Державна бібліотека України для юнацтва
Вiтрина бiблiотеки
Анонси
Новини
страница о насБібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Світ у руках молоді

Світ у руках молоді
(до Дня молоді)


Молодість щаслива тим,
що в неї є майбутнє.
М. Гоголь

Молодість - це не тільки прекрасний період в житті кожної людини, але ще й особливий стан душі. Це час  пошуків, відкриттів і реалізації найсміливіших сподівань.
Традиційно в Україні,  щорічно, в останню неділю червня відзначають День молоді -  свято запалу та енергії, самоствердження і пізнання, натхнення і творчості, любові і романтики.
Долучаючись  до святкування, Державна бібліотека України для юнацтва пропонує найкращі друковані видання з фондів нашої бібліотеки про роль молоді  в сучасному світі. Представлена література також допоможе у таких питаннях як професійне самовизначення, здоровий спосіб життя, національно-патріотичне виховання .
Запрошуємо ознайомитись:

66.3(4Укр),1
А66
Андрусів, В.
Змінити майбутнє [Текст]/ В.Андрусів. - К. : Наш Формат, 2014. - 144 с.

66.4(0),612я73
Б89
Бруз, В.С.
Роль ООН у врегулюванні міжнародних конфліктів і в боротьбі проти тероризму [Текст] : навч. посіб./ В.С.Бруз. - Вид. 2-е. - К. : Експрес-Поліграф, 2010. - 224с.

81.21Укр-4
Д18
Данилюк, Н.О.
Україна від А до Я [Текст] : Мовокраїнознавчий міні-словник : 200-річчю від дня народж. Т. Шевченка присвяч./ Н.О.Данилюк. - Луцьк : СНУ ім. Л. Українки, 2014. - 92 с.

88.413я73
Д49
Дитина у сучасному соціопросторі [Текст] : навч. посіб./ [Т.О. Піроженко, С.О. Ладивір, І.М. Біла та ін.]; за ред. Т.О. Піроженко. - К.; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 272 с.

66.4(0)я73
Д69
Дорош, Л.О.
Вступ до спеціальності "Міжнародні відносини" [Текст] : навч. посіб./ Л.О.Дорош, Ю.Я.Тишкун, Я.Б.Турчин. - Львів : Львівська політехніка, 2013. - 176 с.

74.04(4Укр)
О-13
Обдарована молодь України [Текст] : Оцінка сучасного стану та поширення перспективного досвіду роботи з обдарованою молоддю в регіонах України/ Ред. С.О. Терепищий. - К. : ВМГО "Союз обдарованої молоді", 2008. - 156с.

 

88.69
О-72
Освітнє середовище як чинник становлення обдарованої особистості [Текст] : монографія/ [Р.О. Семенова, О.Л. Музика, Д.К. Корольов та ін.] ; за ред. Р.О. Семенової. - К.; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 228 с.

66.3(4Укр),131
С83
Стратегія перемоги: поради для молодих політиків і не тільки для них... [Текст]/ [авт.кол.: Л.В. Білоусов, О.Ю. Вострих, В.В. Корчовий та ін.]. - Миколаїв : Фонд Рози Люксембург : ВШПП : Вид. Ємельянова Т.В., 2012. - 216 с.

88.413
С91
Сучасні діти - відображення цінностей дорослого світу [Текст] : метод. реком./ [Т.О. Піроженко, С.О. Ладивір, К.В. Карасьова та ін.] ; за ред. Т.О. Піроженко. - К.; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 120 с.

74.58(4Укр)я6
У11
У кольорі молодості [Текст]/ [уклад. О. Віщук]. - К. : НТУУ "КПІ", 2008. - 76с.

63.3(4Укр)я2
Ш24
Шаповал, Ю.І.
Держава [Текст] : іл. енцикл. України/ Ю.І.Шаповал. - К. : Балтія-Друк, 2008. - 160с.

Ми – громадяни України


74.200.52
В54
Виховання культури гідності дітей та учнівської молоді в позаурочній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : метод. посіб./ [авт. кол.: К.І. Чорна, І.М. Шкільна, К.О. Журба та ін.]. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 260 с.

60.94
В68
Волонтери в соціальній роботі [Текст]/ упоряд. О. Главник. - К. : Главник, 2006. - 128с.

60.94
В68
Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку [Текст]/ Р.Х. Вайнола, А.Й. Капська, Н.М. Комарова та ін. - К. : Академпрес, 1999. - 112с.

60.54(4Укр)я73
Г61
Головатий, М.Ф.
Соціологія молоді [Текст] : Курс лекцій/ М.Ф.Головатий. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : МАУП, 2006. - 304с.

74.100.5
Г87
Громадянське виховання особистості. У 3-х кн. [Текст]. Кн.1. Законодавчо-правові та теоретичні засади/ Авт.-упор. В.І. Войтенко. - Кам‘янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2006. - 112с.
74.100.5
Г87
Громадянське виховання особистості. У 3-х кн. [Текст]. Кн.2. Методичні аспекти/ Упор. Л.А. Грицюк. - Кам‘янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2006. - 112с.

74.100.5
Г87
Громадянське виховання особистості. У 3-х кн. [Текст]. Кн.3. Перспективний досвід/ Упор. Л.А. Грицюк. - Кам‘янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2006. - 240с.

74.200.51я75
Д36
Дерев‘янко, Н.П.
Формування громадянської культури особистості школяра [Текст] : навч.-метод. посіб./ Н.П.Дерев‘янко, В.І.Костів ; за ред. В.І. Костіва. - К. : Праймдрук, 2011. - 352с. –

66.033.1
Д36
Держава і громадянське суспільство в Україні: пошук концепції співпраці [Текст] : аналітична доповідь/ [за ред. О.М. Майбороди]. - К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. - 376 с.

74.580.43
З-14
Загородній, Ю.І.
Політична соціалізація студентської молоді в Україні: досвід, тенденції, проблеми [Текст] : Монографія/ Ю.І.Загородній, В.С.Курило, С.В.Савченко. - К. : Генеза, 2004. - 144с.

60.94
К20
Капська, А.Й.
Підготовка волонтерів до соціальної роботи [Текст] : навч.-метод. посіб./ А.Й.Капська, О.Г.Карпенко, Н.М.Комарова. - К. : Держсоцслужба, 2005. - 152с.

74.58(4Укр)я73
К59
Козлова, О.Г.
Керівництво громадянським вихованням студентської молоді [Текст] : навч.-метод. посіб./ О.Г.Козлова, Т.В.Гребеник. - Суми : Університетська книга, 2010. - 188с.

74.6я73
Л93
Любарська, О.М.
Основи соціалізації особистості [Текст] : навч.-метод. посіб./ О.М.Любарська. - 2-е вид., переробл. і допов. - К. : Ленвіт, 2012. - 238 с.

74.58(4Укр)я43
М75
Молодь: освіта, наука, духовність. В 2-х ч. [Текст] : тези доповідей : VI Всеукр. наук. конф. студ. і мол. вчених. Ч.1/ [оргком.: П.М. Таланчук (голова) та ін.]. - К. : Ун-т "Україна", 2009. - 473с.

74.58(4Укр)я43
М75
Молодь: освіта, наука, духовність. В 2-х ч. [Текст] : тези доповідей : VI Всеукр. наук. конф. студ. і мол. вчених. Ч.2/ [оргком.: П.М. Таланчук (голова) та ін.]. - К. : Ун-т "Україна", 2009. - 512с.
60.54(4Укр)
Н16
Нагорний, Б.Г.
Студенство і сучасність [Текст]/ Б.Г.Нагорний, М.Л.Яковенко, А.В.Яковенко. - К. : Арістей, 2005. - 164с.

74.0я43
О-72
Освіта й наука в інноваційному розвитку сучасної Європи [Текст] : зб. наук.-експертних матер./ [за заг. ред. С.І. Здіорука]. - К. : НІСД, 2014. - 124 с.

88.3
П12
Павленко, В.М.
Психологія толерантності особистості [Текст] : на матеріалі дослідження студентів : монографія/ В.М.Павленко, М.М.Мельничук. - Полтава : ФОП Мирон І.А., 2014. - 244 с.

60.542.15
П32
Піменова, О.О.
Свобода у ціннісному полі сучасного студента: проблеми та особливості актуалізації [Текст] : монографія/ О.О.Піменова. - Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2013. - 220 с.

88.42я73
П33
Пірен, М.І.
Молодь і політика в Україні: соціо-психологічний аналіз [Текст] : навч. посіб./ М.І.Пірен, М.М.Корнівська. - Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2011. - 264 с.

60.542.15
П75
Приймаємо рішення разом: оцінка, планування, здійснення [Текст] : Посібник з орган. співпраці молоді та дорослих. - К. : Фонд Народонаселення ООН в Україні, 2009. - 98с.

67.9(4Укр)300.32я73
П91
Пушкіна, О.В.
Конституційні права, свободи та обов‘язки людини і громадянина в Україні [Текст] : підручник/ О.В.Пушкіна, В.М.Шкабаро, Т.М.Заворотченко. - Д. : ДУЕП ім. А. Нобеля, 2011. - 336с.

66.75(4Укр)я43
Р68
Роль молодіжних студентських громадських самоврядних організацій в побудові громадянського суспільства в Україні [Текст] : зб. тез і ст. Всеукр. студ. наук.-практ. конф./ [редкол.: В.С. Калюжний (відп. ред.) та ін.]. - Запоріжжя : ЗДІА, 2014. - 130 с.

74.56
С22
Сахневич, І.Д.
Громадське самовизначення учнівської робітничої молоді [Текст] : монографія/ І.Д.Сахневич ; [за ред. М.В. Левківського]. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - 212с.

 

32.973.202
С69
Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства [Текст]/ [авт.кол.: О.С. Онищенко, В.М. Горовий, В.І. Попик та ін.]. - К. : НБУ ім. В. Вернадського, 2013. - 250 с.

88.8я73
С69
Соціально незахищена категорія студентів: проблеми формування особистості [Текст] : посіб. на допом. лекторам, кураторам, вихователям/ М.Є. Скиба, М.П. Войнаренко, Л.Е. Байдич, Л.М. Дунець. - Хмельницький : ХНУ, 2009. - 115с.

67.9(4Укр)300.3
С90
Суржинський, М.І.
Інститут громадянства України: конституційно-правовий аспект [Текст] : [монографія]/ М.І.Суржинський. - К. : Наукова думка, 2011. - 213с.
65.9(4Укр)я43
У45
Україна на шляху соціально-економічних перетворень в умовах глобалізації: науковий погляд молоді [Текст] : XVII Всеукр. студ. наук.-практ. конф.; 25 квітня 2014 р./ [орг.ком.: Л.В. Лисяк (голова) та ін.]. - Д. : ДДФА, 2014. - 512 с.

67.9(4Укр)300.1я73
У45
Україна. Конституція
Конституція України [Текст]/ Україна. Конституція. - К. : Ін Юре, 2004. - 112с.

67.9(4Укр)300.7
У90
Участь громадськості у процесі прийняття рішень на місцевому рівні [Текст] : посібник. - К. : Ленвіт, 2012. - 64 с.

60.991.3
Х65
Хмелярчук, М.І.
Зайнятість і соціальний захист молоді [Текст] : монографія/ М.І.Хмелярчук. - Львів : ЛБІ НБУ, 2003. - 155с.

    Бабенко Ю.А. Ціннісні орієнтації сучасної української молоді: за результатами дослідження / Ю.А. Бабенко // Вісник Нац. Академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2014. - № 2. – С. 76-79.
Бобир О. У чиїх руках штурвал майбутнього? / Ольга Бобир // Молодь України. – 2014. – 28 лют.(№ 5-6). – С. 3.

     Букрєєва І. Громадянська активність української студентської молоді: особливості виявлення та тенденції розвитку / Ірина Букрєєва // Соціологічні студії. – 2013. - № 2. – С. 77-82.

     Дудар О. Що означає бути українцем? / Ольга Дудар // Методичні діалоги-журнал для вчителів укр. мови та л-ри. – 2014. - № 11-12. - С. 11-15.

      Івашковський В.В. Військово – патріотичне виховання школярів як соціально-  психологічна проблема // В.В. Івашковський // Фізичне виховання в рідній школі.- 2015. - № 1. – С. 28-30.

      Ковб Н. Бути українцем – це в крові / Наталія Ковб // Золотий резерв. – 2014.- № 9. – С. 22.

Вибір професії – твоє життя


74.200.536я73
Б24
Барабаш, Ю.Г.
Основи профорієнтаційної роботи [Текст]/ Ю.Г.Барабаш, Р.О.Позінкевич. - Луцьк : СНУ ім. Л. України, 2013. - 220 с.

74.200.536
Г97
Гуцан, Л.А.
Світ професій [Текст] : метод. посіб. для вчителів/ Л.А.Гуцан. - К. : Педагогічна думка, 2008. - 88 с.

88.8
Ж15
Жаданов, С.С.
Огни большого города. [Профориентация. Самоопределение. Первые шаги самостоятельной жизни] [Текст]/ С.С.Жаданов. - Изд. 2-е., с изм. и доп. - Кировоград : КОД, 2012. - 204 с.

88.4я73
К26
Карпенко, Г.В.
Психологія праці та вибір професії [Текст] : Навчально-методичний посібник/ Г.В.Карпенко. - Суми : Університетська книга, 2008. - 168с.

74.58(4Укр)я2
Н15
Навчальні заклади міста Києва [Текст] : довідник. - К. : Інвестікон, 2010. - 207с.

74.200.52
П32
Піддячий, М.І.
Підготовка старшокласників до професійної діяльності в умовах профільного навчання [Текст] : монографія/ М.І.Піддячий. - К. : Педагогічна думка, 2008. - 288с.

74.200.536
П42
Повалій, Л.В.
Професійне самовизначення старшокласників [Текст] : метод. реком./ Л.В.Повалій, І.М.Мачуська. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 52 с.

74.58(4Укр)я2
П59
Поради абітурієнтам і не тільки (із досвіду роботи в приймальній комісії вузу) [Текст] : Навч. посіб.-довід./ За ред.М.І.Шкіля. - К. : ДІНІТ, 2000. - 347 с.

74.489.0
С34
Сидорчук, Н.Г.
Професійно-педагогічна підготовка студентів університетів у контексті єдиного європейського освітнього простору: історико-педагогічний аспект [Текст] : монографія/ Н.Г.Сидорчук. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 608 с.
88.803я73
С69
Соціально-психологічні чинники престижності професій: підготовка молоді до активного самоздійснення на сучасному ринку праці [Текст] : навч. посіб./ [М.І. Найдьонов, Л.В. Григоровська, Л.А. Найдьонова та ін.]; за наук. ред. М.І. Найдьонова, Л.В. Григоровської. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 272 с.

74.0
С91
Сучасні підходи до професійного становлення молоді: вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст] : монографія/ В.В. Лук‘яненко, І.М. Литовченко, Ю.Е. Лавриш та ін. - Д. : Середняк Т.К., 2013. - 316 с.

88.4я73
Т33
Теорія і практика професійної орієнтації [Текст] : [навч. посіб./ уклад. Н.Г. Швець]. - К. : Персонал, 2010. - 272с.

88.37я7
Т35
Тернопільська, В.І.
Психологія для старшокласників (від самопізнання до соціальної відповідальності ) [Текст] : Навчальний посібник/ В.І.Тернопільська. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 272с.

74.58(4Укр)я2
Т81
Тугай, А.М.
Київський центр вищих навчальних закладів [Текст]/ А.М.Тугай, Т.В.Девтерова, І.В.Девтеров. - 3-є вид., переробл. і допов. - К. : КВЦ : Європейський ун-т, 2010. - 479с.

74.489.88
Я22
Яворська, Г.Х.
Професійно орієнтаційна робота зі старшокласниками [Текст] : монографія/ Г.Х.Яворська, О.О.Негрівода. - Одеса : Вид. Букаєв В.В., 2012. - 166 с.

    Відповідальний крок у житті людини // Шкільна бібліотека. – 2013. - № 11-12. – С. 118-159.

    Карпенко В. Рівень підготовки випускників загальноосвітніх та професійних навчальних закладів як умова підготовки висококваліфікованих кадрів для всіх галузей економіки України / В. Карпенко, В. Успаленко // Україна: аспекти праці.- 2015. - № 3. – С. 14-20.

    Рубашевська  О. Освіта майбутнього: що на нас чекає? / Ольга Рубашевська // Я, студент. – 2015. - № 1. – С. 14-15.

    Світ як ринок освітніх послуг (практична географія) // Сучасна освіта. – 2014.- С.8-11.

    Світлична О. Особливості професійного самовизначення молоді раннього юнацького віку / О. Світлична // Вісник Київ. ін-ту бізнесу та технологій. – 2014.- № 2 (24). – С. 144-146.

     Сидоренко В.К. Вплив особливостей психологічних типів особистості на можливості вибору професії молодою людиною / В.К. Сидоренко // Трудова підготовка в сучасній школі. – 2013. - № 6. – С. 35-40.
Шкловцова Л.А. Как правильно выбрать дело всей своей жизни / Л.А. Шкловцова // Страна знаний. – 2014. - № 2. – С. 14-15.

    Шутка І. Урок від студента: як вибрати професію / Ірина Шутка // Аудиторія. – 2014. – ч.16. – С. 9.

Здорова молодь – здорова нація


ИЗО 60.542.15
А43
Активна молодь - перевірені рецепти. - К. : ТОВ "Компанія BAITE", 2011. - 31 с.

74.264.4
В23
Ващенко, Л.С.
Основи здоров‘я [Текст] : Книга для вчителя/ Л.С.Ващенко, Т.Є.Бойченко. - К. : Генеза, 2005. - 240с.

51.204.0я721
В75
Воронцова, Т.В.
Основи здоров‘я. 9 кл. [Текст] : підручник/ Т.В.Воронцова, В.С.Пономаренко. - К. : Алатон, 2009. - 200с.

51.204.0я721
В75
Воронцова, Т.В.
Основи здоров‘я. 8 кл. [Текст] : підручник/ Т.В.Воронцова, В.С.Пономаренко. - К. : Алатон, 2008. - 160с.

51.204.0
Д13
Давидюк, Г.М.
Цікава валеологія [Текст]/ Г.М.Давидюк. - Луцьк : Твердиня, 2008. - 132с.

51.204.0я722
Є41
Єжова, О.О.
Здоровий спосіб життя [Текст] : навч. посіб./ О.О.Єжова. - Суми : Університетська книга, 2010. - 127с.

88.8
З-13
Завгородня, О.В.
Психологічне здоров‘я людини: теоретичні та прикладні аспекти [Текст] : монографія/ О.В.Завгородня, Л.О.Курганська. - К. : ДП "Інформаційно-аналітичне агенство", 2008. - 167с.

51.204.0я73
З-62
Зимівець, Н.В.
Навчання здоров‘я: просвітницька робота з підлітками щодо збереження, розвитку та зміцнення репродуктивного здоров‘я [Текст] : навч. посіб./ Н.В.Зимівець, В.С.Петрович, О.Ю.Закусило. - Луцьк : ВНУ ім. Л. Українки, 2010. - 360с.

 

75.116.42я73
І-25
Івчатова, Т.В.
Здоровий спосіб життя та рухова активність студентів [Текст] : навч. посіб./ Т.В.Івчатова, І.Б.Карпова, М.В.Дудко. - К. : КНЕУ, 2013. - 109 с.

53.54
К93
Курорти України. Минуле та сучасне [Текст] : Санаторно-курортні заклади ЗАТ "Укрпрофоздоровниця"/ Ред. М.В.Лобода. - К. : ТАМЕД, 2002. - 304 с.

51.230я73
М69
Міхеєнко, О.І.
Основи раціонального та оздоровчого харчування [Текст] : навч. посіб./ О.І.Міхеєнко. - Суми : Університетська книга, 2013. - 184 с.

51.204.0
М75
Молодь за здоровий спосіб життя [Текст] : Щоріч. доп. Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2009 року)/ [редкол.: Н.Ф. Романова (голова) та ін]. - К. : СПД Крячун Ю.В., 2010. - 156с. –

51.204.0
М75
Молодь за здоровий спосіб життя [Текст] : матер. парлам. слухань про становище молоді в Україні у Верховній Раді України 3 листопада 2010 р. - К. : Парламентське вид-во, 2011. - 112с.

74.200.54
Н15
Навички заради здоров‘я [Текст] : навчання здоровому способу життя на засадах розвитку навичок: важливий компонент школи, дружньої до дитини, школи, що підтримує здоров‘я. - К. : Кобза, 2004. - 123с.

75.0
П77
Присяжнюк, С.І.
Біологічний вік та здоров‘я студентської молоді [Текст] : [монографія]/ С.І.Присяжнюк. - К. : Центр навчальної літератури, 2010. - 294с.

51.204.0я73
П78
Про здоров‘я та здоровий спосіб життя [Текст] : Навчальний посібник/ Д.П. Плахтій, Н.С. Славіна, С.І. Дарчук, В.У. Дорош. - Кам‘янець-Подільський : Вид. Мошак М.І., 2004. - 224с.

51.1(4Укр)5я73
П84
Профілактика негативних явищ серед учнівської та студентської молоді (наркоманія, алкоголізм, СНІД) [Текст] : Навч.-метод. посібник/ В.Є.Сорочинська, О.А.Удалова, В.С.Штифурак, О.Ю.Удалова. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 168 с.

75.578я73
С60
Соломонко, В.В.
Футбол [Текст] : підручник/ В.В.Соломонко, Г.А.Лісенчук, О.В.Соломонко. - 3-є вид., переробл. і допов. - К. : НУФВСУ : Олімпійська література, 2014. - 304 с.

60.542.15
С76
Стан та чинники здоров‘я українських підлітків [Текст] : [монографія]/ [авт.кол.: О.М. Балакірєва, Т.В. Бондар, О.Р. Артюх та ін.]. - К. : КІС, 2011. - 172с.

53.58я73
С77
Стасюк, О.М.
Основи нетрадиційних методів оздоровлення [Текст] : навч. посіб./ О.М.Стасюк, Б.М.Кіндзер. - Львів : ЛДУФК, 2012. - 174 с.

75.1я73
Ф50
Фізичне виховання і здоров‘я [Текст] : навч. посіб./ [О.Д. Дубогай, Н.Н. Завидівська, О.В. Ханікянц та ін.]. - К. : УБС НБУ, 2012. - 270 с.

74.200.528я73
Ш65
Шиян, О.І.
Здорова школа: сприятливе екосередовище [Текст] : навч. посіб./ О.І.Шиян, О.М.Микитюк. - Львів : Літопис, 2011. - 96 с.

    Курик М.В. Проблеми здоров’я дітей незалежної України / М.В. Курик, В.П. Недєлько, М.В. Чухраєв // Трибуна. – 2014. - № 5-12. – С. 30-31.
Курик М. Сучасний стан  здоров’я дітей України / Михайло Курик, Олена  Тяжка //  Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. - № 4. – С. 76-82.
Олешко Л.Д. Охорона репродуктивного здоров’я молоді / Л.Д. Олешко // Безпека життєдіяльності. – 2015. - № 3. – С. 36-37.
Прибитько В. Молодь обирає здоров’я / В. Прибитько // Безпека життєдіяльності.- 2014. - № 5. – С. 3.
Сливінська І. Здоров’я дітей – пріоритет держави // І. Сливінська // Безпека життєдіяльності. – 2014. - № 3. – С. 20-21.
Яценко Н. Гартуємо тіло і характер / Наталя Яценко // Аудиторія. – 2014. –  ч.23. - С. 19.

Книги, що дарують радість


84.4Укр6
В55
Вишня, О. (Губенко П.М. ; 1889-1956)
Мисливські усмішки [Текст]/ О.Вишня. - К. : Національний Книжковий Проект, 2012. - 272 с.

84.4Укр6
В75
Воронина, Л.
У пошуках Огопого [Текст] : Нотатки навколосвітньої мандрівниці/ Л.Воронина. - К. : Нора-Друк, 2010. - 176 с.

84.4Укр6
Г20
Гарматюк, А.П.
Усміхніться, люди добрі! [Текст] : Гумор і сатира. Проза/ А.П.Гарматюк. - Вінниця : ДКФ, 2006. - 272с.
84.4Укр6
Г52
Глазовий, П. (1922-2004)
Гуморески. Старі й нові [Текст]/ П.Глазовий ; [ред.-упоряд. І. Малкович]. - Вид.4-е. - К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2009. - 335с.

84.4Укр6
Д18
Даниленко, В.
Тіні в маєтку Тарновських [Текст] : повісті/ В.Даниленко. - Львів : Піраміда, 2012. - 180 с.

84.4Вел
Д40
Джером, Дж.К.
Троє в одному човні (як не рахувати собаки) [Текст] : Повість. Оповідання/ Д.К.Джером. - К. : Основи, 2003. - 370с.

84.4Вел
Д45
Диккенс, Ч.
Приключения Оливера Твиста. Рождественские повести [Текст] : Роман/ Ч.Диккенс. - М. : Эксмо, 2003. - 640с.

84.4Укр6
Ж79
Жолдак, Б.
Капосні капці [Текст] : кіноказка/ Б.Жолдак. - К. : Грані-Т, 2008. - 80с.

84.4Укр6
І-26
Ігнатова, Н.
Диваки [Текст] : романтична історія для дорослих дітей/ Н.Ігнатова. - Донецьк : ЦСО, 2012. - 288 с.

84.4Укр1
К32
Квітка-Основ‘яненко, Г.Ф.
Сватання на Гончарівці [Текст] : Повісті, п‘єси/ Г.Ф.Квітка-Основ‘яненко. - Х. : Фоліо, 2005. - 351с.

84.4Укр6
К72
Костенко, Л.В.
Мадонна Перехресть [Текст] : [поезії]/ Л.В.Костенко. - К. : Либідь, 2011. - 112 с.

84.7США
Л76
Лондон, Д.
Собрание сочинений [Текст] : [роман]. Т.7. Мартин Иден/ Д.Лондон. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2009. - 416с.

84.4Укр6
М19
Малик, Г.М.
Вуйко Йой і Страшна Велика Кука [Текст] : [повість]/ Г.М.Малик. - К. : Грані-Т, 2011. - 136 с.

84.4Фра
М78
Мопассан, Ги де
Милый друг. Жизнь [Текст] : Романы, новеллы/ Г.д.Мопассан. - М. : Эксмо, 2003. - 640с.

84.4Укр6
Н56
Нестайко, В.З.
Тореадори з Васюківки. Трилогія про пригоди двох друзів [Текст] : Нова авторська редакція з новими епізодами/ В.З.Нестайко. - К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2010. - 543с.

84.4Рос6
Н84
Носов, М.М.
Незнайко на Місяці [Текст] : Роман-казка/ М.М.Носов. - К. : Школа, 2000. - 555 с.

84.7США
П41
По, Е.-А.
Золотий жук [Текст] : Оповідання та повісті/ Е.-.По. - К. : Дніпро, 2001. - 398 с.

84.4Нім
Р24
Распэ, Э.
Путешествия барона Мюнхгаузена [Текст]/ Э.Распэ. - М. : Стрекоза, 2000. - 142 с.

84.4Укр6
Р64
Роздобудько, І.
Мандрівки без сенсу і моралі [Текст]/ І.Роздобудько. - К. : Нора-Друк, 2012. - 192 с.

84.4Вел
С24
Свифт, Д.
Путешествие Гулливера в страну лилипутов [Текст]/ Д.Свифт ; Пер.с англ.Т.Габбе. - М. : Стрекоза, 1999. - 93 с.

84.4Фра
С31
Сент-Экзюпери, А. де
Маленький принц [Текст] : Сказка с рисунками автора/ А.д.Сент-Экзюпери ; пер.с фр. Н.Галь. - М. : РОСМЭН, 1999. - 94 с.

84.4Укр6
Ч-81
Чубач, Г.Т.
Радість висоти [Текст] : поезії/ Г.Т.Чубач. - 2-е вид. - К. : Пульсари, 2012. - 208 с.

84.4Вел
Ш41
Шекспір, В.
Сонети [Текст]/ В.Шекспір ; пер. з англ. Д. Паламарчука. - К. : Школа, 2009. - 176с.

 

Молодь України:2019
Україна -ЄС: прямуємо разом
Стиль життя - здоров'я
Постать світового значення
Мова - голос нації
Жертовний шлях до мрії
Покрова - оберіг України
Читаємо=перемагаємо!
Україна в об'єднаній Європі
Бути здоровим - бути сучасним
Пророк вільної України
О мово рідна! Золота колиско!
Календар зимових свят
Ми є народ, якого не здолати
Слава і гордість українського народу
Бібліотека - територія знань
Читаємо всією родиною
Мрій! Дій! Перемагай!
Відкрий Європу для себе
Скарби безсмертного Кобзаря
Мова - серце нації
Зима крокує, свята дарує
Єдина держава - єдиний народ
Сила нескорених!
Простір знань - Бібліотека
Моя країна: вільна та незалежна
Читати модно.
Молоді, могутні та сучасні
Україна - європейська держава. До Дня Європи.
Апостол незалежності. До Шевченківських днів
Мова - серце народу
Новорічний вернісаж
Україна - понад усе
За честь, за волю, за українську долю!
Перший Майдан
День знань
День незалежності України
Здорова молодь - багатство нації
Тарас Шевченко - України син
Мова - життя духовного основа
Свята Небесна Сотня
Екологічна культура - виклик сучасності
Щаслива родина - скарб України
Світ у руках молоді
Конституція - минуле і сьогодення
Читання - це відпочинок
Сяйво Новорічних свят

 

Останнє поновлення:
31.07.2019 17:10

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2018. Державна бібліотека України для юнацтва

  Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua