontchar, O.
Le cyclone [Текст]/ O.Gontchar. - К. : Dnipro, 1977. - 328p. - Фр. Мовою

84.4Укр6
Д43
Дзюба, Т.
Розмова чоловіка і жінки [Текст] = Rozmowa mezczyzny i kobiety : вибрані вірші/ Т.Дзюба, С.Дзюба ; Тетяна і Сергій Дзюби. - Чернівці : Букрек  ;  Lublin :  Wydawnictwo Polihymnia Sp. z o. o., 2013. - 168 с. - Текст парал. пол. мовою.

84.4Укр6
M22
Malychko, A.
Choix de poemes [Текст]/ A.Malychko. - Kiev : Dnipro, 1987. - 79 p. - Фр. мовою

84.4Укр6
M39
Matios, M.
The Russky Woman; Mother Marica, the Wife of Chrystofor Columbus [Текст]/ M.Matios ; Translated Y. Tkacz, P. Onyfruk. - Melbourne : Bayda Books, 2011. - 121 p. - Англ. мовою.

Зорівчак  Р. «Я — син народа,що вгору йде»: творчість Івана Франка в англомовному світі / Роксолана Зорівчак // Рідна школа. - 2015. - № 1. - С. 5-12.
Славинський М. Шедеври мовами світу / Микола Славинський // Віче. - 2014. - № 24. - С. 70-71.

Шевченко Т. «Заповіт» мовами світу / Тарас Шевченко // Пам'ять століть. - 2008. - № 1-2. - С. 221-232.

Сучасна українська книга

84.4Укр6
А66
Андрухович, Ю.
Лексикон інтимних міст [Текст] : [Довільний посіб. з геопоетики та космополітики]/ Ю.Андрухович. - Кам‘янець-Подільський : Рута, 2012. - 424 с.

84.4Укр6
К72
Костенко, Л.В.
Записки українського самашедшого [Текст]/ Л.В.Костенко. - Вид. 5-е. - К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. - 416 с. - (Перлини сучасної літератури).

84.4Укр6
К82
Крищенко, В.Д.
Українська душа [Текст]/ В.Д.Крищенко. - К. : Дніпро, 2009. - 592с.

84.4Укр6
Л64
Литовченко, Т.І.
Орлі, син Орлика [Текст] : роман/ Т.І.Литовченко. - Х. : Фоліо, 2012. - 282 с. - (Історія України в романах).

84.4Укр6
М34
Матіос, М.В.
Вибране [Текст]/ М.В.Матіос ; худож. С. Іванов. - Львів : Піраміда, 2010. - 424 с.

84.4Укр6
М36
Мацелюх, Б.П.
Україна іде [Текст] : поезія, живопис/ Б.П.Мацелюх, Я.П.Мацелюх. - К. : Юніверс, 2012. - 232 с. : 44 іл.

84.4Укр6
П27
Перепеляк, І.М.
Поеми [Текст]/ І.М.Перепеляк. - Х. : Майдан, 2007. - 474 с.

84.4Укр6
С46
Скуратівський, В.Т.
Мамина молитва [Текст] : [повісті, новели, есеї]/ В.Т.Скуратівський. - К. : Гетьман, 2013. - 504 с.

84.4Укр6
С53
Сніжко, М.
Симоненкові світанки [Текст]/ М.Сніжко. - Черкаси : ІнтролігаТОР, 2015. - 212 с.

Дзвін. Літературно-мистецький часопис. - 2016 - №5.
Дніпро. Популярний літературно-художній журнал - 2016. - № 8-9.
Київ. Журнал письменників України - 2016. - № 5-6.
Карасьов М. Куди рухається молода проза? / Михайло Карасьов // Українська культура. - 2015. - № 3-4. - С. 58-59.
Літературна мозаїка (Огляд сучасної української прози) // Дивослово. - 2014. - № 1. - С. 1-64.
Якимчук Л. Сергій Жадан: «Письменникові повірять швидше, аніж політику» / Л. Якимчук // Українська культура. - 2015. - № 4-6. - С. 64-73.


Молодь України:2019
Україна -ЄС: прямуємо разом
Стиль життя - здоров'я
Постать світового значення
Мова - голос нації
Жертовний шлях до мрії
Покрова - оберіг України
Читаємо=перемагаємо!
Україна в об'єднаній Європі
Бути здоровим - бути сучасним
Пророк вільної України
О мово рідна! Золота колиско!
Календар зимових свят
Ми є народ, якого не здолати
Слава і гордість українського народу
Бібліотека - територія знань
Читаємо всією родиною
Мрій! Дій! Перемагай!
Відкрий Європу для себе
Скарби безсмертного Кобзаря
Мова - серце нації
Зима крокує, свята дарує
Єдина держава - єдиний народ
Сила нескорених!
Простір знань - Бібліотека
Моя країна: вільна та незалежна
Читати модно.
Молоді, могутні та сучасні
Україна - європейська держава. До Дня Європи.
Апостол незалежності. До Шевченківських днів
Мова - серце народу
Новорічний вернісаж
Україна - понад усе
За честь, за волю, за українську долю!
Перший Майдан
День знань
День незалежності України
Здорова молодь - багатство нації
Тарас Шевченко - України син
Мова - життя духовного основа
Свята Небесна Сотня
Екологічна культура - виклик сучасності
Щаслива родина - скарб України
Світ у руках молоді
Конституція - минуле і сьогодення
Читання - це відпочинок
Сяйво Новорічних свят

 

Останнє поновлення:
31.07.2019 17:10

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2018. Державна бібліотека України для юнацтва

  Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua