Державна бібліотека України для юнацтва
Вiтрина бiблiотеки
Анонси
Новини
страница о насБібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

День Знань

Бібліотека – територія навчання та дозвілля
до Дня знань,
до Дня бібліотек

Ми можемо стільки, скільки ми знаємо
Латинський афоризм

1 вересня  мільйони школярів, студентів, їхні батьки, а також  вчителі і викладачі відзначають  День знань. Бібліотеки є невід?ємною частиною освітньо-культурного процесу. Вони  відображають потребу людини в накопиченні і примноженні знань, культурному та  інтелектуальному розвитку особистості. Щорічно 30 вересня в Україні відзначається  День бібліотек. Сучасна бібліотека є найкращим провідником у країну знань.
Державна бібліотека України для юнацтва  запрошує молодь ознайомитись із своїм багатогалузевим фондом, поринути у світ найкращих  друкованих видань для  покращення своїх  знань та змістовного   дозвілля.

Рекомендуємо ознайомитись:

78.347.4(4Укр)я43
Б59
Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації [Текст] : зб. матер. Міжнар. наук. конф. "Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття"; м. Київ; 9-10 жовтня 2012 р./ [наук. ред. Т. Гранчак]. - К. : НБУ ім. В. Вернадського, 2012. - 184 с.

92.0
Б79
Большая иллюстрированная энциклопедия эрудита [Текст]/ Б. Кун, А. Лаудин, А. Мезинг, И. Нобель. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2009. - 320с.

92.0
В27
Великий сучасний довідник школяра: Природничі науки. 5-12 кл. [Текст] : Математика. Фізика. Хімія. Географія. Біологія. Астрономія/ [О.М. Роганін, Л.Е. Генденштейн, Л.А. Кирик та ін.]. - Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2009. - 912с.

78.34(4Укр)
В85
Всеукраїнський день бібліотек: новий формат [Текст] : метод. реком./ [авт.-уклад. Н.Ф. Попова]. - К. : Самміт-Книга, 2010. - 52с.

74.202.4
З-80
Золота колекція рефератів [Текст]/ [О.О. Дьоміна, Т.І. Зав‘язкіна, А.О. Ілляшенко та ін.]. - Донецьк : БАО, 2011. - 816с.

78.01я73
Л63
Лісіна, С.О.
Документні ресурси [Текст] : навч. посіб./ С.О.Лісіна. - Львів : Львівська політехніка, 2013. - 240 с.

78.34(4Укр)
Л68
Лобузіна, К.
Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності [Текст] : монографія/ К.Лобузіна ; [відп. ред. О.С. Онищенко]. - К. : НБУ ім.В.Вернадського, 2012. - 252 с.

76.1
М26
Маркова, В.А.
Книга в соціально-комунікативному просторі: минуле, сучасне, майбутнє [Текст] : монографія/ В.А.Маркова. - Х. : ХДАК, 2010. - 252 с.

83.3(0)я721
Н20
Найкращі учнівські твори з української та зарубіжної літератури. 5-11 кл. [Текст]/ [О.О.Дьоміна, О.В.Журавська, В.О. Куценко, Ю.В. Якуніна]. - Донецьк : БАО, 2015. - 768 с.

92.0
Н73
Новий універсальний довідник школяра. 5-11 кл. [Текст]/ [Т.Л. Заведея, В.К. Губарев, Т.І. Зав‘язкіна та ін.]. - Донецьк : БАО, 2011. - 640с.

78.60я73
П18
Пархоменко, О.В.
Інформація і знання: теоретичні основи [Текст] : підручник/ О.В.Пархоменко. - Хмельницький : ХмЦНІІ, 2012. - 272 с.

78.34(4Укр)я43
С91
Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства [Текст] : Матер. IV-ї міжнар. наук.-практ. конф.; м. Львів; 25 жовтня 2012 р./ [редкол.: О.В. Шишка та ін.]. - Львів : Львівська політехніка, 2012. - 596 с.

78.342(4Укр)я7
Х46
Хіміч, Я.
Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек [Текст] : посіб. для тренерів за прогр. підвищ. кваліфікації/ Я.Хіміч, О.Башун. - К. : Самміт-Книга, 2010. - 68с.

92.0
Ч-75
Чотири тисячі цікавих фактів. Космос. Планета Земля. Тварини. Тіло людини [Текст] : Енциклопедія школяра/ Авт. тексту Дж. Фарндон. - К. : Махаон, 2002. - 256с.

92.0
У59
Універсальний довідник старшокласника, абітурієнта, студента [Текст]/ Є.В.Глушко, О.М. Курмаз, В.С. Легейда та ін. - К. : Воля, 2004. - 288с.

92.0
У59
Універсальна енциклопедія знань [Текст]/ Авт.-упор. О.В. Зав‘язкін. - Донецьк : БАО, 2007. - 736с.

Вилегжаніна Т. Бібліотеки і книги на захист української душі / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2014. – № 4. – С. 4-7

Калініна Н. У пошуках нових рішень: сучасні освітні технології в бібліотеках /Н. Калініна // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 4. – С.15-16

Кузьма Н. Створюючи майбутнє освіти в Україні / Н. Кузьма // Золотий резерв. – 2014. – № 9. – С.12-13

Литвин К. Новий закон України «Про вищу освіту»: магістр замість спеціаліста, університетська автономія та мобільні студенти / К. Литвин // Я, студент. – 2014. – № 7-8. – С.10-11

Присухін С. Революція навчання – сила, яка зробить реальним омріяне майбутнє / С. Присухін // Я, студент. – 2013. – № 7-8. – С. 6-7

Радченко В. Майбутнє освіти – за інформаційними технологіями / В. Радченко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – №3. – С.55-60

Сватула Т. Сучасна бібліотека – європейський рівень обслуговування (порт фоліо Херсонської ОУНБ ім. Олеся Гончара) / Т. Сватала // Бібліотечна планета. – 2015. – № 1. – С.6-8

Шукевич Ю. Освіта вільної людини / Ю. Шукевич // Директор школи. – 2014. – № 6. – С.58-60

Я, студент. – 2015. –  № 6

Навчайтесь в бібліотеці:

 Мова моя українська
81.21Укр-3
А21
Авраменко, О.М.
Українська за 20 уроків [Текст] : [навч. посіб.]/ О.М.Авраменко. - К. : Грамота, 2014. - 112 с.

81.21Укр-2
В19
Васильченко, В.М.
Українська мова: П‘ятдесят кроків у грамотність [Текст] : навч. посіб./ В.М.Васильченко. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. - 416 с.

81.2Укр-922
К56
Коваленко, О.В.
Як грамотно написати диктант [Текст] : Навчальний посібник/ О.В.Коваленко. - К. : Києво-Могилянська академія, 2002. - 91с.

81.21Укр-923
П43
Погиба, Л.Г.
Українська мова фахового спрямування [Текст] : підручник/ Л.Г.Погиба, Т.О.Грибіниченко, Л.М.Голіченко. - К. : Кондор, 2012. - 350 с.

81.2Укр-2
П69
Практикум з правопису української мови [Текст]/ [В.Ф. Христенок, А.В. Висоцький, Ю.Л. Маленовський, Т.В. Ткаченко]. - Донецьк : БАО, 2011. - 256с.

81.2Укр-2
Р75
Росінська, О.А.
Усі правила сучасної української мови [Текст]/ О.А.Росінська ; [О.А. Росінська]. - Донецьк : БАО, 2012. - 224 с.

81.2Укр-923
С91
Сучасна українська мова з практикумом [Текст] : Навчально-методичний комплекс/ В.С. Карпалюк, Г.В. Горох, Н.М. Бурдаківська та ін. - Кам‘янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2007. - 420с.

81.2Укр-922
У45
Українська мова [Текст] : Підручник/ М.І. Пентилюк, А.Г. Галетова, І.В. Гайдаєнко та ін. - К. : Ленвіт, 2003. - 272с.

81.2Укр-3
У45
Українська практична лексикологія, фонетика, орфографія [Текст]/ А.П. Загнітко, Л.І. Пац, Л.І. Дубовик, О.Г. Важеніна. - Донецьк : БАО, 2007. - 240с.

81.21Укр-923
У45
Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : навч. посіб.-практ./ [Г.Л. Вознюк, С.З. Булик-Верхола, І.П. Василишин та ін.]. - 4-е вид., допов. і випр. - Львів : Львівська політехніка, 2013. - 300 с.

81.2Укр-4
У45
Українська мова [Текст] : за програмою основної і старшої школи + профільний рівень/ уклад. О.Г. Попко. - Х. : Весна : ФОП Співак В.Л., 2012. - 544 с.

Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 6

Вивчаємо іноземні мови
81.2Англ-9
Д80
Дугин, С.П.
English: новый самоучитель [Текст]/ С.П.Дугин. - Сумы; Ростов н/Д : Университетcкая книга; Феникс, 2007. - 378с. - (Без репетитора).

81.21 Ісп-9
И88
Испанский язык [Текст] : русско-испанский разговорник и словарь/ [гл. ред. Е.В. Мезенцева]. - Х. : Фолио, 2013. - 318 с. - (Учись даром!).

81.2Англ-9
К18
Кампайо, Р.
Как выучить английский всего за 7 дней [Текст] : эффективная методика для очень занятых и ленивых/ Р.Кампайо ; [пер. с исп. Е. Гузевой]. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2011. - 272с.

81.2Нім-9
Н84
Носков, С.О.
Самовчитель німецької мови [Текст]/ С.О.Носков. - 17-е вид., перероб. і допов. - К. : Арій, 2010. - 432с.

81.2Фра-923
П43
Поглиблений курс французької мови [Текст] : підручник/ Г.Г. Крючков, В.С. Хлопук, Л.П. Корж та ін. - 2-е вид., випр. - К. : Вища школа, 2000. - 399с.

81.2Кит-9
С37
Симаченко, В.
Я обучаю китайскому без учителя [Текст]/ В.Симаченко, Н.Безпалова. - Одесса : Друк, 2004. - 96с.

81.2 Ісп-9
С50
Смит, Э.
Испанский за 6 недель [Текст]/ Э.Смит ; Перевод с англ. З.А.Гетьман. - К. : АСК, 2003. - 96 с. - (Изучай сам).

81.2Пол-9
Т16
Таланов, О.С.
Українсько-польський розмовник [Текст]/ О.С.Таланов. - 3-є вид. - К. : Арій, 2011. - 224с.

Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 3

Подорож в історію
63.3(0)я2
Д58
Довідник школяра і студента. Всесвітня історія [Текст]/ Авт.-упор. В.К Губарев. - Донецьк : БАО, 2007. - 496с.

63.3(4Укр)я2
З-51
Земерова, Т.Ю.
Історія України [Текст] : за програмою основної і старшої школи + профільний рівень/ Т.Ю.Земерова, І.М.Скирда. - Х. : Весна : ФОП Співак В.Л., 2012. - 832 с.

63.3(0)я73
І-90
Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV - початку ХХІ століть [Текст] : навч. посіб./ за ред. Ю.А. Горбаня. - 4-е вид., переробл. і допов. - К. : Знання, 2012. - 438 с.

63.3(4Укр)-3я73
І-90
Історія України та її державності [Текст] : курс лекцій : навч. посіб./ за наук. ред. Л.Є. Дещинського. - Вид. 5-е, переробл. і допов. - Львів : Львівська політехніка, 2009. - 476с.

63.3(0)я2
М19
Малик, Я.Й.
Короткий історичний довідник (поняття, події, терміни, персоналії) [Текст]/ Я.Й.Малик, В.В.Павлюк. - Львів : ПАІС, 2009. - 476с.

63.3(0)3
М91
Мустафін, О.Р.
Справжня історія Стародавнього світу [Текст]/ О.Р.Мустафін. - Х. : Фоліо, 2013. - 349 с.

63.3(0)я721
П16
Панчук, І.І.
Всесвітня історія [Текст] : довідник школяра/ І.І.Панчук. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 432 с.

63.3(0)я2
П27
Пернатьев, Ю.С.
Великие загадки истории [Текст]/ Ю.С.Пернатьев. - Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. - 415с.

Історія в рідній школі. – 2015. – № 3

Знай свої права
67я73
Б37
Бегей, І.І.
Порадник із правознавства. Семінарські заняття [Текст] : Навчальний посібник/ І.І.Бегей. - К. : УБС НБУ, 2007. - 518с.

67.9(4Укр)300.32
Д42
Джуліман, Е.
Навчання молоді правам людини [Текст] : посібник/ Е.Джуліман, Л.Юрт. - Х. : Права людини, 2009. - 156с.

67.9(4Укр)71
З-62
Зимогоров, О.С.
Як захистити та відстояти свої права в суді, ДАІ, банках та комунальних службах [Текст]/ О.С.Зимогоров, Т.А.Денисова, К.В.Пясецька. - Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2011. - 320с.

67я2
П68
Правова енциклопедія школяра [Текст]/ Авт.-упор. В.В. Головченко. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - 440с.

67.9(4Укр)300.32я73
П91
Пушкіна, О.В.
Конституційні права, свободи та обов‘язки людини і громадянина в Україні [Текст] : підручник/ О.В.Пушкіна, В.М.Шкабаро, Т.М.Заворотченко. - Д. : ДУЕП ім. А. Нобеля, 2011. - 336с.

67.05я73
Ф56
Філософія правового виховання [Текст] : навч. посіб./ [А.П. Гетьман, О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань та ін.]; за ред. А.П. Гетьмана, О.Г. Данильяна. - 2-е вид., допов. - Х. : Право, 2014. - 248 с.

Історія та правознавство. Позакласна робота. – 2014. – № 6

Майбутнім математикам та фізикам
22.11я73
В55
Вища математика [Текст] : підручник/ Е.І. Личковський, П.Л. Свердан, В.О. Тіманюк, О.В. Чалий. - Вінниця : Нова Книга, 2014. - 632 с.

22.12я721
Г14
Гайштут, О.Г.
Тренінг інтелекту школяра [Текст] : Учись мислити, думати, міркувати/ О.Г.Гайштут. - Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин О.В. : Абетка, 2012. - 340 с.

22.1я721
Г32
Гельфанд, І.М.
Метод координат [Текст] : [навч. посіб.]/ І.М.Гельфанд, О.Г.Глаголєва, О.О.Кирилов ; пер. з рос., передмова, прим. та заг. ред. В.О. Тадеєва. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2012. - 216с. - (Б-чка фізико-математичної школи. Математика).

22.3я73
Г51
Гірка, В.О.
Лекції з курсу фізики "Механіка та молекулярна фізика" [Текст] : навч. посіб./ В.О.Гірка, І.О.Гірка. - Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. - 296 с.

22.1я729
Ж24
Жалдак, М.І.
Математика (тригонометрія, геометрія, елементи стохастики) з комп‘ютерною підтримкою [Текст] : Навчальний посібник/ М.І.Жалдак, А.В.Грохольська, О.Б.Жильцов. - К. : МАУП, 2004. - 456с.

22.3я2
І-19
Іваниця, С.В.
Фізика [Текст] : найновіший універсальний довідник школяра і студента/ С.В.Іваниця ; [С.В. Іваниця]. - Донецьк : БАО, 2011. - 560с.

22.1я721
Й75
Його величність тест-репетитор. Олімпіади з математики [Текст] : [навч.- метод. посіб./ авт.-упоряд. І.В. Жук та ін.]. - Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2012. - 188 с.

22.3я729
К17
Калита, В.М.
Фізика [Текст] : Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та абітурієнтів/ В.М.Калита, Н.В.Стучинська. - К. : Книга плюс, 2003. - 280с.
22.1я721
К71
Косенко, В.М.
Фундамент математики [Текст] : настільний посіб. усього шк. курсу основних матем. понять, знань, умінь, навичок/ В.М.Косенко. - Кам‘янець-Подільський : Вид. Зволейко Д.Г., 2014. - 480 с.

22.3я73
К93
Курс загальної фізики. У 6 т. [Текст] : підручник. Т.6. Ядерна фізика/ Ю.А. Ніцук/ за заг. ред. В.А. Сминтини. - Одеса : Астропринт, 2012. - 196 с.

22.3я721
Л24
Лапінський, В.В.
Фізика. Основні поняття та закони [Текст] : Навч.посібн./ В.В.Лапінський, Б.М.Терещук. - К. : АСК, 1998. - 280 с.

22.3я73
Л38
Лега, Ю.Г.
Курс фізики. Механіка [Текст] : навч. посіб./ Ю.Г.Лега, А.І.Садовий. - К. : Наукова думка, 2010. - 352с.

22.3в631я73
М34
Математичне моделювання у фізиці [Текст] : підручник/ [А.В. Дегтярьов, М.Г. Кокодій, В.О. Маслов, В.А. Свіч]. - Х. : ХНУ ім. В. Каразіна, 2011. - 388 с.

22.1я2я721
М34
Математика для 9-11 кл. [Текст] : Довідник школяра і студента/ Авт.-упор. Т.В.Скрипник. - Донецьк : БАО, 2004. - 320 с.

22.1я2
М34
Математика [Текст] : за програмою основної і старшої школи + профільний рівень/ уклад. О.М. Роганін, О.І. Каплун. - Х. : Весна : ФОП Співак В.Л., 2013. - 432 с.

22.1я721
П27
Перельман, Я.І.
Жива математика [Текст]/ Я.І.Перельман. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - 240с.

22.3я73
С40
Сиротюк, В.Д.
Фізичні методи дослідження [Текст] : навч. посіб./ В.Д.Сиротюк, А.М.Сільвейстр, М.О.Моклюк. - К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. - 261 с.

22.1я721
Т16
Таловєрова, Л.О.
Математика після уроків [Текст] : книга для читання з математики/ Л.О.Таловєрова. - К. : Сітон, 2014. - 136 с.

22.3я2
Ф50
Фізика [Текст] : за програмою основної і старшої школи + профільний рівень/ уклад. О.В. Дудінова, К.Е. Нємченко. - Х. : Весна : ФОП Співак В.Л., 2013. - 352 с.

Математика в рідній школі. – 2015. – № 7-8

Фізика та астрономія в рідній школі. – 2015. – № 3

Бібліотека – осередок спілкування

87.77
Б55
Бех, І.Д.
Виховання особистості : Сходження до духовності [Текст]/ І.Д.Бех. - К. : Либідь, 2006. - 272с.

87.774(4Укр)я7
Б90
Бугай, Н.І.
Український етикет. В 3-х кн. [Текст] : Посібник. Кн. 1. Етикет особистості шкільного віку/ Н.І.Бугай. - К. : Бібліотека українця, 2002. - 287с.

87.774(4Укр)я7
Б90
Бугай, Н.І.
Український етикет. В 3-х кн. [Текст] : Посібник. Кн. 2. Етикет дорослої людини/ Н.І.Бугай. - К. : Бібліотека українця, 2002. - 255с.

87.774(4Укр)я7
Б90
Бугай, Н.І.
Український етикет. В 3-х кн. [Текст] : Посібник. Кн. 3. Етикет професійний/ Н.І.Бугай. - К. : Бібліотека українця, 2002. - 188с.

37.279я721
Д33
Денисенко, Л.І.
Азбука домашнього господарювання 5-9 кл. [Текст] : Навч.посібник з трудового навчання для учнів серед.загальноосвіт. школи, ліцеїв, гімназій/ Л.І.Денисенко. - К. : АСК, 1999. - 232 с.

53.59
И25
Ивенс, М.
Ароматерапия. Как быстро расслабиться, снять боль и напряжение [Текст]/ М.Ивенс. - М. : Махаон, 2000. - 64 с.

53.59
K79
Крейз, Р.
Путь к здоровью Фэн-Шуй. Древнекитайское искусство жить в гармонии с окружающим миром [Текст]/ Р.Крейз. - М. : Махаон, 2000. - 65 с.

81.2Укр-7
М17
Максименко, В.Ф.
Мова професійного спілкування [Текст] : [посібник]/ В.Ф.Максименко. - Х. : Торсінг плюс, 2008. - 512с.

78.34(4Укр)
П88
Публічні бібліотеки України як місце доступу громадян до інформаційних технологій та Інтернету [Текст] : матер. досліджень/ [редкол.: О.В. Васильєв та ін.]. - К. : Українська бібліотечна асоціація : Міленіум, 2008. - 122с.

87.774
Р15
Радевич-Винницький, Я.К.
Етикет і культура спілкування [Текст]/ Я.К.Радевич-Винницький. - К. : Знання, 2008. - 291 с.

37.248я2
Р58
Роблес, М.
Оригами для всей семьи [Текст]/ М.Роблес. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2010. - 304с.

78.370
Р65
Розумні інвестиції. Соціально-економічна цінність бібліотек [Текст]. - Б.м. : Бібліоміст, 2013. - 80 с.

87.77
Т19
Таппер, Г.
Сервировка праздничного стола. Искусство сервировки [Текст] : Как накрыть стол для любого случая - от угощения чашечкой кофе до большого званого обеда/ Г.Таппер ; Пер. Е.Карповой. - М. : Внешсигма, 1996. - 111 с.

Дім. Сад. Город. – 2014. - № 11-12

Дім ідей. – 2015. - № 1 (13)

Добрые  советы. – 2015. - № 4

Колосок. – 2015. – №7

Лиза. Приятного аппетита!. – 2015. - № 4

 

Молодь України:2019
Україна -ЄС: прямуємо разом
Стиль життя - здоров'я
Постать світового значення
Мова - голос нації
Жертовний шлях до мрії
Покрова - оберіг України
Читаємо=перемагаємо!
Україна в об'єднаній Європі
Бути здоровим - бути сучасним
Пророк вільної України
О мово рідна! Золота колиско!
Календар зимових свят
Ми є народ, якого не здолати
Слава і гордість українського народу
Бібліотека - територія знань
Читаємо всією родиною
Мрій! Дій! Перемагай!
Відкрий Європу для себе
Скарби безсмертного Кобзаря
Мова - серце нації
Зима крокує, свята дарує
Єдина держава - єдиний народ
Сила нескорених!
Простір знань - Бібліотека
Моя країна: вільна та незалежна
Читати модно.
Молоді, могутні та сучасні
Україна - європейська держава. До Дня Європи.
Апостол незалежності. До Шевченківських днів
Мова - серце народу
Новорічний вернісаж
Україна - понад усе
За честь, за волю, за українську долю!
Перший Майдан
День знань
День незалежності України
Здорова молодь - багатство нації
Тарас Шевченко - України син
Мова - життя духовного основа
Свята Небесна Сотня
Екологічна культура - виклик сучасності
Щаслива родина - скарб України
Світ у руках молоді
Конституція - минуле і сьогодення
Читання - це відпочинок
Сяйво Новорічних свят

 

Останнє поновлення:
31.07.2019 17:10

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2018. Державна бібліотека України для юнацтва

  Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua