Державна бібліотека України для юнацтва
Вiтрина бiблiотеки
Анонси
Новини
страница о насБібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

За честь, за волю, за українську долю

За честь, за волю, за українську долю!
до Дня Українського козацтва
до Дня захисника України

Богу – душа, життя – Україні,
а честь для себе!
Козацьке гасло

Протягом багатьох століть свято Покрови було головним для українських вояків - від козацтва до Армії Української Народної Республіки та Української повстанської армії. Сучасна Українська держава є історичним та політичним спадкоємцем козацтва, визвольного руху та тисячолітньої християнської традиції.  Цілком логічним є призначення Дня захисника України на свято Покрови.
Захист Вітчизни, незалежності і територіальної цілісності України є священним обов’язком кожного її громадянина. Збройні Сили України – необхідна умова забезпечення суверенітету нашої держави. Відвага, мужність, стійкість, рішучість, відповідальність, відданість своєму народу  – якості, притаманні справжньому захиснику своєї Батьківщини.
Державна бібліотека України для юнацтва пропонує  ознайомитись  з найкращими виданнями  військово-патріотичної тематики:  історії українського війська, Запорізької Січі,  величі козацької звитяги, патріотизму  сучасних героїв, захисників нашої Батьківщини.

63.3(4Укр)45я2
А76
    Апанович, О.
    Козацька енциклопедія для юнацтва [Текст] : Книга статей про історичне буття українського козацтва/ О.Апанович. - К. : Веселка, 2009. - 719с.

63.3(4Укр)622
Б82
Борець, Ю.
За Україну, за її волю [Текст]/ Ю.Борець. - К. : Світ поліграфії, 1998. - 219 с.

74.200.51
Г61
Головешко, Л.М.
Україна - козацька держава. Історія українського козацтва [Текст] : Навчальне видання/ Л.М.Головешко. - Маріуполь : Новий світ, 2005. - 256с.

63.3(4Укр)6-8
Д81
Дужий, П.
Роман Шухевич - політик, воїн, громадянин [Текст]/ П.Дужий. - Львів : Галицька Видавнича Спілка, 1998. - 251 с.

63.3(4Укр)я2
Ж91
Журавльов, Д.В.
Сто ключових подій української історії [Текст]/ Д.В.Журавльов. - Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2013. - 400 с.

63.3(4Укр)4
І-90
Історія українського козацтва. У 2-х т. [Текст] : Нариси. Т.1/ Ред. В.А.Смолій. - К. : Києво-Могилянська академія, 2006. - 800с.

63.3(4Укр)4
І-90
Історія українського козацтва. У 2-х т. [Текст] : Нариси. Т.2./ Авт.-упор. А.М. Авраменко. - К. : Києво-Могилянська академія, 2007. - 724с.

63.3(4Укр)-283.31
К71
Косенко, Л.О.
Козаки: Лицарський орден України [Текст] : Факти. Міфи. Коментарі/ Л.О.Косенко. - Вид. 2-е, доопрац. - Х. : Школа, 2009. - 608с.

63.3(4Укр)6
О-64
Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія [Текст]/ Ред. О.Ю.Бей. - 3-тє стереотип. вид. - К. : Наукова думка, 2005. - 69с.

63.3(4Укр)46
С32
Середюк, О.М.
Лицарі Сонця [Текст] : істор. нарис/ О.М.Середюк. - 2-е вид., допов. і переробл. - Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. - 476с.

26.89(4Укр)я2
У45
Україна [Текст] : енциклопедія/ [Г.О. Гуркіна, О.В. Сердюк, В.І. Лепко та ін.]. - Х. : Торсінг плюс, 2011. - 256с.

63.3(4Укр)6-454
Я60
Яневський, Д.Б.
Проект "Україна": Жертва УПА, місія Романа Шухевича [Текст]/ Д.Б.Яневський. - Х. : Факт, 2013. - 283 с.

Велич козацької звитяги

63.3(4Укр)я2
Ж91
Журавльов, Д.В.
Визначні битви та полководці української історії [Текст] : Карти. Озброєння. Тактика. Наслідки/ Д.В.Журавльов. - Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2013. - 416 с.

63.3(4Укр)
Ж91
Журавльов, Д.В.
Усі гетьмани України [Текст]/ Д.В.Журавльов. - К. : Гетьман, 2012. - 508 с.

63.3(4Укр)45-8
І-90
Історія України в особах: Козаччина [Текст]/ [авт.кол.: В.М. Горобець (керівник) та ін.]. - К. : Україна, 2013. - 304 с.

63.3(4Укр)-283.31
К59
Козацтво Волині - Житомирщини [Текст] : нариси з історії/ під наук. ред. С.П. Щерби; [С.П. Щерба, Г.Л. Махорін, П.І. Натикач, С.К. Васильчук]. - Житомир : Полісся, 2013. - 192 с.

68.41(4Укр)я73
К73
Котляр, Ю.В.
Військова історія України [Текст] : навч. посіб./ Ю.В.Котляр ; 2-е вид., випр. і допов. - Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2012. - 112 с.

63.3(4Укр)46
К82
Кривошея, В.В.
Козацька еліта Гетьманщини [Текст] : [монографія]/ В.В.Кривошея. - К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2008. - 452с.

63.3(4Укр)46
О-66
Орлик, П.
Конституція, маніфести та літературна спадщина [Текст] : Вибрані твори/ П.Орлик. - К. : МАУП, 2006. - 736с. - (Б-ка українознавства ; Вип.8.).

63.3(4Укр)46
П14
Палій, А.Г.
Козацька спадщина [Текст] : Документальні нариси/ А.Г.Палій, М.О.Гордієнко. - Д. : Дніпрокнига, 2008. - 287с.

68.4(4Укр)1
П16
Панібудьласка, А.В.
Історія української зброї /А.В. Панібудьласка. Словник військових термінів / Б.І.Канцелярук [Текст]/ А.В.Панібудьласка. - К. : Фотовідеосервіс, 1993. - 128с.

63.3(4Укр)45я2
С81
Сто великих постатей і подій козацької України [Текст]/ упоряд. О.І. Гуржій, Т.В.Чухліб. - К. : Арій, 2008. - 464с.

63.3(4Укр)4
С91
Сушинський, Б.І.
Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців XV-XIX століть. Історичні есе. У 2-х т. [Текст]. Т.1/ Б.І.Сушинський. - 2-ге вид., доп. - Одеса : ВМВ, 2004. - 585с.

63.3(4Укр)4
С91
Сушинський, Б.І.
Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців XV-XIX століть. Історичні есе. У 2-х т. [Текст]. Т.2/ Б.І.Сушинський. - Одеса : ВМВ, 2004. - 584с.

63.3(4Укр)46
Ч-96
Чухліб, Т.В.
Український гетьманат: проблеми міжнародного утвердження [Текст]/ Т.В.Чухліб. - К. : Наш час, 2007. - 156с.

63.3(4Укр)-283.31
Ч-96
Чухліб, Т.В.
Гетьмани України-Русі [Текст]/ Т.В.Чухліб. - Донецьк : БАО, 2012. - 304 с.

63.3(4Укр)46
Ш37
Шевчук, В.О.
Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI-XVIII ст. У 2-х кн. [Текст]. Кн.1./ В.О.Шевчук. - К. : Грамота, 2007. - 720с.

Волошина Г. Військове мистецтво українського козацтва / Волошина Галина // Чумацький шлях. – 2013. - № 3. – С. 18-19.
Каляндрук Т. Бойовий вишкіл українського козацтва / Каляндрук Тарас // Чумацький шлях. – 2008. - № 3.- С. 6-10.
Кулиняк Д. Виникнення козацтва / Кулиняк Данило // Наука і суспільство. – 2009. - № 1-2. – С. 36-39.
Левицький І. Вічний гомін козацького степу / Ігор Левицький // Військо України. – 2011. - № 11-12. - С. 70-72.
Мандзюк Д. Отаман, осавул, хорунжий, бунчужний, курінний / Мандзюк Денис // Країна. – 2015. – № 30. - С. 28-29.
Петровський А. Про походження козацтва / Петровський Анатолій // Чумацький шлях. – 2008. - № 6. – С. 6-10.
Сахарова Л. Козаки стали «дивовижею Європи» / Сахарова Людмила // Військо України. – 2012. - № 11-12. - С. 72-75.
Славинський М. Першими розпочинали битви / Славинський Микола // Віче. – 2013. – № 19. – С. 51-53.

Запорізька Січ – твердиня козацької волі

63.3(4Укр)46
В12
Важкий шлях: перша половина ХVІІІ ст. Батурин. Руйнування Чортомлинцької Січі. Історичні портрети [І.Мазепа, П.Орлик]. Чужинці про Україну. Сторінками давніх джерел. [Текст]. - К. : Україна, 2002. - 384 с.

63.3(4Укр)46
Г61
Голобуцький, В.О.
Запорізька Січ в останні часи свого існування (1734-1775 рр.) [Текст]/ В.О.Голобуцький. - Д. : Січ, 2004. - 421с.

63.3(4Укр)46
З-33
Запорожці: До історії козацької культури [Текст]/ Упоряд.І.Краченко. - К. : Мистецтво, 1993. - 400с.

63.3(4Укр)-7
К17
Каляндрук, Т.
Загадки козацьких характерників [Текст]/ Т.Каляндрук. - Львів : Піраміда, 2007. - 288с.

63.3(4Укр)-7
К17
Каляндрук, Т.
Таємниці бойових мистецтв України [Текст]/ Т.Каляндрук. - Львів : Піраміда, 2007. - 304с.

63.3(4Укр)4-3
П16
Паньонко, І.М.
Органи влади Запорізької Січі [Текст] : Монографія/ І.М.Паньонко. - Львів : ЛДУВС, 2006. - 144с.

63.3(4Укр)4
С32
Сергійчук, В.І.
Іменем Війська Запорозького. Українське козацтво в міжнародних відносинах XVI-середини XVII століття [Текст]/ В.І.Сергійчук. - К. : Україна, 1991. - 253с.

63.3(4Укр)46
С42
Скальковський, А.О.
Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького [Текст]/ А.О.Скальковський. - Д. : Січ, 2003. - 678с.

63.3(4Укр)46
Ш95
Шудря, М.А.
Січ - мати [Текст] : розповіді історич. відомих і маловід. українців XVII-XIX ст. про побут, звичаї, подвиги; розпов. інозем. про життя та битви козаків зі своїми ворогами/ М.А.Шудря. - К. : Елібре, 2008. - 560с.

63.3(4Укр)46
Я22
Яворницький, Д.І.
Вольності запорізьких козаків [Текст]/ Д.І.Яворницький. - Д. : Січ, 2002. - 359 с.

Анцишкін І. Запорозька Січ і Межигірський монастир / І. Анцишкін // Чумацький шлях. – 2012. - № 3. – С. 14-18.
Багнюк А. Знищення Запорізької Січі / Багнюк Андрій // Дивосвіт. – 2009. - № 1. – С. 44-47.
Горобець В.М. Полковник Війська Запорозького та його влада / В.М. Горобець // Український історичний журнал. – 2014. - № 4. – С. 50-70.
Кулиняк Д. Останній отаман Запорозького війська / Кулиняк Данило // Військо України. – 2008. - № 7. – С. 38-41.
Мандзюк Д. «Чи можна Січ і славне Запорожжя москалеві віддати за спасибі?» / Мандзюк Данило // Країна. – 2015. - № 31. – С. 46-50.
Осадча Ю. Петро Калнишевський останній кошовий Запорізької Січі / Юлія Осадча // Світогляд. – 2008. - № 6. – С. 6-14.

Зростаймо патріотами

68.4(4Укр)9
Б19
    Бака, М.М.
    Фізичне і військово - патріотичне виховання молоді [Текст] : Навчально - методичний посібник/ М.М.Бака, В.П.Корж. - К. : Книга пам‘яті України, 2004. - 464с.

74.200.522
Б48
Берека, В.Є.
Козацько-лицарське виховання в навчальних закладах [Текст] : навч.-метод. посіб./ В.Є.Берека, Л.В.Буймістер, І.М.Шоробура. - Хмельницький : ПП Заколодний М.І., 2015. - 342 с.

68.69я73
Д35
Депутат, О.П.
Цивільна оборона [Текст] : Навчальний посібник/ О.П.Депутат ; О.П.Депутат, І.В.Коваленко, І.С.Мужик. - Львів : Афіша, 2000. - 336 с.

68.9я721
Д44
Дивак, В.В.
Енциклопедія виживання [Текст] : Навчальний посібник/ В.В.Дивак, А.П.Юхименко. - Кам'янець-Подільський : Медобори, 2003. - 156 с.

68.491(4Укр)я721
Д81
Дудник, В.В.
Захист Вітчизни. 10 кл. [Текст] : навч. посіб. для дівчат/ В.В.Дудник, Л.В.Сорока. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - 528с.

68.491(4Укр)я721
З-38
Захист Вітчизни. 11 кл. [Текст] : рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, для хлопців : підручник/ К.О. Пашко, І.М. Герасимів, Ю.П. Щирба, М.М. Фука. - Тернопіль : Астон, 2011. - 280с.

68.491(4Укр)я721
З-38
Захист Вітчизни. 10 кл. [Текст] : рівень стандарту для хлопців : підручник/ І.М. Герасимів, К.О. Пашко, М.М. Фука, Ю.П. Щирба. - Тернопіль : Астон, 2011. - 280с.

74.261.81Укр
М57
Ми є. Були. І будем ми! [Текст] : Виховання національної самосвідомості учнів засобами художньої літератури: Навчально-методичний посібник/ За ред. Н.Й. Волошиної. - К. : Ленвіт, 2003. - 215с

51.1(4Укр),236я721
М61
Міненко, М.І.
Захист Вітчизни "Основи медичних знань". 10-11 кл. [Текст] : збірка, підручники : [рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень]/ М.І.Міненко. - Х. : ФОП Міненко І.М., 2011. - 416 с.

68.44(4Укр)
П20
Патріотичне виховання: теорія та практика реалізації у збройних силах України [Текст] : монографія/ Б.З. Якимович, Т.М.Мацевко, О.Л.Гапеєва та ін. - Львів : АСВ, 2012. - 291 с.

68.43(4Укр)я73
П52
Полторак, С.Т.
Військове виховання: історія і сучасність [Текст] : навч. посіб./ С.Т.Полторак. - Х. : Академія ВВ МВС України, 2012. - 193 с.

74.200.51
С29
Сележан, Й.Ю.
Основи національного виховання. Українознавство: історичний, філософсько-релігієзнавчий аспекти [Текст] : Хрестоматія/ Й.Ю.Сележан. - Чернівці : Книги - XXI, 2005. - 306с.

74.200.51
С40
Сіркізюк, В.В.
Основи національного виховання [Текст] : Навчально-методичний посібник/ В.В.Сіркізюк. - Кам‘янецьк-Подільск : Абетка-Нова, 2004. - 304с.

 

74.200.51я73
С40
Система патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах модернізаційних суспільних змін [Текст] : навч.-метод. посіб./ [авт.кол.: І.Д. Бех, К.О. Журба, В.А. Киричок та ін.]. - К. : Педагогічна думка, 2011. - 240 с.

74.200
У13
Уайт, П.
Громадянські чесноти і шкільна освіта: виховання громадян демократичного суспільства [Текст] : Монографія/ П.Уайт ; Пер. з англ. В.О.Коломієць. - К. : Вища школа, 2002. - 118с.

68.432(4Укр)я73
Х94
Хромченко, В.Г.
Вогнева підготовка [Текст] : навч. посіб./ В.Г.Хромченко, М.Г.Івануц, А.О.Яфонкін. - К. : Кондор, 2009. - 336с.

74.200.52
Ч-75
Чорна, К.І.
Виховання культури гідності старшокласників у позаурочній діяльності [Текст] : метод. реком./ К.І.Чорна. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 72 с.

74.58(4Укр)я43
Ш78
Шовкошитний, В.
Національно-патріотичне виховання в контексті українського державотворення [Текст] : Збірник наукових статей/ В.Шовкошитний. - Васильків : Колофон, 2002. - 166с.

Журба К. Патріотизм як цінність і консолідуюча основа нації / Журба Катерина // Справи сімейні. – 2015. - № 3. – С. 20-21.
Загородня А. Актуальність патріотичного виховання молоді / Загородня Алла, Шевчук Діана // Нова педагогічна думка. – 2014. - № 3. – С. 142-143.
Івашковський В. Система виховання дітей в Україні за часів розквіту козацтва / Івашковський Віталій // Початкова школа. – 2014. - № 12. – С. 41-45.
Івашковський В. Військово патріотичне виховання школярів як соціально-психологічна проблема / Івашковський Віталій // Фізичне виховання в рідній школі. – 2015. - № 1. – С. 28-30.
Коломоєць Г.А. «Джура» виховує справжніх патріотів / Коломоєць Галина, Бондарчук Олег // Фізичне виховання в рідній школі. – 2014. - № 5. – С. 36-38.
Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2015. - № 4. – С. 4-8.

      

Короденко М. Патріотизм – запалити, не дати згаснути / Короденко Максим // Освіта України. – 2015. – 7 вересня (№36). – С. 8-9.

Славимо захисників України

63.3(4Укр-4Жит)
М36
Махорін, Г.Л.
Наші Герої [Текст]/ Г.Л.Махорін. - Житомир : Вид. В.Б. Котвицький, 2014. - 128 с.

68.43(4Укр)
П15
Пам‘ятка для вояків України [Текст] : [посібник/ Ю. Прокоф‘єв, О. Андрієнко, О. Зарицький, О. Сосенко]. - К.; Чернівці : Букрек, 2014. - 136 с. –

66.3(4Укр),1
П27
Перепічка, Є.В.
Майдан 2013-2014 рр. в ілюстраціях [Текст]/ Є.В.Перепічка. - Львів : Растр -7, 2014. - 76 с.

60.027.1
Р26
Рафальський, І.О.
Феномен українського національного самовизначення [Текст]/ І.О.Рафальський. - К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2014. - 240 с.

Анісімова І. «Залишатися людиною на будь-якій стороні» або наші в АТО / Анісімова Інна // Просто неба. – 2015. - № 27. – С. 4.
Записки українського солдата // Золотий резерв. – 2014. - № 7. – С. 32-33.
Ковб Н. Пекельне турне / Наталія Ковб // Золотий резерв. – 2014. - № 8. – С. 34-35.
Лесків Ю. Там, де вирішується доля незалежності і свободи / Лесків Юрій // Пластовий шлях. – 2014. - № 4. – С. 32-34.
Марчук Л. «Вони стали героями тоді, коли обрали для себе шлях захисника своєї держави» / Марчук Лариса // Віче. – 2015. - № 5. – С. 43.
Наші захисники! Повертайтесь із перемогою! // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2015. - № 3. – С. 20-23.
Це було свідоме рішення іти захищати Батьківщину // Пластовий шлях. – 2015. - № 1. – С. 30-31.

 

 

Молодь України:2019
Україна -ЄС: прямуємо разом
Стиль життя - здоров'я
Постать світового значення
Мова - голос нації
Жертовний шлях до мрії
Покрова - оберіг України
Читаємо=перемагаємо!
Україна в об'єднаній Європі
Бути здоровим - бути сучасним
Пророк вільної України
О мово рідна! Золота колиско!
Календар зимових свят
Ми є народ, якого не здолати
Слава і гордість українського народу
Бібліотека - територія знань
Читаємо всією родиною
Мрій! Дій! Перемагай!
Відкрий Європу для себе
Скарби безсмертного Кобзаря
Мова - серце нації
Зима крокує, свята дарує
Єдина держава - єдиний народ
Сила нескорених!
Простір знань - Бібліотека
Моя країна: вільна та незалежна
Читати модно.
Молоді, могутні та сучасні
Україна - європейська держава. До Дня Європи.
Апостол незалежності. До Шевченківських днів
Мова - серце народу
Новорічний вернісаж
Україна - понад усе
За честь, за волю, за українську долю!
Перший Майдан
День знань
День незалежності України
Здорова молодь - багатство нації
Тарас Шевченко - України син
Мова - життя духовного основа
Свята Небесна Сотня
Екологічна культура - виклик сучасності
Щаслива родина - скарб України
Світ у руках молоді
Конституція - минуле і сьогодення
Читання - це відпочинок
Сяйво Новорічних свят

 

Останнє поновлення:
31.07.2019 17:10

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2018. Державна бібліотека України для юнацтва

  Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua