Державна бібліотека України для юнацтва
Вiтрина бiблiотеки
Анонси
Новини
страница о насБібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

До Дня конституції України

Конституція України: минуле і сьогодення
(до Дня Конституції України)

Конституція України: від часів Пилипа Орлика

67.9(4Укр)300.11
Г60
Голибард, Є.І.
Конституція Української Республіки [Текст] : [проект за громадською ініціативою]/ Є.І.Голибард. - К. : Фенікс, 2014. - 160 с. - Загол. обкл.: Конституція Української Республіки - яка вона була і яка має бути.

63.3(4Укр)
З-91
Зубков, С.К.
Події, що змінили Україну [Текст]/ С.К.Зубков, В.Л.Карнацевич, А.Ю.Хорошевський. - Х. : Факт, 2013. - 383 с.

67.2(4Укр)я73
І-23
Іванченко, Р.П.
Українська державність в 20-90-х рр. [Текст] : Навчальний посібник/ Р.П.Іванченко. - К. : МІЛП, 2000. - 255 с.

63.3(4Укр)я73
І-90
Історія України та її державності [Текст] : Навчальний посібник/ Л.Є.Дещинський, І.О.Гаврилів, Р.Д. Зінкевич та ін. - 3-є вид., перероб. і доп. - Львів : Бескид Біт, 2005. - 368с.

67.9(4Укр)300.11-1
І-90
Історія української Конституції [Текст]/ Упор. А.Г.Слюсаренко. - К. : Право, 1997. - 464 с.

63.3(4Укр)612-454
К56
Коваль, Р.М.
Отаман Орлик [Текст] : [історичний нарис]/ Р.М.Коваль. - К. : Стікс, 2010. - 384с. - (Б-ка історичного клубу "Холодний Яр") : (Отаманщина ХХ століття.- Кн.1).

63.3(4Укр)46
К80
Кресіна, І.
Гетьман Пилип Орлик і його Конституція [Текст]/ І.Кресіна. - К. : Фотовідеосервіс, 1993. - 80с.

67.2(4Укр)я73
К88
Кудін, С.В.
Історія держави і права України [Текст] : навч.-метод. посіб./ С.В.Кудін. - К. : Вид-во Акад. праці і соц. відносин Федер. проф. спілок України, 2010. - 208с.

67.9(4Укр)300.11-1я73
Т56
Томенко, М.В.
Історія української Конституції [Текст] : навч. посіб./ М.В.Томенко. - К. : Освіта, 2009. - 463.3(4Укр)511-3

Ч-96
Чухліб, Т.В.
Ідеальна держава в Україні? Козацький проект 1710 року [Текст]/ Т.В.Чухліб. - К. : Києво-Могилянська академія, 2011. - 103с.64с.

    Бушанський В. Конституції Пилипа Орлика – 300 років / Валентин Бушанський // Віче. – 2010. - № 7. – С. 7.

Славетний син України Пилип Орлик та його Конституція // Історія України. Шкільний світ. – 2008. - № 21. – С. 18-20.

Бегей І. Маленьке відзначення великого ювілею першої Конституції у світі / Ігор Бегей // Золотий резерв. – 2010. - № 4. – С. 40-41.

Гай-Нижник П. Конституційний процес в Україні за Центральної Ради: від автономії до незалежності (червень 1917 – січень 1918рр.) / Павло Гай-Нижник // Київська старовина. – 2011. - № 6. – С. 42-60.

Діптан І. Боротьба за «скарб» І. Мазепи як один із чинників з’яви «Конституції» П. Орлика / Ірина Діптан // Сіверянський літопис. – 2014. - № 1-3. – С. 9-22.

Журбелюк Г. Орликова Конституція і вияви ментальності українства (до 300-річниці Першої Української Конституції) / Галина Журбелюк // Київська старовина. – 2009. - № 3. – С. 38-49.

Мацюк А. Прийняття нової Конституції України 1996 року, її передумови й особливості та перспективи конституційної реформи / Анатолій Мацюк // Віче. – 2013. - № 4. – С. 15-20.

Пакти й конституції законів та вольностей війська Запорозького // Гетьман. – 2012. - № 3. – С. 52-57.

Чухліб Т. Гетьман Пилип Орлик – воїн, політик, інтелектуал / Тарас Чухліб // Гетьман. – 2012. - № 3. – С. 50-51.

Основний закон для держави і людини

67.9(4Укр)300.1я721
Б59
Бібік, Н.М.
Зростаймо громадянами. Розповідь про Конституцію України [Текст] : Навч.посібник/ Н.М.Бібік, М.М.Ілляш. - К. : Веселка, 2000. - 87 с.

67.9(4Укр)300.1
Г 44
Гетьман, В.П.
Як приймалась Конституція України [Текст] : Нотатки учасника розробки Основного Закону України/ В.П.Гетьман. - К. : Б.в., 1996. - 126 с.

67.9(4Укр)300
Г 44
Гетьман, В.П., Килимник Ю.В.
Влада [Текст] / В.П.Гетьман., Килимник Ю.В. – К. : Б.в., 1997. - 32 с.

67.9(4Укр)300
Г 44
Гетьман, В.П., Килимник Ю.В.
Що таке свобода і право у демократичній державі? [Текст] / В.П.Гетьман., Килимник Ю.В. – К. : Б.в., 1996. - 36 с.

67.9(4Укр)300-3
Д40
Джерела конституційного права України [Текст] : [монографія]. - К. : Наукова думка, 2010. - 709с. - (Проект "Наукова книга").

63.3(4Укр)я2
Ж91
Журавльов, Д.В.
Сто ключових подій української історії [Текст]/ Д.В.Журавльов. - Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2013. - 400 с.

67.9(4Укр)304.06
К64
Конкуренційне законодавство України [Текст] : Юридичний збірник/ Ред. О.О. Костусєв. - К. : Антимонопольний комітет України, 2002. - 296с.

67.9(4Укр)300.12
К65
Контроль за додержанням належної конституційної процедури [Текст] : за матер. Рішення Конституц. Суду України від 30 вересня 2010 р. №20-рп/2010 у спр. про додерж. процедури внес. змін до Конституції України/ С.Л. Вдовіченко, В.М. Кампо, В.А. Овчаренко та ін. - К. : Алерта, 2011. - 94с. - (Конституційна і муніципальна просвіта в Україні).

67.9(4Укр)300
К65
Конституційно-правові засади становлення української державності [Текст]/ За ред.В.Я.Тація, Ю.М.Тодики. - Х. : Право, 2003. - 328 с.

67.9(4Укр)300
О-58
Оніщук, М.В.
Конституційна реформа: вимір відповідальності (до нової національної ідеології та відповідального правління) [Текст] : Популярний нарис/ М.В.Оніщук. - К. : Юридична книга, 2004. - 60с.

67.9(4Укр)300я73
П43
Погорілко, В.Ф.
Конституційне право України [Текст] : підручник/ В.Ф.Погорілко, В.Л.Федоренко. - 2-е, вид., переробл. та доопрац. - К. : Правова єдність: Алерта, КНТ, Центр учбової літератури, 2010. - 432с.

67.9(4Укр)300я73
П78
Проблеми сучасної конституціоналістики [Текст] : навч. посіб./ за ред. М.П. Орзіха. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 272с. - (Проблеми сучасної конституціоналістики.- Вип.1).

67.9(4Укр)300.32я73
П89
Пустовіт, Ж.М.
Актуальні проблеми прав і свобод людини і громадянина в Україні [Текст] : навч. посіб./ Ж.М.Пустовіт. - К. : КНТ, 2009. - 232 с.

67.9(4Укр)300.1я73
Р83
Рудик, П.А.
Коментар до конституційних змін [Текст] : навч. посіб./ П.А.Рудик. - 2-е вид., переробл. та допов. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 304с.

67.9(4Укр)300.1
С13
Савчин, М.В.
Конституціоналізм і природа конституції [Текст] : [монографія]/ М.В.Савчин. - Ужгород : Ліра, 2009. - 372с.

67.9(4Укр)300
С29
Селіванов, А.О.
Наукові погляди на сучасні конституційні процеси [Текст] : про Конституцію : про державу : про права і свободи людини : про правосуддя : [монографічні праці]/ А.О.Селіванов. - К. : Логос, 2014. - 132 с.

63.3(4Укр)я2
С78
Сташук, О.В.
Я громадянин України [Текст]/ О.В.Сташук ; [О.В. Сташук]. - К. : Патерик, 2013. - 64 с. - Авт. вказаний над вих. дан.

67.9(4Укр)300.1
У45
Україна. Конституція
Конституція України [Текст] : засадничий Всеукраїнський проект Конституційних норм і вимог, підгот. представниками укр. народу - суверену як власника Верховної Державної влади/ Україна. Конституція ; [П. Матвієнко, О. Філатович, М. Гуменюк та ін.]. - К. : Схід-Захід, 2007 . - 80с. - (Фактичний документ).

67.9(4Укр)300.1
У45
Україна. Конституція
Конституція незалежної України. У 3-х кн. [Текст] : Документи. Стенограми. Кн.3. Ч.ХІІ/ Україна. Конституція ; Ред. С. Головатий. - К. : Українська Правнича Фундація, 2006. - 329с.

67.9(4Укр)300
Ф96
Футей, Б.
Становлення правової держави в Україні:1991-2011 [Текст]/ Б.Футей. - 3-е вид., переробл. і допов. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 456 с.

63.3(4Укр)я2
Ч-83
Чугуєнко, М.В.
Моя Україна [Текст] : іл. енциклопедія для дітей/ М.В.Чугуєнко ; [М.В. Чугуєнко]. - Х. : Ранок : Веста, 2008. - 128с. - (Я пізнаю світ). - Авт. вказаний над вих. дан.

67.9(4Укр)300я73
Ш46
Шем‘яков, О.П.
Основи Конституційного права України [Текст] : практикум : навч. посіб./ О.П.Шем‘яков, І.В.Хохлова, Я.В.Фоменко. - Донецьк : Світ книги, 2013. - 321 с.

Головатий С. Тріада європейських цінностей – верховенство права, демократія, права людини – як основа українського конституційного ладу /       С.Головатий // Право України. – 2014. - № 8. – С. 13-39.

Сахарець І. Що нового принесуть зміни до Основного Закону України? / Ірина Сахарець // Безпека життєдіяльності. – 2014. - № 11. – С. 2.

Корнієнко-Зєнкова Н. Право знати свої права та обов’язки: до визначення в системі конституційних прав людини / Наталія Корнієнко-Зєнкова // Віче. – 2015.- № 6. – С. 16-19.

Мельник Т.С. Україно, моя Україно! Я для тебе на світі живу / Т.С. Мельник // Позакласний час. – 2013. - № 9-10. – С. 3-4.

Мусіяка В. Контроверсійні поправки до Основного Закону / Віктор Мусіяка // Віче. – 2014. - № 19. – С. 8-9.

Розумний М. Конституційний процес: нова політична модель для України / Максим Розумний // Віче. – 2013. - № 23. – С. 12-13.

Пошва Б.М. Судова влада в Україні як гарантія міжнародних стандартів захисту прав людини / Б.М. Пошва //  Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2015. -  № 2. С.5-25.

Рудик П. Правові вимоги до процедури внесення змін до Конституції України / Петро Рудик // Віче. – 2014. - № 12. – С. 20-23.

Стрижак А. Конституційна реформа в Україні: передумови, мета та способи реалізації / Андрій Стрижак // Віче. – 2014. - № 23. – С. 21-30.

Тацій В. Актуальні питання конституційної реформи та державного розвитку на сучасному етапі / В. Тацій // Право України. – 2014. - № 7. – С. 10-18.

Федоренко В.Л. Конституція України як оберіг державності / В.Л. Федоренко //
Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. - №6. – С. 14-24.

Ющик О. Конституційні митарства чи народна Конституція? / Олексій Ющик // Віче. – 2015. - №5. – С. 14-16.  

 

 

Молодь України:2019
Україна -ЄС: прямуємо разом
Стиль життя - здоров'я
Постать світового значення
Мова - голос нації
Жертовний шлях до мрії
Покрова - оберіг України
Читаємо=перемагаємо!
Україна в об'єднаній Європі
Бути здоровим - бути сучасним
Пророк вільної України
О мово рідна! Золота колиско!
Календар зимових свят
Ми є народ, якого не здолати
Слава і гордість українського народу
Бібліотека - територія знань
Читаємо всією родиною
Мрій! Дій! Перемагай!
Відкрий Європу для себе
Скарби безсмертного Кобзаря
Мова - серце нації
Зима крокує, свята дарує
Єдина держава - єдиний народ
Сила нескорених!
Простір знань - Бібліотека
Моя країна: вільна та незалежна
Читати модно.
Молоді, могутні та сучасні
Україна - європейська держава. До Дня Європи.
Апостол незалежності. До Шевченківських днів
Мова - серце народу
Новорічний вернісаж
Україна - понад усе
За честь, за волю, за українську долю!
Перший Майдан
День знань
День незалежності України
Здорова молодь - багатство нації
Тарас Шевченко - України син
Мова - життя духовного основа
Свята Небесна Сотня
Екологічна культура - виклик сучасності
Щаслива родина - скарб України
Світ у руках молоді
Конституція - минуле і сьогодення
Читання - це відпочинок
Сяйво Новорічних свят

 

Останнє поновлення:
31.07.2019 17:10

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2018. Державна бібліотека України для юнацтва

  Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua