Державна бібліотека України для юнацтва
Вiтрина бiблiотеки
Анонси
Новини
страница о насБібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Слався, незалежна Україно!

Слався, незалежна Україно!
до Дня Незалежності України


Нам пора для України жить.
І. Франко

День Незалежності — найважливіше національне свято в більшості країн світу.  24 серпня відзначається головне державне свято України.
Ця знаменна дата навіки увійшла в історію молодої держави золотою сторінкою її біографії, започаткувала нову епоху в житті нашого народу, законодавчо закріпила його вікові демократичні прагнення до національного відродження, духовної свободи, економічного зростання, культурного піднесення.
Державна бібліотека України для юнацтва пропонує із своїх фондів  найкращі друковані видання про процес  становлення української незалежної держави, гордість нашої країни – українську армію, культуру, духовність та мальовничу красу нашої України.

Запрошуємо ознайомитись:

63.3(4Укр)
В45
Вілсон, Е.
Українці: несподівана нація [Текст]/ Е.Вілсон. - К. : КІС, 2004. - 552с.

63.3(4Укр)я2
Г34
Геник, С.
Сто п'ятдесят великих українців [Текст] : Довідник/ С.Геник. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. - 300с.

81.21Укр-4
Д18
Данилюк, Н.О.
Україна від А до Я [Текст] : Мовокраїнознавчий міні-словник : 200-річчю від дня народж. Т. Шевченка присвяч./ Н.О.Данилюк. - Луцьк : СНУ ім. Л. Українки, 2014. - 92 с.

63.3(4Укр)
З-91
Зубков, С.К.
Події, що змінили Україну [Текст]/ С.К.Зубков, В.Л.Карнацевич, А.Ю.Хорошевський. - Х. : Факт, 2013. - 383 с.

63.5(4Укр)
М17
Максимович, М.
У пошуках омріяної України [Текст] : Вибрані українознавчі твори/ М.Максимович. - К. : Либідь, 2003. - 360с.

63.3(4Укр)6
М91
Мусієнко, Г.I.
Україна для українців. Хто за і проти? [Текст]/ Г.I.Мусієнко. - Біла Церква : Б.в., 2003. - 432 с.

63.5(4Укр)
С32
Сергійчук, В.
Що дала Україна світові [Текст]/ В.Сергійчук. - К. : ПП Сергійчук М.І., 2008. - 288с.

63.3(4Укр)
С47
Слабошпицький, М.Ф.
З голосу нашої Кліо [Текст] : Навчальне видання/ М.Ф.Слабошпицький. - К. : Махаон-Україна, 2000. - 222 с.

63.3(4Укр)я2
С78
Сташук, О.В.
Я громадянин України [Текст]/ О.В.Сташук ; [О.В. Сташук]. - К. : Патерик, 2013. - 64 с.

63.5(4Укр)я2
Т28
Твоя країна - Україна [Текст] : енциклопедія українського народознавства/ [уклад. Н.Д. Кусайкіна]. - Х. : Школа, 2009. - 496с.

63.5(4Укр)я2
У45
Україна в словах [Текст] : Мовокраїнознавчий словник-довідник/ Упор. Н. Данилюк. - К. : Просвіта, 2004. - 704с.

63.3(4Укр)я2
Ш24
Шаповал, Ю.І.
Держава [Текст] : іл. енцикл. України/ Ю.І.Шаповал. - К. : Балтія-Друк, 2008. - 160с.

26.89(4Укр)я2
Щ92
Що? Як? Чому? Світ моєї України [Текст] : популярна дитяча енциклопедія/ [ред. В.Г. Біляєв]. - Х. : Сінтекс, 2004. - 160 с.

Від Русі – до України

63.3(4Укр)
Б24
Баран, В.Д.
Історичні витоки українського народу [Текст]/ В.Д.Баран, Я.В.Баран. - К. : Генеза, 2005. - 208с.

63.3(4Укр)4-7я73
Д43
Дзюба, О.М.
Літопис найважливіших подій культурного життя в Україні:Х-середина XVII ст. [Текст] : Посібник-довідник/ О.М.Дзюба, Г.І.Павленко. - К. : АртЕк, 1998. - 200 с.

63.3(4Укр)я73
І-23
Іванченко, Р.П.
Історія без міфів: Бесіди з історії української державності [Текст] : навч. посіб./ Р.П.Іванченко. - 3-є вид., переробл. і допов. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. - 624 с.

63.3(4Укр)я73
І-90
Історія України від давнини до сучасності [Текст] : навч. посіб./ уклад. З.А. Баран, Н.В. Кокотко, Р.Б.Тарнавський. - Львів : Львівська політехніка, 2014. - 104 с.

63.3(4Укр)я73
І-90
Історія України [Текст] : навч. посіб./ Р.І. Філіппенко, Н.М. Савченко, С.М. Куделко, О.К. Малютіна; за ред. С.М. Смоленського. - К. : Алерта, 2013. - 352 с.

63.3(4Укр)я2
Ж91
Журавльов, Д.В.
Сто ключових подій української історії [Текст]/ Д.В.Журавльов. - Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2013. - 400 с.

63.3(4Укр)
К19
Канигін, Ю.М.
Віхи священної історії. Русь-Україна [Текст]/ Ю.М.Канигін. - К. : АСК, 2004. - 416с.

63.3(4Укр)
К20
Каппелер, А.
Мала історія України [Текст]/ А.Каппелер ; [пер. з нім. О. Блащук]. - К. : КІС, 2007. - 264с.

63.3(4Укр)я73
М15
Макарчук, С.
Писемні джерела з історії України [Текст] : Курс лекцій/ С.Макарчук. - Львів : Світ, 1999. - 352 с.

63.3(4Укр)2
П14
Палій, О.А.
Ключ до історії України. Друга сторона української Прабатьківщини [Текст]/ О.А.Палій. - К. : Дніпро, 2005. - 136с.

63.3(4Укр)
П25
Пепа, В.І.
Україна в дзеркалі тисячоліть [Текст]/ В.І.Пепа. - К. : Просвіта, 2006. - 344с.

63.3(4Укр)я2
У31
Удовік, С.Л.
Історія Русі - України [Текст] : фотокнига/ С.Л.Удовік. - К. : Ваклер, 2010. - 120 с.

Вертій О. На шляхах утвердження нашої незалежності / Вертій Олексій // Рідний край. – 2013. - № 2. – С. 59-68.

Моця О.П. Самоідентифікація східних слов’ян у часи Русі / О.П. Моця // Український історичний журнал. – 2015. - № 1. – С. 4-10.

Піддубний С. Код України – Русі / Сергій Піддубний // Мандрівець. – 2011. – С. 11-22.

Піляєв І.С. Концептуальні засади консолідації українського народу та громадянського суспільства через європейську спадщину Русі – України / І.С. Піляєв // Наукові праці МАУП. – 2012. – В.1. – С. 18-25.

Ружин З. Українська нація сягає тисячолітніх глибин / Зоя Ружин  // Справи сімейні. – 2015. - № 1. – С. 12-13.

Українська армія – гордість держави

68.4(4Укр)я75
А43
Актуальні проблеми гендерної політики у збройних силах України [Текст] : навч.-метод. посіб./ [авт. кол.: Б.П. Андресюк та ін.]. - К. : НДЦ ГП ЗС України, 2011. - 112с.

68.2(4Укр)-44
Д65
Доля обрала нас [Текст]/ [упоряд. С.М. Бабаков]. - К. : Прес-КІТ, 2012. - 400 с.

68.491(4Укр)я721
Д81
Дудник, В.В.
Захист Вітчизни. 10 кл. [Текст] : навч. посіб. для дівчат/ В.В.Дудник, Л.В.Сорока. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - 528с.

68.491(4Укр)я721
З-38
Захист Вітчизни. 11 кл. [Текст] : рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, для хлопців : підручник/ К.О. Пашко, І.М. Герасимів, Ю.П.Щирба, М.М. Фука. - Тернопіль : Астон, 2011. - 280с.

68.4(4Укр)1
І-90
Історія українського війська. В 2-х кн. [Текст]. Кн.1. - Львів : Б.в., 1936. - 288с.

68.4(4Укр)1
І-90
Історія українського війська. В 2-х кн. [Текст]. Кн.3. - Львів : Б.в., 1936. - 568с.

68.4(4Укр)2
К26
Карпов, В.В.
Українська військова символіка [Текст]/ В.В.Карпов, Д.В.Табачник. - К. : Либідь, 2004. - 272с.

68.41(4Укр)я73
К73
Котляр, Ю.В.
Військова історія України [Текст] : навч. посіб./ Ю.В.Котляр ; 2-е вид., випр. і допов. - Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2012. - 112 с.

63.3(4Укр-4Жит)
М36
Махорін, Г.Л.
Наші Герої [Текст]/ Г.Л.Махорін. - Житомир : Вид. В.Б. Котвицький, 2014. - 128 с.

68.43(4Укр)
П15
Пам‘ятка для вояків України [Текст] : [посібник/ Ю. Прокоф‘єв, О. Андрієнко, О. Зарицький, О. Сосенко]. - К.; Чернівці : Букрек, 2014. - 136 с.

68.4(4Укр)1
П16
Панібудьласка, А.В.
Історія української зброї /А.В. Панібудьласка. Словник військових термінів / Б.І.Канцелярук [Текст]/ А.В.Панібудьласка. - К. : Фотовідеосервіс, 1993. - 128с.

68.43(4Укр)я73
П52
Полторак, С.Т.
Військове виховання: історія і сучасність [Текст] : навч. посіб./ С.Т.Полторак. - Х. : Академія ВВ МВС України, 2012. - 193 с.

68.44(4Укр)
П20
Патріотичне виховання: теорія та практика реалізації у збройних силах України [Текст] : монографія/ Б.З. Якимович, Т.М.Мацевко, О.Л.Гапеєва та ін. - Львів : АСВ, 2012. - 291 с.

68.42(4Укр)я73
Т47
Тищенко, М.М.
Військова адміністрація [Текст] : навч. посіб./ М.М.Тищенко, В.В.Богуцький, Є.І.Григоренко ; за заг. ред. М.М. Тищенка. - 2-е вид, переробл. та допов. - Х. : Право, 2014. - 364 с.

74.58(4Укр)
Ф34
Федотовський, П.І.
Кафедра військової підготовки Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського - кузня кадрів по підготовці молоді до захисту Вітчизни [Текст] : нариси в допомогу випускникам шкіл у пошуку професії/ П.І.Федотовський, А.М.Бахтін, В.М.Лісовський. - К. : Ленвіт, 2010. - 128с.

68.432(4Укр)я73
Х94
Хромченко, В.Г.
Вогнева підготовка [Текст] : навч. посіб./ В.Г.Хромченко, М.Г.Івануц, А.О.Яфонкін. - К. : Кондор, 2009. - 336с.

Івашковський В.В. Військово-патріотичне виховання школярів як соціально-психологічна проблема / В.В. Івашковський // Фізичне виховання в рідній школі. – 2015. - № 1. – С. 28-30.

Ковб Н. Пекельне турне / Наталія Ковб // Золотий резерв. – 2014. –
№ 8. – С. 34-35.

Марчук Л. Вони стали героями тоді, коли обрали для себе шлях захисника своєї держави / Лариса Марчук // Віче. – 2015. - № 5. – С. 43.

Мудрік В.І. Громадянський, або державний патріотизм – запорука єдності держави / Віт Іванович Мудрік // Фізичне виховання в рідній школі. – 2015. – № 2. – С. 37-40.

Тхорик О. Справжні чоловіки виховуються в армії / Олександра Тхорик // Я, студент. – 2009. - № 12.-С.8-10.

Багатство української культури

71.0я73
В99
Вячеславова, О.А.
Українська культура у вимірах постмодерну [Текст] : навч. посіб./ О.А.Вячеславова, А.Д.Чаус. - Луганськ : Ноулідж, 2011. - 309с.

63.521(4Укр)
Г68
Горєлов, М.Є.
Українська етнічна нація [Текст]/ М.Є.Горєлов, О.П.Моця, О.О.Рафальський. - К. : Еко-продакшн, 2012. - 192 с.

63.5(4Укр)я73
Д66
Домінанти духовного світу українців [Текст] : навч. посіб./ [упоряд. Л.М. Горболіс]. - Суми : Університетська книга, 2010. - 300с.
63.3(4Укр)-7я43
Д85
Духовна велич України [Текст] : Науково-публіцистичний збірник/ Упор. І.І. Новиченко. - К. : Просвіта, 2004. - 248с.

63.3(4Укр)-7я73
І-90
Історія української культури [Текст] : підручник/ за ред. В.О. Лозового. - Х. : Право, 2013. - 368 с.

71.41(4Укр)я43
К90
Культура України [Текст] : Збірник наукових праць. Вип.12. Філософія культури. Мистецтвознавство. - Х. : ХДАК, 2003. - 274с.

63.3(4Укр-5Пер)
М36
Махінчук, М.Г.
Обереги нашої пам"яті [Текст] : Книга для читання з історії Рідного краю [Переяславщини]/ М.Г.Махінчук ; Передмова І.Ф.Драча. - Одеса : Аспект, 1998. - 224 с.

63.3(4Укр)-7я73
Н73
Новикова, Ю.М.
Історія української культури. Українознавство. Українська етнокультура [Текст] : навч. посіб./ Ю.М.Новикова ; [Ю.М. Новикова]. - Донецьк : Донбас, 2012. - 150 с.

63.3(4Укр)-7я73
Р17
Разом на одній землі. Історія України багатокультурна [Текст] : навч. посіб./ [авт. та упоряд.: О. Кісь, В. Мисан, С. Антіпова та ін.]. - Львів : ЗУКЦ, 2012. - 332 с.

63.3(4Укр)-7я2
С81
Сто великих діячів культури України [Текст]/ упоряд. О.О. Попельницька, М.В. Оксенич. - К. : Арій, 2010. - 464с.

71.0в(4Укр)
Ф42
Феномен української культури [Текст] : Методологічні засади осмислення/ Від. ред. В.Шинкарук та ін. - К. : Фенікс, 1996. - 476с.

63.3(4Укр)-7я73
Ш39
Шейко, В.М.
Історія української культури [Текст] : навч. посіб./ В.М.Шейко, В.Я.Білоцерківський. - 4-е вид., стер. - К. : Знання, 2012. - 271 с.

71.41(4Укр)
Ю16
Юдкін, І.М.
Формування визначників української культури [Текст] : культурологічні студії/ І.М.Юдкін. - К. : Ін-т культурології АМУ, 2008. - 184с.

Вечерський В. Храми Київської Русі у списку ЮНЕСКО: перспектива / Віктор Вечерський // Українська культура. – 2012. - № 11-12. – С. 52-57.

Єфремова В. Буде культура – буде нація / Валентина Єфремова // Справи сімейні. – 2014. - № 11. – С. 9

Левченко І. Символ української душі, або її Величність Вишиванка Інна Левченко // Я, студент. – 2014. - № 9. – С. 12.

Лютий Т. 100 років української масової та популярної культури: стратегії ідентифікації / Тарас Лютий // Українська культура. – 2013. - № 11. – С. 10-15.

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник // Пам’ятки України. – 2012. - № 6. – С. 2-87.

Рацибарська Ю. Петриківський  розпис: яскраві квіти на темному тлі / Юлія Рацибарська // Українська культура. – 2014. - № 4. – С. 6-11.

 

Наша мальовнича країна

26.89(4Укр)я2
Б28
Батій, Я.О.
Славетні міста України [Текст] : іл. енцикл. : культові споруди, перлини архітектури, замки, палаци та ін./ Я.О.Батій ; [Я.О. Батій]. - Х. : Торсінг плюс, 2011. - 256с.

26.89(4Укр)
Б43
Бєліков, О.М.
Перлини України [Текст]/ О.М.Бєліков. - Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2014. - 205 с.

26.89(4Укр)
Б87
Бренер, Л.
Таємничі місця сили України [Текст]/ Л.Бренер, К.Соляник. - Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2013. - 192 с.

26.89(4Укр)
Д44
Дивовижна Україна [Текст]/ [авт.-упоряд. Т.С. Жабська]. - Х. : Фактор, 2008. - 192с.

26.89(4Укр)
Д68
Допитливій малечі про цікаві речі. Подорож по Україні [Текст]/ [упоряд. А. Третяк]. - К. : АВІАЗ, 2013. - 168 с.

26.89(4Укр)
І-19
Іваницька, Д.
Дітям про Україну [Текст]/ Д.Іваницька. - Львів : Апріорі, 2012. - 56 с.

26.891(4Укр-2К)я6
К38
Київ. Парки, площі, вулиці [Текст] : Фотоальбом/ Ред. Ю.О.Храмов. - К. : Фенікс, 2006. - 320с.

26.89(4Укр)
Л14
Лагунова, Т.І.
Чарівна Україна [Текст] = Charming Ukraine/ Т.І.Лагунова. - К. : Грані-Т, 2011. - 192с.

26.89(4Укр)я2
П15
Памятники национального культурного наследия Украины "Неизведанная Украина" [Текст] : [автомобильно-туристический атлас : 1 : 500 000/ сост. А. Глазовой, Ю. Ференцева, И. Лыльо]. - К. : Балтія-Друк, 2012. - 288 с.

63.3(4Укр)
Р49
Рідна країна моя - Україна [Текст]/ Авт.-укл. М.В. Богатиренко. - Донецьк : БАО, 2006. - 64с.

26.89(4Укр)я2
У31
Удовік, С.Л.
Західна Україна [Текст] : путівник/ С.Л.Удовік. - К. : Ваклер, 2007. - 288 с.

26.89(4Укр)я2
У31
Удовік, С.Л.
Центральна Україна [Текст] : путівник/ С.Л.Удовік. - К. : Ваклер, 2008. - 240 с. - (Мальовнича Україна).

63.3(4Укр)я2
У45
Україна. Моя країна [Текст]/ Т.І. Лагунова, Д.Ю. Корольков, В.В. Мірошникова, Л.В. Михайленко. - 2-е вид., переробл. та допов. - Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2010. - 207с.

26.89(4Укр)
У45
Украина. 30 легенд [Текст]/ [авт.-сост. А. Беликов]. - Х. : Альбатрос, 2011. - 64с.

26.89(4Укр)я2
У45
Україна: 500 куточків, які варто відвідати [Текст] : путівник/ [уклад. Ю.С. Воронцова]. - Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2011. - 415с.

26.891(4Укр-4 Зак)
Ф32
Федака, С.
Населені пункти і райони Закарпаття [Текст] : істор.-геогр. довідник/ С.Федака. - Ужгород : Ліра, 2014. - 264 с.

26.89(4Укр)л6
Ч-84
Чудеса Украины [Текст]/ [авт.-сост. А. Кривошей]. - Донецк : Глорія, 2011. - 384с.

Всеосяжна Хортиця // Чумацький шлях. – 2008. - № 3. – С. 18-23.

Гетьман В.І. Абсолютна заповідність і гармонійне співіснування людини з природою / В.І. Гетьман // Екологічний вісник. – 2014. -        № 5. - С. 25-28.

Заповідні куточки Львівщини // Екологічний вісник. – 2013. - № 5. – С. 2-31.

Котельников С. Пирогово: дивитися й насолоджуватися / Сергій Котельников // Кордон. – 2014. - № 1. – С. 46-47.

Українські Карпати – природний, культурний, рекреаційний центр України та Європи // Екологічний вісник. – 2013. - № 7. – С. 2-35.

Сім природних чудес України // Колосок. – 2013. - № 11. – С. 30-33.

 

Молодь України:2019
Україна -ЄС: прямуємо разом
Стиль життя - здоров'я
Постать світового значення
Мова - голос нації
Жертовний шлях до мрії
Покрова - оберіг України
Читаємо=перемагаємо!
Україна в об'єднаній Європі
Бути здоровим - бути сучасним
Пророк вільної України
О мово рідна! Золота колиско!
Календар зимових свят
Ми є народ, якого не здолати
Слава і гордість українського народу
Бібліотека - територія знань
Читаємо всією родиною
Мрій! Дій! Перемагай!
Відкрий Європу для себе
Скарби безсмертного Кобзаря
Мова - серце нації
Зима крокує, свята дарує
Єдина держава - єдиний народ
Сила нескорених!
Простір знань - Бібліотека
Моя країна: вільна та незалежна
Читати модно.
Молоді, могутні та сучасні
Україна - європейська держава. До Дня Європи.
Апостол незалежності. До Шевченківських днів
Мова - серце народу
Новорічний вернісаж
Україна - понад усе
За честь, за волю, за українську долю!
Перший Майдан
День знань
День незалежності України
Здорова молодь - багатство нації
Тарас Шевченко - України син
Мова - життя духовного основа
Свята Небесна Сотня
Екологічна культура - виклик сучасності
Щаслива родина - скарб України
Світ у руках молоді
Конституція - минуле і сьогодення
Читання - це відпочинок
Сяйво Новорічних свят

 

Останнє поновлення:
31.07.2019 17:10

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2018. Державна бібліотека України для юнацтва

  Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua