Державна бібліотека України для юнацтва
Вiтрина бiблiотеки
Анонси
Новини
страница о насБібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Щаслива родина - скарб України

Щаслива родина – скарб України
до Міжнародного дня сім'ї

Родина – джерело всіх чеснот
Конфуцій.

Родина – це найдорожче для кожної особистості. Саме в родині людина робить свої найперші кроки, звідси вона виходить у широкий світ. Родина гуртом переживає і радощі, й печалі. Сім'ю називають основою суспільства. Сім'я – символ вірного кохання, щоденного піклування, поваги, тепла та вдячності. Саме у сім’ї людина навчається любові і добра,вчиться шанувати свій рід, свою землю, берегти пам’ять свого роду. Державна бібліотека України для юнацтва пропонує найкращі друковані видання з фондів нашої бібліотеки про правові та психологічні питання шлюбу та сім'ї, сімейні цінності, корисні поради щодо влаштування побуту, родинні звичаї і обряди та художню літературу для всієї родини.
Запрошуємо ознайомитись:

63.5(4Укр)я2
М57
Ми - українці: Енциклопедія українознавства. У 2-х кн. [Текст]. Кн.1/ Текст В.Супруненко. - Д. : Дніпрокнига, 1999. - 412 с. : іл.

63.5(4Укр)я2
М57
Ми - українці: Енциклопедія українознавства. У 2-х кн. [Текст]. Кн.2/ Упор.В.Супруненко. - Д. : Дніпрокнига, 1999. - 144 с. : іл.

63.3(4Укр)я2
С78
Сташук, О.В.
Я громадянин України [Текст]/ О.В.Сташук ; [О.В. Сташук]. - К. : Патерик, 2013. - 64 с.

Шурин В. Берегти, цінувати одне одного / Валентина Шурин // Жінка. – 2015. - № 2. – С. 14-15.

Сила родинного вогнища

51.2
Б41
Бейба, Л.Ф.
Здорова дитина - щаслива родина [Текст]/ Л.Ф.Бейба. - Дрогобич : Коло, 2013. - 76 с.

74.90
Д69
Дорожко, І.І.
Родинне виховання у сучасних соціокультурних контекстах філософсько-освітній аспект [Текст] : монографія/ І.І.Дорожко. - Х. : ФОП Бровін О.В., 2013. - 364 с.

74.9я73
К89
Кузьмінський, А.І.
Педагогіка родинного виховання [Текст] : Навчальний посібник/ А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. - К. : Знання, 2006. - 324с.

74.480.0я73
П63
Постовий, В.Г.
Студентська сім‘я: теорія і практика [Текст] : навч.-метод. посіб./ В.Г.Постовий, А.П.Карасевич. - К.; Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2013. - 222 с.

67.9(4Укр)304.5я73
С37
Сімейне право України [Текст] : навч. посіб./ Ю.М. Фролов, В.К. Антошкіна, Н.В. Васильченко, В.С. Турскова. - Донецьк : Донбас, 2014. - 341 с.

60.7(4Укр)
С37
Сім‘я та сімейні відносини в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку [Текст] : [кол. монографія/ літ. ред. А.Г. Реут]. - К. : Основа-Принт, 2009. - 248 с.

74.200.557
С37
Сімейні цінності. 8-9 кл. [Текст] : практ.-орієнтований посіб. до навч. прогр. "Сімейні цінності" 9 год./ [О.В. Мельник, Т.В. Кравченко, Л.В. Канішевська, І.П. Білоцерківець]. - Хмельницький : ХмЦНІІ, 2013. - 136 с.

87.771я43
С37
Сімейні взаємини [Текст] : Вісник Інституту родини і подружнього життя Українського Католицького Університету. №5/ Упор. Х. Решетило. - Львів : Український Католицький Університет, 2006. - 207с.

60.723.4
С49
Служинська, З.
Від родини до популяції [Текст] : Присвячується мільонам жертв, що загинули від нацистських та комуністичних репресій, голодоморів та депортацій/ З.Служинська, О.Служинська. - Львів : Наукове тов-во ім. Шевченка, 2008. - 304с.

83.3(4Укр)
С79
Стебельська, А.
Родина і Україна [Текст] : Статті, вірші, спогади/ А.Стебельська. - Вінниця : Вінницька обласна організація Суспільної Служби України : Державна картографічна фабрика, 2009. - 360 с.

60.028.13
С83
Стражний, О.С.
Український менталітет: Ілюзії. Міфи. Реальність [Текст]/ О.С.Стражний. - К. : Книга, 2008. - 368с.

63.5(4Укр)я73
Ч-46
Черепанова, С.О.
Філософія родознавства [Текст]/ С.О.Черепанова. - К. : Знання, 2007. - 460с.

 

74.90
Щ61
Щербакова, К.Й.
У сім‘ї росте дитина [Текст] : Родина і становлення особистості/ К.Й.Щербакова, Г.І.Григоренко. - К. : Неопалима купина, 2006. - 240с.

74.90
Щ61
Щербань, П.М.
Національне виховання в сім'ї [Текст] : Для батьків, учителів, вихователів/ П.М.Щербань. - К. : Боривітер, 2000. - 260с.

74.90я73
Щ61
Щербань, П.М.
Пам‘ятай ім‘я своє. Заповіді сімейної педагогіки [Текст] : навч. посіб./ П.М.Щербань. - К. : Вища школа, 2006. - 191с.

60.561.51я73
У52
Уманець, Н.А.
Людина та сім‘я [Текст] : навч. посіб./ Н.А.Уманець, Т.Г.Тюріна ; за наук. ред. М.Б. Євтуха. - Львів : Львівська політехніка, 2013. - 200 с.

67.9(4Укр)304.5-32
У45
Україна. Закон
Сімейний кодекс України [Текст] : текст прийнятий Верховною Радою України 10 січня 2002 р. : Із змін. та допов. станом на 24 вересня 2013 р./ Україна. Закон ; [алф.-предм. покажч. О.Г. Пушенко]. - офіційне вид. - К. : Ін Юре, 2013. - 120 с.

     Дрессер О.І. Взаєморозуміння в сім’ї / О.І. Дрессер // Безпека життєдіяльності. – 2014. - № 6. – С. 26–27.
Коломицька Т. Свято Родини: «Роде наш красний, Роде наш прекрасний…» / Тетяна Коломицька // Справи сімейні. – 2014. –
№ 6. – С. 20-22.
Осадча Н. Сімейні цінності української родини / Наталія Осадча // Справи сімейні. – 2014. - № 5. – С. 12.
Суворіна Т. Хай славиться рід твій, сім’я і дитина, Хай славною буде уся Україна! / Тетяна Суворіна // Справи сімейні. – 2013. –
№ 9. – С. 24-25.
Чечель Л. Сім’я – осередок міцності держави / Людмила Чечель // Справи сімейні. – 2014. - № 3. – С. 4-5.
Шевченко А.А. Роль сучасної української сім’ї у формуванні культури особистості / Алла Анатоліївна Шевченко // Вісник Нац. Академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2013 – В.4. – С. 146-149.
Шелестова О.В. Сім’я як визначальне середовище розвитку захисних механізмів дитини / Шелестова О.В. // Вісник Київ. інституту бізнесу та технологій. – 2014. – В. 2(24). –С 154-157.

Українські родинні обряди

63.521(4Укр)-534
А72
Антонова, Є.І.
На весілля з рушниками (традиції і сучасність) [Текст] : До 20-річчя незалежності України/ Є.І.Антонова. - Донецьк : Донбас, 2011. - 144с.

63.521(4Укр)-731
В75
Воропай, О.І.
Звичаї нашого народу: Народньо-календарні звичаї. Український народній одяг [Текст] : Етнографічний нарис/ О.І.Воропай ; худож. оформ. І. Бородаєвої. - К. : Пульсари, 2012. - 632 с.

63.5(4Укр)я6
Г91
Грушевський, Марко [єпископ]
Дитина у звичаях і віруваннях українського народу [Текст]/ М.[.Грушевський. - К. : Либідь, 2006. - 256с.

63.5(4Укр)
І-19
Іваннікова, Л.
Вечорниці. А що після них? [Текст]/ Л.Іваннікова. - К. : Вид. ПП Брехуненко Н., 2008. - 72с. - (Пан + панна).

63.5(4Укр)я2
І-49
Ілюстрована енциклопедія українського народу: Звичаї. Свята. Традиції [Текст]/ [уклад. І.І. Сметана]. - Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2012. - 416 с.

63.521(4Укр)
К44
Кісь, О.Р.
Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) [Текст] : [монографія]/ О.Р.Кісь. - Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2008. - 272 с.

63.5(4Укр)
К64
Кондратович, О.П.
Українські звичаї: Народини. Коса ж моя... [Текст]/ О.П.Кондратович. - Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2007. - 240с.

63.5(4Укр)
К93
Куровська, Л.
Народження Богині. Як щасливо народити і виховати доньку [Текст] : священні знання слав‘янського роду/ Л.Куровська, В.Куровський ; Лада і Володимир Куровські. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. - 196с.

63.5(4Укр)
К93
Куровська, Л.
Родосвіт: кармічне зцілення Душі й Тіла [Текст]/ Л.Куровська, В.Куровський ; Лада і Володимир Куровські. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. - 286с.

63.5(4Укр)
К93
Куровська, Л.
Народження Бога. Як щасливо народити і виховати сина [Текст] : Священні знання слов‘янського роду/ Л.Куровська, В.Куровський ; Лада і Володимир Куровські. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. - 288с.

63.5(4Укр)
Л72
Лозко, Г.С.
Коло Свароже: Відроджені традиції [Текст]/ Г.С.Лозко. - К. : Укр. письменник, 2004. - 222с.

63.5(4Укр)
М17
Максимович, М.
Дні та місяці українського селянина [Текст]/ М.Максимович. - К. : Обереги, 2002. - 189 с.

63.5(4Укр)
М70
Мицик, В.Ф.
Каша - мати наша [Текст] : Етнологічні нариси/ В.Ф.Мицик. - К. : Україна, 2002. - 192 с.

63.5(4Укр)
Н30
Народна мудрість України [Текст]/ Упор. В.Ф. Лукашова. - Д. : Пороги, 2005. - 77с.
ИЗО 63.5(4Укр)
П34
Пістун, Т.В.
Українські прадавні обереги : Земля. Вода. Вогонь. Рослини. Рушник. Одяг/ Т.В.Пістун. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2007. - 40с.

63.5(4Укр)я2
Т28
Твоя країна - Україна [Текст] : енциклопедія українського народознавства/ [уклад. Н.Д. Кусайкіна]. - Х. : Школа, 2009. - 496с.

82.3(4Укр)-6
У45
Українське весілля [Текст]. Ч.2/ упоряд. В.І. Круковська. - Львів : Євросвіт, 2010. - 120с.

63.5(4Укр)я7
У45
Українська родина: Родинний і громадський побут [Текст] : Навч.-метод. посіб. для вчителів та викладачів народознавства/ Упоряд. Л.Орел. - К. : Вид-во ім. О.Теліги, 2000. - 424 с.

63.5(4Укр)
У45
Українські свята [Текст] : Іл. посібник/ Упор. Л.С.Стецько. - Львів : Панорама, 2003. - 268 с.

63.521(4Укр)-73
Я77
Ярош, В.А.
Золотий колос Дажбога [Текст] : Хліб в українських легендах та віруваннях/ В.А.Ярош. - К. : Успіх і кар‘єра, 2013. - 112 с.

     Ваверчак Н. Народність і аристократизм українського весілля / Ваверчак Неля // Маршрут №1. – 2013. – Дод. до газ. «День» №179-180. – С. 28-29.
Гапетченко Р.Ю. Народні традиції, звичаї, свята та обряди як складові культурно – дозвіллєвої діяльності сім’ї / Гапетченко Руслана Юріївна // Вісник Нац. Академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2014. – В.2. – С.107-115.
Грабська А. Країна Мрій / Аніта Грабська // Українська культура. – 2012. - № 6. – С. 4-9.
Квасниця І. Купальська ніч – найдивовижніше свято українців / Інна Квасниця // Золотий резерв. – 2010. - № 4. – С.35-37.
Парад вишиванок // Українська культура. – 2012. - № 4. – С. 6-7.

Книга об’єднує родину

84(4Укр)6
Д22
Двадцять сім регіонів України [Текст] : [збірка]. - Х. : Фоліо, 2012. - 442 с. - Зміст авт.: І. Роздобудько, Л. Дереш, В. Барна та ін.

84.4Укр6
Д36
Дерманський, С.
Чудове чудовисько [Текст]/ С.Дерманський. - К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2006. - 255с.

84.4Укр6
Д44
Діброва, В.
Переказки [Текст]/ В.Діброва. - К. : Комора, 2013. - 160 с. - (Хома Брут).

84.4Укр6
І-23
Іванцова, М.
Живі книги [Текст] : роман/ М.Іванцова. - Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2013. - 320 с.

84.4Укр6
І-19
Іваничук, Р.І.
Мандрівки до Аберфайлю [Текст] : колаж/ Р.І.Іваничук. - Львів : Піраміда, 2014. - 204 с. - (Приватна колекція).

84.4Укр6
К49
Климчук, В.
Рутенія. Повернення відьми [Текст] : [роман]/ В.Климчук. - Вид. 2-е, стер. - Вінниця : Теза  ;  Х :  Фоліо, 2012. - 372 с.

84.4Укр6
Р64
Роздобудько, І.
Арсен [Текст] : [повість]/ І.Роздобудько. - К. : Грані-Т, 2012. - 224 с.

84.4Укр6
С14
Сайко, О.
Новенька та інші історії [Текст]/ О.Сайко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2012. - 184 с. - (Класні історії).

84.7США
С50
Смит, Д.
Статистическая вероятность любви с первого взляда [Текст] : [роман/ Д.Смит ; пер. с англ. М. Лахути]. - М. : Махаон : Азбука-Аттикус, 2013. - 224 с.

84.4Укр6
С53
Сняданко, Н.В.
Фрау Мюллер не налаштована платити більше [Текст] : [роман]/ Н.В.Сняданко. - Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2013. - 304 с.

84.4Вел
Б51
Бернет, Ф.-Г.
Таємний сад [Текст]/ Ф.-.Бернет ; з англ. пер. Н. Римська. - 2-е вид. - Львів : Свічадо, 2010. - 288с.

84.7США
К47
Кларк, А.
Буря на солнце [Текст]/ А.Кларк, С.Бакстер. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 384с.

84.7США
К92
Купер, Г.
Одиссея Гомера [Текст]/ Г.Купер. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 320 с.

84.4Нім
Т44
Тислер, С.
Забирая дыхание [Текст] : [роман]/ С.Тислер. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2013. - 432 с.

84.4Вел
Я60
Янг, Р.
Отважное сердце [Текст] : [роман]/ Р.Янг. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 640с.

Складові сімейного щастя

51.204.1
Б59
Библия красоты [Текст] : Как быть привлекательной в любом возрасте/ С. Арндт, Г. Янсен, Р. Мильке, Б. Сноудон. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2015. - 143 с.

87.771
В54
Віт, Е.
Перші роки разом [Текст] : Поради для молодих подружніх пар і тих, що хочуть ними стати/ Е.Віт. - Львів : Свічадо, 2006. - 176с.

77.563.1
Г48
Гімнастика для розуму [Текст] : Логічні задачі та головоломки/ Упор. І.С. Кротов. - Донецьк : БАО, 2007. - 304с.

77.563
З-28
Занимательные развивающие и подвижные игры для всей семьи [Текст]/ Авт.-сост. Л.В. Аксенова. - Донецк : БАО, 2007. - 368с.

37.279
К53
Книга полезных советов [Текст]/ [ред.-сост. А. Стрелец]. - К. : Форинт, 2014. - 240 с. - (Booker & Booker)

38.683я2
Л81
Лоуренс, М.
Энциклопедия современного ремонта: полы, стены, потолки [Текст] : Легко и быстро!/ М.Лоуренс, Д.Карр. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2014. - 192 с.

88.5
М60
Мілютіна, К.Л.
Психологія сім‘ї. Техніки раціонально-інтуїтивної психокорекції родини [Текст] : Посібник/ К.Л.Мілютіна. - К. : Главник, 2007. - 144с. - (Психологічний інструментарій).

37.279я2
М89
Мудрая энциклопедия полезных советов для всей семьи [Текст]/ [сост. С.А. Мирошниченко]. - Донецк : БАО, 2008. - 352с.

37.279я2
М99
Мяловицький, А.В.
Культура побуту - сила нації [Текст] : Книга корисних порад/ А.В.Мяловицький, Г.А.Оганян. - К. : Україна, 2001. - 352 с.

74.905.8
Н50
Немежанська, О.А.
Зростаємо разом: практикум сімейного дозвілля [Текст]/ О.А.Немежанська. - К. : Книга, 2013. - 112 с.

37.248я2
О-56
Ольховская, В.П.
Большая книга кроя и шитья: Техника кроя, построение лекал, моделирование фасонов [Текст] : Юбки,блузы, брюки, шорты, платья, жакеты, пальто/ В.П.Ольховская. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2014. - 448 с.

88.5я73
П86
Психологія сім‘ї [Текст] : Навчальний посібник/ Ред. В.М. Поліщук. - Суми : Університетська книга, 2008. - 239с.

37.248я2
Р58
Роблес, М.
Оригами для всей семьи [Текст]/ М.Роблес. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2010. - 304с.

36.992
С25
Святковий стіл [Текст]/ [авт.-уклад. А.І. Кривко]. - Х. : Аргумент Принт, 2011. - 96с. - (Вдалі рецепти).

87.77я73
С37
Сімейно-побутова культура та домашня економіка [Текст] : Навчальний посібник/ Ред. Т.Б. Гриценко. - К. : Вища освіта, 2004. - 480с.

36.997я2
С59
Сокол, І.О.
Найкращі страви української кухні [Текст]/ І.О.Сокол. - Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2008. - 400с.

63.521(4Укр)я2
У45
Українські традиції і звичаї [Текст]/ [авт.-упоряд. В.М. Скляренко, А.С. Шуклінова, В.В. Сядро]. - Х. : Фоліо, 2013. - 318 с. - (Шкільна б-ка. Дитяча енциклопедія).

88.5
Ф33
Федоренко, Р.П.
Психологія молодої сім‘ї і сімейна криза [Текст] : Монографія/ Р.П.Федоренко. - Луцьк : Вежа, 2007. - 168с.

38.683я2
Ч-46
Череватенко, С.А.
Современный ремонт и дизайн квартиры, дома, дачи и коттеджа [Текст]/ С.А.Череватенко, М.Г.Череватенко, Я.Ю.Гога. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2011. - 352с.

     Бісер. Найкраще. – 2014. – В. 8.
Дім і сім’я. – 2010. - № 7.
Дім ідей. – 2015. - № 1.
Дім, сад, город. – 2015. - № 1.
Домашний доктор. – 2015. - № 4.
Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2015. - № 1.
Смачна подорож. – 2014. - № 5-6.
Смірін С. Правила щасливого сімейного життя / Станіслав
Смірін // Справи сімейні. – 2014. - № 11. – С.25-27.
Сушицька І.М. Особливості дозвіллєвої культури сучасної української сім’ї / Інна Михайлівна Сушицька // Вісник нац. Академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2013. – В. 4. – С.126-131.

 

Молодь України:2019
Україна -ЄС: прямуємо разом
Стиль життя - здоров'я
Постать світового значення
Мова - голос нації
Жертовний шлях до мрії
Покрова - оберіг України
Читаємо=перемагаємо!
Україна в об'єднаній Європі
Бути здоровим - бути сучасним
Пророк вільної України
О мово рідна! Золота колиско!
Календар зимових свят
Ми є народ, якого не здолати
Слава і гордість українського народу
Бібліотека - територія знань
Читаємо всією родиною
Мрій! Дій! Перемагай!
Відкрий Європу для себе
Скарби безсмертного Кобзаря
Мова - серце нації
Зима крокує, свята дарує
Єдина держава - єдиний народ
Сила нескорених!
Простір знань - Бібліотека
Моя країна: вільна та незалежна
Читати модно.
Молоді, могутні та сучасні
Україна - європейська держава. До Дня Європи.
Апостол незалежності. До Шевченківських днів
Мова - серце народу
Новорічний вернісаж
Україна - понад усе
За честь, за волю, за українську долю!
Перший Майдан
День знань
День незалежності України
Здорова молодь - багатство нації
Тарас Шевченко - України син
Мова - життя духовного основа
Свята Небесна Сотня
Екологічна культура - виклик сучасності
Щаслива родина - скарб України
Світ у руках молоді
Конституція - минуле і сьогодення
Читання - це відпочинок
Сяйво Новорічних свят

 

Останнє поновлення:
31.07.2019 17:10

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2018. Державна бібліотека України для юнацтва

  Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua