Державна бібліотека України для юнацтва
Вiтрина бiблiотеки
Анонси
Новини
страница о насБібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Віртуальна довідка

Бібліографія
Каталог сайтів
Ресурси відкритого доступу
Інформаційні web-проекти

Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери


Електронний каталог

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Мистецтво бути здоровим
(до Всесвітнього дня здоров'я)

Добути і зберегти своє здоров'я
може тільки сама людина.
М. Амосов

До Всесвітнього дня здоров'я

    7 квітня щорічно світова спільнота відзначає Всесвітній день здоров’я.
Здоров'я є необхідною умовою і невід'ємною характеристикою життя і передбачає такі складові, як добре самопочуття, енергійність, здатність швидко одужувати, працездатність.
Держава, що піклується про здоров'я своїх громадян, стає міцнішою та могутнішою, а здорова молодь — це запорука існування здорової держави. Сьогодні здоровий спосіб життя стає одним із пріоритетів молодого покоління.
Розумно ставитись до свого  здоров’я, загартовувати свій організм, вміло організовувати працю і відпочинок допоможуть найкращі друковані видання нашої бібліотеки.

Пропонуємо ознайомитись:

51.2
Б41
Бейба, Л.Ф.
Здорова дитина - щаслива родина [Текст]/ Л.Ф.Бейба. - Дрогобич : Коло, 2013. - 76 с.

74.264.4
В23
Ващенко, Л.С.
Основи здоров‘я [Текст] : Книга для вчителя/ Л.С.Ващенко, Т.Є.Бойченко. - К. : Генеза, 2005. - 240с.

5я2
М42
Медицина [Текст] : Історія медицини в особах та відкриттях. Абетка тіла. Захворювання та лікування. Нетрадиційна медицина/ [авт.-упоряд. В.М. Скляренко]. - Х. : Фоліо, 2009. - 315с.

74.200.54
Н15
Навички заради здоров‘я [Текст] : навчання здоровому способу життя на засадах розвитку навичок: важливий компонент школи, дружньої до дитини, школи, що підтримує здоров‘я. - К. : Кобза, 2004. - 123с

 67.9(4Укр)300.32
П68
Права людини в галузі охорони здоров‘я 2015-2016 (перша половина) [Текст] : доповідь правозахисних організацій/ [упоряд. А.О. Роханський]. - Х. : Права людини, 2016. - 108 с.

74.200.55
Є41
Єжова, О.О.
Школи здоров‘я у країнах Східної Європи: теорія і практика [Текст] : монографія/ О.О.Єжова, А.А.Бєсєдіна, Т.І.Бережна. - Суми : СДУ, 2016. – 288с.

 74.200.69я43
Ш66
Шкільна філософія здоров‘язбереження [Текст] : [зб. ст./ наук. керівник С.В. Кириленко]. - Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д.О., 2016. - 224 с.

53.5(4Укр)
Ч-75
Чорномыз, В.Д.
Эфферентная терапия в Украине [Текст] : учеб. пособ./ В.Д.Чорномыз ; под ред. В.В. Скибы. - К. : ЧП Горобец, 2008. - 568с

74.200.54
Ш67
Школа - територія здоров‘я [Текст] : метод. посіб. зі створен., впровадж. та оцін. шк. прогр. з профілакт. вживання психоактивних речовин/ [М. Галла, П. Артсен, К. Даатланд та ін.; за ред. В.М. Оржеховської]. - К. : Оптима, 2006. - 172с.

53.68
Я45
Якименко, І.Л.
Мобільний телефон і твоє здоров‘я [Текст] : [буклет/ І.Л.Якименко, Є.П.Сидорик, О.С.Цибулін. - К. : Діа, 2014. - 23 с.

Коблянська А.В. Сучасні вимоги до державної політики у сфері охорони довкілля та здоров'я дітей: Досвід та рекомендації Всесвіт.орг-ції охорони здоров'я / А.В. Коблянська, К.А. Скляренко // Довкілля та здоров'я. - 2016. - № 1. - С. 68-72.
Коцул Н. Безпека життєдіяльності та охорона здоров'я нації як ключові категорії національної безпеки держави / Надія Коцул // Наука і суспільство. - 2014. - № 5-6. - С. 37-43.
Лавренюк М. Семь Я: наши правила здоровья / Марина Лавренюк // Колесо жизни. - 2015. - № 10. - С. 78-81.
Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація» // Фізичне виховання в школах України. - 2016. - № 4. - С. 2-5.

Нове покоління вибирає здоров'я

74.263.8
Г61
Голосова, Н.
Живи за правилами [Текст] : Навчально-методичний посібник/ Н.Голосова, С.Ратушняк, Т.Ремех. - Львів : Нова Доба, 2005. – 108c.

74.200.55
Д50
Діхтяренко, З.М.
Формування навичок здорового способу життя засобами фізкультурно-оздоровчої роботи на прикладі педагогічного досвіду роботи НВК №24 (на засадах хортингу) [Текст] : метод. посіб./ З.М.Діхтяренко, І.С.Данилюк, Н.І.Скляр. - К. : Паливода А.В., 2015. - 324 с.

74.200.55я73
Д58
Довга, Т.Я.
Формування здорового способу життя учнів засобами іміджевої та фізкультурно-оздоровчої діяльності [Текст] : навч.-метод. посіб./ Т.Я.Довга, В.П.Черній. - Кіровоград : Вид. Лисенко В.Ф., 2016. - 184 с.

74.200.54я73
К65
Конькова, Т.І.
Формування здорового способу життя школярів засобами родинної педагогіки [Текст] : навч.-метод. посіб./ Т.І.Конькова, П.Д.Плахтій, О.В.Горбатюк. - Кам‘янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2011. - 312 с.

74.200.55
Л84
Лукащук-Федик, С.В.
Формування та збереження репродуктивного здоров‘я студентської молоді [Текст] : монографія/ С.В.Лукащук-Федик. - Тернопіль : Терно-граф, 2015. - 384 с

75.0
П77
Присяжнюк, С.І.
Біологічний вік та здоров‘я студентської молоді [Текст] : [монографія]/ С.І.Присяжнюк. - К. : Центр навчальної літератури, 2010. - 294с.

74.200.54я43
С74
Сприяння здоров‘ю дітей та молоді: теоретико-методичні аспекти [Текст] : матер. IV Міжнар. соціально-педагог. конф., 29-30 вересня 2009 р./ [редкол.: П.М. Гусак (голов. ред.) та ін.]. - Луцьк : ВНУ ім. Л. Українки, 2009. - 664с

74.200.55
Ш31
Шахненко, В.І.
Підготовка старшокласників до здорового способу життя, створення сім‘ї і виховання здорових дітей: теоретичні та практичні аспекти [Текст] : монографія/ В.І.Шахненко. - Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. - 416 с.
Олешко Л.Д. Охорона репродуктивного здоров'я молоді / Л.Д. Олешко // Безпека життєдіяльності. - 2015. - № 3. - С. 36-37.
Прибитько В. Молодь обирає здоров'я / В. Прибитько // Безпека життєдіяльності. - 2014. - № 5. - С. 3.
Мозуль І.В. Здоровий спосіб життя як шлях формування і зміцнення  здоров'я студентської молоді / І.В. Мозуль // Вісник Глухівського  нац. пед. ун-ту ім. О. Довженка. - 2014. - В. 25. - С. 126-130.
Сливінська І. Здоров'я дітей — пріоритет держави / І. Сливінська // Безпека життєдіяльності. - 2014. - № 3. - С. 20-21.

Спорт – запорука успіху

75.723
В49
Виноградський, Б.А.
Спортивна стрільба з лука: основи й удосконалення спеціальної підготовленості [Текст] : монографія/ Б.А.Виноградський. - Львів : ЛДУФК, 2012. - 306 с.

75.713г(4Укр)
Г71
Горюнов, А.А.
Золото нации [Текст] : Иллюстрированная история украинского бокса/ А.А.Горюнов ; [А.А. Горюнов]. - К. : Саммит-Книга, 2015. - 346 с.

74.200.55
Д63
Докукіна, Ю.Є.
Фізичне виховання підлітків у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : навч.-метод. посіб./ Ю.Є.Докукіна, Г.А.Коломоєць, М.В.Тимчик ; [Ю.Є. Докукіна, Г.А. Коломоєць, М.В. Тимчик]. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 172 с
.
75.578,3
Ж50
Желдак, Т.А.
Історія чемпіонатів Європи з футболу [Текст]/ Т.А.Желдак. - Х. : Фоліо, 2016. - 395 с.

75.491.0г
З-63
Зірки олімпійського спорту України 1994-2008 [Текст] : спецпроект "Олімпійська арена"/ [голов. ред. Г. Нечаєва]. - К. : Олімпійська арена, 2011. - 207 с.

75.578я73
С60
Соломонко, В.В.
Футбол [Текст] : підручник/ В.В.Соломонко, Г.А.Лісенчук, О.В.Соломонко. - 3-є вид., переробл. і допов. - К. : НУФВСУ : Олімпійська література, 2014. - 304 с.

75.7я2
С73
Спорт [Текст] : енциклопедія/ [авт.-упоряд. М.О. Володарська та ін.]. - Сімферополь : Таврида, 2012. - 320 с.

75.6я73
Т35
Терещенко, В.І.
Атлетична гімнастика [Текст] : навч. посіб./ В.І.Терещенко, О.В.Терещенко, І.Й.Малинський. - Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2011. - 234 с.

75.6я73
Т35
Терещенко, В.І.
Атлетична гімнастика [Текст] : навч. посіб./ В.І.Терещенко, О.В.Терещенко, І.Й.Малинський. - Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2011. – 234c.

74.267.5я73
Ф96
Футбол у школі [Текст] : посіб. для вчителів і школярів/ В.В. Соломонко, Г.А. Лісенчук, О.В. Соломонко, В.О. Пилипенко. - 2-е вид., переробл. і допов. - К. : Парламентське вид-во, 2014. - 296 с.

 

75.713
Х25
Хатчінз, М.
Територія боксу [Текст] : [навч. вид.]/ М.Хатчінз. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2012. - 192 с.

75.717.5я73
Ш95
Шульга, Л.М.
Оздоровче плавання [Текст] : навч. посіб./ Л.М.Шульга. - К. : Олімпійська література, 2008. - 232с.

Кириленко Н. Великий спорт: наука помножена на працю / Наталія Кириленко // Жінка. - 2016. - № 9. - С. 4-6.
Личак К. Рух — це життя! / Катерина Личак // Колосок. - 2014. - № 1. - С.16-21.
Ребрина А.А. Формування здорового способу життя учнівської молоді засобами професійно-прикладної фізичної культури / А.А. Ребрина // Фізичне виховання в рідній школі. - 2016. - № 2. - С 40-41.
Фізична активність, здоровя і спорт. - 2016. - № 2. - C. 1-150.
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2014. - № 2. - С. 1-146.

Пізнай себе – зрозумій іншого

88.8
Б66
Бітянова, М.Р.
Дитина у школі: технології розвитку [Текст] : Навчальний посібник/ М.Р.Бітянова. - К. : Главник, 2007. - 144с

88.53я73
Б93
Бутенко, Н.Ю.
Комунікативні процеси у навчанні [Текст] : Підручник/ Н.Ю.Бутенко. - К. : КНЕУ, 2004. - 383с.

88.5
Г89
Грошев, С.
Сорок восемь психологических приемов и 99 золотых правил, чтобы подобрать ключик к любому человеку [Текст]/ С.Грошев. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 448 с.

88.3-723
Е88
Еттінген, Г.
Перегляд позитивного мислення на основі нової науки про мотивацію [Текст]/ Г.Еттінген ; пер. з англ. Л. Герасимчука. - К. : Наш Формат, 2015. - 208 с.

88.9
К49
Климчук, В.А.
Практическая психология, или Как подобрать ключик к любому человеку [Текст] : 1000 подсказок на все случаи жизни/ В.А.Климчук. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2015. - 416 с.

88.5
К52
Ключ к Успеху [Текст] : Полный психологический практикум/ [сост. И.В. Минаков]. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 368 с.

88.5я73
К75
Коцан, І.Я.
Психологія здоров‘я людини [Текст] : навч. посіб./ І.Я.Коцан, Г.В.Ложкін, М.І.Мушкевич. - Луцьк : ВНУ ім. Л. Українки, 2011. - 352с.

88.42
Л64
Літкотт-Гаймс, Д.
Як виховати дорослого [Текст] : Зламайте батьківські стереотипи та підготуйте свою дитину до успіху/ Д.Літкотт-Гаймс ; пер. з англ. О. Замойської. - К. : Наш Формат, 2016. - 400 с.

88.501я73
О-63
Орбан-Лембрик, Л.Е.
Психологія професійної комунікації [Текст] : навч. посіб./ Л.Е.Орбан-Лембрик. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2010. - 528 с

88.8
Р64
Розвиток пізнавальних процесів дитини [Текст]/ Упор. С. Максименко. - К. : Мікрос-СВС, 2003. - 110 с.

88.53
Ш93
Штробель, Т.
Я знаю, что ты чувствуешь [Текст] : Как понять своего собеседника по движениям тела, мимике и эмоциям/ Т.Штробель. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2013. - 320 с.

88.26-8я7
Я44
Як стати психологом для себе [Текст] : [посібник]/ авт.-уклад. В.М. Федорчук. - Кам‘янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2015. - 252 с.

Колесо жизни. - 2017. - № 1-2. - С. 1-56.
Конюх О. Радість спілкування / Ольга Конюх // Сто талантів. - 2012. - № 6. - С. 12-13.
Семинович А. Психологічне здоров'я дитини — шлях до формування гармонійної особистості / Алла Семинович // Безпека життєдіяльності. - 2014. - № 4. - С. 2-3.
Усик С. Конфлікти і шляхи їх вирішення / Світлана Усик, Лілія Богданович  // Безпека життєдіяльності. - 2014. - № 10. - С. 4.

                                     Абетка здоров'я

51.23я73
Б40
Безпека харчування: сучасні проблеми [Текст] : Посібник-довідник/ Уклад. А.В. Бабюк. - Чернівці : Книги - XXI, 2005. - 456c.

51.204.1
Б59
Библия красоты [Текст] : Как быть привлекательной в любом возрасте/ С. Арндт, Г. Янсен, Р. Мильке, Б. Сноудон. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2015. - 143 с.

74.264.4
В23
Ващенко, Л.С.
Основи здоров‘я [Текст] : Книга для вчителя/ Л.С.Ващенко, Т.Є.Бойченко. - К. : Генеза, 2005. - 240с.

92.0
В27
Велика жіноча енциклопедія: Краса і здоров‘я [Текст]/ [уклад. І.С. Алексєєв]. - Донецьк : Глорія Трейд, 2011. - 384с.

55.142
М53
Месник, Н.Г.
Простуда. Как защитить иммунитет? [Текст]/ Н.Г.Месник. - М. : Эксмо, 2013. - 224 с.

51.204.0
Н27
Напрасников, С.В.
Шесть привычек стройности. Как похудеть и не толстеть всю жизнь [Текст]/ С.В.Напрасников. - Донецк : Лебедь : ТПиС, 2011. - 144 с.
54.10
Р69
Романова, Е.А.
Сто двадцать на восемьдесят (120/80): Как привести давление в норму без таблеток [Текст]/ Е.А.Романова. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2014. - 383 с.

51.23я2
Х26
Хаубер-Швенк, Г.
Питание: dtv-Atlas [Текст] : [справочник]/ Г.Хаубер-Швенк, М.Швенк. - М. : Рыбари, 2004. - 182с.

53.59
Ц34
Целебный щит от болезней [Текст] : Книга, которая лечит/ [сост. А. Вересова]. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 384 с.

Домашний доктор. - 2016. - № 5.
Сливінська І. Компютер: друг - роботі, ворог — здоров'ю / Інна Сливінська // Безпека життєдіяльності. - 2014. - № 11. - С. 8.
Смірін С. У здоровому тілі — здоровий дух! / Станіслав Смірін // Справи сімейні. - 2012. - № 3. - С. 10-11.
Смірін С. Як довше залишатися молодим і здоровим / Станіслав Смірін // Справи сімейні. - 2013. - № 9. - С. 10-12.
Смірін С. Як виховати здорову дитину / Станіслав Смірін // Справи сімейні. - 2014. - № 2. - С. 30-32.
У режимі «Help!» // 12+. - 2011. - № 12. - С. 9.


Скарби безсмертного Кобзаря
Мова - серце нації
Зима крокує, свята дарує
Єдина держава - єдиний народ
Сила нескорених!
Простір знань - Бібліотека
Моя країна: вільна та незалежна
Читати модно.
Молоді, могутні та сучасні
Україна - європейська держава. До Дня Європи.
Апостол незалежності. До Шевченківських днів
Мова - серце народу
Новорічний вернісаж
Україна - понад усе
За честь, за волю, за українську долю!
Перший Майдан
День знань
День незалежності України
Здорова молодь - багатство нації
Тарас Шевченко - України син
Мова - життя духовного основа
Свята Небесна Сотня
Екологічна культура - виклик сучасності
Щаслива родина - скарб України
Світ у руках молоді
Конституція - минуле і сьогодення
Читання - це відпочинок
Сяйво Новорічних свят

 

Останнє поновлення:
04.04.2017 14:02

????? ??????????????????????? ????????

Copyright © 2002-2017. Державна бібліотека України для юнацтва

  Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua Яндекс цитирования Яндекс.Метрика