Державна бібліотека України для юнацтва
Вiтрина бiблiотеки
Анонси
Новини
страница о насБібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Віртуальна довідка

Бібліографія
Каталог сайтів
Ресурси відкритого доступу
Інформаційні web-проекти

Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери


Електронний каталог

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Живи та міцній, українська державо!
до Дня Незалежності України

Ми є. Були. І будемо ми!
Й Вітчизна наша з нами.
І.Багряний

Читаємо всією родиною

 

Дата проголошення незалежності України стала поворотною віхою в
історії розвитку Української держави і могутнім стимулом для плідної праці
заради миру й  добробуту. Незалежність України – це той здобуток, який виборювали цілі покоління і який ми будемо боронити надалі. Нова країна потребує і нових громадян: свідомих, освічених, активних, які зможуть змінити ситуацію в Україні на краще.
Державна бібліотека України для юнацтва пропонує переглянути актуальні видання з фондів нашої бібліотеки по даній темі.

 

63.215(4Укр)я2
Б14
Багнюк, А.Л.
Символи українства [Текст] : худож.-інформ. довідник/ А.Л.Багнюк. - Вид. 2-е, допов. - Тернопіль : Терно-граф, 2009. - 832с.

84.4Укр6
Г20
Гарматюк, Й.Ю.
Звуки нації [Текст] : у віршах і ритмічній прозі/ Й.Ю.Гарматюк. - Херсон : Айлант, 2011. - 67 с.

66.3(4Укр)
Г65
Гонський, В.В.
Людина і нація. Час воїнів [Текст]/ В.В.Гонський. - К.:Основа, 2012.- 264 с.

63.3(4Укр)я721
З-13
Зав‘язкін, О.В.
Свята моєї України для маленьких патріотів [Текст]/ О.В.Зав‘язкін ; [О.В. Зав‘язкін]. - К. : Кристал Бук, 2016. - 16 с.

84.4Укр6
С13
Савчук, В.
Батьківщина з великої Літери [Текст]/ В.Савчук. - Одеса: ВМВ, 2014.- 96 с.

84.4Укр6
С76
Станіч, В.С.
Моя Україна [Текст] : [зб. віршів про Україну]/ В.С.Станіч. - К. : ОВК, 2015. - 68 с.

63.3(4Укр)я2
С78
Сташук, О.В.
Я громадянин України [Текст]/ О.В.Сташук ; [О.В. Сташук]. - К. : Патерик, 2013. - 64 с.

341.248(477)(035)
У45
Україна в міжнародних відносинах [Текст] : енциклопедичний словник-довідник. Вип. 6. Біографічна частина: Н-Я/ [редкол.: М.М. Варварцев (відп. ред.) та ін.]. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2016. - 370 с.

67.9(4Укр)300.1я73
У45
Україна. Конституція
Конституція України [Текст]/ Україна. Конституція. - К. : Ін Юре, 2004. - 112с.

63.3(4Укр)я2
У45
Україна. Моя країна [Текст]/ Т.І. Лагунова, Д.Ю. Корольков, В.В. Мірошникова, Л.В. Михайленко. - 2-е вид., переробл. та допов. - Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2010. - 207с.

63.3(4Укр)
У45
Україна - європейська країна [Текст]/ [авт.-уклад. С. Чайковський]. - К. : Балтія-Друк, 2015. - 124 с.

26.89(4Укр)я2
У45
Україна [Текст] : енциклопедія/ [Г.О. Гуркіна, О.В. Сердюк, В.І. Лепко та ін.]. - Х. : Торсінг плюс, 2011. - 256с.

24 серпня -День Незалежності України // Дивослово. - 2013. - № 7-8. - С. 1

Демидова І. Україна — моя рідна країна / Ірина Демидова // Справи сімейні. - 2016. - № 9. - С. 26-28.
Ми народжені вільними на своїй землі // Військо України. - 2015. - № 8. - С. 1-3.

Тернистий шлях до незалежності

66.3(4Укр),5
Г85
Гринів, О.І.
Маєстат національної гідності [Текст]/ О.І.Гринів. - Львів : Тріада плюс, 2014. - 464 с.

66.3(4Укр),1
Д36
Держава і суспільство в Україні: історія та сучасність [Текст] : [монографія/ редкол.: О.М. Майборода (відп. ред.) та ін.]. - К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. - 184 с.

63.3(4Укр)
З-91
Зубков, С.К.
Події, що змінили Україну [Текст]/ С.К.Зубков, В.Л.Карнацевич, А.Ю.Хорошевський. - Х. : Факт, 2013. - 383 с.

63.3(4Укр)я7
К75
Коцур, В.П.
Україна: історичні події та факти [Текст]/ В.П.Коцур, А.П.Коцур. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2005. - 144с.

66.4(4Укр),6я73
М33
Матвієнко, В.М.
Україна в міжнародних організаціях. Історія та сучасність [Текст] : навч. посіб./ В.М.Матвієнко, А.П.Сапсай. - К. : Київський ун-т, 2014. - 287 с.

66.69(4Укр)
Н30
Народний Рух України: III Всеукраїнські Збори Народного Руху України, 28лютого-1березня 1992року [Текст] : Стенографічний звіт. - К. : Центральний Провід Народного Руху України, 1995. - 351 с.

66.3(4Укр),15
П12
Павличко, Д.В.
Українська національна ідея. У 2 т. [Текст] : Статті, виступи, інтерв‘ю. Документи. Т. 1/ Д.В.Павличко. - К. : Основи, 2012. - 856 с.

66.3(4Укр),15
П12
Павличко, Д.В.
Українська національна ідея. У 2 т. [Текст] : Статті, виступи, інтерв‘ю. Документи. Т. 2/ Д.В.Павличко. - К. : Основи, 2012. - 848 с.

63.3(4Укр)-02я43
С76
Становлення і розвиток української державності [Текст] : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м.Київ, МАУП, 27 жовтня 2006 р./ [ред. А.А. Тютюнник]. - К. : Персонал, 2008. - 408с.

94
Т65
Травневі студії: історія, політологія, міжнародні відносини [Текст] : Всеукр. наук. інтернет-конф.; до 25-річчя незалежності України; 20 травня 2016 р. : зб. тез/ [редкол.: Н.Р. Темірова та ін.]. - Вінниця : Друк, 2016. - 127 с.

63.3(4Укр)я2
У31
Удовік, С.Л.
Історія Русі - України [Текст] : фотокнига/ С.Л.Удовік. - К. : Ваклер, 2010. - 120 с.

63.3(4Укр)-38я43
У45
Україна. Процеси націотворення [Текст]/ [Ю. Бестерс-Дільгер, Г. Біндер, Р. Вульпіус]; упоряд. А. Каппелер. - К. : КІС, 2011. - 416с.

66.3(4Укр)
Ч-75
Чорновіл, В.
Пульс української незалежності: Колонка редактора [Текст]/ В.Чорновіл ; Вступ. стаття та післямова Леся Танюка. - К. : Либідь, 2000. - 624с.

Вертій О. На шляху утвердження нашої незалежності / Олексій Вертій // Рідний край. - 2013. - № 1. - С. 59-68.
Зважаючи на волю українського народу // Чумацький шлях. - 2017. - № 1. - С. 21.
Історія державного свята // Я студент. - 2012. - № 7-8. - С. 4.
Лук'янчук Г. У ті історичні, серпневі дні 1991 року.../ Георгій Лук'янчук // Слово просвіти. - 2016. - № 33. - С. 5.
Мацьків А. Доступно про УПА / А. Мацьків // Пам'ятки України. - 2016. - № 4. - С. 50-65.
Найвідоміші студентські революції // Золотий резерв. - 2011. - № 5. - С. 24-25. 
Петров Є.М. Державотворчі процеси в Україні на переломних етапах історичного розвитку / Є.М. Петров // Наукові праці МАУП. - 2012. - № 1. - С. 109-115.
Хахула Л.І. Державотворчі та національно-демократичні процеси в Україні 1991 — 2014рр.: польський суспільно-політичний дискурс / Л.І.
Хахула // Український історичний журнал. - 2015. - № 1. - С. 92-107.

Історичні постаті

86.377.1(4Укр)
Б28
Батій, Я.О.
Андрей Шептицький [Текст]/ Я.О.Батій. - Х. : Фоліо, 2016. - 120 с.

63.3(4Укр)411
Д85
Духопельников, В.
Володимир Великий [Текст]/ В.Духопельников. - Х. : ПЕТ, 2015. - 128 с.

63.3(4Укр)411
Д85
Духопельников, В.М.
Ярослав Мудрий [Текст]/ В.М.Духопельников. -Х.: Час читати, 2016.-121 с.

63.3(4Укр)51-8
К62
Коляда, І.А.
Кирило Розумовський [Текст]/ І.А.Коляда, В.І.Милько. - К. : Укрвидавполіграфія, 2012. - 128 с.

63.3(4Укр)45-8
К62
Коляда, І.А.
Отаман Сірко [Текст]/ І.А.Коляда, Є.В.Биба. - Х. : ПЕТ: Фоліо,2012.- 126 с.

63.3(4Укр)511-8
К62
Коляда, І.А.
Пилип Орлик [Текст]/ І.А.Коляда, С.Ю.Коляда, О.Ю.Кирієнко. - Х. : Фоліо, 2015. - 121 с.

63.3(4Укр)43
К78
Кралюк, П.М.
Князі Острозькі [Текст]/ П.М.Кралюк. - К. : Укрвидавполіграфія, 2012. - 128 с.

63.3(4Укр)45-8
Л84
Лунін, С.І.
Іван Самойлович [Текст]/ С.І.Лунін. - Х. : ПЕТ, 2013. - 128 с.

63.3(4Укр)45-8
М70
Мицик, Ю.А.
Св. Петро Могила [Текст]/ Ю.А.Мицик ; [худож.-оформ. О.М. Іванова]. - Х. : Бібколектор, 2015. - 119 с.

63.3(4Укр)45-8
М70
Мицик, Ю.
Іван Виговський [Текст]/ Ю.Мицик. - К. : Світоч, 2012. - 127 с.

63.3(4Укр)45-8
М70
Мицик, Ю.А.
Тиміш та Юрій Хмельницькі [Текст]/ Ю.А.Мицик. -К.: Прадес, 2012.-120 с.

63.3(4Укр)6-8
С13
Савченко, В.А.
Павло Скоропадський [Текст]/ В.А.Савченко. - Х. : ПЕТ, 2013. - 128 с.

63.3(4Укр)43-8
С65
Сорока, Юрій Володимирович
Дмитро Байда-Вишневецький [Текст]/ Ю.В.Сорока. - К. : Золоті Ворота, 2013. - 120 с.

63.3(4Укр)
С81
Сто найвідоміших українців [Текст]. - 2-e вид., випр. і доп. - М. : Вече  ;  К.:  Орфей, 2002. - 592 с.

 

63.3(4Укр)6-8
Т12
Тагліна, Ю.С.
Михайло Грушевський [Текст]/ Ю.С.Тагліна. - К. : Укрвидавполіграфія, 2014. - 128 с.

63.3(4Укр)51-8
Т56
Тома, Л.В.
Данило Апостол [Текст]/ Л.В.Тома ; [худож.-оформ. Є.В. Вдовиченко]. - Х. : Бібколектор, 2015. - 88 с.

72.3(4Укр)
Т56
Тома, Л.В.
Володимир Вернадський [Текст]/ Л.В.Тома. - К. : Укрвидавполіграфія, 2012. - 128 с.

63.3(4Укр)45-8
Т56
Тома, Л.В.
Петро Конашевич Сагайдачний [Текст]/ Л.В.Тома. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 119 с.

63.3(4Укр)я2
Ш64
Шитюк, М.М.
Землі української постаті знані [Текст] : навч. посіб. : 100-річчю Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського присвячується/ М.М.Шитюк, Є.Г.Горбуров, К.Є.Горбуров. - Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2011. - 724 с.

Грицак Я. Бандера / Ярослав Грицак // Країна. - 2015. - № 39. - С. 30-33.
Осташко Т. В'ячеслав Липинський: жертвопринесення / Тетяна Осташко // Український тиждень. - 2016. - № 38. - С. 40-43.
Макаров Ю. Незалежність.Доля / Юрій Макаров // Український тиждень. - 2015. - № 33-34. - С. 14-16.
Пиріг Р.Я. Михайло Грушевський: суспільне усвідомлення історичної постаті / Р.Я. Пиріг // Український історичний журнал. - 2016. - № 4. - С. 4-10.
Стригун Ю. В'ячеслав Чорновіл / Юрій Стригун // Країна. - 2012. - № 49. - С. 39-40.
Терещенко Ю. Консервативна революція гетьмана Павла Скоропадського / Юрій Терещенко // Український тиждень. - 2017. - № 8. - С. 36-40.
Файзулін Я. «Боже мій, хватить, хватить!»[Симон Петлюра] / Я.Файзулін // Країна. - 2016. - № 21. - С. 47-50

Захисник України – гордість країни

63.3(4Укр)64
В42
Війна очима ТСН [Текст] : 28 історій по той бік камери/ [авт.-упоряд. О. Кашпор]. - К. : Основи, [2015]. - 223 с.

63.3(4Укр)64
Д22
Двадцять фактів російського вторгнення в Україну [Текст]. - К. : Міністерство інформаційної політики України, [2016]. - 27 с.

63.3(4Укр)64
К29
Катастрофа і тріумф. Історії українських Героїв [Текст]/ [упоряд. М. Семенченко]. - Вид. 3-є, переробл. - К. : Українська прес-група, 2016. - 296 с.

84.4Укр6
К31
Кашницький, М.
Герої далеких і близьких епох [Текст]/ М.Кашницький. - 2-е вид., переробл. та допов. - К. : Самміт-Книга, 2016. - 35 с.

ИЗО 85.163(4Укр)я6
К49
Клименко, О.П.
Фронтовий альбом/ О.П.Клименко. - К. : АВІАЗ, 2016. - 240 с.

84.4Укр6
Л72
Лойко, С.
Аеропорт [Текст] : Головна книга про війну, якої не мало бути, і про героїв, які хотіли жити, але вмирали : роман/ С.Лойко. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2016. - 376 с.

84.4Укр6
Л84
Лукасевич, А.І.
Наш захисник: Ми хочемо жити в мирі [Текст]/ А.І.Лукасевич ; [А.І. Лукасевич]. - К. : Агентство по розповсюдженню друку, 2015. - 128 с.

63.3(4Укр)64
М22
Мамалуй, А.А.
Военный дневник (2014-2015) [Текст]/ А.А.Мамалуй. - Х. : Фолио, 2016. - 282 с.

63.3(4Укр)64
О-65
Орел, І.Є.
Хроніка одного батальйону [Текст]/ І.Є.Орел. - Х. : Права людини : Фоліо, 2016. - 178 с.

Горбунов Д. Солдат Алі: «Допоки живий, виборюватиму волю України» / Дмитро Горбунов // Військо України. - 2015. - №  7. - С. 6-7.
Зятьєв С. З нашими солдатами ми непереможні / Сергій Зятьєв // Військо України. - 2017. - № 3. - С. 38-41.
Остапенко О.І. Військово-патріотичне  виховання в системі пріоритетів  державної політики / О.І. Остапенко // Фізичне виховання в рідній школі. - 2016. - № 5. - С. 40-43.
Содоль П. Слава Україні! Героям слава! / П. Содоль // Пластовий шлях. - 2015. - № 2. - С. 52-53.
Стиснути зуби й перемогти ! // Віче. - 2014. - № 15-16. - С. 18-21.
«...Я знаю грамоту свободи — її підписують  мечі!» - Ліна Костенко // Аудиторія. - 2015. - № 22. - С. 1.

Культурне життя сьогодення

ИЗО 85.330.77
Л36
Левитська, М.С.
Музи і музика мого театру : [книга-альбом]/ М.С.Левитська. - К. : Либідь, 2016. - 240 с.

63.3(4Укр)я2
П71
Преварська, М.І.
Видатні українці: Культура. Мистецтво. Освіта [Текст] : [довідник/ М.І.Преварська ; М.І. Преварська]. - К. : Велес, 2016. - 368 с.

85.12(4Укр)
С19
Сапура, О.В.
Народні художні промисли України [Текст]/ О.В.Сапура ; [О.В. Сапура]. - К. : Агенство по розповсюдженню друку, 2015. - 256 с.

7.072.2
С91
Сучасне мистецтво [Текст] : наук. зб. вип. VII/ [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. - К. : Фенікс, 2010. - 368 с.

 

85.374.3(4Укр)
Т67
Тримбач, С.В.
Кіно народжене Україною. Ілюстрована історія [Текст] : [альбом антології українського кіно]/ С.В.Тримбач. - К. : Техніка, 2016. - 377 с.

85.33(4Укр)
У45
Українські обличчя кіно й театру [Текст]/ [упоряд. і ред. Л. Брюховецька]. - К. : Задруга, 2012. - 528 с.

ИЗО 85.1(4Укр)я2
Х98
Художники України: Живопис. Графіка. Скульптура. Декоративно-прикладне мистецтво : творчо-біографічний довідник. Вип. 2/ [ред. рада: І. Бугаєнко та ін.]. - К. : ІПРЕЗ, 2001. - 221 с.

Єфремова В. Буде культура — буде нація / Валентина Єфремова // Справи сімейні. - 2014. - № 11. - С. 9.
Ільїна Н. Мистецтво, що несе радість / Наталія Ільїна // Справи сімейні. - 2017. - № 6. - С. 4.
Капустянська  Н. Олена Білоконь: «Генетичний код нашого народу — в українській пісні» / Наталія Капустянська // Справи сімейні. - 2017. - № 4. - С. 12-13.
Кіно-Театр: Журнал.- 2015.-№5(121).-48с.
Кіно-Театр: Журнал.- 2016.-№2(123).-48с.
Музика: Науково-популярний журнал.- 2016.-№4.-48с.
Музика: Науково-популярний журнал.- 2016.-№5-6.-64с.
Онопа А. Українська рок-легенда/ Аліна Онопа// Музика: Науково-популярний журнал.- 2014.-№4.-С.12-15.
Сорока Ю. Культура як зброя / Юрій Сорока // Українська культура. - 2016. - № 3-4. - С. 1-2.
Українська культура: Журнал.-2011.-№3.-93с.
Чечель Л. Від вишиванки до кімоно / Людмила Чечель // Справи сімейні. - 2017. - № 5. - С. 10.

 

Читаємо всією родиною
Мрій! Дій! Перемагай!
Відкрий Європу для себе
Скарби безсмертного Кобзаря
Мова - серце нації
Зима крокує, свята дарує
Єдина держава - єдиний народ
Сила нескорених!
Простір знань - Бібліотека
Моя країна: вільна та незалежна
Читати модно.
Молоді, могутні та сучасні
Україна - європейська держава. До Дня Європи.
Апостол незалежності. До Шевченківських днів
Мова - серце народу
Новорічний вернісаж
Україна - понад усе
За честь, за волю, за українську долю!
Перший Майдан
День знань
День незалежності України
Здорова молодь - багатство нації
Тарас Шевченко - України син
Мова - життя духовного основа
Свята Небесна Сотня
Екологічна культура - виклик сучасності
Щаслива родина - скарб України
Світ у руках молоді
Конституція - минуле і сьогодення
Читання - це відпочинок
Сяйво Новорічних свят

 

Останнє поновлення:
31.07.2017 17:35

????? ??????????????????????? ????????

Copyright © 2002-2017. Державна бібліотека України для юнацтва

  Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua Яндекс цитирования Яндекс.Метрика